magyarság

Vallás vegetáriánus szemszögből, filozófiai kérdések, híres bölcsességek

HozzászólásSzerző: Apropo » 2006. júl. 4., kedd 14:10

"kíváncsi vagyok, mikor fogják végre a képes krónika ... szerint tanítani a gyerekeknek a történelmet."

Aszerint (is) tanítják. De nemcsak aszerint. "Szép" is lenne. Azért van forráskritika is.

"Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út."

Péld 14:12
Avatar
Apropo
Írogat
 
Hsz: 53
Csatlakozott: 2006. júl. 3., hétf. 0:00


HozzászólásSzerző: ata » 2007. jan. 26., pén. 18:29

Néhány hete motoszkál bennem az az érzés, melyet megfogalmaznom nem sikerült 3db A4-es oldalnál kevesebben.
Erre elővettem az Észak-amerikai magyar sajtó egyik legolvasottabb példányát, és mi van benne?
Végh Attila munkatárs cikke a Magyar Hírlapból, amelynek aláhúzott része fején találta a szögemet. Kívánom Nektek is!Meghalni a hazáértEbéd után üldögélek otthon, és az emésztést segítendő nyomogatom a tévé távkütyüjét. Véletlenül rászaladok Friderikusz Sándorra. Kornis Mihállyal beszélget. Kornis ötvenhatról mesél. Szépen beszél. Azt mondja, a saját szemével látta, hogyan adták életüket a hazáért a fiatalok. Mire Friderikusz kijelent egy olyan kérdést, hogy na de a mártírok ugye nem segítenek abban, hogy kilábaljunk a bajból. Itt álljunk meg egy pillanatra.

Álljunk meg, mert az értetlen riporter mondata három fontos tényről árulkodik. Az egyik, hogy a mai köztudat a hősi halált értelmetlennek érzi. A másik, hogy csak az a jó, ami "előrébb visz", ami a kilábalás, a fejlődés, a tervezett jövő felé mutat. A harmadik pedig e kettő titkos kapcsolata. Nézzük sorjában.

Az, hogy az ember a hazájáért életét adja, az ókori Hellászban természetes volt. Ismerjük a spártai anyák búcsúmondatát, és tudjuk azt is, hogy a régi görögök szerint csak az az ember mondható boldognak, aki életét boldogan fejezi be, aki boldogan hal meg. Amíg az utolsó életpillanat el nem következett, hübrisz volna, ha boldognak éreznénk magunkat. Ebből az következik, hogy – mivel saját halálát senki nem látja – a boldog élet pecsétjét a közösség, a polisz üti rá az egyén elmúlt életére. A boldogság tehát közösségi fogalom. Ez az ókorban természetes volt, hiszen a magánembert, a közösséggel nem tartó lelket – amelynek idiótész volt a neve – tévúton járó kergének tartották. Arisztotelész a Politikában kifejti, hogy a legfőbb jó az, ami a polisznak jó. Ennek értelmében a legboldogabb halál a közösségért való halál volt. Ez a haláltudat, ez a közösségi morál élt bennünk, magyarokban is, körülbelül 1956-ig.

Az individualizmus térhódításával mindez megváltozott. Az emberélet mindinkább a belső, elszigetelt lélektérben zajlott, az egyének lefűződtek a közösségről. Marx leírja, hogyan ment végbe az elidegenedés, a francia egzisztencialista írók, filozófusok és filmesek pedig már a végső stádiumról tudósítanak.

Ami ma zajlik, az az utolsó utáni stádium:
most kavarják az atomizálódott lelkeket masszává. Ez a takony lesz a végső. A kavarás álnevei: demokrácia, fogyasztói társadalom, tömegmédia, virtuális valóság. Az individualizmus "a valódi centrumon kívüli illuzórikus centrum létrehozása, egy olyan Én törvényszegő követelése, amely csupán a test halandó énje és tisztán természeti képességek következtében létrejött konstrukció" – mondja Julius Evola.

Hogy csak az olyan emberi cselekvésnek van értelme, ami "előrébb visz", az a fejlődés képzetén alapul. Társadalmi fejlődésnek azt nevezzük, amikor a társadalom valami előre kiszámított irányba taszigálja önmagát. Ennek legperverzebb formája a gazdasági-technikai fejlődés, amely ma kizárólagos fokmérője egy társadalom állapotának. Ez az ember létérvényét a megcsinálás, a techné szintjére süllyeszti, és nem vesz tudomást a szellem primátusáról. A technika annak a nyüzsgésnek a szervezett rendje, amelyet az értelmét vesztett élet talál ki magának. Az, hogy "csak" létezzen, az embernek már kevés. Kipörgött a centrumból, beleszédült a semmibe, és már mindene a tevékenykedés, a kavarás. A mai ember azt hiszi, csak az létezik, ami "pörög" és "dübörög".

A beavatottak azonban tudják, hogy éppen az nem létezik, amit a mai korszellem par excellence létezőnek vél. (Ez az indiai-hamvasi viparyaya, a dolgok megfordulása.) Mert ami részesül a létből, az önmagában elegendő, nyugvó, teljes. A szellem látja, hogy a lét mozdulatlan.

Csakis a szellem felől lehet megpillantani, hogy mindaz, ami pörög és dübörög, halott. Spengler szerint a civilizáció a kultúra haldokló szakasza. Ennek a végnapjait éljük. És most, a történet végén – mint szélben imbolygó lampion – fölfénylik Friderikusz Sándor. Ő a korszellemet képviseli, a szellemtől elszakadt gondolkodást. Individualista és technokrata. Hogy miben áll a kettő fentebb jelzett titkos kapcsolata? Abban, hogy sem az individuumnak, sem a technizált világdübörgésnek nincs középpontja. Amerre csak nézünk, mindenütt periféria. Felületaktív anyagok. Hab.

Szellem az, ami a centrumból irányít. Boldog. A korszellem az, ami önmaga felületén rohangál. Technikás, gazdag, üres. Korunk hőse a téves személyiség.
Avatar
ata
Írogat
 
Hsz: 170
Csatlakozott: 2006. feb. 8., szer. 1:00
Tartózkodási hely: Toronto, Kanada

ELIT

HozzászólásSzerző: ata » 2007. feb. 2., pén. 15:41

Elnézést mindenkitől a hangnemért.
Gyenge idegzetűeknek, és sértődékeny embereknek nem ajánlott.
Kedves Admin, ne ítélj el.
-------------------------------
Moderátor törölte az üzenetet további részét
OK: Politikának nincs helye a veg.hu-n
Kérném ezt figyelembe venni.
Köszönöm
-----------------------------
Avatar
ata
Írogat
 
Hsz: 170
Csatlakozott: 2006. feb. 8., szer. 1:00
Tartózkodási hely: Toronto, Kanada

HozzászólásSzerző: giyandeva » 2007. feb. 2., pén. 17:52

Kedves Ata!

Még ha van is "igazság" ebben az írásban, az is inkább keserűség. A boldog élet kulcsa az elégedettség. A világ olyan amilyen, a Te életed meg olyan amilyennek Te teremted. Nekem ez a véleményem.
Lehet nincs kacsforgó palotám, zsíros állásom. Nyugodtan hajtom mindennap a fejem alvásra, sok öröm ér, elérem a célom amikért dolgozom, képes vagyok megvalósítani a terveimet. Boldog vagyok. Mindez nekem. Elég. :D

Vajon boldogabb a milliomos a 20. kacsaforgó palotával? megkérdezném...
Avatar
giyandeva
Grafomán
 
Hsz: 790
Csatlakozott: 2006. feb. 7., kedd 1:00
Tartózkodási hely: Székesfehérvár

HozzászólásSzerző: ata » 2007. feb. 3., szomb. 14:58

Wass Albert:

Üzenet hazaÜzenem az otthoni hegyeknek:

A csillagok járása változó.

És törvényei vannak a szeleknek,

Esõnek, hónak, fellegeknek

És nincsen ború örökkévaló.

A víz szalad, a kõ marad,

A kõ marad.

Üzenem a földnek: csak teremjen,

Ha sáska rágja is le a vetést.

Ha vakond túrja is a gyökeret.

A világ fölött õrködik a Rend.

S nem vész magja a nemes gabonának,

De híre sem lesz egykor a csalánnak;

Az idõ lemarja a gyomokat.

A víz szalad, a kõ marad,

A kõ marad.

Üzenem az erdõnek: Ne féljen,

Ha csattog is a baltások hada.

Mert erõsebb a baltánál a fa

S a vérzõ csonkból virradó tavaszra

Új erdõ sarjad gyõzedelmesen.

S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda

A gyilkos vasat rég felfalta már

S a sújtó kéz is szent jóvátétellel

Hasznos anyaggá vált a föld alatt.

A víz szalad, a kõ marad,

A kõ marad.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:

Ha egyenlõvé teszik is a földdel,

Nemzedékek õrváltásain

Jönnek majd újra boldog építõk

És kiássák a fundamentumot

S az erkölcs õsi, hófehér kövére

Emelnek falat, tetõt, templomot.

Jön ezer új Kõmíves Kelemen,

Ki nem hamuval és nem embervérrel

Köti meg a békesség falát,

De szenteltvízzel és búzakenyérrel

És épít régi kõbõl, új hazát.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:

A fundamentum Istentõl való

És Istentõl való az akarat,

Mely újra építi a falakat.

A víz szalad, de a kõ marad,

A kõ marad.

És üzenem a volt barátaimnak,

Kik megtagadják ma a nevemet:

Ha fordul egyet újra a kerék,

Én akkor is a barátjuk leszek

és nem lesz bosszú, gyûlölet, harag

Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk

és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:

A víz szalad, a kõ marad,

A kõ marad.

És üzenem mindenkinek,

Testvérnek, rokonnak, idegennek,

Gonosznak, jónak, hûségesnek és alávalónak,

Annak, akit a fájás ûz és annak,

Kinek kezéhez vércseppek tapadnak:

Vigyázzatok és imádkozzatok!

Valahol fönt a magos ég alatt

Mozdulnak már lassan a csillagok

S a víz szalad és csak a kõ marad,

A kõ marad.

Maradnak az igazak és a jók.

A tiszták és a békességesek.

Erdõk, hegyek, tanok és emberek.

Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

Likasszák már az égben fönt a rostát

S a csillagok tengelyét olajozzák

Szorgalmas angyalok.

És lészen csillagfordulás megint

És miként hirdeti a biblia:

Megméretik az embernek fia

S ki mint vetett, azonképpen arat.

Mert elfut a víz, és csak a kõ marad,

De a kõ marad.
Avatar
ata
Írogat
 
Hsz: 170
Csatlakozott: 2006. feb. 8., szer. 1:00
Tartózkodási hely: Toronto, Kanada

HozzászólásSzerző: a1734fgq » 2008. jan. 29., kedd 0:17

Avatar
a1734fgq
Néha írogat
 
Hsz: 37
Csatlakozott: 2007. okt. 5., pén. 0:00

HozzászólásSzerző: nawesh » 2008. jan. 29., kedd 0:43

Wass Albertnak nagy reneszánsza van Magyarországon.

s ez nem baj

és nem volt nyilas...
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: a1734fgq » 2008. jan. 29., kedd 20:09

Wass Albert:

http://www.attac.hu/cikk.php3?id_article=892


"Wass Albertnak nagy reneszánsza van Magyarországon."

Valamint a rasszizmusnak, antiszemitizmusnak és irredentizmusnak is... :P De úgyis elmúlik, minden csoda három napig tart.
Avatar
a1734fgq
Néha írogat
 
Hsz: 37
Csatlakozott: 2007. okt. 5., pén. 0:00

HozzászólásSzerző: nevnelkul » 2008. jan. 29., kedd 20:21

nawesh írta:Wass Albertnak nagy reneszánsza van Magyarországon.

s ez nem baj

és nem volt nyilas...


"Az Ágoston-kötetben szereplő alapos szövegelemzések révén (melyek alapján kiderül, hogy Wass Albert a regényeiben, ha odavetett megjegyzések erejéig is, de eljut a holokauszt tagadásáig, a gyilkosságra való felbujtásig, a rasszizmusig, és évtizedekig elegendő munícióval szolgál a magyar román-, cigány- és zsidóellenességnek) egyértelmű, hogy a kérdéses életművet nem ismerjük. Ez az érdektelenség vezetett oda, hogy Wass Albert számára szobrokat lehet állítani Magyarországon, hogy kultusza lehet nemcsak a műveinek, de az általa képviselt szélsőjobboldali ideológiának is."
http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/p ... p&id=15461
Avatar
nevnelkul
Inkább olvas
 
Hsz: 18
Csatlakozott: 2007. ápr. 22., vas. 0:00

HozzászólásSzerző: a1734fgq » 2008. jan. 29., kedd 20:34

Igazad van nevnelkul!

Most kimondom, ami régóta a szívemet nyomja!


A zöld mozgalomban nincs helye egy olyan ember dicsőítésének, mint Wass Albert! Nincs helye öncélú nemzetieskedésnek és militarizmusnak! Az én nemzetem az élővilág és a Föld, ugyanakkor minden ember nemzetiségétől függetlenül! Mondjunk nemet a határok erőszakos módosítgatására és mondjunk igent a pacifizmusra és demilitarizációra! Csak így tudunk helyt állni a Földet és állatvilágot pusztító globális erőkkel szemben! Az internacionalizmus az egyetlen út!
Avatar
a1734fgq
Néha írogat
 
Hsz: 37
Csatlakozott: 2007. okt. 5., pén. 0:00

HozzászólásSzerző: nawesh » 2008. jan. 30., szer. 1:46

a mancs féle internacionalizmus?

köszönöm szépen

de persze nincs itt helye a politizálásnak...

de miért gondolják oly sokan, hogy a zöld mozgalom (?) nem lehet konzervatív?
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nevnelkul » 2008. jan. 30., szer. 11:45

nawesh írta:a mancs féle internacionalizmus?

köszönöm szépen


Két komment volt.

Az elsőben Ágoston Vilmos "A kisajátított tér irodalma. A nemzeti képzelet Doru Munteanu és Wass Albert műveiben" (EÖKIK, 2007, 398 oldal) című könyve kapcsán idéztem Parászka Boróka (Marosvásárhely) cikkét a Magyar Narancsból.

A következő megjegyzés más kommentelőtől származott, itt volt szó az internacionalizmusról.

Erre jött a Te hozzászólásod: "a mancs féle internacionalizmus?"

Az első kommentből kivetted a hetilap címét (a tartalommal, az állításokkal nem foglalkozva), majd összekapcsoltad a második kommentelő internacionalizmusos megjegyzésével.
Avatar
nevnelkul
Inkább olvas
 
Hsz: 18
Csatlakozott: 2007. ápr. 22., vas. 0:00

HozzászólásSzerző: nevnelkul » 2008. jan. 30., szer. 12:16

Avatar
nevnelkul
Inkább olvas
 
Hsz: 18
Csatlakozott: 2007. ápr. 22., vas. 0:00

Előző

Vissza: Vallás, spiritualitás

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron