évfordulók a fenntartható fejlődésért

Hírek, érdekességek a vegetárius hírességek életéről az ókortól napjainkig

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. aug. 30., kedd 21:12

2005. augusztus 28.


865: Abu Bekr Mohammed ibn Zakarijá al-Rázi RHÁZESZ perzsa származású muszlim orvos születése (+925. okt. 27.). Legnagyobb, leghíresebb műve az orvostudomány enciklopédiája, amely 70 könyvből állt és Contineus néven lett közismert. Ő írta az egyik legrégebbi gyermekgyógyászati értekezést is. Őt tartják a középkor első nagy muszlim orvosának.
- - - - -
1859: A kőolajbányászat kezdete. Közel egy évi előkészület után 1859. április 1-én kezdődött a Pennsylvaniai Titusville mellett a munka, amely eredményeként 1859. augusztus 28-ára virradó éjjel a 21 méter mély lyukból olaj került felszínre.
(Évszázmilliók alatt föld alá került irdatlan mennyiségű szénvegyületet egymilliomod-annyi idő alatt 'visszarobbantottunk' a bioszférába és ezzel teljesen megváltoztattuk a világot, amelyben évmilliók alatt kialakultunk, amelyhez természetünk passzolt. Most már nem passzol...)
- - - - -
1963: Kétszázezer fehér és színesbőrű békemenete Washingtonban. Martin Luther King (ld. jan. 15.) híres beszéde: Van egy álmom (I have a dream).
- - - - -
1984: Líbiában felavatták az első 1600 km hosszú szakaszát annak a csővezetéknek, amely a Szahara mélyének vízkincsét szállítja az ország déli részéről az északiba.
(A vízhiány évszázadába léptünk...)
- - - - -
1998: Szlovákiában üzembe helyezték a mohi atomerőművet.
- - - - - - - - - -

2005. augusztus 29.

I.e. 586: A jeruzsálemi templom pusztulása. Az első templomot, amelyet az i.e. 900-as években Salamon király épített, i.e. 586. augusztus 29-én Nabukodonozor babiloni király rombolta le. Fogságából a zsidók i.e. 539-ben szabadultak, mikor Kürosz perzsa király elfoglalta Babilont. I.e. 516-ban avatták fel a Második Templomot.
- + -
I.u. 70: A jeruzsálemi templom második pusztulása. Palesztinát Pompeius római vezér i.e. 63-ban foglalta el, a zsidó felkelés i. u. 66-70 közt zajlott. 70. augusztus 29-én Titus, a császár fia bevette a várost, lerombolta a templomot. Csak a domb támfala, a Siratófal maradt meg, ma ez a zsidók szent helye. 638-ban arabok foglalták el az országot, 691-ben épült fel a templomdombon a Szikla-dóm, 705-ben az Al-Aksza mecset.
- - - - -
1434: Janus Pannonius (Csezmiczei János) humanista, latin nyelven alkotó költő születése (+1472. márc. 27.). A magyar világi líra első jelentős képviselője.
- - - - -
1521: A török elfoglalta Nándorfehérvárt.
1526: Mohácsi vész.
1541: A török elfoglalta Budát. A város 145 évig marad török megszállás alatt.
- + -
(A török birodalom átlagos népsűrűsége még Egyiptom, Bizánc, Mezopotámia és a Balkán bekebelezése után is 14 fő/km2 volt (Magyarországé akkor kb. 10), ami a kor termelési szintjén jelentősen meghaladta a terület eltartóképességét. A túlnépesedés óhatatlanul további agresszív terjeszkedéshez vezetett. A magyar királyságnak nem volt esélye a nála ötször nagyobb birodalommal szemben.

Ma az emberiség népsűrűsége kb. 50 fő/km2, ami a mai, a természet kizsigerelésében jelentősen hatékonyabb termelési szinten is bőven meghaladja a Föld eltartóképességét – nem véletlen tehát a sok erőszakos konfliktus a szűkös erőforrásokért.)
- - - - -
1533: Peru utolsó inka királyát, Atahualpát (noha váltságdíjul egy egész termet teleraktak az indiánok arannyal és ezüsttel) spanyolellenes összeesküvés, bálványimádás és többnejűség „vádjaival” halálra ítélték és meggyilkolták Francisco Pizarro spanyol hódító parancsára.
- - - - -
1632: William John Locke angol pedagógus és filozófus születése (+1704. okt. 28.). A vallási türelem híve volt. Nevelési tapasztalataiból leszűrt elvei Gondolatok a nevelésről címmel jelentek meg. A természetes nevelés híve volt, amely tekintetbe veszi a gyermek egyéniségét és öntevékenységre szoktat. Tőle származott az alkotmányos királyság első összefoglaló elmélete az abszolutizmussal szemben, amely Bessenyei György nézeteire is nagy hatást gyakorolt.
- - - - -
1842: Lezárult az első ópium-háború, a hódító Anglia megszerezte Kínától Hong Kong szigetét a nankingi szerződéssel. A sziget folyamatos viszálykodások alapja lett. 1997-ben került vissza véglegesen Kínához, ahol speciális igazgatási területként kezelik.
- - - - -
1856: Bíró Lajos rovartani kutató, néprajzi gyűjtő születése (+1931. szept. 2.). Gyűjtőútjairól hazahozott értékes anyagain kívül emlékirataival, leíró jegyzékeivel is hozzájárult a magyar tudomány gazdagításához. Nevét 18 állatnemzetség tudományos (latin) neve őrzi, a róla elnevezett fajtanevek száma több százra tehető.
- - - - -
1908: Robert Merle Goncourt-díjas francia író, irodalomtörténész születése. Regényeire jellemző a háborúellenesség és természetvédelem: Két nap az élet (II. világháború, ő maga három évig volt német hadifogságban), Mesterségem a halál (koncentrációs tábor parancsnokának fiktív életrajza), A sziget (a Bounty matrózainak lázadása), Állati elmék (delfinek felhasználása a fegyverkezésben), Malevil (egy atomháború túlélőinek küzdelme), Védett férfiak (sci-fi a patriarchális társadalom végéről).
- - - - -
2005. augusztus 30.

I.e. 30: Kleopátra, Egyiptom királynője öngyilkos lett.
- - - - -
1782: Mérnökképző intézmény jött létre Budapesten az egyetem keretében, Európában elsőként. A Mérnöki Intézet, a mai Műszaki Egyetem elődje, 1850-ig működött.
(A mérnökök a természetátalakítás és a hadigépezetek nagy harcosai – de mint általában az emberek, nem vizsgálják, mi a munkájuk következménye. Azért dolgoznak, hogy megéljenek. Ha mégis gondolnak a jövőre, saját emlékművűket látják robosztus alkotásaikban, emelkedettebb pillanataikban az emberiség javát – ami persze finanszírozóik javát jelenti a gyakorlatban és szűk antropocentrikus értékrendet.)
- - - - -
1846: Kresz Géza orvos születése (+1901. ápr. 10.). A Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület létrehozója (vö. máj. 10.), a rohamosan növekvő Budapest egészségügyi ellátásának szervezője.
- - - - -
1949: Paul Beratis katonaság-megtagadót halálra ítélték Görögországban. Később kegyelmet kapott.
- - - - -
1963: 'Forródrótot' (közvetlen telefonösszeköttetést, tengeralatti kábelen) létesítettek Moszkva és Washington között, hogy csökkentsék a félreértésből adódó atomháború veszélyét.
- - - - -
2003: Ismét elsüllyedt egy orosz atomtengeralattjáró a Barents-tengeren. A már kiselejtezett hajót kikötőbe akarták vontatni, amikor a baleset történt. A 10 fős legénységből egyet sikerült csak kimenteni. A hajó atomhajtóműve állítólag nem volt bekapcsolva és nukleáris fegyverek sem voltak rajta.
- - - - - - - - - -
2005. augusztus 31.

1856: Felszentelték az Esztergomi Bazilikát, Magyarország legnagyobb templomát, I. Ferenc József jelenlétében. Liszt Ferenc vezényelte ez alkalomra írt Esztergomi miséjét. A bazilika alapkövét 1822-ben tették le. Építését Kühnel Pál tervei alapján Packh János és Hild József vezette.
- - - - -
1896: Ünnepélyesen átadták a budapesti Nagykörutat. A négy kilométernél is hosszabb körút íve a Margit-hídtól indult és a déli híd kijelölt helyénél, a Boráros téren ért véget.
- - - - -
1979: Egy elhaladó teherautóból babakocsijára dobott kővel megölték Adeline Schwartz Amish kislányt. A rendőrségi vizsgálat megállapította, hogy az autóban ülő négy fiú számos más bűntettet is elkövetett az Amish közösség ellen.
A szülők és a közösség megbocsátott.
- + -
A kb. százezer fős Amish erőszakmentes keresztény közösség az USA több államában él önálló farmokon, egy-két száz fős falvakban a természettel összhangban. Az Európából a katolikus és protestáns üldözések elől menekült, legalább vallási nyelvként ma is egy ónémet dialektust használó egyház teljesen elkülönül az államtól. Semmiféle állami támogatást nem fogadnak el. A katonáskodást megtagadják.
Gyermekeik külön engedéllyel együtt dolgozhatnak szüleikkel (hiszen a gyermekmunka egyébként tiltott az USÁ-ban). Saját iskoláikban hivatalos képesítés nélküli tanítóik oktatják gyermekeiket, továbbtanulás nincs. Az ötvenes években számos szülő töltött le többhetes elzárást amiatt, hogy gyermekeiket nem engedték állami iskolákba, de 1972-ben a Legfelsőbb Bíróság az ún. Wisconsin állam kontra Jordan perben a javukra döntött.
A társadalombiztosítás fizetését is megtagadták, mondván hogy ez nem adó, hanem biztosítás, márpedig a bajba kerülőkről, öregekről, betegekről az egyház dolga gondoskodni, nem az államé. Az adóhivatal 1961-ben elkezdte behajtani rajtuk a tb-t, de közfelháborodást váltott ki és 1965-ben a Legfelsőbb Bíróság az Amish egyháznak adott igazat.
A fotózás, filmezés előtt elhúzódnak. Csak maguk közt házasodnak, emiatt némileg gyakoribb körükben néhány genetikai probléma (törpeség, nagyothallás). A vallás nem különül el az életüktől, nincs templom, imaház, hittan. Az istentiszteletet minden második vasárnap a családi otthonokban tartják.
A technikai változásokat társadalmi hatásaik alapján szelektálják, tiltják. Nem kapcsolódnak rá a villamos energia hálózatra (amióta a tej hűtését a gazdaságokban kötelezővé tették, szélkerekes és aggregátoros áramfejlesztőket használnak, de csak a hűtőtornyokhoz). Nincs autójuk, mert az az individualizmus eszközeként (mint a magántelefon is) szétzilálja a közösséget (de taxit, bérautót használhatnak szükség esetén).
A csűrben használnak gépeket a nehéz munkákhoz, de a földeken nem használnak traktort, mert az elvenné a fiatalok munkáját és azok a városi gyárakba kényszerülnének menni dolgozni. (A XX. század harmadik negyedében szerte az ipari országokban a mezőgazdaságból élő lakosság kb. a népesség egyharmadáról egyharmincadára csökkent, óriási tömegek kényszerültek a városi munkáséletbe.)
Az Amish egyházban (ellentétben pl. a mennonitákkal) szigorú kiközösítés van, ha egy megkeresztelt tag nem tartja be a szabályokat. Viszont az Amish fiatalok 20-22 éves korukban szabadon dönthetnek az Amish egyházba való belépésükről, megkeresztelkedésükről, és 85 %-uk ezt választja. A többi 15 % nincs kiközösítve, jó kapcsolatban maradhat a közösséggel, barátaival, kultúrájával, gazdaságával.
- - - - -
1980: A sztrájk és a szabad szakszervezetek jogát elismerő egyezményt írt alá Gdanskban az általános sztrájk miatt tárgyalni kényszerülő lengyel kommunista kormány és a Szolidaritás vezetője, Lech Walesa. Ez volt az első eset, hogy egy szocialista országban elismerték egy szakszervezet függetlenségét.
(Walesa 1943. szept. 29-én született, hajógyári munkás volt, 1976-ban kirúgták, 1978-tól többször letartóztatták a szabad szakszervezet szervezése miatt, Béke Nobel-díjat kapott 1983-ban, a rendszerváltozás után lengyel elnök 1990-1995.)
- - - - -
1986: Henry Moore ír származású angol szobrász, grafikus halála (szül. 1898. júl. 30.). Az 1930-as évektől főleg absztrakt ábrázolással foglalkozott. Az 1950-es évektől műveiben a természeti formák monumentalitása egyesült az emberek asszociatív képével. A rajz és az akvarell ugyancsak jelentős szerepet töltött be művészi tevékenységében. Visszatérő témája a fekvő női alak. Legjelentősebb grafikai alkotása a Katakomba-rajzsorozat, melyen a bombázás elől a metróalagutakba menekült embereket ábrázolja.
- - - - -
1997: Lady Di (Diana Francis Spencer) walesi hercegnő halála (szül. 1961. júl. 1.). Vilmos (William) és Henrik (Harry) angol királyi hercegek édesanyja. Károly herceggel 1981. július 29-én a londoni Szent Pál Székesegyházban esküdtek meg. Magánéletének kisiklása ellenére Lady Di az egész világon nagy népszerűségnek örvendett. A válást 15 évi házasság után, 1996. augusztus 28-án mondták ki. A szenzációkra éhes sajtó fáradhatatlanul követte mozgását és főként utazásait új barátjával, Dodi al-Fajeddel, aki a hercegnő mellett szintén azonnal életét vesztette a paparazzikkal folytatott tragikus végű autós versenyfutásban.
(Az aknabetiltás kampány egyik fontos támogatója volt.)
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged


HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. szept. 3., szomb. 15:55

2005. szeptember 1. csütörtök

Szent Mihály havának első napján léptek szolgálatba a juhászok, a kondások és a szőlőpásztorok. A szőlőhegyen ez a nap zárónap, ettől kezdve tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a szőlőben járni. Megkezdődött a szőlőőrzés, a disznót hízóba fogták.
- - - - -
Szent Egyed napja, aki a remetebarlangjába menekülő szarvast saját testével védte meg a vadászó király nyilától.
- - - - -
1367: Létrejött az első magyar egyetem. V. Orbán pápa jóváhagyta Nagy Lajos királynak a pécsi egyetem alapításáról szóló oklevelét. Az egyetem egy-egy magasabb fokú iskola köré tömörült különböző nemzetiségű tanárok és tanulók közössége volt. A négy kar közül csupán az alapképzést adó bölcsész-, valamint a jogi kar működése bizonyított, a teológiai kar felállítását a pápa nem engedélyezte. Feltételezhetően orvosi kar is működött. Az egyetem 20-25 évi fennállás után, 1390 körül elhalt.
- - - - -
1684: Megnyílt a világ első, vak gyermekeknek szervezett intézete és iskolája Párizsban, egy emberbaráti egyesület, valamint Valentin Haynü párizsi polgár jóvoltából.
- - - - -
1923: Hatalmas földrengés rázta meg Tokiót és a környékét, több mint 142 ezer ember halálát okozva.
- - - - -
1930: Tüntetés Budapesten, a két világháború közötti időszak legnagyobb méretű munkásmegmozdulása, tiltakozva a gazdasági válság és a munkanélküliség ellen. Az MSZDP által szervezett akción 4500 rendőr és 600 csendőr járőrözése ellenére mintegy százezer munkás tüntetett az Andrássy úton és a Hősök terén. Megmozdulások voltak vidéken és a munkástelepeken is, országosan mintegy negyedmillió ember vett részt.
- - - - -
1939: A Lengyelország elleni német támadással elkezdődött a II. világháború, amely pontosan 6 évig tartott.
- - - - -
1949: Megszűnt a kenyérjegy Magyarországon, szabaddá vált a kenyér kereskedelme.
(Amartya Sen Nobel-díjas indiai származású angol közgazdász kiemeli (A fejlődés mint szabadság, 86-89. old.), hogy a szociális igazságosság sokkal jelentősebb az egészséges, hosszú élet szempontjából, mint a GDP növekedés. A jegyrendszer is eszköze annak, hogy a háborús időkben az életben maradás eszközei, pl. az egészségügyi ellátás és a szűkös élelmiszerkészletek sokkal egyenlőbben oszlanak meg a társadalomban. Így paradox módon, noha kevesebb volt az egy főre jutó élelem, a súlyos alultápláltság szinte megszűnt Angliában a két világháború alatt. Annak a 24 évnek, amennyivel az átlagéletkor Angliában a XX. század első 6 évtizede alatt emelkedett, több mint fele a két világháború évtizedeiben történt (az emelkedés évtizedenként: 4.0, 6.5, 2.4, 1.4, 6.8, 2.8). A társadalombiztosítási rendszert is a háborús években vezették be Angliában, amikor a társadalom ezt jobban elfogadta.)
- - - - -
1979: Merza József 49 éves, 4 gyermekes matematikus (MTA Matematikai Kutató Intézet), a Bokor katolikus bázisközösségből elsőként megtagadta a (tartalékos) behívót. Az előzetes letartóztatás 3 hónapja után 8 hónapos börtönbüntetése hátralévő részét másodfokon 36 ezer forint pénzbüntetésre változtatták. Az ügy széles körű szimpátiát és adakozást váltott ki.
Az ENSZ 96 országról 1982-ben készített jelentése (további 54 ország nem adott információt) egyedül Magyarországon említi külön a római katolikus katonaság-megtagadókat.
- - - - -
1983: A Szahalin-szigetek fölött egy szovjet MIG vadászgép lelőtte a dél-koreai légitársaság Boeing-747-es utasszállító gépét. A 269 utas életét vesztette. 1992-ben kiderült, hogy a lelövésre az akkori szovjet vezetés adott parancsot, kémkedés feltételezése miatt.
(Sem ezt az esetet, sem azt, amikor az amerikai haditengerészet lőtte le az iráni utasszállítót, nem nevezték terrorizmusnak, mint a skóciai Lockerbie fölötti repülőgép-robbantást, amelyben 270-en haltak meg. Vajon a Szovjetúnió és az USA is fizetett 10-10 millió dolláros kártérítést minden meghalt utas után a hozzátartozóknak, mint Libia a Lockerbie ügyben?? Vagy a hadseregek és nagyhatalmak kivételek?)
- - - - -
1989: megalakult a Független Ökológiai Központ.
- - - - -
A bizánci naptár szerinti 7512. év első napja.
Az ortodox egyházi év kezdete.
- - - - - - - - - -

2005. szeptember 2. péntek

Nawesh: A mai nappal megjelent a Jóga a Mindennapi Életben Rendszer ® új gyakorlókönyve!

http://www.joga.hu/konyv/konyv.html

1937: Pierre de Coubertin francia sportpedagógus halála (szül. 1863. jan. 1.). 1894-ben Párizsban az ő javaslatára összehívott nemzetközi kongresszuson hoztak határozatot az újkori olimpiai játékok megrendezéséről. Az ebben az évben megalakult Nemzetközi Olimpiai Bizottság titkára volt 1894-1896-ban, 1896-1925 között a NOB elnöki tisztét töltötte be.
- - - - -
1945: A II. világháború vége. Kb. 50 millió halott.
(A civil áldozatok száma először haladta meg a katonákét. Ma már több mint 90 %-ban civilek halnak meg a fegyveres konfliktusokban, a katonák nem egymással küzdenek, hanem egymás népének életterét és infrastuktúráját pusztítják, egymás népét irtják, s a népük elleni rémtetteket a másik nép elleni rémtettekkel bosszulják meg.)
- - - - -
1973: John Ronald Reuel Tolkien angol nyelv- és irodalomtörténész, regényíró halála (szül. 1892. jan. 3.). Első híressé vált műve, A Babó 1937-ben jelent meg. Ez a történet folytatódik a még híresebb és megfilmesített A gyűrűk ura című mesetrilógiában.
- - - - -
1989: A budapesti telefonszámok hétjegyűre változtak.
(Kommunikációs kor: egyre kevesebb anyag és energia segítségével egyre több szellem, lélek és szeretetkapcsolat?)
- - - - -
1997: Viktor Frankl osztrák ideggyógyász, pszichoterapeuta halála (szül. 1905. márc. 26.). A logoterápia atyja, Freud és Jung mellett a pszichoterápia harmadik bécsi iskolája megteremtője. A II. világháború alatt három évet töltött Auschwitzban, Terezinben és más koncentrációs táborokban. A lágerekben átélt élményei hatására írta meg a nevét világszerte ismertté tevő "... mégis mondj Igent az Életre!" című könyvét, amit több mint húsz nyelvre fordítottak le. A 60-as évektől több amerikai egyetem vendégprofesszora volt és a világ különböző országaiban 29 egyetemen avatták díszdoktorrá. 32 könyvet írt, amelyeket 26 nyelvre fordítottak le.
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 3. szombat

1813: Eötvös József író, költő, államférfi születése (+1871. febr. 2.). A magyar realista regény első mestere (A falu jegyzője, Magyarország 1514-ben). 1848-ban az első kormány vallás- és nevelésügyi minisztere volt, majd emigrált. 1853-ban hazatért, 1867-71 közt vallás- és közoktatási miniszter volt. Nevéhez fűződött az általános és kötelező népoktatásról, valamint a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvény megalkotása.
(A falu jegyzője c. regényében Vándory Boldizsár, az Isten teremtett világát féltő lelkipásztor az állatok kínzását, kegyetlen üldözését és lemészárlását is keserű szavakkal ítéli el.)
- - - - -
1815: Svájcban engedélyezték, hogy az erőszakmentes keresztények megváltsák magukat a katonáskodástól.
- - - - -
1909: X. Pius pápa feloldotta a vegyes házasságok tilalmát Magyarországon.
- - - - -
1943: Olaszország a szövetségek szicíliai partraszállása és Mussolini uralmának megdöntése után letette a fegyvert a szövetségesek előtt és aláírta a fegyverszüneti megállapodást. Az ország 1943. október 13-án hadat üzent Németországnak.
- - - - - - - - - -
Brüsszelben a Mannekenpis (pisilő kisfiú) szobrocska a Welszi Gárda egyenruháját ölti fel e napon annak emlékére, hogy e szövetségesek felszabadították a várost. A közel négyszáz éves szobrocskának közel négyszáz ruhája van a Broodhuis múzeumban.
- - - - - - - - - -

2005. szeptember 4. vasárnap

476: Róma birodalmának, 1229 évvel a város alapítása után, vége. Odoaker germán hadvezér megfosztotta trónjától Romulus Augustulust, a Nyugat-római Birodalom utolsó császárát.

(A fenntarthatatlan civilizáció tipikus példája.)
- - - - -
973: Abu Raihán Muhammad Ibn Ahmad al Biruni (Albirúni) arab nyelvű perzsa író, tudós születése (+1048. dec. 13.). Az arab tudományos próza mestere. Az iszlám tudósai közül kiemelkedik nagy szaktudásával és kritikai szellemével. Stílusa egyszerű, világos, nem követi a korában divatos retorikus irányzatot. A régi népek történetéről és Indiáról szóló írásai a korabeli kultúra legérdekesebb alkotásai.
- - - - -
1768: Francois-René de Chateaubriand francia író és politikus születése (+1848. júl. 4.). A francia forradalom idején emigrált, a Bourbon-restauráció alatt külügyminiszter, később elutasította Lajos Fülöp rendszerét, majd teljesen visszavonult a politikától és csak az írásnak élt.
A kereszténység szelleme című művében a kereszténység évszázados intézményeit kívánta rehabilitálni. Ő teremtette meg a francia történelmi regény romantikus műfaját. A természet szépségét, az ember romantikus nyughatatlanságát és végletességét, a végtelenség, a távoli világok dicséretét rendkívül érzékletesen és metaforikusan tudta megjeleníteni. Egyik versére Liszt Ferenc kórusművet komponált. Életműve nagy hatással volt Jósika Miklósra és Eötvös Józsefre.
- - - - -
1923: Az indiai naptár szerint idén ezen a napon ünnepeljük Hindu Dharmasamrat Sri Paramhans Swami MadhavananadaJinak a születésnapját, http://www.joga.hu/lineage/index.html#Holy%20Guruji

1965: Albert Schweitzer német polihisztor, orvos, teológus, orgonaművész, zenetudós, író halála (szül. 1875. jan. 14.) 90 éves korában Lambarénéban (Afrika, Gabon), ahol 1913-ban kórházat alapított. 1952-ben Béke Nobel-díjat kapott, amelyből leprásokat gondozó telepet hozott létre.
Életem és gondolataim címmel önéletrajza magyarul is megjelent.

Nawesh - Schweitzer is természetesen vegetárius!
- - - - -
1981: A PBI (Peace Brigades International - Béke csapatok) nemzetközi szervezet létrejötte Kanadában. igc.apc.org/pbi
Tíz más békeszervezettel együtt működtették a Balkan Peace Team - Balkán béke-munkacsoportot 1993-tól.
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 5. hétfő

1568: Tommaso Campanella olasz filozófus, író, dominikánus szerzetes születése (+1639. máj. 21.). Egy politikai összeesküvésben való részvételért 26 évet töltött börtönben. VIII. Orbán pápa szabadította ki, majd Párizsba menekült. Fő műve a Napváros című párbeszédes, Morus Tamás Utópiájával rokon filozófiai értekezés. Filozófiája az utópista szocializmus előfutárának számít.
- - - - -
1810: Budán a Tabán városrészt egy hatalmas tűzvész szinte teljesen elpusztította.
(Nem volt pénz újjáépítésre, így szerencsére megmaradt a város egyik legszebb zöldterületének.)
- - - - -
1905: Arthur Koestler magyar származású, Angliában élt világhírű író születése (+1983. márc. 3.). Legismertebb regénye a sztálini koncepciós pereket leleplező Sötétség délben.
- - - - -
1942: Magyarország egész területén érvénybe lépett a légvédelmi készültség.
- - - - -
1942: Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő halála (szül.: 1879. júl. 2.).
1915-ben haditudósítóként járta a frontot, de háborús illúziói hamar eltűntek. Üdvözölte a polgári forradalmat, és kezdetben reményeket fűzött a Tanácsköztársasághoz is. A kommün bukása után kizárták a Kisfaludy Társaságból, írásait egy ideig csak a Nyugat és az Est lapok közölték.
A Nyugat munkatársa, majd 1930-1933 között - Babits Mihállyal közösen - a lap főszerkesztője volt. 1939-ben megvette a Kelet Népe című lapot, s azt szerkesztette haláláig. Életművéből kiemelkedik az Erdély-trilógia, a Légy jó mindhalálig, az Úri muri, a Rokonok és az Árvácska.
(Miért is fogan annyi Árvácska???)
- - - - -
1972: A XX. nyári olimpiai játékok során Münchenben a Fekete Szeptember nevű arab terrorista csoport nyolc tagja az olimpiai faluban behatolt az izraeli csapat szálláshelyére, ahol két izraeli sportolót megöltek és kilencet túszul ejtettek. A német rendőrség sikertelen túszmentő akciója végén a drámának összesen 11 izraeli sportoló, öt terrorista és egy rendőr áldozata lett.
- - - - -
1997: Kalkuttai Teréz anya (Agnes Gonxha Bojaxhiu, szül. 1910. aug. 27.) halála. Béke Nobel-díj 1979.

Adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. szept. 11., vas. 10:34

2005. szeptember 6. kedd

1566: Meghalt az ostromló sereg 71 éves vezére, II. Szulejmán (Szolimán) török szultán (szül. 1495) Szigetvárnál, de halálát eltitkolták a serege elől, s a várat két nap múlva bevették. Az oszmán birodalom az ő uralma idején érte el legnagyobb kiterjedését.
(Magyarország Nato-csatlakozásának politikai előkészítésekor még szobrot is állítottak neki Szigetváron, ami nagy vitákat váltott ki. Lehet, hogy egyszer Sztálinnak is újra szobrot állítanak Magyarországon? A törökökkel való megbékélést inkább török békemozgalmárok, békét hirdető (és ezért a maguk korában bizonyára ellenzékbe szorított, üldözött) török vallási vezetők, filozófusok, művészek magyarországi megismertetése szolgálja. Vagy Törökország nem ezekre, hanem az agresszoraira büszke?)

Nawesh: Ráadásul nem lenne baj, ha Törökország rendezné a kzrd kérdést (tudjátok, egy nép, amelynek nincs saját országa!) és elismerné az örmény népírtást.

Ráadásul úgy tűnik, hogy eleink hiába hullatták vérüket a török invázió ellenében, hamarosan a törökök az EU tagjai lesznek. Nesze neked Szigetvár!
- + -
1688: A törököket kiűzték Nándorfehérvárról (ma Belgrád) a nyugati szövetséges csapatok. (Buda ekkor már 2 éve szabad volt. Végül a szultán az 1699-es karlócai békében lemondani kényszerült minden magyarországi hódításáról.)
- - - - -
1860: Jane Addams amerikai újságírónő születése (+1935. máj. 21.).
Az első világháború kitörése után megalapította az amerikai nők békepártját (vö. jan. 10.) és Zürichben a Nemzetközi Nőszövetséget a Békéért és a Szabadságért. Béke Nobel díjat kapott 1931-ben.
„Nem annyira a nőnek van szüksége a választójogra, mint inkább a társadalomnak a nőre.”
- - - - -
1868: Szendrey Júlia (Petőfi Sándorné) írónő halála (szül. 1828. dec. 29.). 1846-ban ismerkedett meg Petőfi Sándorral, 1947-ben házasodtak össze, férjét 1849-ben látta utoljára. Ezután Kolozsvárott, Endrődön és Pesten megpróbált fényt deríteni Petőfi sorsára.
1850-ben Horvát Árpád történész felesége lett, második házasságát pletykák sora és nemzeti felháborodás kísérte. Három közös gyermekük született.
Néhány elbeszélést, verset írt, naplót vezetett, s lefordította Andersen néhány meséjét. Szomorú élete számos regény és dráma ihletője lett.
- - - - -
1922: 26 évesen meghalt Mihalik Kálmán, a Székely (Erdélyi) Himnusz dallamának szerzője.
(A himnusz szövegének írója: Csanádi György.)
- - - - -
1948: Megalakult az ÁVH (Államvédelmi Hatóság) Péter Gábor rendőr altábornagy vezetésével. 1950. január 1-jével a Honvéd Határőrséget is beleolvasztották.
(Saját népük börtönőrei...)
- - - - -
1996: II. János Pál pápa második magyarországi látogatása (szept. 6-8.).

Nawesh: Győrött magam is részt vehettem a szertartáson. Felemelő és elgondolkodtató volt.
- - - - -
Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút napja (infó: 85-361831).
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 07.

1812: Borogyinói ütközet, Napóleon oroszországi hadjáratának legjelentősebb összecsapása, Moszkvától 110 kilométerre.
(Az oroszok szüntelenül visszavonultak, mert Napóleon milliós seregének nem volt katonai ellenfele Európában. De a környezeti válság - éhség és hideg - megverte a legyőzhetetlen sereget. A hadaknak nincs esélyük a természettel szemben, hiszen önnön létalapjukat pusztítják.)
- - - - -
1986: Szentiványi Jenő író halála (szül. 1909. júl. 18.). A modern magyar sci-fi egyik úttörője. Világjárt ember volt, már 16 évesen Jamaicában és a Fülöp-szigeteken kalandozott, Borneóban is járt. Kalandregényeivel óriási sikert aratott. Leghíresebb könyve a Kőbaltás ember, amelyben három egymás mellett élő ősembertípust elevenít meg. A regény 1937-ben jelent meg, azóta majd félmillió példányban adták ki.
(Az emberréválás ma is folyik, sokféle embertípus él egymás mellett, a fenntartható civilizáció visz tovább, az ökológiai tévutak mindig kihalnak.)
- - - - -
2005. szeptember 8.

1380: Sienai Szt. Bernardin ferences születése (+1444. máj. 20.). Amikor 1400-ban Sienában kitört a pestis és mások elmenekültek, ő a városban maradt és ápolta a betegeket. 1404-ben lett ferences szerzetes pap. IV. Jenő pápa börtönbe vetette. Nem sokkal halála előtt kapta csak vissza a prédikálás jogát. Már hat évvel halála után szentté avatták.
- - - - -
1522: Magellán öt hajójából egy, a Földet először körülhajózva, egy év után visszaért Spanyolországba.
Fernao de Magalhaes portugál tengerész 1519. szeptember 20-án indult felfedező útjára öt hajóval, 256 főnyi legénységgel. Az Atlanti-óceánt áthajózva 1520. október 21-én haladt át a később róla elnevezett szoroson, és november 28-án ért ki a Csendes-óceánra. Egy a Fülöp-szigetekhez tartozó kis szigeten a bennszülötteknek sikerült harcban megölniük az agresszort.
Egyik hajója Afrikát megkerülve 1522. szeptember 8-án visszatért. Az európaiak számára ekkor vált bizonyossá a Föld gömbölyű alakja és az egységes világtenger léte.
- - - - -
1965: Teherán, UNESCO világkongresszus.
Ma kb. egymilliárdan, az emberiség egyhatoda, a nevüket sem tudják leírni. Elég lehetne a megoldáshoz annyi pénz, amennyit a világ 3 naponta fegyverkezésre költ.
Az írástudatlanság elleni küzdelem napja.
- - - - -
1978: 3000 fegyvertelen tüntetőt mészárolt le a katonaság Teheránban (Irán).
- - - - -
1985: John Franklin Enders amerikai bakteriológus, víruskutató halála (szül. 1897. febr. 10.).
Izolálta a kanyaró vírusát is, amely korábban laboratóriumi körülmények között nem tenyészett. Víruskutatói munkásságáért 1954-ben megosztott orvosi Nobel-díjat kapott.
(Az emberiség átlagéletkora hirtelen megemelkedett a vírusokkal, baktériumokkal, valamint a rovarokkal szembeni csata megnyerése után. Ebben jelentős szerepük volt a II. világháború katonai fejlesztéseinek - a seregeket a betegségekkel szemben is védeni kellett. De a vírusok és rovarok elleni háború ezzel a csatával nem dőlt el. Talán egy kevésbé hadiipari hozzáállással többre mennénk...)
- - - - -
1995: Befejeződött a Dunán a nagymarosi körgát lebontása.
- - - - -
1997: II. János Pál pápa a Vatikánban bemutatta a több mint tíz évig készült katolikus katekizmus hivatalos, latin nyelvű változatát.
(Hamarosan igazítani kellett rajta, a katolikusok széleskörű tiltakozására kihúzták belőle az állam jogát a halálbüntetésre.)
- - - - -
2001: Az UNESCO Világörökség Központ igazgatója átadta a Hortobágyi Nemzeti Parknak (HNP) 1999 dec. 1-én megítélt diplomát, mely szerint a kulturális táj kategóriában elnyerte a világörökség része címet.
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 09.

1730: A favágók fejszéi által 353, a fákat átölelő, a kivágás ellen saját testével védő ember halt meg a bisnoi törzs Khedsadali falujában (Észak-India, Radzsasztán Dzsodhpur város közelében).
A fákat Adzsit Szingh maharadzsa palotaépítéséhez vágták ki.
A tömegmészárlás okozta népfölkelés hatására a maharadzsa törvényben tiltotta meg, hogy a bisnoi települések körzetében bárki állatot öljön vagy fát vágjon ki.
Ma a Himalája vidékének híres Chipko-mozgalma (jelentése: öleld át a fát) hasonlóan küzd az erdőirtások ellen. 1987-ben Alternatív Nobel-díjat kaptak.

Nawesh: Ráadásul a bisnoik vegetáriusok is, ahogy Tolsztoj is…
- - - - -
1828: Lev Tolsztoj pacifista orosz író, a világirodalom egyik legnagyobbjának születése (+1910. nov. 20.).
Előkelő származása széles műveltséggel párosult. Jasznaja Poljana-i birtokán iskolát szervezett a parasztgyermekeknek. Még fiatalon részt vett a krími háborúban, amely élményeinek hatására később az 1812-es Napóleon elleni háborút jelenítette meg a Háború és béke című hatalmas regényében. A mű világsikerét jellemábrázolásával, a társadalom és az egyén viszonyának tükrözésével érte el. Másik nagy műve az Anna Karenina, amelyben az emberek egyéni boldogságát hirdette korának társadalmi törvényeit bírálva. Feltámadás című utolsó nagy regényében az egyházat támadta, amiért ki is közösítették az orosz egyházból.
Válaszul ezt írta a zsinatnak: "Hiszem, hogy mindnyájunk életének értelme a bennünk levő szeretet növelése. Hiszem, hogy a szeretet növekedése minden más erőnél jobban mozdítja elő Isten Országának földi megalakulását, vagyis annak a szervezetnek a helyébe, melyben mindenható a széthúzás, a hazugság és az erőszak, új rend lép majd, az egyetértés, az igazság és a testvériség."
Műveire a valóság kíméletlen ábrázolása, a fokozott társadalombírálat volt jellemző. Regényeit színpadra állították, később számos filmet is készítettek belőlük. Élete végén az ifjúság bálványozta, birtoka zarándokhellyé vált. Egy novemberi éjszakán elmenekült a ’kispolgári’ létből, családjától, s Asztapovo vasútállomásán halt meg.
- + -
"- Hát te hogyan kényszeríted rá a gyilkolásra annak a tanítványait, aki azt mondta, hogy ne torold meg rosszal a rosszat, szeresd ellenségeidet? - kérdezte Belzebub.
- Felkeltjük az emberekben a haszonhajhászást, az izgágaságot, a gyűlöletet, a bosszúszomjat, a büszkeséget - felelte fülsértő, recsegő hangon a vérvörös ördög. - Azt sugalljuk az emberek tanítóinak, hogy azzal lehet az embereket legbiztosabban leszoktatni a gyilkosságokról, hogy maguk a tanítómesterek megölik nyilvánosan azokat, akik gyilkoltak...
- És a háborúban elkövetett gyilkosságok? Hogyan veszítek rá ezekre annak tanítványait, aki minden embert egy atyának fiává nyilvánított, és azt parancsolta, hogy ki-ki szeresse ellenségeit?
A vörös ördög elvigyorodott, láng- és füstsugarak lövelltek ki szájából, és vastag farkával boldogan csapkodta a hátát.
- Minden néppel elhitetjük, hogy ők a legkülönb nép az egész világon, ezért nekik kell uralkodniuk. S mivel minden népnek ugyanazt sugalljuk, ők állandó fenyegetést éreznek szomszédaik részéről, szüntelenül készülnek a védelemre és agyarkodnak egymásra..."
(Tolsztoj: Legenda. 1902.)
- + -
"A hazafiság érzése a hatalom támasza, durva, kártékony, erkölcstelen érzés...
Erkölcstelen, mert akiben a hazafiság érzése él, hazája gyermekének, kormánya szolgájának tartja magát, ahelyett hogy Isten gyermeke vagy értelmi életet élő szabad ember volna.
Így aztán lelkiismeretével és eszével ellentétesen cselekszik..."
(Tolsztoj: A hazafiságról. 1900. máj. 23.)
- - - - -
1928: Felemelkedett Kispest mellett az első pilóta irányította helikopter, amelynek konstruktőre és vezetője Asbóth Oszkár volt. Az AH-jelű "óriási szitakötő" nagy sebességet ért el, s a világon először ez a gép volt képes hosszú ideig egy helyben lebegni, s a pilóta irányításával tetszőleges irányban haladni.

2004: Az űrből is látható krátert és gombafelhőt okozott egy hatalmas robbanás az észak-koreai Rjanggang tartományban. Pár nap hallgatás után hivatalosan vizierőmű építéssel magyarázták.

A 123 000 km2-es országban a világ veszélyeztetett növényfajainak 4 %-a, gerinces állatfajainak 11 %-a él.
- - - - -
- 2005. szeptember 10.
-
1890: Franz Werfel osztrák költő és író születése (+1945. aug. 26.). Musa Dagh negyven napja című regénye az örmény holokauszt leírása.
- - - - -
1898: Erzsébet királynét (szül. 1837. dec. 24.) Genfben megölte egy olasz anarchista. 1854. április 24-én lett Ferenc József Habsburg-császár felesége. Sokat törődött Magyarországgal. Nemcsak szépségével, hanem bölcsességével, liberális gondolkodásával, sokoldalúságával, természetes viselkedésével is nagy tekintélyre tett szert. Rudolf fia öngyilkossága után egyre visszavonultabban élt. Szobra áll Budapesten. Életéről készült a Sissi című film.
- - - - -
1957: Az ENSZ Közgyűlése megvitatta a "magyar kérdést", és 14-én elfogadta az öttagú vizsgálóbizottság jelentését. Ez az 1956. októberi eseményeket népforradalomnak nevezte, és törvénytelennek nyilvánította a szovjet intervenciót. Magyarország ENSZ-tagságát felfüggesztették, s a Közgyűlés évente felvette napirendjére a "magyar kérdést". 1962 őszén a készülő általános magyar politikai amnesztia hírére levették a napirendről a magyar kérdést, a magyar ENSZ-delegáció visszakapta jogait.
- - - - -
2002: A Magyarországon e napon bevonultatott újoncok közül az első héten hárman kíséreltek meg öngyilkosságot a hadseregben.
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 11.

Kopt újév (a koptok megtartották az egyiptomi kalendáriumot, i. e. 5502 körültől használatos)
- - - - -
1522: Ulisse Aldrovandi olasz természettudós, egyetemi tanár születése (+1605. máj. 4.). Az első botanikuskert alapítója Bolognában. Állattani és növénytani múzeumot alapított és összeállította az első tudományos herbáriumot. Elsőként végzett megfigyeléseket kotlós alatt lévő tojáson, s ezzel megvetette az embriológia alapját. Az inkvizíció bebörtönözte.

1885: David Herbert Lawrence angol költő, író, esszéista, kritikus születése (+1930. márc. 2.). Egy alacsonyabb osztályból származó brit szénbányász fia. A természet volt a legfontosabb dolog az életében. Lawrence a szex és az ökológia kapcsolatának nagy felfedezője.
Legismertebb regénye a Lady Chatterley szeretője (film is készült belőle). Sokáig be volt tiltva, csak elmarasztaló kritikákat kapott, amiért "pornografikus" regényt ír, miközben haldoklik.
- + -
"Ó, micsoda katasztrófa, micsoda megcsonkítása a szerelemnek, mikor pusztán személyes érzéssé tették, elszakítva a nap keltétől és nyugtától, a napforduló és a napéjegyenlőség mágikus kapcsolatától! Ez hát a baj velünk, a gyökereknél vérezünk, mert el vagyunk vágva a földtől, a naptól, a csillagoktól, és a szerelem vigyorgó utánzat, mert, szegény virág, letéptük a száráról az Élet fáján és vártuk, hogy viruljon tovább civilizált vázánkban az asztalon."
(D. H. Lawrence)
- + -
A http://bocs.hu messze legkeresettebb fordítása, a mélyökológiai "Megszentelt szexualitás" c. könyvfejezet, így kapcsolja össze Lawrence nyomán a szexet és az ökológiát:
"Ha az embereknek nem sikerült gyermekeik számát azon határokhoz igazítani, amelyeket az adott terület eltartóképessége szabott meg, akkor természetesen elpusztították saját életük alapját. Egy-egy civilizáció ilyenkor vagy kihalt, vagy elköltözött (megszállva egy másik területet), vagy megtanulták azokat a rituálékat, amelyek képessé tették őket a természettel egyensúlyban élni. Ez a 'megszentelt szex' alapja." (Dolores LaCapelle)
- + -
"Lawrence a krízis elérésének pillanatában szimbolizálta civilizációját ... a népesség és a gazdaság krízisekor."
"Ami ma (a második világháború kitörése előtt írta ezt - a szerk.) Európában történik, és ami kétségtelenül meg fog történni a jövőben, nagy részben a tömegemberiség brutális reakciója azokra a problémákra, amelyeket ez a kivételes ember, a zseniális D. H. Lawrence érzékelt, amelyekkel szembeszállt és harcolt a maga módján."

"Még ma is kevesen látják Lawrence-hez hasonló élességgel a világot ma gyötrő problémák szexuális gyökereit." (Sigrid Undset, skandináv regényírónő)
- + -
Rolf Gardiner, angol farmer, erdész és a Föld Szolgálata ifjúsági táborok úttörője úgy gondolta, hogy az ökológia fiatal tudományának "egyre fontosabb szerepet kell játszania a reformerek javaslataiban". Miután elolvasta Lawrence egyik könyvét, így írt 1919-ben:
"Lawrence lett a fáklyavivő, fiatalságomnak vezérfénye. S ment előre, felfedezve a sötétet, eloszlatva elavult, kimerült látásmódunkat, elszakadva a véges ideák absztrakcióitól, elnyűtt koncepcióktól, terméketlen szavaktól és kihűlt szimbólumoktól... Mindig úgy tűnt nekem, hogy a táj Lawrence által beszél. Valóban a sötét, termékeny nottinghami erdők voltak azok, amelyek újra és újra keresztültörtek a korai könyveiben, megtöltve azokat ... a táj titkos, elrejtett isteneivel, hogy szóljanak hozzánk és követeljenek minket ... A hely szelleme (Olaszország, Ausztrália, Mexikó), ez uralta és táplálta erejével. Minden könyve lüktet ettől a sötét és izgalmas szellemtől... tanítva minket, hogy érezzük és éljük át elemi erővel a földben lakó istenek ősi hatalmát... Tudta, hogy a földből erőt nyerhetünk és értelmesen élhetünk, ha különleges tájakon, a föld múltjának hatalmaival közösségben dolgozunk... Hosszú ideje érzem, hogy valamennyire érvényesíteni kell Lawrence tanítását és meglá
tását,
nem irodalmi kritikákkal, hanem azáltal, hogy az emberek az ő szemlélete szerint próbálnak élni."
- + -
"Az emberiség utolsó háromezer éve egy kirándulás az ideálokba, testetlenségbe és tragédiába, és most a kirándulásnak vége... ez gyakorlatilag kapcsolat kérdése. Vissza kell találnunk a kapcsolathoz, élénk és tápláló kapcsolathoz a kozmosszal... Az út a naponkénti rituálén, az újraébredésen át vezet. Újra gyakorolnunk kell a hajnal, a dél, a napszállat rítusát, a tűzgyújtás és a vízöntés rítusát, az első és az utolsó lélegzet rítusát... Vissza kell térnünk 'a tudásra az együttlét jegyében', amelyben a test, a szex, az érzelmek, a szenvedélyek együtt léteznek a földdel és a nappal és a csillagokkal."
(Lawrence: Lady Chatterley szeretőjének apropói)

Nawesh: Paramhans Swami MadhavanandaJi születése.

http://www.joga.hu/lineage/index.html#Holy%20Guruji

http://www.veg.hu/modules.php?name=News ... le&sid=517

- - - - -
1961: A WWF (World Wide Fund For Nature, Természetvédelmi Világalap, eredeti nevén World Wildlife Fund) bejegyzése Zürichben. www.panda.org
Magyarországon 1986-ban indult az első WWF-program a ragadozó madarak, 1989-ben pedig az ártéri erdők és a füves puszták védelmére.
- - - - -
1978: A harmadik merényletben meghalt Georgi Markov bolgár író (szül. 1929. márc. 1.) Londonban, miután szept. 7-én egy KGB ügynök mérgezett esernyővel megsebesítette.
Az 1960-as években Bulgária egyik legnépszerűbb írója lett (Férfiak, Minden kilométerkőnél), de szembekerült a párttal. Nagy-Britanniában kapott politikai menedékjogot, a BBC World Service bolgár részlegénél, majd 1975-től a müncheni Szabad Európa Rádiónál dolgozott. Zsivkov 1977-ben úgy döntött: Markovot el kell hallgattatni.
- - - - -
1989: Határnyitás: a magyar kormány döntése szerint a Magyarországon tartózkodó és hazatérni nem kívánó keletnémet állampolgárok kiutazhatnak olyan más országokba, amelyek hajlandók számukra a be- vagy átutazást engedélyezni.

Nawesh: 2001: Romba dőlt az Amerikai mítosz.

- http://www.hirtv.hu/?tPath=/musorok/&article_id=61141
- http://www.valtozovilag.hu/tv/osszeeskuves.htm
-
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. szept. 12., hétf. 18:22

2005. szeptember 12.

1913: Jesse Owens afro-amerikai atléta (vágtázó és távolugró) születése (+1980. márc. 31.). 1935-ben 45 perc alatt négy világcsúcsot ért el. Az 1936-os berlini olimpián Adolf Hitler fajelméletét megcáfolva négy aranyérmet szerzett.
- - - - -
1922: A menyasszony házassági esküjéből kihagyták, hogy mindenben engedelmeskedik férjének.
- - - - -
1937: Budapesten átadták a hetedik - Horthy Miklósról elnevezett - Duna-hidat (ma Petőfi híd).
- - - - -
1940: Fölfedezték a Lascaux-i, közel 17.000 éves barlangrajzokat Franciaországban.
- - - - -
1977: Pretoriai börtönében meggyilkolták Steve Bikot, a Dél-afrikai Diákszövetség egyik alapítóját.
- - - - -
1982: A Balaton Group első találkozója Csopakon. A fenntarthatóság-tudósok eme világméretű baráti körét Donella Meadows, a Római Klub világhírű A növekedés határai c. 1972-es könyvének társszerzője alapította. A 2001-ben elhunyt világhírű amerikai ökológusnő magyar emlékkötete a BOCS Alapítvány kiadásában kapható (880,- Ft plussz postaköltség, rendelhető a bocs@c3.hu címen).
(A Balaton Group hivatalos neve Erőforrás információs központok nemzetközi hálózata - International Network of Resource Information Centers. Bővebb infó: bocs.hu)
- - - - -
1987: A Szent Jupát nevű, saját maguk építette 15 négyzetméteres vitorlással 717 napi út után visszaérkezett Opatija kikötőjébe az első magyar világkörüli vitorlásút két résztvevője, Fa Nándor és Gál József. 1985. szeptember 26-án indultak Opatijából.

- - - - -
2003: Lehoczky János, a magyar környezeti nevelés egyik meghatározó alakjának halála (szül. 1958).


Adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. szept. 20., kedd 15:29

2005. szeptember 13. kedd
- - - - - - - - -
i.e. 490: A maratoni csata, a görögök Miltiadész vezetésével megfutamították a túlerővel támadó perzsákat. A legenda szerint Pheidippidesz görög katona futva vitte a győzelem hírét Athénba, s megérkezve holtan esett össze a kimerültségtől. Ennek emlékére rendezik meg az újkori olimpiákon a 42 195 méter hosszú maratoni futást.
- - - - -
1949: A háború során sokfelé betiltott, üldözött békecsoportok Svájcban megalakították a Békeszervezetek nemzetközi tanácsát (International Liaison Committee of Organisations for Peace, ILCOP). Elsősorban békekutatásban, közvetítésben, kormányközi tárgyalásokban és az ENSZ-ben volt aktív. Az IPB jogutódja volt, 1964. aug. 28-tól neve ismét IPB lett.
- - - - -
Nyírvidéki Kisvasút (Nyíregyháza) napja (infó: 42-424030).
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 14. szerda

258: Szt. Ciprián (Caecilius Cyprianus) keresztény vértanú halála (szül. 200-210. körül, Karthágóban). Korának egyik legjelentősebb teológusa volt.
- - - - -
407: Aranyszájú Szt. János konstantinápolyi keresztény pátriárka, egyházatya és szónok halála (szül. 347.). Többször konfliktusba került a császárral, száműzetésben is volt. Fennmaradtak az ó- és újtestamentumot magyarázó homíliái, erkölcstani művei s vagy 200 levele. A Krüszosztomusz név (Aranyszáj) mindjárt halála után jött szokásba és a liturgiába is átment.
- - - - -
1321: Dante (Durante) Alighieri firenzei költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író halála (szül. 1265. május?). Főműve az Isteni színjáték, a világirodalom egyik legnagyobb alkotása.
- - - - -
1848: Nyugat-Poroszországban a mennoniták tiltakoztak a kötelező katonáskodás bevezetése ellen.
- - - - -
1864: Viscount Cecil of Chelwood angol politikus születése (+1958. nov. 24.). 1927-ben a genfi leszerelési tanácskozásokon meggyőződését és kormánya utasításait nem tudta összeegyeztetni, ezért kilépett a kormányból. 1923-1945 közt a Népszövetség elnöke volt. Béke Nobel-díjat kapott 1937-ben.
- - - - -
1867: Hamburgban megjelent Karl Marx fő műve, A Tőke I. kötete.
Nawesh: Hogy szakadt volna rá a könyvtár, amikor a művét írta. JL Ha van olyan mű, amely sok kárt okozott az emberiségnek, akkor ez olyan… A kommunizmus kísértete (Marx) legalább 100 millió ember halálát okozta…
- - - - -
1872: Kitört Magyarországon az utolsó nagy kolerajárvány. A halálos áldozatok száma hivatalos kimutatás szerint 250 ezer volt.
- - - - -
1984: A Duna Kör felhívással fordult az osztrák közvéleményhez, hogy tiltakozzanak a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítése ellen.
- - - - -
2003: Magyar lány lett Európa szépe a párizsi döntőn.
- - - - -
A keresztény egység napja
1996 óta rendezik meg az ezeréves Pannonhalmi bencés főapátságban, a keresztény egység újrateremtésének távlati céljával.
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 15. csütörtök

1863: Arthur Henderson születése (+1935. okt. 20.). A Genfi Leszerelési Konferencia elnöke volt 1932-1933-ban, Béke Nobel-díjat kapott 1934-ben.
- - - - -
1913: Vámbéry Ármin orientalista, néprajztudós, földrajzi szakíró, akadémikus halála (szül. 1832. márc. 19.). 1861-ben „expedíciót szervezett” (azaz szegényen, dervisruhában, ezer veszély és nélkülözés közepette egyedül vándorolt) a magyarok őshazájának felkutatására. Kutatásai úttörő jelentőségűek voltak Közép-Ázsia föld- és néprajza, elsősorban azonban a filológia területén.

- - - - -
1964: A Magyar Népköztársaság és a Vatikán közti részleges megállapodás.
Egyes részeit máig sem hozták nyilvánosságra, pedig 1989-ben 2500 aláírással kérte az Egyházfórum Közéleti Bizottsága és Németh Miklós miniszterelnök válaszlevele szerint a magyar kormány "ez idő szerint nem látná akadályát".

Casaroli vatikáni államtitkártól nem érkezett válasz.

Nawesh: mert nagy titkok tudója a Vatikán…
- - - - -
1971: A kanadai Vancouver kikötőjéből egy halászhajó futott ki zöld vitorláján a Greenpeace (Zöld béke) felirattal. Bill Darnel, a fiatal kanadai szociális munkás a zöld és a béke fogalmát összekapcsolva talált ki nevet a természetvédők és a békeharcosok csoportjának. 24-én hajtották végre első akciójukat az USA alaszkai tenger alatti atombomba-kísérletei ellen.
- - - - -
1987: ENSZ Béke Nap, 300 civil szervezet és 60 város kapott Béke Követ elismerést.
- - - - -
1993: Böjte Csaba ferences pap leverte a lakatot a román állam által már visszaígért, de még vissza nem adott dévai ferences kolostor kapujáról és elindította iskoláját.

Nawesh: Az Úr szolgája Ő, gyermekek jótevője…
- - - - -
2000: Az olimpiai lángot Cathy Freeman, őslakos ausztrál futónő gyújtotta meg Sydneyben.
Cathy Freeman 1994-ben női 400 méteren meglepetés-győzelmet aratott a Brit Nemzetközösségi Játékokon, majd utána az ausztrál zászló helyett egy fekete-vörös, a közepén sárga körrel a napot szimbolizáló lobogóval, az aboriginik, az ausztrál őslakosok saját zászlójával futott tiszteletkört.
Az aussie-k (ejtsd: ózik) - azaz a bevándorlók - majdnem megkövezték ezért.
Ugyanis az 1770 után egyre érkező telepesek fokozatosan elvették az őslakosok földjeit, sőt irtották őket.
Tasmániában például ma már egyetlen őslakos sem él.
Az 1920-as, 30-as években a kormány hivatalos politikája az asszimiláció, a beolvasztás volt.
Az őslakosok gyermekeit ebben az időben teherautószám vadászták össze a bozótból. Elválasztották őket a szüleiktől, akiket soha többé nem láthattak, és táborokba zárva próbálták őket átnevelni.
(Egy ötvenezer éve fenntarthatóan működő civilizáció gyermekeit egy alig tízezer éve elfajult, mára teljesen pusztítóvá vált életformára.)
A 90-es évek elejéig Ausztráliában erről az intézményesített gyermekrablásról, az "ellopott nemzedékről" a fehérek mélyen hallgattak.
Akkor kezdődött egy mozgalom, melynek részéről Cathy Freeman is szót emelt.
1997-ben Athénban, 1999-ben Sevillában világbajnoki címet nyert, 2000-ben pedig - az ausztrál őslakosok közül először - olimpiai bajnok.
- + -

A görög városok egymás közti háborúikban az ünnepeken - hosszabb ünnepi periódusokban is - fegyverszünetet tartottak.
Fegyvertelennek kellett lennie négyévenként az Olümpia időszakának is. Az első olimpia, amelynél már ismerjük az egyik győztes nevét, i. e. 776-ban volt (maguk a játékok még régebbi időre nyúlnak vissza).
I. sz. 394-ig, közel ezerkétszáz éven át voltak olimpiák (293 ókori olimpia adatai maradtak ránk). A következő évben a keresztény Theodosius császár betiltotta, mint pogány szokást.
(Lám, a béke ünnepe és a vallásos intolerancia.)
- - - - -
2001: Mátraházán, a ferences kápolna mellett elkészült Naphimnusz-parkot fr. Majnek Antal püspök és fr. Hegedűs Kolos tartományfőnök-helyettes áldotta meg.
Gyönyörű környezetben

2005. szeptember 16. péntek

1893: Szent-Györgyi Albert orvos, biokémikus, akadémikus születése (+1986. okt. 22.). Elsőként izolált paprikából C-vitamint. 1937. okt. 28-án orvosi Nobel-díjat kapott a C-vitamin fölfedezéséért.

Nawesh. Szent-Györgyi Albert is vegetáriusan étkezett.
- + -
Századunkban a közlési sebesség 10 a 7-en (tízmilliószorosra) nőtt, az adatkezelés 10 6, az energiaforrásaink 10 3, fegyvereink ereje 10 6, a népességnövekedés 10 a 3-on (ezerszeresre) gyorsult...
Nem ehhez készült az ember. Hogy fennmarad-e, attól függ, gyorsabban tud-e alkalmazkodni, mintsem alantas erők elpusztítanák.
Pillanatnyi helyzete előnytelen. Arra kényszerültünk, hogy ősemberi aggyal nézzünk szembe ezzel a helyzettel...
Az ősembernek meg kellett ragadnia minden közvetlenül előnyös helyzetet; a hosszú távú kérdések hiányoztak.
A világ azóta megváltozott, de mi még mindig apró, közvetlen előnyökért áruljuk távolabbi létérdekeinket.
Katonai, ipari komplexumaink, melyek veszélyeztetik az emberiség jövőjét, jórészt annak köszönhetik szilárdságukat, hogy nagyon sok ember mindennapi kenyere függ ezektől.
(Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom)
- - - - -
1939: August Dickman katonaság-megtagadó kivégzése (Németország).
- - - - -
1977: Aláírták a Bős-Nagymaros vízlépcső felépítéséről és közös üzemeltetéséről a magyar-csehszlovák szerződést Budapesten. A megvalósítás szinte azonnal elkezdődött, de vontatottan haladt. A rendszerváltás után Magyarország felmondta a szerződést, Szlovákia erre egyoldalúan elterelte a Dunát.
A jogi vitában a hágai Nemzetközi Bíróság 1997. szeptember 25-én hozott ítéletet, mely szerint a szlovák elterelés jogtalan és Magyarországnak nem kell megépítenie a nagymarosi duzzasztót, de a két félnek tovább kell tárgyalnia és kölcsönösen kártérítést kötelesek adni egymásnak.
- - - - -
Az ózonréteg védelmének világnapja
- + -

1987: A sztratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreáli jegyzőkönyvet 46 ország írta alá. Azóta már több mint 160 ország csatlakozott.
Hatályba lépés 1989 jan. 1. Magyar megerősítés 1989. ápr. 20, hatályba lépés júl. 19.
Továbbvitte az 1985. márc. 22-i bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről. (Ennek magyar megerősítése 1988. máj. 4., hatályba lépése 1988. szept. 22.)
Az egyezmény értelmében a csatlakozó országok megszüntették vagy megszüntetik a magas légköri ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, kereskedelmét, használatát. A legismertebb ilyen anyagok a különféle freonok, halonok.
Mivel ezek az anyagok a magas légkörben igen tartósan, évtizedekig bontják az ózonpajzsot, használatuk világméretű megszüntetésének csak 2050 felé várható érdemi hatása!
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 17. szombat

1743: Condorcet (Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat márki) francia matematikus, akadémikus, történész, filozófus, politikus születése (+1794. márc. 29.). A francia felvilágosodás kiemelkedő alakja, az akadémia tagja, örökös titkára. A forradalom után a girondista többségű Nemzetgyűlés tagjává, majd elnökévé választották. Nem tudta megakadályozni a király kivégzését, majd amikor a jakobinusok kerültek hatalomra, menekülnie kellett. Rejtőzése idején írta híres filozófiai értekezését: Esquisse d'un tableau historique des progr?s de l'esprit humain. 1794. márc. 27-én letartóztatták és a börtönben másodnapra meghalt, feltehetően megölték.
Részt vett az Enciklopédia közgazdasági kérdéseinek kidolgozásában. Matematikusként a valószínűségszámításban és integrálszámításban alkotott maradandót.
Már Malthus előtt fölvetette, hogy a túlnépesedés a boldogság folyamatos csökkenéséhez vezethet. A még meg nem születettekkel szembeni kötelesség „nem az, hogy létrehozzák, hanem hogy boldoggá tegyék őket”. A felvilágosult emberek önként választják a kisebb szaporaságot, „semmint hogy bolond módjára haszontalan és nyomorult lényekkel terheljék a világot”.
Míg Malthus csak a gazdasági kényszert látta fékező erőnek, azaz az emberi elszaporodást csak az éhínség fogja megállítani, addig Concordet bízott a józan észben, hogy az oktatás nyomán az átgondolt és szabad döntések csökkentik a születési rátákat. Sokat tett a nők oktatásáért. Kidolgozta a francia népoktatás tervét.
(Azóta bő két évszázad telt el, s nemhogy lassult volna a túlnépesedés, hanem még gyorsult. Mindkét fékező erő gyengének bizonyult, hiszen a túlszaporodók (amíg lehet) a gazdasági kényszerre sem családtervezéssel, hanem terjeszkedéssel válaszolnak, az élővilág, a jövő generációk öröksége és a gyenge embercsoportok kárára. Az ésszerű családtervezés a statisztikai elemzések szerint elsősorban nem a gazdasági helyzettől, hanem a nők oktatásától, munkalehetőségeitől és döntési szabadságától függ.)
- - - - -
1787: Aláírták (s a következő évben elfogadták) az Egyesült Államok alkotmányát, a még ma is érvényben lévő legrégibb írott alaptörvényt.
Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt 'első tíz kiegészítô módosítás', amely 1791-ben lépett hatályba.
(S hatálya ma ... ?)

- - - - -
1844: Puskás Tivadar elektrotechnikus születése (+1893. márc. 16.). A telefonhírmondó feltalálója. A világon először Budapesten bevezetett vezetékes hír- és műsorközlő berendezése, a Telefonhírmondó 1894-1925 között működött.
(Távközlés: egyre kevesebb anyag és energia, egyre több és jobb szeretetkapcsolat?)
- - - - -
1869: Christian Lous Lange születése (+1938. nov. 11.). Az Interparlamentáris Unio főtitkára volt. Béke Nobel-díjat kapott 1921-ben.
- - - - -
1896: A VII. Egyetemes Béke Kongresszust Budapesten tartották.
(A XX. 1913-ban volt, a XXI. csak az I. világháború után, 1921-ben lehetett. A XXXIII. volt az utolsó, 1939-ben.)
- - - - -
1939: Miután Németország szeptember 1-én letámadta Lengyelországot, e napon a Szovjetunió is betört Lengyelországba.
- - - - -
1983: először lett színesbőrű hölgy (Vanessa Williams) szépségkirálynő az USÁ-ban (Miss America).
(1984-ben a – 2003-ban csődbe jutott - Penthouse férfimagazin 14 millió dolláros rekordnyereséget ért el, amikor lehozta meztelen képeit. Emiatt utólag elvették a koronáját.)
- - - - -
1997: További 2 év börtönre ítélték Leyla Zana törökországi kurd parlamenti képviselőnőt (szül. 1961), aki ekkor már ötödik éve volt bebörtönözve, mert egy börtönből írt levelét „rasszista gyűlöletkeltésnek” találták.
Férje, Mehdi Zana a legnagyobb kurd város, Diyarbakir polgármestere volt, amikor az 1980-as katonai puccs után 42 évre bebörtönözték. Két gyermekükkel városról városra költözött, ahol férje éppen raboskodott. Mivel falusi lányként nem járhatott iskolába, felnőtt fejjel végezte el az általános iskolát, leérettségizett és újságíró lett. 1991-ben első kurd nőként került demokratikus választással a török parlamentbe, majd 1994-ben ismét. Miután három társával együtt nem volt hajlandó törökül letenni a képviselői esküt, hanem kurd nyelven mondta el, a parlament felfüggesztette mentelmi jogukat és 15 év börtönre ítélték őket hazaárulás címén.
1995-ben megkapta az Európai Parlament Szaharov-díját, 1998-ban az USA Kongresszus 150 tagja Nobel-békedíjra jelölte. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2001-ben megtámadta a Zanáékat elítélő bírósági döntést. 2004-ben még mindig börtönben van.

Nawesh:
2005:Autómentes Nap Budapesten. Az autók előtt lezárt Andrássy úton egész napos programok várták az érdeklődőket. A Jógasátor programmal mi is jelen voltunk. www.joga.hu


2005. szeptember 19. hétfő

1911: William Golding Nobel-díjas (1983) angol író születése (+1993. jún. 19.).
Az 1954-ben megjelent Legyek ura című művével vált ismertté. A könyvből világsikerű filmet rendezett Peter Brook.
(A hajótörött gyerekek szörnyű minitársadalma a szigeten mintegy lombikban mutatja az emberiség működését - és sorsát?)

Nawesh: Jules Verne Két évi vakációja pedig egy ideális gyerektársadalmat mutat be. Rajtunk is múlik, milyenné tesszük világunkat!!!
- - - - -
1979: Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről (Bern). Hatályba lépés 1982. jún. 1. Magyar megerősítés 1989. nov. 16, hatályba lépés 1990. márc. 1.
- - - - -
1982: Feltalálta a smiley-t egy amerikai egyetemista. :-))
- + -
Minden jó, ha a vége jó!
Avagy ahogy a játékban van: Az nevet igazán, aki utoljára nevet.
A Biblia is azt mondja: Szomorúságtok örömre fordul.
Az angol is Happy End-ről (boldog befejeződés) beszél, s bizonyára más nyelvek is kifejezik, hogy az ember alapvetően egy jó végkifejletet remél kis és nagy időtávlatú ügyeiben egyaránt.
Nos, az email figura-nyelve ugyanezt fejezi ki.
Gondoljátok csak el, milyen szörnyű lenne, ha JOBBRA billentett fejjel a KEZDŐ zárójelet látnánk mosolyogni (-: és a VÉGzárójelet sírni )-:
Úgyhogy amikor elkeseredtek,
és nem használható a "Fel a fejjel!",
(mert sok és sürgős munkátok miatt a képernyőt kell néznetek
és nem merenghettek kedvetek szerint a felhőkön,
a madarak és angyalkák repülésén,

vagy éjszaka a csillagokon),
akkor egyszerűen csak billentsétek picit BALRA a fejeteket és máris
minden VÉGzárójel :) mosolyog
és azt juttathatja eszetekbe, hogy
Minden jó, mert a VÉGE jó! :-)
(Simonyi Gyula)

Nawesh:
1988: Ezen a napon döntöttem úgy, hogy vegetáriusan fogok étkezni…
- - - - -
1996: A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint az 1956-os sortüzek - figyelemmel az Alkotmánybíróság határozatára - a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló 1949-es genfi egyezménybe ütköző emberiség elleni bűncselekmények voltak, tehát nem évültek el.
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 20. kedd

Euszták őskeresztény vértanú ünnepe (+118), katonatiszt és vadász volt, de megtért, amikor egy menekülés helyett vele szembeforduló szarvas agancsai közt fényes feszületet pillantott meg.
- - - - -
1614: Hans Landis mennonita kivégzése Zürichben a hite miatt. Egyike az utolsó vallási halálbüntetéseknek Európában.
- - - - -
1741: Benyovszky Móric utazó születése (+1786.05.23., Madagaszkár). 1767-ben részt vett a királyellenes lengyel nemesi mozgalomban, orosz fogságba esett, Kamcsatkára száműzték. Szökésével kezdetét vették kalandos utazásai, amelynek során érintette Madagaszkár szigetét, ahol a sziget bennszülöttei királyukká választották. Kalandjait emlékirataiban örökítette meg, művét halála után először 1790-ben Londonban adták ki. Ezután számos nyelven jelent meg a könyv, és világhírnevet szerzett számára.
- - - - -
1870: Az olasz csapatok elfoglalták Rómát, és egyesítették az Olasz Királysággal. A pápát megfosztották világi hatalmától. Ezzel befejeződött a Risorgimento, Olaszország újraegyesítése.
(Még a pápai tévedhetetlenség dogmájának kimondása sem riasztotta vissza őket.)
- - - - -
1892: Egy párizsi fűzőkészítő, Hermine Cadolle ezen a napon mutatta be az első olyan női fehérneműt, amely a modern melltartó előfutárának tekinthető. A melltartó megjelenésével a nők legalább "lélegzethez jutottak" a korábbi, nehezebb viselethez, a fűzőhöz képest, de máig megoszlanak a vélemények a melltartó viselésének hasznosságát illetően.
- - - - -
1897: Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus születése (+1966. máj. 26.). 1923 és 1926 között az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 1925-ben megjelent első novelláskötete (Lélekindulás). Hazatérése után Kolozsvárott az Újság és az Ellenzék munkatársa volt, előadókörutakat szervezett. 1926-ban az Erdélyi Helikon alapító tagja. 1933-tól a Brassói Lapokban külön rovata volt (Tiszta beszéd). Budapest ostromát Bajor Gizi házában vészelte át. 1945-től 1947-ig országgyűlési képviselő volt, 1949-1953-ig kiszorították az irodalmi életből. Legnagyobb írói sikerét az Ábel-trilógiával aratta. Írásaiban főként a székely falvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Színpadi művei közül kiemelkedik az Énekes madár.
- - - - -
1997: A Szentszék Hittani Kongregációja és a Magyar Katolikus Püspöki Kar rehabilitálta Bulányi György piarista szerzetes atyát, akit 15 évvel korábban "elhajló nézetei" miatt eltiltottak a papi tevékenységtől. A közzétett egyházi nyilatkozat szerint a rehabilitálás azután történt, hogy Bulányi György aláírta mind a 12 hittani tétel teljes szövegét, elfogadva ezzel az egyház tanítását.
(Valójában ugyanazt írta alá, amit 15 évvel korábban is aláírt, csak akkor az eltiltása volt az egyházpolitikai érdek, 97-ben pedig a ’rehabilitálása’. Gyakorlati rehabilitálás nem történt, csak egy szégyenfoltot eltakartak.)
- - - - -
2000: A Mennonita Központi Tanácsnak (MCC) ítélték a St. Boniface General Hospital Research Foundation díját amelyet már négy éve nem osztottak ki.
A korábbi díjazottak közt van a Béke Nobel-díjas Dr. Andrei Szaharov (ld. máj. 21.) és Teréz anya (ld. aug. 27.), II. János Pál pápa (ld. okt. 16.), Fülöp herceg és Rosalynn Carter.
Az MCC (ld. szept. 27.) sokezer önkéntessel dolgozik 80 éve a világ hatvan országában.

2002: A Szamos folyót az eddigi legnagyobb környezeti csapás érte, az osztrák Hovis-csoport tulajdonában lévő dézsi (Románia) Somes SA papírgyárból származó mérgező vízszennyezés miatt a halállomány nagyrészt kipusztult.
- - - - -
Nagycenki Széchenyi István Múzeumvasút (Győr-Moson-Sopron megye) napja (infó: 99-312077).
Adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. szept. 21., szer. 15:17

2005. szeptember 21.szerda


19: Maro Publius Vergilius római költő, író halála (szül. i.e. 70. okt. 15.). Az ókori Róma legnagyobb eposzköltője. Aeneis című hőskölteménye avatta őt római Homérosszá. Csodálatos művészi színvonalon ábrázolta a kort a maga teljességében.
- - - - -
1773: A jezsuita rend feloszlatását elrendelő július 21-i pápai bullát Mária Terézia kihirdette. A rendnek Magyarországon 935 tagja volt, egy egyetemet, három akadémiát, 41 gimnáziumot és hét konviktust működtetett. A mintegy 7,76 millió forint értékűre becsült vagyonból hozták létre a Tanulmányi Alapot.
- - - - -
1791: gróf Széchenyi István születése (+1860. ápr. 8.).
- - - - -
1883: Madách Imre Az ember tragédiája című drámájának ősbemutatója.
(Több mint két évtized elteltével vitte színre az 1859-1860-ban írott művet Paulay Ede, a főbb szerepeket Nagy Imre, Jászai Mari és Gyenes László alakították.)
- + -
A magyar dráma napja
(1984 óta, a Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére, Az ember tragédiája ősbemutatójának tiszteletére.)
- - - - -
1928: Sinkovits Imre Kossuth-díjas színész születése (+2001. jan. 18.).
- - - - -
1974: Angliában a békeszervezetek összefogtak (CAAT) a fegyverkezési verseny ellen.
- - - - -
2001: Az ENSZ Közgyűlés a 55/282 sz. egyhangú döntéssel szept. 21-ét a Béke és erőszakmentesség világnapjává nyilvánította és minden erőszakos konfliktusban résztvevő féltől globális tűzszünetet kér legalább erre a napra.
(A nemzetközi civil kezdeményezésekről ld. pl. www.peaceoneday.org)

2001: Franciaországban a toulouse-i AZF vegyi üzemben robbanás történt, 30 halálos áldozat és 2200 sebesült.
- - - - -
2002: Gleccser zúdult Karmadon településre (Észak-Oszétia, Kaukázus, Oroszország). A 20 millió tonnányi, sziklákkal keveredett jégáradat 100 km/h sebességgel tarolta le a házakat, 80 méter vastagon borította be a Karmadoni-hágót, öt települést elzárt a külvilágtól, és eltorlaszolt két folyót. Több mint száz ember eltűnt. A katasztrófaügyi minisztérium közleménye szerint nem tudják, mitől indult meg a hegyoldalnyi jégtömeg.
(Netán a klímaváltozástól, amitől szerte a világon olvadoznak a gleccserek?)
- - - - - - - - - -
Örményország függetlenségének ünnepe.
(1991-ben jött létre a volt Szovjetunió területéből kiszakadva.)
- - - - - - - - - -
Holnap autómentes világnap!
- - - - - - - -

Nawesh: Próbáld meg, hogy otthon hagyod az autódat. Gondold át: ahová menned kell, megoldható-e tömegközlekedéssel, gyalog, vagy kerékpárral? Mert egy, KÖZÖS világunk van…

adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. szept. 30., pén. 23:49

2005. szeptember 22. csütörtök


1945: Vikár Béla etnográfus, folklórkutató, író, műfordító halála (szül. 1859. ápr. 1.). Az első kutató volt, aki a folklórgyűjtést fonográffal végezte. A Kalevala fordítójaként tevékenysége irodalomtörténeti jelentőségű.
- - - - -
1949: Az első szovjet atombomba-kísérlet.
- - - - -
1980 Az iraki hadsereg átlépte az iráni határt, miután 1980. szeptember 17-én Irak felmondta az Algíri Szerződést, amely a Shatt-el-Arab folyót tekintette az irak-iráni határnak. Ezzel megkezdődött a két ország nyolc évig tartó háborúja. A harcok több mint egymillió áldozatot követeltek, "eredményük" felmérhetetlen anyagi kár, s a mindkét oldalon radikálisan csökkenő olajkivitel és pénzbevétel volt.
- - - - -
2002: Az UNESCO képviselője hivatalosan átadta a Fertő-tó világörökségi címéről szóló diplomát Fertőrákoson, illetve az ausztriai Mörbischben.
- - - - -
Autómentes világnap

Az 1997 óta évenkénti esemény felhívja a figyelmet a motorizáció és az elavult közlekedésszervezés által okozott súlyos környezeti és egészségügyi problémákra.
A 2001 elején megszületett, az autómentes napról szóló Európai Charta-t másodikként - az unión kívüli országok közül elsőként - Magyarország is aláírta.
2002-ben Budapest is csatlakozott. 2003-ban a Magyar Posta bélyeget adott ki az Európai Autómentes Napról.


2005. szeptember 23.péntek

1707: Selmecbányán a bányavíz kiemelésénél foglalkoztatott lovasgazdák beszüntették a munkát, majd a sztrájkhoz szeptember 26-án a vájárok is csatlakoztak. A kuruc vezetés (a Rákóczi-szabadságharc idejében vagyunk) azonban nem reagált az eseményekre, ezért a sztrájkot hamarosan felkelés követte a jobb munka- és életkörülmények biztosításáért. A felkelésnek a katonaság sortüze vetett véget október 3-án.
- - - - -
1880: Lord John Boyd-Orr of Brechin angol tudós születése (+1971). FAO igazgató, Nemzetközi Béketanács elnök volt, Béke Nobel díjat kapott 1949-ben.
- - - - -
1939: Sigmund Freud osztrák idegorvos, pszichiáter halála (szül. 1856. máj. 6. London). A mélylélektani irányzat, pszichoanalízis megteremtője. A neurózis gyógyítására új módszert dolgozott ki - a szabad asszociációt. Nagy hatással volt a korabeli polgári szemléletre és művészetre.
- - - - -
1951: Budapesten felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot, Rákosi Mátyás kommunista pártvezető parancsára.
(A templomnak politikai jelleget adott, hogy a Tanácsköztársaság leverése kapcsán épült.)

Nawesh: A vallás elleni gyűlölet nem szűnt meg, hiszen pár éve a Regnum emlékére felállított fakeresztet néhány suhanc lefűrészelte. Az Időkerék, amely szintén ezen a területen áll, viszont meghibásodott. Az ember azt hiszi, hogy uralhatja az időt, ám képtelen áttekinteni az időtlenséget…
- - - - -
1953: A Szovjetunióban egy katonai bíróság halálra ítélte és még aznap ki is végezték Walter-Erich Linse német jogászt (szül. 1903., Chemnitz).
1949-ben Nyugat-Berlinbe menekült, ahol 1951 januárjában belépett a Szabad Jogászok Vizsgálóbizottságába és erőteljesen harcolt az NDK kisajátító gazdaságpolitikája ellen. 1952. július 8-án reggel, amint elhagyta az amerikai szektorban lévő lakását, négyen rátámadtak, lábon lőtték és autóval egy előre felnyitott sorompón át a szovjet szektorba hurcolták. Szabadon bocsátása érdekében mind német, mind pedig neves külföldi személyiségek, valamint befolyásos nemzetközi szervezetek számtalan felhívással fordultak a kelet-német, illetve a megszálló szovjet hatóságokhoz. Csak 1996-ban derült ki, hogy már 1953-ban kivégezték.
A szovjet megszálló hatóságok az NDK területén, illetve a Szovjetunióban mintegy 70 ezer németet állítottak bíróság elé és ítéltek el.
- - - - -
1963: Giovannini Rudolf gyógyszerész halála (szül. 1891. márc. 22.). 1919-től a magyarországi gyógynövények kiváló kutatója, termesztője, gyűjtője és kereskedője volt. Külföldi megismertetésüket is szorgalmazta cikkeivel, könyveivel. Részt vett a gyógynövények szabványosításában, főmunkatársa, majd főszerkesztője volt a "Herba" című folyóiratnak.
- - - - -
2002: Szexmúzeum nyílt New Yorkban. A bemutatkozó kiállítás témája: hogyan formálta New York az amerikaiak viszonyát a nemiséghez.
(Az emberréválás jelen evolúciós fázisában az egyik legfőbb lépés a szexualitás humanizálása, a korlátlan állati termékenységtől a felelős nemzés felé, az erőforrás-igényes párhódítási harcoktól a szabad, természetes szeretetkapcsolatok felé stb.)
- - - - -
2002: Belgiumban életbe lépett a kegyes halálról, az eutanáziáról szóló törvény, amelynek értelmében az orvosok véget vethetnek betegük életének, ha ezt a beteg kifejezetten kéri tőlük.
- - - - -
Iskolatej és gyógyhatású ásványvíz nap
- - - - -
Takarítási világnap
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 24. szombat

1541: Paracelsus német orvos, természettudós és filozófus halála (szül. 1493. nov. 10.). A betegségek okát a szervezet kémiai folyamatainak zavarában kereste. Az általa szorgalmazott természetes gyógymódok egy része ma is korszerűnek számít.
- - - - -
1551: Sikeresen végződött Közép-Európa első sztrájkja: a máramarosszigeti sóvágók munkabeszüntetéssel nyomatékosított követelését - bérek rendezése, egybegyűlési jog - teljesítette a királyi hatalom.
- - - - -

1924: Gandhi 21 napos éhezést kezdett a hindu-muzulmán megbékélésért.
(Végül külön muzulmán államok - Pakisztán és Bangladesh - jöttek létre, de Indiában máig is vannak hindu-muzulmán viszályok. A parányi keresztény kisebbséget mindkét oldal fanatikusai üldözik, jelenleg is - ld. bocs.hu, INDIA felirat)

Nawesh: De ez nem Mahatma Ghandi hibája. Ő megbékélést akart. Esetleg, ha a parányi (30 milliós) keresztény közösség vegetárius életmódot követne, legalább a hinduk oldaláról nagyobb tolerancia fogadná őket. A probléma: a hinduk elfogadják, ha Jézusban is hiszel, a keresztények nem fogadják el, ha Jézus mellett isten más megnyilvánulását is elfogadod…)
- - - - -
1971: A Greenpeace első akciója az USA alaszkai tenger alatti atombomba-kísérletei ellen. greenpeace.org
- - - - -
1980: Hivatalosan is bejegyezték Varsóban a gdanski hajógyárban kitört sztrájk során 1980. augusztus 14-én megalakult Szolidaritás szakszervezetet, amelynek Lech Walesa lett az elnöke.
- - - - -
1996: Általános atomcsend-szerződést (CTBT) írt alá az öt atomhatalom (USA, Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország és Kína) az ENSZ New York-i központjában. A száztíz cikkből álló egyezmény az atomkísérletek összes fajtáját betiltja.
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu

2005. szeptember 25.

1873: Az egyesített Budapesten első ízben tartottak helyhatósági választásokat. 25-26-án 8 és 20 óra között adhatta le szavazatát a kb. tízezer választó. A szavazóköröket kerületenként alakították ki. A részvétel nem érte el az ötven százalékot. Budapest első főpolgármestere Ráth Károly lett.
- - - - -
1970: Erich Maria Remarque német író halála (szül. 1898. jún. 22.).
Az első világháborúban fiatalon és naivan került a frontra, tapasztalataiból született a Nyugaton a helyzet változatlan című nagy háborúellenes regénye.

Ismert regényei még: A diadalív árnyékában, Szerelem és halál órája.
- - - - -
1991: Pax Christi konferencia, Utrecht, amelyen már magyar résztvevők is voltak a Bokorból.
A Pax Christi katolikus békemozgalom Marthe Dortel-Claudot tanárnőnek (aki családjával Dél-Franciaországban élt a II. világháború alatt) az ellenségért imádkozó közösségéből nőtt ki.
Saját megyéspüspökénél először nem talált támogatásra, de Pierre-Marie Théas francia püspök (akit 1944-ben pár hétre bebörtönöztek, amiért a háború alatt folyamatosan tiltakozott a deportálások ellen, és aki a börtönben "Szeressétek ellenségeiteket" találkozókat tartott a többi rabokkal) 1945 márciusában elvállalta a mozgalom védnökségét.
Ma 30 országban 60 ezer tagja van.
1983-ban UNESCO Békére Nevelés Díjat, 1987-ben ENSZ Béke Követ Kitüntetést kapott.
paxchristi.net
- - - - -
1997: Szlovákia és Magyarország között a bős-nagymarosi duzzasztó vitájában a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletet hirdetett, mely szerint a szlovák elterelés jogtalan és Magyarországnak nem kell megépítenie a nagymarosi művet, de a két félnek tovább kell tárgyalnia és kölcsönösen kártérítést kötelesek adni egymásnak.
- - - - -
1998: A The Ecologist tematikus számát a génmanipulációról és a Monsanto cégről a nyomda, rögtön elkészülte után, minden előzetes jelzés nélkül az utolsó példányig bezúzta.
A Penwells of Saltash Cornwall nyomda, amely 29 éve készítette a The Ecologistot, elzárkózott attól, hogy bármiféle magyarázatot adjon.
A Monsanto szóvivője sem tudott semmiről.
A számot máshol nyomták újra.
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 26.

1888: Thomas Stearns Eliot irodalmi Nobel-díjas (1948) amerikai származású angol költő, író, kritikus születése (+1965. jan. 4.). Gyilkosság a székesegyházban c. drámájában Thomas Becket angol érsek meggyilkolásának történelmi esetét dolgozta fel.
(A király a püspöki karral vívott szüntelen hatalmi harcban egy huszárvágással legjobb barátját és ivócimboráját teszi meg canterbury érsekké, rákényszerítve a püspökökre az új főnököt. Becket azonban új pozíciójának felelősségét átérezve megtér. Az evangéliumi értékeket képviselő érsek mind a király, mind a hatalmi egyház számára elviselhetetlenné válik, így a korábbi ellenségek összefogva meggyilkoltatják.)
- - - - -
1924: A gyermeki jogok nyilatkozata (Népszövetség, Genf). (vö. nov. 20.)
(A foganások nagy része a párok szándéka ellenére történik.
A következmény évente kb. ötven millió abortusz és kb. dupla ennyi nem-kívánt gyermek, túlnépesedés, többszáz millió gyermek kényszerül dolgozni vagy katonáskodni túléléséért, stb.
Minden gyermeknek joga, hogy kívánt gyermekként foganjon, olyan férfi és nő által, akiket felnőve szerető szülőknek tapasztal meg, akiknél jobbat nem is kívánhatott volna. (Kívánt szülő, kívánt gyermek))
- - - - -
1985: Shamu, a gyilkosbálna születése az orlandoi Vizi Világ parkban. Ő volt az első, aki fogságban született és fel is nevelkedett.
(Pusztítani tömegesen is könnyű, megmenteni egyenként is nehéz.)
- - - - -
1997: Bezárták az ország egyetlen uránbányáját Pécsett.
- - - - -
2001: A Vatikán jóváhagyta állati szervek, szövetek és sejtek átültetését emberi szervezetbe.
(Hogy kissé későn, hiszen már széleskörűen és régóta alkalmazzák? Nagyon fontos az óvatosság elve, hogy az új tudományos lehetőségek, üzleti fogások, mérnöki megoldások, politikai döntések hatásait nagyon szigorúan, alaposan és hosszan vizsgáljuk. Persze több-kevesebb bolondság mindenhol keveredik a bölcsességbe. Maguknak a vallási előírásoknak, tiltásoknak és támogatásoknak a lényegtelen, jótékony vagy katasztrófális hatását is vizsgálni kell.)
- - - - -
2002: A szenegáli Joola komp felborult az Atlanti óceánban Gambia partjainál, 970-en meghaltak. A kompot csak tavi közlekedésre és 550 főre tervezték.
(A Föld bolygót sem ennyi emberre, s ilyen gazdasági tevékenységre és fegyverkezésre tervezték.)
- - - - -
2003: Az 5764. év kezdete a zsidó időszámítás szerint.
- - - - -
A tiszta hegyek napja

Nawesh: Nevetséges (lenne ha nem a Földünkről van szó, hogy külön szemétszedő hegymászó túrákat kell szervezni a Himalájára, hogy megtisztítsák a hegyet a több tonna szeméttől. Miközben a tévében mennek az olyan reklámok, hogy kólát iszunk a hegytetőn, mert az annyira menő!

2005. szeptember 27.

1825: Angliában, Stockton és Darlington között átadták a forgalomnak a világ első közforgalmú, személy- és áruszállításra szolgáló, menetrendszerű vasútvonalát.
- - - - -
1896: Megnyitották az al-dunai Vaskapu-csatornát a magyar, román és szerb királyok jelenlétében.
- - - - -
1920: A Mennonita Központi Bizottság (Mennonite Central Committee, MCC, www.mcc.org) megalapítása.
Az észak-amerikai mennoniták és Brethren (testvérek Krisztusban) segély, szolgálat, közösségfejlesztés, oktatás és béke szervezete.
Anyagi forrásai részben a lomtalanítások újrafeldolgozásából származnak.
Hatvan országban dolgoznak önkénteseik.
"Tízezer falu" boltjaikban közvetítők nélkül árusítják a harmadik világbeli szegények termékeit.
Indíttatása Jézus felhívása az éhezők, szegények, betegek, bebörtönzöttek, idegenek segítésére (Máté evangélium 25,35).
- - - - -
1987: Lakitelken egy kerti sátorban A magyarság esélyei címmel 181 értelmiségi tanácskozott nemzeti sorskérdésekről, és megalakította az akkor még illegalitásban működő Magyar Demokrata Fórumot.
- - - - -
1998: Az eddig mért legerősebb gammasugárzás érte a Földet. A jelenséget földrengéshez hasonló „csillagrengés” okozta egy neutroncsillagon, húszezer fényévnyire. A csillag szupernehéz anyagból áll, csupán városnyi méretű, de mágneses mezeje a legnagyobb az eddig ismert kozmoszban. A földi atmoszféra felső rétegei teljesen felfogták a kozmikus csapást.
- - - - -
A Turizmus világnapja.
A turizmus világszervezete, a WTO minden évben szeptember 27-én tartja a Turizmus Világnapját, amelyhez kijelöl egy témát. 2002-ben a védett természeti és a hagyományos kulturális értékek megismerésén alapuló ökoturizmus kiemelése mellett döntött, ennek kapcsán Magyarország 9 nemzeti parkjában nyílt napokat tartottak.
- - - - -
Gemenci Erdei Vasút (Pörböly) napja (infó: 74-491483).
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 28.

i.e. 551: Kung Fu-ce (Konfuciusz) kínai gondolkodó, vallásalapító születése. +i.e. 479. nov. 21.
- - - - -
1573: Michelangelo da Caravaggio olasz festőművész születése (+1610. júl. 18.). Kezdettől fogva remekműveket alkotott (Lanton játszó fiú). Több templomot festett ki. Realista képei azonban sokszor nem nyerték el a megrendelők tetszését, Kígyós madonna és Mária halála című képét ki sem állították.
1606-ban egy utcai verekedés során megölt egy embert, ezért menekülnie kellett Rómából.

Legismertebb képei: Az emmausi vacsora, Keresztelő Szt. János lefejezése, Jézus születése, Fiatal Bacchus, Hamiskártyások, Máté elhivatása.
- - - - -
1895: Felavatták az Esztergom és Párkány közti, az uralkodó lányáról elnevezett Mária Valéria-hidat a Dunán. 1919-ben a csehek felrobbantották. A 30-as évek végén újjáépült, 1945-ben a németek pusztították el. 2001. október 11-én adták ismét át.
(24 évig állt, 20 év hiány, 6 évig állt, 56 év hiány. Háborúban általában a menekülő gyengébb fél robbant hidat, a támadó erősebb pedig épít? S békében kinek profitál a közlekedés és kiknek okoz szenvedést?)
- - - - -
1934: Brigitte Bardot francia filmszínésznő születése. BB a hatvanas évek női szépségideálja volt, 1973-ban vonult vissza, s azóta állatvédő tevékenységet folytat.

Nawesh: BB is vegetárius!
- - - - -
1963: Sík Sándor Kossuth-díjas költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus, szerzetespap halála (szül. 1889. jan. 20.). 1911-ben Münchenben ismerkedett meg a cserkészmozgalommal, s hazatérve a magyar cserkészet egyik alapítója, a Magyar Cserkészszövetség elnöke lett. 1946-tól ő szerkesztette a Vigiliát. 1947-től a magyar piarista rendtartomány főnöke volt.
- + -
Acélember c. nagyszerű verse a helytállás formaetikai erényéről érdekes gondolatokra indíthat, ha a helytállást a cél, a tartalometika szemszögéből vizsgáljuk:
„Ha Sík Sándor Acélembere elgondolkodna, hogy mire megy az energia az általa hordozott vezetékekben, ha átlátná, hogy ezzel működtetik a villamosszéket is, ezzel vetítik a lélekromboló filmeket is, ezt pazarolják a nemtörődömségből égve hagyott lámpák millióiban is, ezzel működteti az átlag fogyasztó az Istentől messze sodró kényelmét biztosító sok gép-rabszolgáját is, ettől csillog-villog a sok gazdag és ’nagy’ ember botrányos reprezentáció-élete is,
s ha átlátná, hogy ugyanakkor a nyomorgó városperemek körül száz kilométeres körzetben kipusztulnak az erdők és még a napon szárított trágyát is eltüzelik (a talaj meg tönkremegy), mert a nyomor valójában energiahiány is,
s ha átlátná, hogy nincs hatalmában a vezetékeket oda irányítani, ahol valóban szükség lenne az energiára -,
akkor talán kiszakítaná magát a csillogó vezetékek szemet gyönyörködtető vonalából és elmenne az emberekhez, hogy emberségre ’rázza’ föl őket (amire valószínűleg nagyobb esélye lenne azokban az otthonokban, ahol csillár helyett gyertyafény, porszívó helyett seprű van), vagy elmenne a szegényekhez, akiknek még ócskavasként is nagyobb hasznukra lenne talán, mint a csillogó vezetékek büszke hordozójaként.”
(Simonyi Gyula: Töprengések a bérmunkáról, 1980)
- - - - -
1971: Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek (aki 1956. november 4-től a budapesti amerikai nagykövetségen élt) elhagyni kényszerült Magyarországot (a Magyar Népköztársaság és a Szentszék közötti, 1971. szeptember 9-én aláírt megállapodás alapján). 1973-ban le is mondatták.
- - - - -
1978: Albino Luciani halála 33 nappal azután, hogy 1978. augusztus 26-án I. János Pál néven pápa lett (szül. 1912. okt. 17.). Eltörölte a koronázási szertartást és elutasította a tiara (hármas korona) viselését.
(Sokat cikkeztek halála gyanús körülményeiről.)
- - - - -
A hallássérültek (siketek) világnapja
A Siketek Nemzetközi Szövetségének határozata, 1958 óta szeptember utolsó vasárnapja. Felhívja a figyelmet a világon élő mintegy 800 ezer hallássérült sajátos kommunikációs problémáira, az életminőségbeli hátrányokra, és ezek megoldására mozgósítsa a társadalmat és a döntéshozó szerveket.
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 29.

1913: Az 55 éves, 1892-ben szabadalmaztatott találmányából busásan meggazdagodott Rudolf Diesel német gépészmérnök (szül. 1858. márc. 18.) a Londonba tartó Dresden postagőzös fedélzetéről a La Manche csatornán vízbe esett (vízbe lökték?) és a tengerbe fulladt.
(A dízel hajtóműben a sűrítés közben felhevült gázolaj-levegő keverék elektromos szikra nélkül, öngyulladással robban be. Jó példája annak, hogy a mennyiségi változás minőségibe megy át, azaz a dolgok módja és mértéke a döntő.
Nem az a baj, hogy terheljük a Földet, hiszen az élővilág így működik – hanem hogy milyen mértékben és módon terheljük…)
- - - - -
1925: Léon Victor Auguste Bourgeois Nobel-békedíjas (1920) francia politikus halála (szül. 1851. máj. 21.). A Népszövetség létrehozásának szorgalmazója és Franciaország főmegbízottja a Népszövetségben 1919-1920-ban, majd a Tanács első elnöke volt.
1944: A visszavonuló német csapatok egy terrorkülönítménye - Walter Reder SS őrnagy vezetésével - lemészárolta a közép-olaszországi Marzabotto község 1836 főnyi teljes lakosságát és a falut földig rombolta.
- - - - -
1947: Az Országgyűlés elfogadta a bankok államosításáról szóló törvényt.
(Amit az államosítással elvettek, most privatizációval eladják. Lassan már nincs mit eladni, az államháztartást privatizációs bevételek nélkül kell egyensúlyban tartani…)
- - - - -
1949: Megkezdődött az ötéves tervkölcsön jegyzése, amely október 12-én 50 százalékos túljegyzéssel, 752 827 600 forinttal zárult. A tervkölcsön első sorsolása 1950. szeptember 14-én zajlott le.
(Államilag kötelezővé tett szerencsejáték…)
- - - - -
1991: Ökumenikus istentisztelet Budapesten a hadseregben békeidőben meghalt fiatalokért.
- - - - -
2000: Ann Pettifor, Jubilee 2000 Coalition igazgatója (Jubileum 2000 Koalíció, Anglia), és Laura Vargas (CEAS, Peru) kapják a Pax Christi Nemzetközi Béke Díját (amelyet 1988-ban hoztak létre), a Harmadik Világ adósságának elengedéséért folytatott munkájukért.
- - - - - - - - - -
2005. szeptember 30.

420: Szt. Jeromos bibliafordító, egyháztanító halála (szül. 347 körül). A görögből készült latin bibliafordítása, a Vulgata, másfél évezredig a katolikus egyház hivatalos bibliafordítása volt.
- - - - -
1928: Elie Wiesel magyar származású amerikai író, békeaktivista születése (Máramarossziget). 15 évesen családjával koncentrációs táborba hurcolták, ahol szüleit és húgát elvesztette. A holocaust szakértője, héber, jiddis, angol és francia nyelven ír. Béke Nobel-díjat kapott 1986-ban.
- - - - -
1939: A Mennonita Békebizottság (Mennonite Central Peace Committee) akciótervet alkotott háború esetére az erőszakmentes békeegyházak számára.
- - - - -
1992: Budapesten bejelentették, hogy a magyar kormány haladéktalanul a hágai Nemzetközi Bírósághoz fordul a bősi vízerőmű jogi problémáinak megoldása érdekében. Ítélet 5 évvel később született, 1997. szeptember 25-én.
- - - - -
1999: Súlyos nukleáris baleset történt Japánban, amikor sugárzás szabadult el a tokaimurai uránfeldolgozó üzemben. A munkások a megengedettnél nagyobb mennyiségű uránt töltöttek be egy tartályba, s ez nukleáris láncreakciót váltott ki.
- - - - - - - - - -
adatok:www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. okt. 3., hétf. 15:36

2005. október 1. szombat

1869: A postai levelezőlapok használatát a világon elsőként bevezették az Osztrák-Magyar Monarchiában.
- - - - -
1887: A budapesti telefonhálózatnak 854 előfizetője volt, amikor az állam megvette, és bérbeadta a volt tulajdonosnak, Puskás Tivadarnak.

1923: A Páneurópai Unió megalakulása Bécsben. A mozgalom végső célja egy európai államszövetség, az Egyesült Európa létrehozása. 1972 óta a szervezet elnöke Habsburg Ottó.

Nawesh: Egyesület Amerikai Államok! Egyesület Európai Államok?
- - - - -
1931: A Szovjetunióban megkezdődött a televízió rendszeres kísérleti adása.

Nawesh: Arra Hitler és Sztálin is rájött, hogy az embereket a televízió segítségével lehet manipulálni. Nem is álmodhattak még adigitális televíziózásról, a műholdakról, a több tucat/száz csatornáról, amely kopogtat a lakásunk ajtaján. Totális agymosás..
- - - - -
1949: Pekingben kikiáltották a Kínai Népköztársaságot.

Kínában már 1912-ben megdöntötték a monarchiát és kikiáltották a köztársaságot, de az 1920-as évektől polgárháború zajlott. 1937-ben nemzeti egységfront jött létre a japán megszállók ellen, de a II. világháború után folytatódott a belháború 1949-ig.
A Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepe.

Nawesh: Amelynek ma az is lehetne a neve: Kínai Kapitalista Népköztársaság

- - - - -
1960: Parlamenti választásokat követően kikiáltották Ciprus függetlenségét.
A Földközi-tengeri szigetország a XVI. századtól török, a XIX. század végétől brit uralom alatt állt.
A Ciprusi Köztársaság nemzeti ünnepe.
- - - - -
1960: Nagy-Britannia hozzájárult a Nigériai Államszövetség függetlenedéséhez.
A nyugat-afrikai terület a XIX. században került angol befolyás alá. Az 1950-es években indult meg a gyarmatosítás elleni harc.
A Nigériai Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe.

Nawesh – Nigéria fontos ország, hiszen nagy olajkincse van. 250 törzs él az országban és sok-sok vér hullik el…
- - - - -
1965: Először indult el Tokióból a sinkanzen, a 260 kilométeres sebességgel száguldó "lövedék-vonat".
- - - - -
1975: Az 1974. évi népszavazás után a Csendes-óceán kilenc mikronéziai korallszigete Tuvalu néven különvált a szomszédos Gilbert-szigetektől.
1978: Tuvalu a brit Nemzetközösség keretében függetlenné vált. (Nagy-Britannia 1892-ben szállta meg e szigeteket, s 1915-től London koronagyarmata voltak.)
Tuvalu nemzeti ünnepe.
- - - - -
1991: Leningrád visszakapta a Szentpétervár nevet.
- - - - -
1997: 100.000 ember békés tüntetése Pristinában, Koszovó fővárosában, hogy az egyetem újra nyíljon meg a koszovói albánok számára.

Nawesh: Három évvel később pedig ezrek haltak meg a vérengzésekben…
- - - - -
1998: Franciaországban megszűnt az 1905 óta kötelező katonai (rab)szolgálat.
(Elsőként Napóleon vezette be, felismerve a francia forradalomban a népi hadsereg erejét. De már akkor is voltak katonaságmegtagadók. Pl. a később papi pályára lépett és ars-i plébánosként szentté avatott Vianney Szent János legénykorában elbujdosott a sorozás elől.)
- - - - -
1999: A Magyar Nemzeti Bank hivatalosan kivonta a forgalomból a fillért, így megszűnt a forint váltópénze.
- - - - -
Az idősek világnapja (ENSZ Közgyűlés, 1991 óta)
- - - - -
A zene világnapja (UNESCO, 1975 óta)
- - - - - - - - - -
2005. október 2. szombat

i.e. 322: Arisztotelész ókori filozófus halála (szül.: 384).
(Számára még világos volt, hogy ha a népesedés túlnövi a terület eltartóképességét, annak környezetpusztítás, az erőforrásokért való harc, tömeges szegénység, társadalmi zavarok a következménye. Azóta ezt az egyértelmű összefüggést gyakran mintha nem is ismernék, nemcsak a vallások és a politikusok, de még a szociális mozgalmak, sőt a zöldek se.)

- - - - -
1187: A Szaladin szultán seregei által szorongatott keresztes lovagok feladták a Jeruzsálemi Királyság székvárosát.

Nawesh: Ridley Scott MennyeiKirályság c. filmje erről szól.
- - - - -
1761: Mikes Kelemen memoáríró, műfordító halála Rodostóban (szül. 1690. aug.). A XVIII. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. 1707-ben lett II. Rákóczi Ferenc apródja, akit elkísért a száműzetésbe. 1717-től Törökországban négy évtizeden át volt szemtanúja az emigráció életének. Erről adott képet Rodostóból írt Törökországi levelek című, fiktív személyhez címzett levélgyűjteményében, melyet először 1794-ben adtak ki Szombathelyen.
- - - - -
1797: Párizsban a világon elsőként Parc Monceau hajtott végre ejtőernyős ugrást.

- - - - -
1869: Móhandász Karamcsand Gandhi születése India Gujarat államában (+1948. jan. 30.). Londonban szerzett ügyvédi képesítést, majd 1893-tól a Dél-Afrikában élő indiai közösség vezetője volt. Hazatérése után (1914) békés küzdelmet hirdetett az angol gyarmatosítók ellen. Az Indiai Nemzeti Kongresszus elnöke (1924-1937).
Az indiai nép még életében a Mahátma - Nagy Lélek - névvel tüntette ki.
India 1947-es függetlenné válása után egy reakciós, fanatikus hindu gyilkos merényletének áldozata lett. (A békességet keresőket gyakran árulónak tartják és üldözik saját közösségük fanatikusai.)
Az erőszak, a kasztrendszer, a vallási ellenségeskedések ellen, a faluközösségek és a kézműipar érdekében lépett fel.
Az erőszakmentességet (az "ahimsa" - nem-ártás - és a "satiagraha" - az igazsághoz ragaszkodás - harmóniáját) politikai, társadalmi és vallási hatóerővé, mozgalommá tette.

Nawesh: GhandiJi vegetárius volt.

Világbéke találkozó Sri MadhavanandaJi Mahasamadhijának harmadik évfordulója alkalmából és Mahatma Ghandi üzenete címmel Zágrábban:

1951: Sting (Gordon Sumner) angol zenész, zeneszerző, színész születése.
1969-től a newcastle-i Last Exit klubban dzsesszegyüttesek bőgőse, 1975-77 között a No Exit, 1977-84-ben a Police tagja volt. 1985-től szólókarriert kezdett.

(Híresek szereplései az esőerdőkért, természetvédelemért.)
- - - - -
1989: Közös nyilatkozatot írt alá a Vatikánban II. János Pál pápa és Robert Runcie canterbury érsek, az anglikán egyház feje. Kinyilvánították szándékukat, hogy minden erővel keresik az egység helyreállítását egyházaik között.

(A különválás 1535-ben történt, amikor VIII. Henrik angol király elutasította a római pápa fennhatóságát.)
- - - - -
2000: Az EU a kergemarhakór veszélyének terjedése miatt megtiltotta marhák, juhok vagy kecskék különböző szerveinek felhasználását, eladását és feletetését.
(A marhák kergék, vagy azok, akik állati maradványokkal etetik a növényevőket?)
- - - - -
2002: a környezetvédelmi bizottság tárgyalta a Sólyom László (az Alkotmánybíróság volt elnöke) által készített törvényjavaslatot a jövo nemzedékek ombudsmanjáról, aki a törvények, döntések több évtizedes hatását vizsgálná. www.vedegylet.hu
- - - - -
2003: Ig (azaz tréfás) Nobel Béke-díjat kapott a bostoni Harvard egyetemen az indiai Lal Bihari Mritak, akit földje megszerzése céljából kapzsi rokonai 1976-ban hivatalosan halottnak nyilváníttattak és csak 18 év küzdelmével sikerült elérnie, hogy létezését újra elismerjék. 1999-ben Indiában megalakította a Halottak Egyesületét a hasonlóan kisemmizett indiaiak ezreinek érdekvédelmére.
- - - - - - - - - -
2005. október 3. hétfő

1226: Assisi Szt. Ferenc (Giovanni Bernardone, szül. 1181. jan. 12.) olasz katolikus rendalapító, költő halála. Ünnepe: okt. 4.
Apja dúsgazdag posztókereskedő volt, de Ferenc sem az üzleti élet, sem a tanulás iránt nem érdeklődött. Két kézzel szórta apja pénzét, részt vett több háborúban, többször megsebesült. Spoletoi betegsége idején egy látomás hatására megtért. Felhagyott a léha élettel, s nem törődve azzal, hogy apja kitagadta, rendbe hozta a bencések Assisi közelében lévő templomát, és szegénységet hirdető követőivel rendalapítási kérelemmel fordult III Ince pápához, aki ezt meg is adta. Misszióik eljutottak Angliába, spanyol, német és magyar földre is.
1980-tól az ökológia hivatalos egyházi patrónusa. A szegények, szociális munkások mellett a környezetvédők védelmezője is.
- + -

Élete vége felé rendje leváltotta a vezetői posztról. Már halála után két évvel szentté avatták, de a harmadrendieknek szóló regulájából kivették a fegyverfogás tiltását, mert az erőszakmentesség csak a klerikusok esetében fért bele kora egyházi tanításába. Leghűségesebb követői kisebbségbe kerültek és felmorzsolódtak. Magyarországon a Szent Ferenc-i erőszakmentesség helyett inkább Kapisztrán János inkvizíciós és törökellenes harcossága lett ismertebb. Szent Ferenc ezzel szemben megpróbálta békességre bírni a keresztes hadakat, és sikertelensége után átment a szembenálló táborba is, hogy a szultánt tanítsa erőszakmentességre, aki nagy tisztelettel hallgatta - de ő sem hallgatott rá.
- + -
"Békességet hirdet, prédikál a madaraknak, megszelídíti a farkast, Naphimnuszában a természet csodáit magasztalja, a halált testvérének nevezi, társait az öröm ajándékára és a tökéletes vigasságra: a szenvedésnek és bántalomnak elviselésére tanítja." (Ehrenfeld-Jókai kódex, XIV. század)
- - - - -

1889: Carl von Ossietzky újságíró születése. Béke Nobel-díj 1935.
Katonaként élte át az első világháborút, ezért pacifista lett, a Weltbühne főszerkesztőjeként küzdött a német katonai szellem ellen.
1931-ben hazaárulásért másfél év börtönre ítélték.
1933-ban koncentrációs táborba zárták, ahol súlyosan megbetegedett.
A Béke Nobel-díját sem engedték átvennie. Szanatóriumi házi őrizetben halt meg 1938. május 4-én.
- - - - -
1952: Felrobbantották az első brit atombombát, Ausztrália partjai mellett, Monte Bello szigetén.
- - - - -
1957: Szabó Lőrinc Kossuth-díjas (1957) költő, műfordító halála (szül. 1900. márc. 31.).
A Huszonhatodik év (1950-1951) szonettciklusa negyedszázados szerelmi kapcsolat rekviemje.
Főként angolból és franciából fordított (Shakespeare, Baudelaire, Verlaine, Moliere), de fordított oroszból (Puskin) és németből (Goethe) is. Műfordításainak nagy részét Örök barátaink című kötetében tette közzé.
- - - - -
1975: Elhelyezték a paksi atomerőmű alapkövét.
- - - - -
1991: Ötven évre megtiltották a Déli-sark természeti kincseinek kitermelését az Antarktiszi Szerződés Spanyolországban ülésező tagországai
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. okt. 22., szomb. 23:04

2005. október 4. kedd

1582: Naptárreform, másnap október 15. következett, mert az addig alkalmazott Julianus-naptár már 10 napot késett a Föld Nap körüli forgásához képest. XIII. Gergely pápa 1582. február 14-i rendeletére hajtották végre, ezért a protestáns országok nem fogadták el, csak a XVIII. században tértek át. A cári Oroszország tovább tartotta magát a régi naptárhoz, a szovjet állam 1918-ban vezette be a reformot. Magyarországon 1588-ban vezették be.
- - - - -
1883: Az Orient Expressz először indult Strasbourgból az Alpokon át Isztambulig. Az első nemzetközi luxusvonat, összekötötte Európát Törökországgal.
- - - - -
1896: A Szabadság híd átadása. Két év alatt készült el, 331,2 méter. A német hadsereg 1945. január 16-án felrobbantotta. 1946. augusztus 20-án adták át ismét.
- - - - -
1904: „A német katonák parancsnokaként azt üzenem a herero népnek, hogy hagyja el ezt a földet, különben asszonyt, gyereket nem kímélve megölöm őket” – üzente Német Délnyugat-Afrika parancsnoka, Lothar von Trotha a gyarmati uralom ellen fellázadtaknak. A tábornok tízezer katonája Waterberg hegyeinél közrefogta a menekülő családokat és a becslések szerint 65-105 embert mészárolt le.

A népirtásért „mély sajnálatát” később többször is kifejezésre juttató Németország a mészárlás centenáriumán hivatalosan is bocsánatot kért, de kártérítést nem fizet. Viszont évi 14 millió dolláros segéllyel a jórészt elsivatagosodott, gyéren lakott, 2 milliós, 20% HIV fertőzöttségű Namíbia legbőkezűbb támogatója.
- - - - -
1953: A tiszalöki vízi erőmű építésére létrehozott kényszermunkatábor öt foglyát agyonlőtték az őrök, sokakat pedig megsebesítettek. A táborban a kommunista rendszer ellen tiltakozókat és a több éves szovjet hadifogságból hazatérő sváb származású volt magyar katonák egy részét dolgoztatták. A sortűz előzménye az volt, hogy a táborparancsnokság felhívására a rabok el merték mondani sérelmeiket. A szószólókat zárkába vitték, a többiek az ő szabadulásukat követelték, amikor közéjük lőttek.
(Korábban a panaszokra nem ritkán csak annyi választ kaptak, hogy az itt dolgoztatottak nem hadifoglyok, hanem a nemzet ellenségei, akiket nem nevelni kell, hanem megsemmisíteni. De 1953-ban, Sztálin halála és a Nagy Imre kormány évében enyhülés volt. Augusztusban tájékoztatták a táborlakókat közeli szabadulásukról, de kétharmaduk még októberben is hiába követelte a szabadulást. Néhányukat zendülésért elítélték, de a többiek az év végéig visszanyerték szabadságukat: többségüket a nyugati határon kitoloncolták az országból.)
- - - - -
1957: az első mesterséges műhold, a Szputnyik-1 fellövése a Szovjetunióban.

- - - - -
1966: Kádár János nehezményezte, hogy az anyákra bízták a döntést, hogy mikor és hány gyermeket kívánnak világra hozni. „Ez nem azok közé a demokratikus szabadságjogok közé tartozik, hogy írhat-e cikket vagy nem valaki!” – mondta a párt első embere a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai bizottságának ülésén, s „jobboldali liberálisnak” nevezte az 1956-os, szabadabb szellemű, még mindig érvényben lévő szabályozást. A több gyereket amiatt erőltette, mert az 1954-es abortusz-tiltás okozta 23 ezrelékről már 1962-re 13 ezrelékre süllyedt az élveszületések száma.
- - - - -
2001: Egy ukrán hadgyakorlat során „eltévedt” föld-levegő rakéta lelőtte a Siberian Airlines utasszállító gépét, amely Tel-Avivból Novoszibirszkbe ment. Az utasok közt öt izraeli mikrobiológus is meghalt, akik egy orosz tudományos laboratóriumba utaztak.
Két év alatt 25 híres mikrobiológus halt meg rejtélyes körülmények közt a világon. A fenti öt mellett másik öt repülőgép-szerencsétlenségekben (pl. a 63 éves amerikai Steven Mostow fertőző-betegség specialista saját kisrepülőgépének levált az egyik motorja), ötöt a lakásukba betörők öltek meg, egyet megkéseltek, négyet lelőttek. Pl. a 24 közt az egyetlen nőt, dr. Tanya Holzmayer San Francisco-i virológust egy soha meg nem rendelt pizzaszállító csöngetett ki otthonából és a lépcsőházban lesben álló volt kollégája lőtte le. Egy szakértő a laboratóriumának zsilipkamrájában halt meg szénmonoxidtól, egyet elgázoltak, egy harvardi professzor, Don Wiley pedig „leszédült” egy Missisipi fölötti hídról.

Ketten öngyilkosok lettek. Egyikük az angol David Kelly biológiai-fegyver szakértő, 2003. júl. 17-én, miután munkahelye, az angol hadügyminisztérium bedobta a köztudatba a nevét, mint aki a BBC forrása volt a kormány iraki fegyverdossziéjának ’feltupírozását’ leleplező tudósításokhoz.
- - - - - -
Assisi Szent Ferenc, az ökológia védőszentjének ünnepe.
- + -
...Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfôképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja
és aki reánk deríti a te világosságod.

És szép ô és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
Áldjon, Uram téged Hold nénénk
és minden csillaga az égnek;
Ôket az égen alkotta kezed fényesnek,
drágaszépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegô, felhô, jó és rút idô,
kik által élteted minden te alkotásodat.

Áldjon, Uram, tégedet Víz hugunk,
oly nagyon hasznos ô,
oly drága, tiszta és alázatos.

Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ô és erôs, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.

És mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.
Áldjon, Uram téged minden ember,
ki szerelmedért másnak megbocsát.
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,


Mert tôled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram, nôvérünk, a testi halál,
Aki elôl élô ember el nem futhat...
(Assisi Szt. Ferenc: Naphimnusz - részlet)
- - - - - -
Nagybörzsönyi Erdei Vasút napja (infó: 27-378025)
Marosvásárhelyi Kisvasút napja (infó: +40-744-528206)
- - - - - -
Nemzetközi madármegfigyelő napok (október első hétvégéje)
Infó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, www.mme.hu 275-6247 info@mme.hu

2005. október 5. szerda

1713: Denis Diderot francia filozófus, író és esztéta születése (+1784. júl. 31.). A francia felvilágosodás kiemelkedő alakja, a francia Enciklopédia szerkesztője és egyik legtermékenyebb munkatársa. Szépirodalmi munkásságából "Az apáca" című regénye emelkedik ki. A halála előtti napon híres filozófiai végrendeletet tett: "Minden filozófia kezdete a hitetlenség". Jeltelen sírba temették Párizsban.
- - - - -
1793: Életbelépett a francia forradalmi naptár, amely ünnepet szentelt többek közt a természetnek, a tisztaságnak, a barátságnak, a takarékosságnak, az önzetlenségnek, a szeretetnek, a gyermekiességnek, az öregségnek, az ősöknek és az utódoknak.
- - - - -
1825: Xantus János néprajzkutató, természettudós születése (+1894. dec. 13.). Amerikában topográfiai felméréseket végezve állat- és növénytani anyagot gyűjtött, majd meteorológiai megfigyeléseket végzett a Csendes-óceánon. Hazatérve részt vállalt a pesti Állatkert létrehozásában, amelynek megnyitásától igazgatója volt.

Nawesh: Karl May róla mintázta Old Shatterhand alakját.
- - - - -
1864: Madách Imre drámaíró, író, költő, publicista, akadémikus halála (szül. 1823. jan. 21.). 1859-60-ban írott Az ember tragédiája című drámai költeményében az ember és az emberiség sorsára keres magyarázatot, 15 színben végigkísérve Ádám és Éva alakjában a történelmet.
- - - - -
1921: Londonban angol írók irodalmi kört alapítottak, amelyet Pen Clubnak neveztek, és elhatározták, hogy más országok íróit is hasonló társaság alapítására ösztönzik. A Pen (Poets, Essayists, Novellists - költők, esszéisták, prózaírók) célja a különböző népek irodalmának kölcsönös megismertetése és megbecsülése; a különböző nemzetiségű, vallású és világnézetű írók közelebb hozása egymáshoz.
- - - - -
1948: Megalakult a Természet és Természeti erőforrások védelmének uniója (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN).
Magyarország 1974-től tagja.
- - - - -
1966: Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) elfogadta a pedagógus jogokról szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. A dokumentum tartalmazza többek között a pedagógusok megbecsülésének szükségességét, előírja az ingyenes továbbképzést, s kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől.
Pedagógus jogok világnapja
- - - - -
1968: Az észak-írországi Derryben a katolikus felvonulókra rátámadt a rendőrség, és szétverte a menetet. A brutális rendőrattakról készült képek bejárták a világsajtót, a nemzetközi felháborodás nyomán 1969 elejére a kedélyek lecsillapítására választásokat írtak ki.
- - - - -
1994: A panamai parlament többségi szavazattal eltörölte a hadsereg intézményét. Ezzel Panama a második országgá vált az amerikai kontinensen, amely megszüntette a katonaságot; Costa Ricában 1949 óta nem létezik hadsereg.
- - - - -

Az állatok világnapja
Szent Ferenc az állatok védőszentje is, ezért az ő ünnepét követően, október első vasárnapján tartják (Magyarországon 1991 óta).
A világnapon eredetileg a vadon élő állatok védelmére figyelmeztettek és pusztításuk ellen tiltakoztak, ma már minden védtelen élőlénytársunkra felhívják a figyelmet.
- - - - - - - - - -
2005. október 6.

1395: IX. Bonifác pápa bullát adott ki az óbudai egyetem alapításáról. Az egyetem csak rövid ideig működött.
- - - - -
1535: Egy németalföldi bíróság eretnekség vádjával halálra ítélte William Tyndale (szül. 1494?) angol bibliafordítót. Megfojtották és máglyán elégették.
Huszonnégy éves korában Németországba költözött, ahol az eredeti héber és görög bibliából készítette az angol fordítást. A hatezer nyomtatott példány Angliába csempészését VIII. Henrik király és az angol egyház minden erővel próbálta megakadályozni. A londoni püspök igyekezett felvásárolni a bekerült példányokat és elégette azokat. De Tyndale a befolyt püspöki pénzből még többet nyomtatott. A népnyelvű bibliát 1930-ban Thomas More (Mórus Tamás) kancellár is elítélte. Tyndale-t 1535-ben két bérgyilkos rabolta el Antwerpenben és juttatta börtönbe.
Közben ugyan 1933-tól VIII. Henrik létrehozta az anglikán egyházat és ennek érdekében a népnyelvű biblia mellé állt, de ez nem mentette meg Tyndale-t a kontinensen. Halála után egy évvel már királyi engedéllyel nyomták bibliáját Angliában, de a hatalom gyalázatát elkerülendő a fordító nevét mellőzve, „Matthew Bible” néven.
Az angol bibliafordításokat 1611-ben egységesítették, az akkor kiadott, máig is hivatalos St. James fordítás legnagyobbrészt Tyndale fordítását hozza. A közben eltelt közel száz év alatt ugyan sokat változott az angol nyelv, de a biblia szándékosan archaikus hatást is akart kelteni.
- - - - -
1844: A magyar ipar támogatása érdekében megalakult a Védegylet, elnöke Batthyány Kázmér, igazgatója Kossuth Lajos lett. Célja a külföldi áruk kiszorítása volt a hazai piacról. A tagok kötelezték magukat, hogy csak magyar mestereknél dolgoztatnak és nem vesznek olyan külföldi árut, amelyből belföldit is lehet kapni.

Nawesh: Most is nagy-nagy szükség lenne védegyletekre!

1849: Kivégezték Aradon a szabadságharc hős tábornokait és Budapesten Batthyány Lajost, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökét.

- - - - -
1926: Felavatták Budapesten a Pogány Móric tervezte Batthyány-örökmécsest, azon a helyen, ahol 1849-ben (az akkori Újépületben) kivégezték Batthyány Lajost, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökét. Az emlékmű napjainkig a diktatúrával való szembenállás jelképe, amely a szovjet megszállás időszakában is számos tüntetés színhelye volt.
- - - - -
1951: William Keith Kellogg amerikai vállalkozó halála (ugyanott, ahol született, 1860. ápr. 7. Battle Creek). A gabonapehely kikísérletezője. 1894-ben véletlenül állítottak elő gabonapelyhet: egy adag főtt búzát éjszakára kint felejtettek a szabadban, s nem a várt összeszáradt anyag lett belőle, hanem különálló, száraz pehely.
- + -
1930. dec. elsején W. K. Kellog bevezette a 3x8 óra helyett a 4x6 órás munkaidőt michigani gabonapehely gyárában. Így a gazdasági válság közepette több embernek adott kevesebb fizetéssel kevesebb munkát. A kísérlet óriási sikert hozott, a kevesebb pénz ellenére a több szabadidő miatt a munkások és családjaik sokkal boldogabbnak érezték magukat. A gyár termelékenysége is nőtt, a rövidebb munkaidőben jobb kedvvel dolgoztak.
Ennek ellenére a cég igazgatósága nem rokonszenvezett Kellog munkásbarát vezetési filozófiájával és egy évtized múltán, a II. világháború kitörésekor megragadták az alkalmat és visszaállították a 3x8 órás munkabeosztást. A munkások azonban nem felejtették el a boldogabb "kevesebb pénz de több idő" korszakot, 1946-ban újra kiharcolták a 4x6 órás munkarendet és a fenyegetések, elbocsátások, lejárató kampányok ellenére közel négy évtizedig, 1984-ig meg tudták őrizni ezt a vívmányt.

Nawesh: Mr. Kellog vegetárius volt!

- - - - -
1951: A Szabad Európa Rádió megkezdte rendszeres magyar nyelvű adását. (1993. okt. 31-én szüntette meg.)
- - - - -
2004: Az Egyházak Világtanácsának 34 USA-beli tagegyháza az éves találkozóján „Boldogok a béketeremtők” díjat adott a következőknek: Concerned Black Clergy of Metropolitan Atlanta, Adopt-a-Minefield Atlanta Chapter, Hodan Osman szomáliai menekült a gyermekek közt végzett munkájáért, The American Friends Service Committee Southeast Regional Office, The Decatur Cooperative Ministry's "Hagar's House", The First Congregational United Church of Christ, Harmony: Atlanta's International Youth Chorus, néhai Rev. Dr. Henry Jee koreai származású orvos és lelkész, The Open Door Community, The Regional Council of Churches of Atlanta.
- - - - -
Habitat (Otthon) világnap (október első hétfője, 1986 óta)
Az 1976-ban alakult ENSZ Emberi Települések Bizottságának célja a világon minden ember számára biztosítani a legelemibb emberi jogot, az otthont.
- - - - - - - - - -

2005. október 07.

1571: A lepantói csatában megütközött a keresztény és az iszlám birodalom, félezer hajó. Alig negyven török hajó tudott elmenekülni, az európaiak 15-öt elsüllyesztettek, 177-et zsákmányoltak, kb. 15 ezer keresztény gályarabot szabadítottak fel. Cervantes elveszítette egyik karját s a 30-40 ezres pusztulás megrázkódtatása is hozzájárult a Don Quiote megírásához. A török dominancia a Földközi tengeren csökkent, de már a következő évben visszafoglalták Kréta szigetét a velenceiektől.

Nawesh: Bár itt megállították a török terjeszkedést, ma már újra Európa kapuján kopogtatnak..
- - - - -
1737: A bengáli öbölben, a Gangesz delta Calcutta melletti Hughly-ágában dühöngő vihardagály 20 méter magas vízfala becslések szerint 300 ezer embert söpört a tengerbe.
- - - - -
1931: Desmond Mpilo Tutu anglikán egyházi vezető születése. Dél-Afrikában az első fekete püspök, nős, Fokváros érseke, az apartheid-rendszer elleni polgárjogi harc egyik vezetője. 1984-ben kapta a Nobel-békedíjat a faji megkülönböztetés elleni, erőszakmentes eszközökkel vívott küzdelméért.
- - - - -
1950: Kalkuttai Teréz anya (ld. aug. 27) engedélyt kapott kilépni tanító rendjéből és megalapította a Szeretet Misszionáriusai rendet.
- - - - -
1957: Atomerőmű-baleset történt Nagy-Britanniában. A cumberlandi Windscale (ma Sellafield) plutóniumtermelő reaktorban tűz ütött ki, és mintegy 500 négyzetkilométer kiterjedésű radioaktív felhő keletkezett. A balesetet akkor eltussolták, de később kiderült, hogy 13-an meghaltak és további 260 embert ért sugárszennyezés. A radioaktív felhőt az NSZK-ban és Norvégiában is észlelték.
- - - - -
1967: Norman Lane Angell Nobel-békedíjas angol író, újságíró halála (szül. 1874. dec. 26.). 1910-ben írta világsikert aratott fő művét, Rossz üzlet a háború címmel. Közéleti szerepet is vállalt, s e tevékenysége során is - csakúgy mint írásaiban - a béke kivívásának és megőrzésének harcos propagandistájaként vált ismertté.
- - - - -

1991: Magyarország aláírta a Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt.
- - - - -
Eszperanto világnap
- - - - - - - - - -
2005. október 8.

1895: Juan Domingo Perón argentin politikus születése (+1974. júl. 1.). 1946 februárjában Argentína elnökének választották. Elnökségének 9 éve alatt az igazságosság jelszavával létrehozta a perónizmust, amit leegyszerűsítve így jellemeztek: a gazdagok gyűlölete és a szegények szeretete. 1955-ben puccsal döntötték meg hatalmát. 1973-ban ismét köztársasági elnöknek választották.
(A nem-OECD országok átlag ökológiai lábnyoma is 100 % fölött van. Tehát ha a gazdag kisebbség leszállna a szegények szintjére, a Földet akkor is túlterhelnénk. A globális válságból az igazságosság önmagában nem tud kivezetni. Ennyi ember ezen a kis bolygón még nem-OECD átlagéletszínvonalon se élhet fenntarthatóan.)
- - - - -
1896: Dow Jones elkezdte közölni az ipari részvények átlagát. Ez lett a mai napig is létező Dow Jones index.
(Kőkorszaki elmaradottság, a 21. században 19. századi gondolkodásmód.)
- - - - -
1945: Truman amerikai elnök bejelentette, hogy csak Nagy-Britanniának és Kanadának árulják el az atombomba titkát.
(Kanada köszönte szépen, nem kért belőle.)
- - - - -
1966: Veszélyes és illegális kábítószerré nyilvánította az amerikai kormány az LSD-t.
(Az alkohol sokkal több kárt okoz, de a nagy amerikai szesztilalom nem járt sikerrel – mint ahogy Gorbacsov vodka-tiltása sem -, csak a feketegazdaságba vitte át a szesz iránti hatalmas fizetőképes keresletet. A dohányzás radikális visszaszorulása Amerikában viszont azt mutatja, hogy lehetségesek jó megoldások.)
- - - - -
1992: Willy Brandt Nobel-békedíjas német szociáldemokrata politikus halála (szül. 1913. dec. 18.). A nácik hatalomra jutása után, 1933-ban Norvégiába emigrált, 1938-47-ig norvég állampolgár volt. 1969-től az NSZK negyedik szövetségi kancellárja. A kelet-nyugati enyhülés érdekében kifejtett tevékenységét 1971-ben Nobel-békedíjjal ismerték el (az NDK létének elismerése, a német-szovjet és a német-lengyel szerződés megkötése 1970-ben, vagyis az Odera-Neisse határ véglegesítése).

- - - - -
1993: Az ENSZ Közgyűlése feloldotta a Dél-afrikai Köztársaság elleni szankciókat. A vita nélkül elfogadott határozattal a testület azt a látványos fejlődést kívánta elismerni, amelyet Dél-Afrika elért a faji elkülönítés rendszerének a felszámolásában.
- - - - -
2004: Wangari Maathai kenyai környezetvédő kapta a Nobel Béke Díjat. Az általa 1977-ben alapított Green Belt (Zöldövezet) mozgalom (www.greenbeltmovement.org) keretében szegény asszonyok már több mint 30 millió fát ültettek Afrikában.
Ez az első alkalom, hogy nem fegyveres konfliktus kapcsán, hanem környezetvédő tevékenységért kapott valaki Nobel Béke Díjat. Maathai szerint a kettő összetartozik: "Az emberek a vízért, élelemért és más természeti forrásokért harcolnak, amikor ezek szűkösek. A fenntartható fejlődés a béke magva."
Maathai vezetőségi tagja az Ökolábnyom Hálózatnak (Global Footprint Network, www.footprintnetwork.org).
- - - - -
A természeti katasztrófák világnapja
(Az ENSZ 1987-es határozata alapján minden év október második szerdája.)

(Ma már a természeti katasztrófák sem a régiek: többségük nem természeti jelenség, hanem az emberi tevékenység okozza.)

2005. október 09

1002: Leif Erikson viking harcos partraszállt Észak-Amerikában (más forrás szerint 1000-ben).
(Kolumbus előtt fél évezreddel még nem volt olyan fejlett a hajózás és akkora a népesség-túlnyomás Európában, hogy elözönlötték volna Amerikát.)
- - - - -
1799: A holland partok közelében elsüllyedt a Lutine brit fregatt. Harangját később kiemelték, s a Lloyd's biztosító épületében helyezték el. Ezt a harangot kondítják meg, valahányszor a biztosítótársaság fontos hírt kap, általában egy hajó elsüllyedéséről.

(Manapság ennél sokkal rosszabb híreket kapnak a biztosítótársaságok. Sok megy csődbe a klímaváltozás, kiszámíthatatlan időjárási anomáliák, pl. hurrikánok miatt, mert a kockázatok már nem valószínűsíthetők a múltbeli tapasztalatok alapján. Nem véletlen, hogy a biztosítási ágazat a zöldek oldalán küzd a klímakonferenciákon.)
- - - - -
1874: 22 ország, köztük Magyarország, megalapította az Általános Postaegyesületet. 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye. Jelenleg több mint 160 ország tagja az Egyetemes Postaegyesületnek.
- + -
Postai világnap
- - - - -
1940: John Lennon angol beatzenész születése (+1980. dec. 8.). A legendás Beatles együttes tagja, szövegírója, zeneszerzője. Az együttes 1970-es felbomlása után sikeres szólókarriert futott be. Japán feleségével együtt számos békeakcióban vettek részt. Egy őrült lőtte le lakása előtt az utcán, New Yorkban.
(Előre a lennoni úton – ferdítették a hivatalos „előre a lenini úton” szlogent a szocialista tábor máskéntgondolkodói :-))
- - - - -
1950: Jody Williams, az Aknabetiltás Kampány (ld. márc. 1.) alapítójának születése. Ő és mozgalma Béke Nobel-díjat kapott 1997-ben.
(Kelet-Európából elsőként csatlakozott a Bocs Alapítvány a kampányhoz 1995-ben.)

- - - - -
1963: Az észak-olaszországi Monte Tocón egy hegyomlás következtében átszakadt a vaionti mesterséges tó gátja. A Piave-völgyre lezúduló víztömeg négy falut sodort el, a katasztrófa 2200 áldozatot követelt.
- - - - -
1975: Andrej Szaharov, a szovjet hidrogénbomba atyja, aki később szembefordult a hidegháborús rendszerrel és békemozgalmat szervezett, Béke Nobel-díjat kapott. A szovjet hatóságok természetesen felháborodottan tiltakoztak, és nem adtak neki kiutazási engedélyt, hogy átvegye a díjat.
(A tudomány történetében is általános a fiatalkori okosság és ambíció által létrehozott találmányok és művek megbánása a bölcsebb idős korban.)
- - - - -
1985: A Duna Kör megkapta az alternatív Nobel-díjat (ld. dec. 9.), Vargha János vette át.
- - - - -
1990: Ottlik Géza író, műfordító halála (szül. 1912. máj. 9.). Iskola a határon című háborúellenes főműve a XX. század egyik legjelentősebb magyar regénye.
- - - - -

1997: A Pauline hurrikán több mint kétszáz embert ölt meg a mexikói Acapulco turistaparadicsomban.
- - - - -
2003: Az első Egyetemi Fenntarthatóság Nap (Campus Sustainability Day) az USÁ-ban és Kanadában. Célja, hogy a fenntarthatóság az egész oktatási rendszer, s különösen is a felsőfokú szakképzés alapelvévé váljon.
http://www.scup.org/sustainability/telecast2003.htm
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. nov. 4., pén. 17:10

2005. október 10

http://www.ezenanapon.hu/main.php?&&10&10&21&

1933 (72 éve történt)
Először árultak szintetikus mosóport a boltokban.

1961 Október 10. (44 éve történt)
A Szovjetunióban befejeződött az 5500 km hosszú transzszibériai vasút villamosítása.

2003 Október 10. (2 éve történt)
A tojás világnapja
A Nemzetközi Tojásszövetség 1999-ben hirdette meg minden év októberének második péntekére a tojás világnapját, amelynek kapcsán több mint 30 tagországban rendezvények sorozata hívja fel a figyelmet a tojás nélkülözhetetlenségére.

Nawesh: Pedig van élet tojás nélkül is.!!!

2005. október 11. kedd

1867: Szabadalmazták az első írógépet, Christopher Latham Sholes amerikai műszerész találmányát, amelyet Samuel Soule-lal és Carlos Giddennel szerkesztett. Az írógépet a Remington kezdte sorozatban gyártani 1873-tól.
- - - - -
1939: Roosevelt amerikai elnök nyilvánosságra hozta az Albert Einsteintől kapott levelet, amiben Einstein sürgette az amerikai atomprogram fejlesztését.

(A teljesen háborúellenes Einstein a nácik zsidóüldözésének hatására és a több anyagi támogatást kívánó atomtudósok sürgetésére írta meg ezt a levelet, hogy ne Hitlernek legyen előbb atombombája. Békemozgalmár barátai és rajongói súlyos csalódottságukat fejezték ki és Einstein számára is komoly lelkiismereti konfliktus maradt ezt a lépése.)
- - - - -
1944: A II. világháborúban a Faragho Gábor vezérezredes vezette magyar delegáció és a szovjet fél Moszkvában aláírta az előzetes fegyverszüneti megállapodást.
(A világháborúból való kiugrás nem sikerült, mert a maradék magyar haderő is elveszett a Don kanyarban, így Magyarországot könnyen megszállták a németek.)
- - - - -
1949: A 4274/1949. számú minisztertanácsi rendelet biztosította a német nemzetiségű lakosságnak az állampolgári jogokat, megszüntette a lakóhely megválasztására és a munkavállalásra vonatkozó korlátozásokat.
(A magyar kormány 1945. december 22-én rendelte el a magyarországi németek kitelepítését.)
- - - - -
1962: Elkezdődött II. Vatikáni Zsinat. A tanácskozást XXIII. János pápa hívta össze, s halála után VI. Pál pápa fejezte be 1965. dec. 8-án. A zsinat korfordulót jelentett a katolikus egyház életében, évszázados törvényeket, szokásokat változtatott meg, és nagy mértékű erjedési folyamatot indított el.
- - - - -
1980: Maria és Matthias Reichl létrehozta Bad Ischl-ben (Ausztria) a Begegnungszentrum für aktive Gewaltlosigkeit erőszakmentesség infóközpontot. Hírlevelük nemzetközi eseménynaptárral, széleskörű könyvszemlével, elemzésekkel segíti a mozgalmi munkát.
www.begegnungszentrum.at
- - - - -
1991: A szovjet Államtanács feloszlatta a hírhedt Állambiztonsági Bizottságot (KGB).
- - - - -
1993: Lőrincze Lajos nyelvész halála (szül. 1915. nov. 24.). A szép magyar beszéd ápolója, kutatója és terjesztője volt. Nyelvészeti tanácsaival országosan ismertté vált a rádió Édes anyanyelvünk című, 1952-ben indult előadássorozatából.
- - - - -
Szilvásváradi Erdei Vasút napja (infó: 36-355197)
- - - - - - - - - -
2005. október 12.

1492: Rodrigo de Triana matróz látta meg először a szárazföldet a Nina fedélzetéről. A felfedezett sziget eredeti neve Guanahani volt, de Kolumbusz átkeresztelte San Salvadornak.
Kolumbusz Kristóf genovai tengerész 1492 augusztusában indult útnak három hajójával (Santa Maria, Pinta, Nina), hogy Afrika megkerülése nélkül, nyugat felé hajózva jusson el Indiába. Jóval később Amerigo Vespucci olasz felfedező és térképész állapította meg először, hogy Kolumbusz önálló kontinenst fedezett fel, ezért az ő keresztnevéről Amerikának nevezték el a földrészt. Kolumbusz élete végéig abban a hitben élt, hogy Indiába jutott el.
- + -
(Az Amerika megszállását követő egy évszázad alatt becslések szerint az őslakosok közel 90 %-a, 60-80 millióan pusztultak el.
Vajon amikor az ősember először eljutott erre a földrészre, mekkora pusztítást vitt végbe az élővilágban?
Amerika érdekes példa arra, hogy a győztesek mindig megoszlanak és tovább marakszanak a zsákmány fölött:
- a betolakodó fehér ember a vörösbőrűek ellen (persze különféle vörösbőrű szövetségesekkel színezve),
- aztán a győztes fehérek egymás ellen (angolok és franciák),
- aztán a győztes angolok az anyaországbeli angolok ellen (függetlenségi háború, amelyben az Amerikában vesztes Franciaország már Amerikát támogatta),
- aztán a győztes amerikaiak egymás ellen (Észak-Dél), ...
… s máig a magas erőszak-szint kifelé is, belül is…

A túlnépesedő, így környezetét felélő, így agresszív civilizációk sohase győzhetnek: arra vannak ítélve, hogy mások legyőzése után önmagukban hasonuljanak meg, önnön csoportjuk másik felével kerüljenek szembe, saját típusú agressziójukat szenvedjék el, minden győzelem után újra és újra…
Akinek erejére büszke vagy, mert bajtársad és együtt győztetek, annak erejétől fogsz szenvedni a következő harcban, mert akkor már szemben álltok…
S ha időnként egy birodalom meg is szilárdul egy időre – általában külső fenyegetés hatására -, csak magas erőszakszinttel tartható fenn.)
- - - - -
1990: Church & Peace (vö. szept. 18.) találkozó, Lipcse.
Az első Kelet-Európában. Magyarországról Bokor-tagok vettek részt. Ld. bocs.hu

1999: Az emberi népesség átlépte a 6 milliárdot.
(A növekedés jelenleg évente kb. 77 millió. Ennyivel többen születnek, mint amennyien meghalnak. Ez nagyságrendileg megegyezik a szülők akarata ellenére megszületett gyermekek számával. Az abortuszok száma közel félszáz millió évente. Ha nem történne évente több mint százmillió nem-kívánt foganás, az emberiség létszáma stabilizálódna.

Nawesh: 2005-re az emberiség lélekszáma meghaladta a 6,5 milliárd főt!

Az emberréválás következő evolúciós lépése a termékenységgel való felelős bánásmód megtanulása s ugyanakkor a szexuálitás önértékének fölfedezése.)
- - - - -
2002: Heshu Yones 16 éves lányt saját londoni otthonukban számtalan késszúrással megölte az apja, mert névtelen telefont kapott, hogy a lánya lefeküdt 18 éves barátjával.

A Yones család tíz évvel korábban menekült Irakból Angliába és sok más pakisztáni, indiai, bangladeshi (és még számos országot sorolhatnánk) családhoz hasonlóan képtelen volt elviselni gyerekei elnyugatosodását. A család úgynevezett becsületét tisztára mosni hivatott gyilkosságok áldozatai legtöbbször lányok és asszonyok. A rokonság gyakran balesetként vagy öngyilkosságként igyekszik feltüntetni a gyilkosságokat. A sorsuk elől menekülni igyekvő szökevényeket gyakran „fejvadászok” kutatják fel és ölik meg dollárezrekben mérhető díjazásért.
- - - - - - - -
2005. október 13.

1893: Budapesten megkezdődött a rendszeres áramszolgáltatás.
- - - - -
1962: Felavatták a Barátság I. nemzetközi kőolajvezeték 150 kilométer hosszú magyar szakaszát, amely Szőny-Százhalombatta-Kápolnásnyék között szállította a határtól a Szovjetunióból Csehszlovákián át érkező olajat.
- - - - -
1995: Joseph Rotblat (1908. nov. 4. - 2005. aug. 31.), a leszerelést támogató Pugwash Konferencia elnöke és mozgalma nyerte el az 1995. évi Nobel-békedíjat.
www.pugwash.org

- - - - -
2000: Béke Nobel díjat kapott a 74 éves Kim Dae Jung dél-koreai elnök.
1997-es megválasztása előtt többször volt börtönben, a katonai diktatúra alatt halálra is ítélték.
- - - - -
2000: Praful Bidwai és Achin Vanaik, India "két legbátrabb és legradikálisabb újságírója", az Indiai Nukleáris Leszerelés Mozgalom (MIND) vezetői kapták az IPB Béke-díjat.
- - - - - - - - - -

2005. október 14.

1872: Alekszandr Lodigin orosz feltaláló szabadalmaztatta a tökéletesített ívlámpát, amelyben egyetlen izzó szénpálca adta a fényt.
- - - - -
1911: Bejegyezték a néhány hónappal korábban alapított első magyar filmvállalatot, a Hunnia Filmgyárat.
- - - - -
1943: Fellázadtak a lengyel területen létesített sobibori náci koncentrációs tábor foglyai. A lágert 1942 nyarán nyitották meg. Két év alatt 250 ezer ember pusztult itt el, főleg Lengyelországból és a megszállt szovjet területekről. Az embereket az öt gázkamrába juttatott, nagy teljesítményű motorok által kibocsátott szén-monoxiddal ölték meg. A szovjet, német, lengyel és holland rabok felkelése során megöltek több náci felügyelőt és ukrán őrt. 365 fogoly szökött meg, a legtöbb a láger körüli aknamezőn vesztette életét, csak 47-en menekültek meg és élték túl a háborút. A táborban maradt zsidókat megtorlásképpen agyonlőtték. Sobibor volt az egyetlen láger, ahol lázadás tört ki. 1945 januárban szabadult fel. A lengyel kormány 1995-ben emlékmúzeumot létesített a helyszínen. A tábor történetéről francia dokumentumfilm készült, amely az egykori fogoly, Yehuda Lerner emlékeire támaszkodott.

- - - - -
1964: Nobel-békedíjat kapott Martin Luther King amerikai fekete polgárjogi harcos, lelkész.
- - - - -
1990: Tüdőrákban meghalt Leonard Bernstein, világhírű amerikai karmester és zeneszerző (szül. 1918. aug. 25.). Kiválóan népszerűsítette a zenét tévés sorozatában, könyveiben. Legismertebb alkotása a West Side Story című musical.
(Idősebb korában már napi száz cigarettát szívott.)
- - - - -
2000: Felavatták a PHARE-támogatással épített őriszentpéteri Harmatfű Natúrpark Központot.
- - - - - - - - - -

Bocsmagazin: fenntartható civilizáció infó 11:00:00. Oct. 15. http://bocs.hu
+
A fehér bot napja- Látássérültek nemzetközi napja. Számuk az idosek és szegények számával arányosan no.
+ - - - +
I.e. 70: Maro Publius Vergilius római költő születése (+i.e. 19. szept. 21.). Az ókori Róma legnagyobb eposzköltője.
- - - - -
1582: A Gergely-naptár bevezetése. Magyarországon a pozsonyi országgyűlés fogadta el 1588-ban.
Sokfelé (pl. Oroszország, Törökország, Görögország, Kína) csak a huszadik században vették át. Hivatalos célokra ma az egész világon ezt használják.
- - - - -
1814: Mihail Jurjevics Lermontov orosz költő, író születése (+1841. júl. 27.). Verseit Puskin és Byron szellemében írta. Legismertebb drámája az Álarcosbál, regénye a Korunk hőse. 27 évesen pisztolypárbajban halálos sebet kapott.
- - - - -
1844: Friedrich Wilhelm Nietzsche német filozófus születése (+1900. aug. 25.). Az ún. életfilozófia jelentős képviselőjeként tagadta a haladás elméletét, s a "minden dolog örök visszatérésé"-nek mítoszát állította vele szembe. Úgy vélte, hogy a kultúrát a nem anyagi természetű "életerő" irányítja.
- - - - -
1917: Mata Hari (Margaretha Gertrude Zelle) holland táncosnő, kém kivégzése (szül. 1876. aug. 7.). Évekig élt férjével a Távol-Keleten, majd válása után hazatért, és táncosnő lett. Fellépett Berlinben, Londonban, Párizsban és Madridban, s több magas rangú politikus szeretője volt. Ez játszott közre abban, hogy sokan kémnek hitték, s ha volt is némi alapja a feltételezésnek, közel sem volt szuperkém. Döntő bizonyítékok nélkül fogták perbe a franciák a németek javára végzett kémkedés vádjával. Halálra ítélték, és kivégezték. Színpadi neve, a Mata Hari malájul a nap szemét jelenti.
- - - - -
1944: A rádióban beolvasták Horthy Miklós kormányzó proklamációját, mely szerint a Német Birodalom elvesztette a háborút, ezért a további vérontás elkerülése érdekében az államfő előzetes fegyverszünetet köt. A "kiugrás" sikertelen maradt, mert katonailag nem volt előkészítve: még a kormányhű tábornokokat és tiszteket is váratlanul érte, ugyanakkor a hadsereg németbarát vezetői azonnal átvették az irányítást. A németek megszállták a budai Várat és Horthyt lemondásra kényszerítették.
- - - - -
1990: Hivatalosan is érvényét vesztette a dél-afrikai faji megkülönböztetés egyik alappillérének számító törvény, amely megakadályozta a feketéket abban, hogy a fehérekkel közösen jelenhessenek meg nyilvános létesítményekben.
- - - - -
1993: Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) elnöke (akit közel negyedszázadon át tartottak börtönben a fehér elnyomók) kapta az 1993. évi Nobel-békedíjat (a dél-afrikai fehér államfővel megosztva – akit azért jutalmaztak, mert végre megszüntette a faji megkülönböztetést).
- - - - -
A fehér bot napja (Látássérültek nemzetközi napja)
A WHO adatai szerint a világon jelenleg kb. 45 millió vak és 135 millió gyengénlátó él.
Az előrejelzések szerint 2020-ra ez megduplázódik, egyrészt a növekvő világnépesség, másrészt ezen belül az idősek és a szegények arányának a növekedése miatt.
- - - - -

Nemzetközi gyaloglónap
- ocsmagazin: fenntartható civilizáció infó 11:00:00. Oct. 16. http://bocs.hu
+
1964: A Takla-Makán sivatagban, a Lop Nor sóstónál robbantotta fel Kína az elso atombombáját.
+ - - - +

1859: John Brown amerikai munkás a rabszolgák felszabadításának híveként e napon Virginiában megtámadott egy fegyverraktárt, hogy felkelést robbantson ki. Az akció sikertelen maradt, őt Virginia elárulásával vádolták és decemberben kivégezték.
- - - - -

1862: A Hegyaljai Bormívelők Egyesületében Preysz Mór kémikus bemutatta az utóerjedés megakadályozására tett kísérleteinek eredményét. A borok megromlásának kiküszöbölésére javasolt eljárással a magyar kémikus három évvel megelőzte Louis Pasteurt, aki csak 1865. május 1-jén jelentett be hasonló eredményt. Mivel azonban Preysz Mór nem publikálta külföldi lapokban felfedezését, így a világ Pasteur révén ismerte meg (és róla nevezte el) az új eljárást.
- - - - -
1863: Sir Joseph Austen Chamberlain Nobel-békedíjas (1925) angol konzervatív politikus születése (+1937. márc. 16.). Külügyminiszterként (1924-1929) az ő kezdeményezésére született 1925-ben a locarnói egyezmény, amelyben Olaszország és Nagy-Britannia szavatolta a német-francia és a német-belga határok sértetlenségét.
(Olaszország aztán szavatolta..., különösen Mussolini.)
- - - - -
1964: A Takla-Makán sivatag keleti csücskében, az azóta hírhedté vált Lop Nor sóstó körzetében robbantotta fel Kína az elso atombombáját és ezzel az ötödik nukleáris hatalom lett a világon.

- - - - -
1970: Kilenc éves folyamat eredményeképp ezer vallási vezető találkozott Kiotóban (Japán) és megalakult a WCRP (World Conference on Religion and Peace, Világkonferencia a vallásokról és békéről). www.wcrp.org
A WCRP-ben részt vesznek: baha'i; mahayana és terevada buddhizmus; ortodox, protestáns és római katolikus kereszténység; konfucianizmus; a hinduizmus számos ága; sokféle bennszülött vallási közösség; shíita és szunnita iszlám; janizmus; reform júdaizmus; különféle új vallások; shintoizmus; a szikh vallás és a zoroastrianizmus.
- - - - -
1973: Botrányos Béke Nobel-díjat kapott Henry Kissinger amerikai külügyminiszter (szül. 1923. máj. 27.) a vietnami háború abbahagyásáért. A másik díjazott, Le Duc Tho vietnami vezető hivatalosan visszautasította a Béke Nobel-díjat.
(Hosszadalmas, nagy konfliktusok befejezéséért - pl. Vietnam, Dél-Afrika, Közel-Kelet, Korea - a szembenálló felek megosztott Nobel-békedíjat szoktak kapni, bár egyikük vagy mindketten részesei is lehettek az erőszaknak. A díjazás ráadásul néha idő előttinek tűnik, egy látványos esemény ellenére a konfliktus mégsem oldódik meg.)
- - - - -

1978: Karol Wojtyla (szül. 1920. máj. 18.) lengyel bíboros lett az első lengyel és 455 év után az első nem-olasz pápa: II. János Pál.
- - - - -

1979: Rómában az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) magyar határozati javaslat alapján Élelmezési világnappá nyilvánította okt. 16-át annak emlékére, hogy 1945-ben ezen a napon alakult meg a FAO.
Élelmezési világnap
- + -
"A élelemtermelés növelése egy megnövekedett népesség táplálása érdekében a népesség további növekedését eredményezi."

"Kultúra Anya mindig a tápláléktermelés növelését követeli mára - és mindig későbbre ígérgeti a népességszabályozást." (Daniel Quinn: Izmael, 150. old.)
- - - - -
1999: Az Orvosok határok nélkül nevű nemzetközi segélyszervezet kapta az 1999-es Nobel-békedíjat.

- - - - - - - - - -
2005. október 17.

1888: A National Geographic Magazin első megjelenése az újságosoknál.
- - - - -
1912: Albino Luciani (1978. aug. 26-tól 33 napig I. János Pál néven a 263. római pápa) születése (+1978. szept. 28.).
- - - - -
1931: Al Capone olasz származású amerikai gengsztert 11 évi börtönre ítélték. Főként szeszcsempészéssel több százmillió dollárra tett szert, és közben közvetve vagy közvetlenül gyilkosságok egész sorát követte el. A hatóságok végül csak adócsalás miatt tudták perbe fogni. 1939-ben szabadon engedték.

- - - - -
1933: Dr. Albert Einstein elhagyta Németországot és Princetonba (USA) költözött.
- - - - -
1979: Teréz anya Béke Nobel-díjat kapott.
- - - - -
1986: A Magyar Katolikus Püspöki Kar (MKPK) nyilatkozata: "A katonai szolgálat kötelezettségét nem lehet elutasítani vagy elítélni."
(A bíróságok a katolikus katonaságmegtagadók elítélésekor hivatkoztak e nyilatkozatra.)
A püspöki kar 1990-ben (a rendszerváltás és bíborosváltás után!!) megismételte e nyilatkozatát.
Csak 1992. jún. 10-én "engedélyezték" a polgári szolgálat választását, "egyéb", a katolikus hiten kívülálló lelkiismereti okból.
Ezzel szemben pl. az NDK (szocialista ország!) katolikus püspökeinek pásztorlevele már 1983-ban (messze a szoc. tábor bomlása előtt!) így ír:
"Szeretnénk kifejezni tiszteletünket azok iránt, akik vallási okokból a fegyveres katonai szolgálatot megtagadják."

(E pásztorlevél hátteréről Hans-H. Hücking tanulmányát fordításban közölte az Egyházfórum - az 1986 júniusában Svájcban indult, a politikai változás után hazaköltözött katolikus folyóirat - első száma. Ld. bocs.hu)
- - - - -
1987: A Negyedik Világ mozgalom által összehívott 100.000 szegény tüntetése (Párizs).
- + -
A szegénység felszámolásáért világnap
1992 decemberi ENSZ közgyűlés döntés a Negyedik Világ mozgalom kezdeményezésére. Magyarországon 1996-tól tartják.
- + -
(Ha a gazdagok mind elhagynák esztelenül pazarló életformájukat és szegényen élnének, ha az OECD országok mind leszállnának a harmadik világ átlag-életszínvonalára, az emberiség ökológiai lábnyoma akkor is meghaladná a Föld eltartóképességét. Hatmilliárd embert a Föld csak szegényen tud eltartani.

Az igazságosság önmagában kevés: a népességrobbanás megállítása nélkül a szegénység nem számolható fel.)
- - - - -
Világegység hét (okt. 17-24, az ENSZ napjáig).
Ugyanez az imahét a világbékéért.
- - - - - - - - - -

2005. október 18.

1548: A többek közt az erőszakmentességet és tulajdonközösséget valló keresztény csoportokat (gúnynevükön anabaptisták, habánok) ki kell űzni az országból - határozott az országgyűlés Pozsonyban (11. törvénycikk).
A Morvaországból menekülők megszervezték az első habán telepeket Nyári Ferenc és Bakics Péter felső-magyarországi birtokain.
Sok üldöztetés után a Sobotiste, Velky-Levary, St. Johann és Trenchin körzetében lévő Bruderhofokat Mária Terézia alatt a katolikus egyházvezetés brutálisan térítette át:
1769-ben gyermekeiket erőszakkal elrabolták és katolikus árvaházakban nevelték föl, könyveiket elégették, a férfiakat kolostorokba hurcolták. Csak kevés család tudott elmenekülni Ukrajnába.
- - - - -

1685: XIV. Lajos francia király visszavonta a vallási türelmet biztosító, 1598 óta érvényben lévő Nantes-i ediktumot, és megkezdte a francia protestánsok, a hugenották üldözését.
- - - - -
1931: Thomas Alva Edison amerikai feltaláló halála (szül. 1847. febr. 11.) 1033 találmányát szabadalmaztatta (pl. szénszálas izzólámpa, szénpormikrofon, a lúgos-nikkel-vas-akkumulátor, hengeres fonográf). 1876-ban létesítette Menloe Parki laboratóriumát, a mai kutatóintézetek ősét. 1882-ben ő helyezte üzembe a világ első villamos erőművét. Az ún. Edison-jelenség (termikus emisszió) a dióda működésének alapja. 1893-ban ő alapította az első filmstúdiót, majd 1899-ben az Edison Film nevű filmgyártó vállalatot.
„A lángész: egy százalék ihlet és kilencvenkilenc százalék verejték.”
- - - - -
1990: Magyarország eltörölte a vízumkötelezettséget az amerikai állampolgárok számára. A magyar állampolgárok számára megmaradt az amerikai vízumkényszer.
- - - - -
2000: Már sms-ben is támogathatjuk az Amnesty International kampányait az emberi jogok megsértése ellen: www.stoptorture.org
-
- 2005. október 19.

1553: Bonifazio Veronese (de Pitati) velencei festő halála (szül. 1487.). Nagyméretű, sokalakos kompozícióit mély és csillogó színekkel festette meg. Egyházi témáit mesélő kedvvel adta elő, a hátterek és a mellékalakok változatossága miatt képei rendkívül hatásosak. Művei láthatók a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében is.
- - - - -

1745: Jonathan Swift angol regényíró és költő halála (szül. 1667.11.30.). A világirodalom egyik legnagyobb szatirikusa, főműve a Gulliver utazásai. Hatása több magyar író művében érezhető, így modern fordítója, Karinthy Frigyes írásaiban is.
- - - - -
1832: Samuel Morse amerikai feltaláló leírta a távíró tervét, s összeállította a ma nevét viselő ábécét. Később megalkotta az elektromos távírót, az első mondat Washington-Baltimore közt 1844. május 24-én futott végig.
- - - - -
1862: Auguste Marie Louis Nicolas Lumiere francia kémikus születése (+1954. ápr. 10.). A filmművészet és filmgyártás úttörője. A Lumiere-testvérek 1895-ben szabadalmaztatták találmányukat. Első alkotásukat, A munkaidő vége című filmet először szűk körben, majd 1895. december 28-án a párizsi Grand Café-ban mutatták be.
- - - - -
1884: Megnyílt az Erzsébet-kórház Budapesten 120 ággyal. A XX. század második felében ebből alakították ki a Sportkórházat.
- - - - -

1893: Indiában az angolok kivonták csapataikat Csampanir tartományból, és a tartománynak 3 évig nem kellett adót fizetnie, mert a parancsnok fogadott a falusiakkal és azok megverték az angolokat krikettben (ld. a Lagaan c. filmet, http://bocs.hu/index.php?&t=/fdk/minden.php?d=566).
- - - - -
1923: A WRL (War Resisters League, a háborúval szembenállók szövetsége) alapítása, USA.
- - - - -
1977: A Concorde, a világ első (francia-angol) szuperszonikus utasszállító repülőgépe először landolt New Yorkban. (2003-ban kivonták őket a forgalomból.)
- - - - -
1984: Három túlbuzgó, netán parancsra cselekvő belügyi tiszt megölte Jerzy Popieluszkó lengyel katolikus papot. Sofőrje meg tudott szökni, így a rendkívüli állapotból csak nemrég kikerült Lengyelországban széles nyilvánosság előtt zajló vizsgálat zajlott, a három tisztet és közvetlen felettesüket 14-25 év börtönre ítélték. Jaruzelski tábornok az ügy kapcsán megszabadult pártbeli, túlzottan Moszkva-barát ellenzékétől.
2005. október 20.

1880: A Magyar Távirati Irodát magánvállalkozásként alapította meg Maszák Hugó és Egyesy Géza gyorsíró. A kormány 1880. dec. 28-án hagyta jóvá az MTI működését. 1882-ben félhivatalos hírügynökség lett, 1920-ban részvénytársasággá alakult. Az 1930-as években az MTI érdekkörébe került a Magyar Hírmondó és Rádió Rt. 1945 után levált a Rádiótól, s mai helyére költözött. 1950-ben ismét államosították. Az MTI Rt. ma nemzeti hírügynökség, tulajdonosa a magyar Országgyűlés.
- - - - -
1900: Átadták a forgalomnak a pesti Duna-part villamos-vonalát.
- - - - -
1935: Arthur Henderson angol politikus halála (szül. 1863. szept. 15.). Nobel-békedíjat kapott 1934-ben. Részt vett a Népszövetség megalakításában, 1932-1933-ban a genfi leszerelési konferencia elnöke volt.
- - - - -
1995: A budapesti Nádor utcában Soros György amerikai magyar üzletember felavatta a Közép-Európai Egyetem (CEU) végleges otthonát.
- - - - -
1999: Berlini nyilatkozat a gyermekek "katonának-használata" ellen.
300 ezer fiatalkorú harcol a hadseregekben.
Félkatonai ifjúsági szervezeteik miatt sok ország akadályozza a 18 éves korhatár nemzetközi egyezményben való rögzítését. www.child-soldiers.org
- - - - -
2000: Megjelent a Living Planet Report (Élő Bolygó Jelentés) a WWF Svájc, az UNDP Anglia, a Centre for Sustainability Studies (Fenntarthatóság Központ, Mexico), és a Redefining Progress (A haladás átértelmezése, USA) kiadásában.
Az emberiség ökológiai lábnyoma legalább 30 %-kal meghaladja a Föld eltartó és regenerálódó képességét és az ökoszisztémák egyharmadát elvesztettük 1970-hez képest (amikortól túlterheltük a Földet). A tengeri és szárazföldi élőlények populációja 30 százalékkal, az édesvízi élőlényeké pedig 50 százalékkal csökkent 1970 óta. Ez az emberiség táplálék-, szövet-, energia- és vízigényének közvetlen következménye. Az "ökológiai lábnyom" legnagyobb ütemben növekvő komponense az energiaigény, ami 1961 és 2000 között 700 százalékkal emelkedett. Az észak-amerikai polgárok különösen "nagy lábon" élnek. A Föld felszínére gyakorolt lenyomatuk duplája az európai polgárokénak és hétszerese az afrikai és ázsiai átlagnak. panda.org/livingplanet
- - - - -
2001: Az Afganisztán elleni amerikai támadásban két amerikai pilóta esett áldozatul, de nem az afgánok bántották őket, csak helikoptereik összeütköztek közvetlenül a felszállás után még a pakisztáni légtérben.

- - - - - - - - - -
2005.október 21.

1520: A Magellán-szoros fölfedezése. Fernao de Magalhaes portugál tengerész, a Földet először körülhajózó expedíció vezetőjeként 1519-ben indult felfedező útjára öt hajóval. Az Atlanti-óceánt áthajózva 1520 januárjában érte el a La Plata torkolatát, október 21-én haladt át a később róla elnevezett szoroson, és november 28-án ért ki a Csendes-óceánra.
- - - - -
1833: Alfred Nobel svéd kémikus és gyáros születése (+1896. dec. 10.). Miután laboratóriuma 1864-ben a levegőbe repült, a svéd kormány megtiltotta robbanóanyagokat gyártó létesítmények építését. Ezután Nobel egy teherhajón végezte e kísérleteit. Feltalálta az indítógyújtást és a dinamitot (a görög dünamisz – erő szó nyomán nevezte el). Meggazdagodott, közel száz gyárat alapított a világ mintegy húsz országában. 1895. november 27-i keltezésű végrendeletében 31 millió 250 ezer svéd koronát hagyott az általa létrehozott alapítvány javára, amelyet a világ legjobb tudósainak jutalmazására hozott létre. A Nobel-díjakat 1901 óta osztják ki.
(Bertha von Suttner hatására - akinek regényét folytatásokban közöljük - Béke Nobel-díjat is alapított. Ha minden feltaláló, cégtulajdonos, döntéshozó igyekezne enyhíteni a károkat, amiket bölcsesség híján és a gazdagság, kiváltságosság hajszolása közben okozott…)
- - - - -
1950: A kínai csapatok betörtek Tibetbe.

Nawesh: Hosszú évek munkájával pedig elkészült az első vasútvonal Tibetbe. Már ma is több kínai él ott, mint tibeti. S úgy tűnik, ez a tendencia csak folytatódik.
- - - - -
Földünkért világnap 1991 óta (Caring for the Earth).
- - - - - - - - - -
2005.október 22.

1612: Moszkva felszabadulása a lengyel uralom alól. Az orosz egyház e napon ma is ünnepli a városnak a Szűzanya közbenjárására történt megszabadulását. A várost ostromló Pozsarszkij herceg ugyanis az orosz táborba hozatta a Kazanyi Kegyképet, s a végső, győztes ostrom előtt három napig imádkoztak és böjtöltek előtte.
(Vajon a lengyelek vagy az oroszok tisztelik jobban a Szűzanyát?)
- - - - -
1884: A Nemzetközi Fokmérési Szövetség 26 tagállama - köztük Magyarország - megegyezett abban, hogy a földrajzi hosszúságok számozását a Greenwichi Királyi Csillagvizsgáló nagy távcsövén áthaladó délkörtől számítják. Washingtonban aláírták az ún. Meridián-egyezményt.
- - - - -
1913: Budapesten született Robert Capa (eredeti nevén Friedmann Endre) amerikai fotóriporter, a fotótörténet talán legjelentősebb haditudósítója (+1954. máj. 25.). Háborúellenes felfogást tükröző harctéri felvételeivel világhírnevet szerzett. A legismertebb a spanyol polgárháborúban készült: "A milicista halála". Tudósított a japán-kínai háborúról, a II. világháborúról, majd az indokínai harcokról. Az általa alapított Magnum fotóügynökség égisze alatt a polgári életről is számos képsorozata jelent meg. Indokínában érte a halál, amikor aknára lépett.
- - - - -
1961: Torinoban aláírták az Európai Szociális Chartát, amely 45 jogot biztosít, a munkához való jogtól kezdve a férfiakat és nőket megillető egyenlő elbánáshoz való jogon át a szociális juttatásokhoz, az egészségvédelemhez való jogig. 1991-ben Torinóban kiegészítő jegyzőkönyvet írtak alá a charta követelményeinek betartására vonatkozó ellenőrzésről. Magyarország 1991. december 13-án csatlakozott az Európai Szociális Chartához.
- - - - -
1962: Kirobbant a karibi válság: John F. Kennedy amerikai elnök bejelentette a Kuba elleni részleges tengeri blokádot, amiért Hruscsov szovjet párt és állami vezető közepes hatótávolságú rakétákat és kilövőállomásokat telepített Kubába.
Október 25-én a pápa is békefelhívással fordult a három nemzethez. A válság október 27-én tetőzött: a "fekete szombatnak" minősített napon csaknem húsz órán keresztül ülésezett a washingtoni Fehér Ház "válságstábja". A világ alighanem ezen a napon került legközelebb az atomháborúhoz.
Kemény alkudozások után a válság tárgyalások útján oldódott meg: a Szovjetunió fegyvereket vont ki Kubából, az amerikai blokád pedig november 20-án megszűnt.
- - - - -
1986: Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas orvos, biokémikus, akadémikus halála (szül. 1893. szept. 16.).
1937. okt. 28-án orvosi Nobel-díjat kapott "a biológiai égésfolyamatok terén tett felfedezéséért, különösen a C-vitamin, valamint a fumársav-katalízis vonatkozásában". 1947-től az Egyesült Államokban élt, ahol fő kutatási területe a sejtlégzés, a sejtoxidációs elmélet, izombiokémia, bioelektronika, biogenetika, a rák keletkezése és gyógyítása volt.
- + -
"Vagy a túlnépesedést kell megakadályoznunk, vagy egy jobb és nagyobb bolygóra kell költöznünk. Az egyensúly nem tartható fenn a halálozás szabályozásával (modern orvostudomány) születésszabályozás nélkül."
(Szent-Györgyi Albert: Kis katekizmus)

Nawesh: Szent-Györgyi Albert is vegetárius www.hiresvegi.uw.hu

- + -
Az ENSZ 2002. okt. 15-i jelentése szerint a világ kb. egymilliárd házaspárjának egyharmada még mindig nem végez semmiféle családtervezést (főleg az oktatás és az eszközök hiánya, valamint a vallási és patriarhális uralom miatt).
Az ENSZ Népesedési Alapja (The United Nations Population Fund, UNFPA) becslése szerint a munkájukhoz adott minden ezer dollár segít megelőzni 360 nemkívánt gyermek megszületését, 150 abortuszt, 1 anya halálát, 11 csecsemő halálát, 14 (1-5 éves) gyermek halálát.
Az USA jelenlegi kormánya a saját korábbi ígéretét megszegve visszavont 34 millió dollár támogatást az UNFPA-tól.
A történelem eddigi legnagyobb létszámú generációja lép most termékeny korba.
- - - - -
1991: A szovjet vezetés elítélte az 1956-os magyarországi szovjet beavatkozást.
- - - - -
1992: A Duna természetes medrét Csehszlovákia önhatalmúlag elzárta Dunacsúnynál és a vizet saját területére terelte.
- - - - -
1996: Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag figyelmeztette az afganisztáni tálib vezetést a nők hátrányos megkülönböztetése és az emberi jogok megsértése miatt.

2005. október 23.


1944: Háromezer ártatlan magyar civilt végeztek ki Tito csapatai a vajdasági Csurogon.

Nawesh: 1956: Kitört a Magyar Forradalom…
- - - - -
1962: 124 embert tartóztattak le az atomháború szélén tántorgó USA és Szovjetunió londoni követségei előtt tiltakozók közül.
- - - - -
2002: Az 1997-es kiotói klímakonferencia újabb utó-csúcstalálkozója kezdődött Újdelhiben (s végződött aztán eredménytelenül a legnagyobb légszennyező, az USA miatt).
- - - - -
2002: Közel ezer embert (nézőket, színészeket és személyzetet) ejtett túszul a moszkvai Dubrovka színházban 41 csecsen fegyveres (köztük 19 nő), hogy a csecsenek elleni sokéves háború befejezésére bírják rá az orosz vezetést.
Okt. 26. szombaton az orosz kommandósok visszafoglalták az épületet, az általuk bevetett ideggáztól több mint százhúsz túsz is meghalt. (A csecsenek nem öltek meg egyetlen túszt sem.)
Az oroszok és a tőlük délre élő muzulmán népek közti civilizációs-törésvonal háborúkban szintén nagy szerepet játszik a népességrobbanás. A csecsen népességnövekedés a Szovjetúnió felbomlásakor öt-hatszorosa volt az oroszországinak. A nyolcvanas évtizedben a csecsen lakosság 26 %-kal nőtt, pedig Csecsenföld népsűrűsége korábban is igen nagy volt, így a kivándorlók és harcosok száma felszökött.
- - - - - - - - - -

2005.október 24.

1795: Aláírták a Lengyelország harmadik - ezúttal teljes - felosztásáról szóló orosz-porosz-osztrák egyezményt.
- - - - -
1863: Megnyitották a Cathry Szaléz építette Sió-zsilipet a Balaton vízszintjének és így vízkészletének szabályozására. Fából készült és a Sió vízlevezető képességét később még bővítették. Ugyanez évben létesült a siófoki vasútállomás és megkezdték a kikötőépítést, majd a tó déli partjának rohamos beépítését üdülőhelyekkel.
(A Balaton sebezhetőségét érzékelteti, hogy kicsinyített, 1 méter hosszú makettjén a legnagyobb vízmélység csak egy tized milliméter lenne – csupán egy nedves folt az asztalon!!)
- - - - -
1929: A "fekete csütörtök", a New York-i tőzsdekrach, a világgazdaság eddigi legnagyobb válságának kezdete.
- - - - -
1934: Boncza Berta (Csinszka) költő halála (szül. 1894. jún. 7.). 1915-től Ady Endre felesége. A Csinszka becéző nevet Adytól kapta, amelyet később írói névként is használt. Ady halála után Márffy Ödön festőművész felesége lett.
- - - - -
1945: Életbe lépett az ENSZ alapokmánya (jún. 26-án írták alá). www.un.org
A béke biztosítására hozták létre. Magyarország 1955 óta tagja.
- + -
Az ENSZ napja a leszerelésért
- - - - -
1990: A Magyar Alkotmánybíróság 8 igen és 1 nem szavazattal alkotmányellenesnek minősítette a halálbüntetést.
(Az indoklás szerint ellenkezik az emberi méltóság tiszteletével. Gyakorlatilag pedig szinte mindig a politikai ellenfelekkel való leszámolásra használták.

Az emberi méltóságot sokszor emlegető Vatikán még az 1992 nyár végén kiadott Katolikus Katekizmusban is megengedhetőnek tartotta a halálbüntetést, de később a széleskörű katolikus tiltakozásra módosított.)
- - - - -

2002: Vedd vissza az idődet! Szabadidő Világnapot szervezett az Amerikai Egyszerűségi Fórum az USÁ-ban. http://www.timeday.org
Az amerikaiak 350 órával (9 héttel) többet dolgoznak évente, mint a nyugat-európaiak. Azaz az év végéig hátralévő 9 hetet már előre ledolgozták, mától szabadságra kellene menniük, hogy utolérjék az európaiak gazdagságát szabadidőben.
Az USA gazdaságának hatékonysága több mint kétszeresére nőtt a hatvanas évek óta, amikor még ugyanannyit dolgoztak, mint Európában, és amikor a szabadidő korszakát, 14 órás munkahetet ígértek nekik 2000-re. Már 1933-ban, amikor a hatékonyság a mainak negyede sem volt, az USA szenátusa komolyan fontolgatta a 30 órás munkahét bevezetését. Vannak kultúrák, amelyek a munka hatékonyságának növelésével szabadidőt nyernek, más kultúrák cuccokat és természetpusztítást.
- + -

A szabad idő létünk virága, gyümölcse: csak általa jutunk saját énünk birtokába. Boldogok, akiknek értékes az egyénisége - a legtöbb ember nem tud mit kezdeni szabad idejében azzal az unalmas fickóval, aki csak teher önmagának is.
A sok munka igen rosszat tesz az egészségnek, a családi és társasági életnek, a lelki és szellemi gazdagodásnak, a kreativitásnak - és legfőképp a természetnek.
"Ne vágj ki minden fát!! - legalább néha-néha lazíts egy félórát..." (Koncz Zsuzsa)
- - - - - - - - - -
2005. október 25.

1400: Geoffrey Chaucer angol költő halála (szül. 1340). Az angol realista költészet első nagy mestere. Fő műve az 1386 és 1400 között írt, töredékesen fennmaradt Canterbury mesék.
- - - - -
1781: Megjelent II. József osztrák császár nyílt parancsa, az ún. türelmi rendelet, melynek magyar változata biztosította a nem katolikusok szabad vallásgyakorlatát és hivatalviselési jogát anélkül, hogy bárkit is vallásos meggyőződésével ellenkező eskü tételére kötelezhettek volna. Megtiltotta a vegyes házasságokból született gyermekek erőszakos katolikus hitre keresztelését, a katolikus püspök nem ellenőrizhette többé a protestáns egyházak működését, amelyeknek engedélyezték a templomépítést és a paptartást, bár a templom nem nyílhatott utcára, és tornyot, harangot sem kaphatott.
- - - - -
1836: Kétszázezer néző és a királyi család jelenlétében háromszáz hadfi állította fel egy gőzgép segítségével Párizsban az obeliszket, amelyet két és fél évig szállítottak Egyiptomból.
(A megérkezés után három évvel állították csak fel, mert új talapzatot kellett csinálni hozzá, a prűd párizsiak ugyanis nem tűrhették, hogy az eredetin látható nagy phalloszú majmok köztéren mutogassák magukat.)
Más nagyvárosok is zsákmányoltak egyiptomi obeliszkeket, már Augustus császár féltucatnyit vitetett Rómába, majd Caligula és Konstantin is, 390-ben I. Theodosius pedig az új fővárosba, Konstantinápolyba. A birodalom ledőlését az obeliszkek is követték az idők során, Rómában csak a 16. század végén, V. Sixtus pápa ötlete alapján kezdték őket a bazilikák előtt felállítani, keresztet téve csúcsukra, hogy a zarándokokat hívogassák.
Londonban 1878 szeptemberében állítottak alexandriai obeliszket, New Yorkban 1880-ban a Central Parkban (ahová négy hónapon át vonszolták a kikötőből).
A Mussolini által 1937-ben Rómába hurcolt 24 méteres, 178 tonnás obeliszk hamarosan visszakerül eredeti helyére, Etiópiába.
- - - - -
1881: Pablo Picasso spanyol festő születése (+1973. ápr. 8.).
Legismertebb képe a háború szörnyűsége ellen tiltakozó Guernica.
- - - - -
1886: Polányi Károly gazdaságtörténész, szociálfilozófus születése Bécsben (+1964. ápr. 23. Toronto).
Már 1944-ben kimutatta, hogy a piac uralma a társadalom és a környezet összeomlásához vezet.
- - - - -
1945: Edvard Benes csehszlovák elnök kiadta a 108-as számú dekrétumot, amelynek alapján 1945 után mintegy 2,5 millió németet utasítottak ki az ország területéről a nácikkal folytatott együttműködés vádjával, vagyonukat pedig elkobozták.
- - - - -
1957: Megkezdődött a Kádár-kormány egyik legnagyobb nemzetközi visszhangot kiváltó koncepciós pere, a "nagy íróper". A tanácsvezető ugyanaz a Vida Ferenc volt, aki később a Nagy Imre-per vérbírójaként vált ismertté. Az elsőrendű vádlott Déry Tibor mellett Háy Gyula, Tardos Tibor és Zelk Zoltán találtatott bűnösnek "a népi demokratikus államrend megdöntésének kísérletében". Déry 9, Háy 6, Zelk 3 évet, Tardos 18 hónapot kapott. A fővádlottakat 1960-ban szabadon bocsátották.
- - - - -
1962: A pápa békefelhívással fordult a három érintett nemzethez (Kuba, Szovjetunió, USA) az atomháborúval fenyegető karibi válságban.
- - - - -
1990: Taxisblokád kezdődött Magyarországon (miután a kormány váratlanul 65 százalékkal megemelte a benzin árát) s tartott az Érdekegyeztető Tanács október 28-i ülésén született döntésig, mely szerint október 29-én 24 órától a bejelentett emeléshez képest 12 forinttal (tehát csak kb. 25% emelés maradt) csökkentették az árakat.
(Noha az emelés előtti 30 Ft-ról azóta nyolcszáz %-kal ment fel a benzinár, még mindig meg sem közelíti a közlekedés tényleges költségeit. Az autózás költségeinek jó részét a nem-autózók adójából az állam fizeti, okozott kárait pedig a természet, a jövő generációk, az asztmások, a rezgéstől és zajártalomtól szenvedők, a balesetben megsérültek, a rákosok, stb. viselik. A sokat autózók a társadalom erős informális érdeklobbyját alkotják.)
- - - - -
1998: A bahamai Pallas tartályhajó lángba borult és megfeneklett Dánia és Németország partjainál.
- - - - -
2002: A Greenpeace több mint félezer aktivistája lezárta az összes Esso benzinkutat Luxemburgban és "Az Esso az első számú klímagyilkos" feliratot tettek rájuk. Hasonló akciók voltak e napon az USÁ-ban is.
- - - - -
Önkéntesség napja az USA-ban (Make a Difference Day).

2005. október 26.

1842: Vaszilij Vasziljevics Verescsagin orosz festő születése (+1904. ápr. 13.).
Katonaként részt vett kora háborúiban, élményeit megfestette. A bolgár-török háború után Párizsba ment, itt készítette legismertebb, a háború kegyetlenségeit döbbenetes erővel ábrázoló festménysorozatát. Ennek legismertebb darabja A Sipka szorosban minden csendes című triptichonja. E képét 1883-ban Budapesten is kiállította. Később Moszkvában telepedett le, az 1812-es napóleoni háború eseményeit festette évekig. Az aknára futott és elsüllyedt Petro-pavlovszk csatahajón vesztette életét.
- - - - -
1861: Johann Philipp Reis német feltaláló bemutatta első kezdetleges telefonját.
- - - - -

1863: A Nemzetközi Vöröskereszt alapító konferenciája 16 állam részvételével okt. 26-29 Genfben. A Vöröskereszt háromszor is kapott már Béke Nobel-díjat: 1917, 1944 és 1963.
Magyarország 1881-ben csatlakozott.
- - - - -
1925: Hajdúszoboszló hőforrást találtak, 317 napi kőolaj-, illetve földgáz utáni kutatás nyomán.
- - - - -
1955: Bécsben az osztrák Nemzeti Tanács elfogadta az örökös semlegességről szóló alkotmánytörvényt, amely rögzítette, hogy Ausztria nem lép be semmiféle katonai szövetségbe, és nem engedélyezi területén idegen támaszpontok felállítását.
Az Osztrák Köztársaság nemzeti ünnepe.
- - - - -
1956: Mosonmagyaróváron a határőrlaktanya előtt tüntettek a munkások, diákok. Amikor az épületen található vörös csillagot akarták leszedni, a laktanyából rájuk lőttek, sőt kézigránátok is robbantak a sebesülten fekvő és menekülő emberek között. 52 ember meghalt, több mint 200 megsebesült.
- - - - -
1956: S. G. Akopjan szovjet őrnagy, aki 1945-ben résztvett a fasizmus szétzúzásában, és akit Hódmezővásárhelyről vezényelték egységével Budapestre, elhagyta a belvárosban őrjáratot teljesítő páncélos szakaszát és átállt a magyarokhoz. A forradalom második hetében egész propaganda-törzs alakult ki körülötte, amely hangosbeszélőn, röplapokon és egyéni beszélgetéseken tájékoztatta a Budapestre vezényelt és az események valódi állását nem ismerő egyszerű szovjet katonákat a magyar forradalom lényegéről. S. G. Akopjan őrnagy három katonájával november 8-án, többórás tűzharc után Óbudán szovjet golyóktól esett el.
- - - - -
1977: A legutolsó himlőmegbetegedés a világon, Szomáliában.
A WHO 1967 januárjában tűzte ki célul, hogy egy évtizeden belül eltöröljék a himlőt a Földről. Akkor évente 10-15 millió ember fertőződött meg és másfél-két millió halt meg himlőben, a világnépesség egyharmada olyan országokban élt, ahol a betegség endémiás (állandóan jelenlévő) volt. A WHO program összköltsége csupán 300 millió dollár volt.
A himlő egyszerű eset volt, mert nincs ’terjesztője’ (közvetlenül kerül át egyik emberről a másikra, nem marad fenn állatokban) és volt ellene megbízható védőoltás. Más betegségeket (malária, sárgaláz, bányaféreg) nagy kampányokkal sem sikerült megszüntetni a Földön.
- - - - -
1980: Százezren tiltakoztak Londonban az atomfegyverek és európai rakétatelepítések ellen a CND szervezésében.
- - - - -
2000: Dr. Theodora E. Colborn (amerikai ökológusnő, szül. 1927, endocrine rendszerre ható vegyi anyagok) és Dr. Karl-Henrik Robert (svéd orvos, szül. 1947, a Természetes Lépés - Natural Step - nemzetközi szervezet alapítója) kapta a Blue Planet Prize-t (Kék Bolygó Díj, ún. Környezeti Nobel-díj) Tokióban.
- - - - -
2002: A "Nem a mi nevünkben" elnevezésű pacifista mozgalom és más szervezetek Washingtonban a vietnami háború óta a legnagyobb, több mint százezres háborúellenes tüntetést tartották. A háborúellenesek nemzetközi koalíciója, az ANSWER egyidejűleg San Franciscóban, Rómában, Berlinben, Koppenhágában, Tokióban és Mexikóvárosban is megmozdulásokat tartott.
- - - - -
Vendel napjával kezdődik az őszi pásztorünnepek ideje. Az Alföldön és az ország északkeletei részében kedvelt a "dömötörözés", a juhászbál.
- - - - - - - - - -
- 2005. október 27.

1469: Desiderius Erasmus németalföldi tudós, író születése Rotterdamban (+1536. júl. 12.). Évszázadokra humanista iskolát teremtett, s életműve később a felvilágosodás és az újhumanizmus korára is nagy hatást gyakorolt. A vallásháborúk, erőszak, butaság ellen írt (pl. A Béke panasza, A balgaság dicsérete, Nyájas beszélgetések). Kiadta barátja, Morus Tamás művét, az Utópiát. Elkészítette az Újszövetség tudományosan átdolgozott kiadását.
- - - - -
1553: Szervét Mihály (Michel Servet, Miquel Serveto) spanyol orvos és vallásreformátor halála (szül. 1511. szept. 29.).
1531-ben Németországban, Hagenauban jelentette meg De trinitatis erroribus című művét, amelyben tagadta a Szentháromság dogmáját. 1553-ban adta ki a Christianismi restitutio című munkáját, amely miatt nemcsak a katolikus, de a protestáns egyházzal is összeütközésbe került. Genfben Kálvin fellépésére börtönbe vetették, s mivel tanai visszavonására nem volt hajlandó, a genfi tanács 1553. október 27-én máglyán megégette.
- - - - -
1844: Klas Pontus Arnoldson svéd publicista (Béke Nobel-díj 1908) születése (+1916. febr. 20.).
Szerepe volt a skandináv semlegesség kialakulásában és abban, hogy a norvégok századvégi függetlenségi harca 1905-ben békés úton oldódott meg, a perszonálunió megszűnésével.
- - - - -
1914: Az első ismert vegyifegyver bevetés háborúban (eltekintve egy ókori följegyzéstől, mely szerint a spártaiak a peloponnészoszi háborúban ként és arzént alkalmaztak Plataia és Delión ostrománál, i. e. 428–424-ben). A németek a srapnel- (repesz-) lövedékekben a kaucsuk töltőanyagot, melybe az ólomgolyókat ágyazták, ingerlő hatású kémiai anyagra, xilil-bromidra cserélték, melynek könnyfakasztó hatása már akkor ismert volt. Sikeres kísérlet után az új lőszert a brit csapatok ellen vetették be Neuve Chapelle-nél, de az ötlet a harctéren teljes kudarcba fulladt, a brit alakulatok semmilyen hatást nem észleltek.
- - - - -
1962: A világ alighanem ezen a napon került legközelebb az atomháborúhoz, a karibi válság "fekete szombatja": csaknem húsz órán keresztül ülésezett a washingtoni Fehér Ház "válságstábja".
- - - - -
1986: Tizenkét világvallás képviselői II. János Pál pápa meghívására Assisiben együtt imádkoztak a békéért.
(Közös nyilatkozatuk magyar fordítása olvasható: bocs.hu)
- - - - -
1995: Az Európai Hagyományos Fegyveres Erők szerződés (Párizs, 1990) értelmében a magyar hadsereg leselejtezett 510 harckocsit.
(Micsoda irdatlan pénz és emberi idő elpazarlása volt egyáltalán legyártani, megvenni, gyakorlatoztatni, karbantartani őket… - de sokan jól megéltek belőle, ha nem is volt semmi haszna.)
- - - - -
1997: Hongkongi tőzsdekrach, 6 %-ot, másnap pedig 13,7 %-ot zuhant a tőzsde ármozgását jelző ún. Hang-Seng index.

(Amint a Föld klímája is sokkal bonyolultabb rendszer, sem hogy akár a szuperszámítógépekkel modellezhető legyen néhány napnál távolabbra, hasonlóan a „pénzviharok” természete is csak utólag magyarázható úgy-ahogy. Ennek a krachnak a magyarázatában a következő tényezőket emlegették: a kínai részvények körüli bizonytalanság, a papírok túlértékeltsége, a spekulációs nyomás, a július óta Kína részévé vált városállam belső gazdasági gondjai, főleg az egészségtelenül nagy befolyással bíró ingatlanszektor.)
- - - - -
1999: Az Amnesty International jelentést adott ki az "elfeledett" jugoszláviai katonaság-megtagadókról.
Angolul és a Bocs Alapítvány fordításában szerbül is olvasható:
http://bocs.hu/beke/aireport-sz.htm
- - - - -
2002: Az észak-kínai Sanhszi tartományból egy Hosszú Menetelés 4-B rakéta segítségével felbocsátottak egy ZY-2 típusú kínai műholdat, amelynek fő feladata a természeti erőforrások feltérképezése.
(A két űrnagyhatalom mellett egy harmadik is fürkészi már, mit lehet még találni a kizsigerelt Földön. A jövő generációk raktárainak kirablása… Ők bizonyára elég „fejlettek” lesznek ahhoz, hogy kitaláljanak valami megélhetést és a rájuk hagyott veszélyek kezelését…)
- - - - - - - - - -

2005. október 28.

1492: A mai Kuba szigetének őslakói nagy vitorláshajókon érkező fehér hódítókat fedeztek fel partjaiknál. Valami Kolumbusz volt a vezetőjük, aki aztán rengeteg szenvedést hozott rájuk.

1636: John Harvard amerikai lelkész egyetemet alapított a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. A Harvard egyetem Észak-Amerika legrégibb felsőoktatási intézménye, közel 20 ezer hallgatója van. Mintegy 8 millió kötetet felölelő könyvtára az egyik legnagyobb a világon.
- - - - -
1718: Szentmártonyi Ignác jezsuita tanár, csillagász, matematikus, térképész születése (+1793. ápr. 15.). Grazi tanárkodása után V. János portugál király meghívására Brazíliába ment a vitatott spanyol-portugál határvonal kitűzésére. Az 1749-ben megkezdett csillagászati helymeghatározások adatait titkos iratként kezelték. 1760-ban más dél-amerikai jezsuitákkal együtt letartóztatták és csak 18 évi fogság után, Mária Terézia közbenjárására szabadult. Utána Csáktornyán, majd a közeli Belica falu plébánosaként élt. Tudományos munkája még feltáratlan.

- + -
Bebörtönzése az indiánokat védő jezsuiták elleni spanyol fenekedés kapcsán történt. Végül 1767 febr. 27-én a spanyol király parancsot ad a száz éves paraguayi jezsuita redukciók megszállására. A 30 telepen kb. 150 ezer indián élt és a jólétet, békét és védelmet jelentő redukciókba özönlöttek a spanyol nagybirtokosoktól megszökve az indián rabszolgák - megkeresztelkedni. Ld. Robert Bolt A misszió c. regénye (Szt. István Társulat, 1988) ill. a belőle készült, azonos című film, továbbá Fritz Hochwelder A szent kísérlet c. drámája.
- - - - -
1793: Eliphalet Remington amerikai technikus születése (+1889. ápr. 4.). Feltalálóként lőfegyvert és írógépet is neveztek el róla.

1870: Dr. Batthyány-Strattmann László orvos, orvostörténész, egyháztörténész, akadémikus születése (+1931. jan. 22.). A "szegények orvosa", 1902-ben Köpcsényben 24 ágyas, jól felszerelt kórházat rendezett be, a hozzá forduló szegény betegeket ingyen kezelte és látta el. 1992-ben emlékére díjat alapítottak. 2003. március 23-án boldoggá avatta a pápa.

- - - - -
1877: Átadták a forgalomnak Budapest új pályaudvarát, amelyet az Osztrák Államvasút Társaság részben a francia Eiffel-cég tervei alapján építtetett meg. 1891-től (amikor a Középponti pályaudvar Keleti lett) a neve Nyugati Pályaudvar.
- - - - -
1933: A Népszövetség bevezette a Nansen-útlevelet a háborús menekültek számára.
A Nansen-hivatal (Office for Refugees) Nansen (vö. okt. 10.) halálától 1938 végéig működött, Béke Nobel-díjat kapott 1938-ban.
- - - - -
1937: Szent-Györgyi Albert biokémikus élettani Nobel-díjat kap "a biológiai égési folyamatok terén tett felfedezéséért, különösen a C-vitamin, valamint a fumársav-katalízis vonatkozásában".

2005. október 29.

1911: Pulitzer József (Joe) magyar származású amerikai újságíró, lapkiadó halála (szül. 1847. ápr. 10. Makó). A The World főszerkesztőjeként neve bevonult a sajtótörténetbe, mivel megteremtette a modern újságírás alapjait és alapítványával lehetővé tette az újságírók díjazását, és hogy újságírói szak létesüljön a New York-i Columbia egyetemen. A végrendelete szerint 1917-ben életre hívott Pulitzer-díjat ma 12 kategóriában évente ítélik oda.
- - - - -
1950: Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete november 7-ét Magyarországon állami ünneppé nyilvánította. Ez a rendelkezés 1989-ig maradt érvényben.
- - - - -
1983: Az első magyarországi SOS-Gyermekfalu építésének kezdete.
- - - - -
1992: Tüntetés az állatkísérletek ellen Budapesten.
- - - - - - - - - -
2005. október 30.

1922: Gárdonyi (Ziegler) Géza író, költő, akadémikus halála (szül. 1863. aug. 3. Agárd). Történelmi regényei: A láthatatlan ember, az Isten rabjai és különösen az Egri csillagok tették nevét halhatatlanná.
„A szívet azért rejtette el az Isten, hogy senki se lássa” – írta az Isten rabjai című művében az „egri remete”.
- - - - -
1971: nemzetközi menet a világ összes lelkiismereti tiltakozójáért (Róma)

2005. október 31.

1517: Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes kifüggesztette 95 tézisét a wittenbergi vártemplom kapujára. Egyik hatásaként a középkor embere lelki nyomás alól szabadult fel, mert azt olvashatta, hogy kegyelmét Isten érdemre való tekintet nélkül, tiszta szeretetből adja, s nem kell azért az egyháznak súlyos pénzeket fizetni.
A reformáció emléknapja.
- + -
"Aki nem szereti a bort, az asszonyt és a dalt, bolond marad egész életében" - szólt a felirat Martin Luther wartburgi szobájában.
- - - - -
1620: John Evelyn angol író születése (+1706. febr. 27.). A Royal Society titkára volt. Monográfiákat írt az angol erdőpusztításról, a londoni levegőszennyezésről, erkölcsbölcseletről.
- - - - -
1918: Az "őszirózsás forradalom" idején a lakásába behatoló, a vesztes és az egy ősznyi háborút ígérő népbutítással szemben ötévnyi szenvedést hozó frontról elkeseredetten hazatérő katonák családja szemeláttára agyonlőtték gróf Tisza István jogász és közgazdász politikust (szül. 1861. ápr. 22.), aki - akkori miniszterelnökként – Magyarországot beléptette az I. világháborúba.

1956: Kiszabadították felsőpetényi fogságából Mindszenty József hercegprímást, esztergomi érseket. A katolikus vezetőt 1948 decemberében - törvénysértő perben - életfogytiglani fegyházra ítélték, mert nem volt hajlandó együttműködni a kommunista hatalommal. 1956-ban a forradalom oldalára állt katonák a bíborost a házi őrizetből hozták fel Budapestre.
- - - - -
1984: Meghalt Indira Gandhi (szül. 1917. nov. 19.), India (már 1966-77 között, majd 1980-tól újra) miniszterelnöknője.
Amikor áthaladt a rezidenciáját a hivatalától elválasztó fal kapuján, az ott posztoló két őr tüzet nyitott rá. Indira Gandhi azonnal meghalt, gyilkosai ellenállás nélkül hagyták, hogy társaik elvezessék őket.

(A népességrobbanást fékező intézkedései széles körű felháborodást váltottak ki vallásos és nacionalista körökben.)
- - - - -
1992: A római katolikus világegyház rehabilitálta Galileo Galileit, akit a Szent Inkvizíció 1633-ban ítélt életfogytiglani börtönre nézeteiért.
- - - - -
1993: A Szabad Európa Rádió megszüntette 1951. október 6-án megkezdett rendszeres magyar nyelvű adását.
- - - - -
1999: A Vatikán és a Lutheránus Világszövetség képviselői a reformáció emléknapján visszavonták a kölcsönös átkokat, s közösen nyilatkozatot adtak ki arról, hogy a megigazulás, és így az üdvözülés egyedül kegyelemből, hit által, nem pedig érdemek szerint lehetséges; vagyis – ebben – a római katolikus egyház csaknem ötszáz év után gyakorlatilag elfogadta Luther álláspontját.

Az évszázad ökumenikus eseményeként jellemezték elemzők, ezért 2000. szeptember 5-én hideg zuhanyként jött a Dominus Iesus című enciklika, amelyet ugyan nem a pápa, hanem Joseph Ratzinger bíboros jegyzett. Az enciklika a korábban még testvéregyházaknak titulált protestáns felekezeteket – mivel püspöki leszármazási vonalukat nem tudják a még Jézus által kinevezett első „pápáig", Szent Péterig visszavezetni – nem is tekinti igazi egyházaknak, legfeljebb vallási közösségeknek.
- - - - - -
Takarékossági világnap
(Okt. utolsó munkanapja, a takarékpénztárak 1924-es világtalálkozója óta.)
Mára a környezeti erőforrásokkal takarékoskodás vált létfontosságúvá!
- - - - - - - - - -

adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. nov. 7., hétf. 16:14

2005. november 1.

1797: Keszthelyen gróf Festetics György "a hazai gazdálkodás célszerű előmozdítása" érdekében saját költségén gazdasági iskolát alapított. A Georgikont, az első magyar és európai mezőgazdasági akadémiát József nádor avatta fel, s maga vonta meg az első barázdát a mintagazdaságban.
- - - - -
1878: Carlos Saavedra Lamas argentin külügyminiszter születése.
1933-ban elérte, hogy 6 dél-amerikai állam háborúellenes szerződést írt alá.
1936-tól a Népszövetség elnöke. Béke Nobel-díj 1936. +1959. május 5.
- - - - -
1879: Teleki Pál politikus, miniszterelnök, akadémikus születése (+1941. ápr. 3.). Először 1920-1921-ben volt kormányfő, másodszor 1939. február 16-ától volt miniszterelnök. Önkezével vetett véget életének a háborúba sodródás miatt (konkrétan nem akarta az örök barátsági szerződést megszegve átengedi a Jugoszláviát megszálló német hadsereget).

Nawesh: Az ország első főcserkésze volt. Nehéz kereszt és dilemma volt neki a németekhez sodródás és Magyarország háborús helyzete…
- - - - -
1956: Nagy Imre miniszterelnök bejelentette Magyarország kilépését a Varsói Szerződésből és kihirdette az ország semlegességét. Ugyanakkor a szovjet csapatok ismételt felvonulása miatt az ENSZ főtitkárához küldött üzenetében kérte a világszervezetet, hogy tűzze napirendre a magyar kérdést.
- - - - -
1999: Hatályba lépett a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény.
- - - - -
Mindenszentek ünnepe. 609-ben vezették be, amikor Rómában a Pantheont keresztény templommá alakították át. A VIII. században november 1-re tevődött át, valószínűleg azért, hogy a kelták régi népi újesztendejét beolvasszák a keresztény ünnepkörbe.
- - - - - - - - - -
2003: Hindu Dharmasamrat Sri Paramhans Swami MadhavanandaJi Mahasamádhija.

2005. november 2

1902: Illyés Gyula Kossuth-díjas író, költő születése (+1983. ápr. 15.).
A Nyugat munkatársa, 1937-től társszerkesztője, Babits legközvetlenebb munkatársa, szellemi hagyatékának letéteményese lett.
A Magyar Csillag folyóirat szerkesztőjeként nagy szerepe volt a Márciusi Front szellemi előkészítésében.
Egy mondat a zsarnokságról (1953), Puszták népe, Fáklyaláng, Ozorai példa, Dózsa György, A kegyenc, Tiszták.
- - - - -
1950: George Bernard Shaw Nobel-díjas (1925 - de a következő évben kapta) ír drámaíró, kritikus halála (szül. 1856. júl. 26.).
A modern szatírikus vígjáték legnagyobb mestere. Műveiben, mint A szerelem ára, a Warrenné mestersége, majd a Caesar és Cleopatra, a Tanner John házassága, a Pygmalion, végül a Szent Johanna, a társadalmi konformizmus megnyilvánulásai ellen lázadt, s a szenvedélyes igazságkeresés tükröződött.

Nawesh: Shaw vegetárius volt
- - - - -
1956: Az ENSZ Biztonsági Tanács New York-ban megvitatta a magyarországi helyzetet, a halogató amerikai magatartás miatt azonban határozati javaslat benyújtására nem került sor.

Nawesh: Miközben a Szabad Európa Rádió még hetekig azt üvöltötte az éterbe: tartsatok ki, mert jönnek a nyugati csapatok. Nem mentek. Inkább kiszédelgett a megtorlás elől 200 ezer ember nyugatra….
- - - - -
Halottak napja
„Számunkra őseink hamva szent, nyughelyük pedig megszentelt hely. Maguk - látszólag mindenféle megbánás nélkül - messze vándorolnak őseik sírjától.” (Seattle törzsfőnök beszéde)

2005. november 3

1534: A parlament beleegyezésével VIII. Henrik kivonta Angliát a pápaság fennhatósága alól s egyben magát, illetve a mindenkori uralkodót tette meg az új anglikán egyház fejévé. Az egyházalapítás közvetlen kiváltó oka az volt, hogy a pápa elutasította a király házasságának felbontását.
- - - - -
1718: Lord John Montagu Sandwich angol politikus születése (+1792. ápr. 30.). A szenvedélyes kártyajátékos lord vég nélküli kártyacsatái alatt szakácsával bárányhússal megrakott kenyérszeleteket szolgáltatott fel magának, hogy egyik keze a kártya számára szabadon maradjon. 1762-ben egy alkalommal 24 órán keresztül nem kelt fel a kártyaasztal mellől és a bárányhúsos kenyérszeletre ekkor ragadt rá a "sandwich" (szendvics) elnevezés.
- - - - -
1823: Bolyai János e napon közölte apjához írt levelében az abszolút geometria felfedezését: "A semmiből egy új más világot teremtettem." A párhuzamosok euklidészi axiómáját elvetve előbb a hiperbolikus geometriát vázolta fel, majd az általa abszolútnak nevezett geometriát dolgozta ki. Műve, az „Appendix” 1832-ben jelent meg apja, Bolyai Farkas „Tentamen” című tankönyvének függelékeként.
- - - - -
1825: Széchenyi István felajánlotta az Országgyűlésben birtokai egy éves jövedelmét, 60 ezer forintot a Magyar Tudós Társaság - a mai Tudományos Akadémia - megalapítására.
- + -
A magyar tudomány napja
(1997-es kormányrendelet, Széchenyi felajánlására emlékezve.)
- - - - -
1897: Schwarz Dávid, az 1897 elején elhunyt magyar feltaláló első merev vázú, alumíniumból készült, kormányozható léghajója felszállt a Berlin melletti tempelhofi repülőtéren. A műszakilag nem kellően képzett vezető miatt a földetérés során összetört a gép, ennek ellenére bebizonyosodott a konstrukció életképessége. A találmányt Schwarz özvegye eladta Zeppelinnek, aki ezt felhasználva alkotta meg a róla elnevezett léghajót.

Nawesh: Lám-lám, még a zeppelin is magyar találmány:J)
- - - - -
1914: Vértes László ősrégész születése (+1968. aug. 20.).
Vértesszőlősön ősember (alsópaleolit archanthropus) maradványokat tárt fel 1964-ben.
- - - - -
1933: Amartya Kumar Sen indiai közgazdász, filozófus születése. 1963-tól a delhi egyetemen, 1971-től 1977-ig Londonban, majd 1988-ig Oxfordban, 1998-ig a Harvard Egyetemen, azóta Cambridge-ben tanít. 1985-95 között az ENSZ-Egyetem keretében az általa kezdeményezett Szegénység és éhség programhoz tartozó kutatásokat irányította. Az 1998. évi közgazdasági Nobel-díjat az éhezést és a szegénységet okozó gazdasági mechanizmusok vizsgálatáért, valamint azért kapta, mert a közgazdasági gondolkodásba visszahozta az etikai dimenziót.
- - - - -
1948: Auguste Piccard francia tudós automatikával vezérelt búvárhajójával végrehajtotta a világ első mélytengeri leszállását.
- - - - -
1957: Az október 4-én fellőtt első műhold után egy hónappal a szovjetek már élőlényt juttattak az űrbe. A Szputnyik-2 fedélzetén utazott Lajka kutya.

Nawesh: s vajon túlélte? Vagy csak egy másik Lajkát mutattak be az embereknek? Hiszen a kutyák nem beszélnek..
- - - - -
1983: Átadták a Paksi atomerőmű első blokkját.
- - - - -
1998: Az Európa Tanács tagországainak igazságügyi és külügyminiszterei jelenlétében Strasbourgban beiktatták az Emberi Jogok Európai Bíróságát.
- - - - -
2004: A 136 évig fennálló sorkötelezettség megszűnése Magyarországon. Az utolsó polgári szolgálatosokat is elbocsátották e napon.
- - - - -
Hubertus ünnepe, aki nagy vadász volt, de megtért amikor egy nagypénteki vadászaton fehér szarvas tűnt fel előtte, agancsai közt fényes feszülettel. Felesége halála után papi pályára lépett, Maastricht, majd Liége püspöke lett. +727.
A veszettség ellen hívták segítségül, stóláját helyezték a megmart állatra vagy emberre, vagy pedig a megáldott Hubertus-kulccsal kiégették a sebet.
- - - - - - - - - -
2005. november 4.

1696: A Szabolcs-megyei Máriapócs egykori fatemplomában lévő Mária-ikon könnyezni kezdett. A képet I. Lipót császár parancsára azonnal Bécsbe szállították és a Szent István dómban helyezték el. De hiába, a császárnak nem könnyezett, ellenben az ikonról készült másolatok közül az, amelyik a máriapócsi templomba került vissza, 1715-ben, majd 1905-ben ismét könnyezett. Az 1715-ös jelenség után indult meg a máriapócsi búcsújáróhely fejlődése, ma Európa egyik legismertebb és leglátogatottabb kegyhelye.

Nawesh: Mert nem hisznk a csodákban… S mi lett volna, ha a császár zarándokol Máriapócsra, nem az ikont viszik hozzá?
- - - - -
1908: Joseph Rotblat születése (+2005. aug. 31.). Béke Nobel-díj 1995-ben a nukleáris fegyverek politikai szerepének csökkentéséért és hosszú távon betiltásukért tett erőfeszítéseiért, közösen a Pugwash konferencia a tudományról és világügyekről (Pugwash Conferences on Science and World Affairs, 1957, Kanada) mozgalommal, melynek 1957-73 titkára, 1988-tól elnöke volt.
- - - - -
1922: Az ie. 1350 körül született, 1341-1332 körül uralkodó Tutanhamon fáraó mindaddig érintetlen sírját felfedezte Howard Carter brit régész. A királyi múmia egy 200 kilogrammos, aranyból vert koporsóban feküdt, arany álarc fedte. A máig ismertté vált leggazdagabb egyiptomi lelet, kb. 2000 tárgy nagy része a Kairói Múzeumban látható. A feltárást követően 28 titokzatos haláleset történt, egy részüket a sírkamrában belélegzett mikroorganizmusok okozták.
Tutanhamon a 18. dinasztia 12. fáraója volt. Apja, IV. Amenhotep fáraó (kb. ie. 1355-1341) vezette be a Napkorong (Aton) tiszteletén alapuló monoteista szeretet-vallást és Ehnatonra változtatta nevét. Feleségét, a rendkívüli szépségű Nofretiti-t társuralkodóvá emelte.
A gyermek Tutanhamon idején a rövid vallási megújulás kudarcba fúlt, a thébai papság felülkerekedett, Ehnaton-nak még a nevét is igyekeztek levésni a feliratokról. Már uralkodásának első évében az Ehnaton építtette Tell-Amarnából az észak-egyiptomi Memphiszbe tetették át a királyi székhelyet, három évvel később pedig Tutanhaton nevét Tutanhamonra változtatták, ezzel is hangsúlyozva a régi Amon isten tiszteletét. Fiatalon megmérgezték.
(Kb. egy évszázaddal később történt az egyistenhívő zsidók kivonulása Egyiptomból. Lehetett összefüggés Ehnaton egyistenhívő szeretet-vallásának üldözése és a kivonulás között.)
- - - - -
1944: Felrobbant a németek aláaknázta Margit híd pesti oldala. Kb. 600 halott.
A híd megmaradt budai részét a visszavonuló fasiszta csapatok 1945. január 18-án robbantották fel.
- + -
Amikor a németek először aláaknázták a hidat, Fürjesi Sándor, Nagy Ferenc és Berkó Sándor 20 éves magyar katonatisztek belopóztak a híd alá és a gyutacsokat kiszedték, de a fasiszták elfogták és statárium elé állították őket. A rögtönítélő bíróság egyik tagja halált, másik két tagja büntetőszázadot szavazott, így nem végezték ki őket, hanem a frontra, aknamezőket fölszedni kerültek. A háború után mint ludovikás tiszteket a kommunisták újra börtönbe vetették és megkínozták őket.
- + -
A Margit-híd felrobbantásakor vesztette életét a hatszáz áldozat között Kabos Endre (szül. 1906. nov. 5.), hatszoros Európa-bajnok és háromszoros olimpiai bajnok (1936-ban egyéniben, 1932-ben és 1936-ban pedig csapatban) kardvívó.
- - - - -
1946: Az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete megkezdte működését. Alapokmányát 1945. november 16-án fogadta el 20 ország képviselője. Magyarország 1948-ban csatlakozott. Napjainkban több mint 150 tagországa van.
- - - - -
1950: Az Emberi Jogok Európai Konvenciója, az Emberi Jogok Európai Bíróságának (Strasbourg) létrehozása.
Az állampolgári jogok európai uniós biztosa: www.euro-ombudsman.eu.int

- - - - -
1956: Bibó István egy nappal korábban kinevezett államminiszter maradt egyedül a megszálló szovjet csapatok által körülvett Parlamentben. Mialatt az orosz katonák elfoglalták a Parlamentet, nyilatkozatot gépelt (békés rendezést javasolt, passzív ellenállásra szólított fel, kérte az ENSZ döntését), lefordította angol, francia, német és spanyol nyelvre, gondosan megcímezte a borítékokat, majd a szóbanforgó országok követségeire gyalog, személyesen kézbesítette.
(Életfogytiglani börtönre ítélték érte.)
- - - - -
1989: Egymillió kelet-német tüntetése a kommunista uralom ellen (Kelet-Berlin).

2002: A sakkolimpián a magyar csapat legyőzte a világbajnok orosz csapatot, melynek Élő-pontjai (ld. holnap) mind a négy táblán magasabbak voltak a magyarokénál.
2005. november 5.

1956: A Kádár János vezette "Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány" a szocialista országok segítségét kérte "a rend és a normális élet helyreállításához".
- - - - -
1956: A szuezi válságban a szovjet kormány közölte az angol és francia kormánnyal, hogy amennyiben az Egyiptom elleni intervenciót nem szüntetik meg, a Szovjetunió fegyveresen beavatkozik Egyiptom oldalán.
- - - - -
1991: Titokzatos körülmények között a tengerbe fulladt a Kanári szigeteken Robert Maxwell cseh származású brit sajtómágnás (szül. 1923. jún. 10.). Birodalmához tartozott a Daily Mirror és a New York-i Daily News. Az elsők között fektetett be tőkét Magyarországon napilapokba.
Csak halála után derült ki, hogy a nehézségekkel küzdő Maxwell elsikkasztotta alkalmazottainak nyugdíjalapját is.
- - - - -
1991: A Szovjetunió engedélyezte megfigyelő repülőgépek berepülését egész területe fölé, hogy ellenőrizhessék a fegyverzetkorlátozási megállapodások betartását. Ezzel elhárult a fő akadály egy nemzetközi "nyitott égbolt" szerződés megkötése elől.
(Vajon Amerika légterében ki röpködhet?)
- - - - -
1992: Strasbourgban az Európa Tanács tagjai aláírták a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját. A dokumentum az első, nemzetközi jogi értelemben kötelező erővel bíró önálló okmány, amely kifejezetten a nemzeti kisebbségek jogairól rendelkezik.

2005. november 6.

1860: A köztársaságpárti, rabszolgaság-ellenes Abraham Lincolnt választották az Egyesült Államok elnökévé, amire válaszul 11 déli állam kilépett az Unióból, és új konföderációt alakított.
- + -
Az Észak rabszolgaság-ellenességének a morális indíték mellett természetesen jelentős gazdasági és katonai okai voltak. 1860-ban a Dél 3,5 milliós rabszolgahadának ’piaci értéke’ a becslések szerint háromszorosa volt annak, amennyit az akkori USA összes ipari üzeme és vasúthálózata együttesen ért. A rabszolgafelszabadítás elérte, hogy e hatalmas gazdasági fölényét a Dél nem tudta érvényre juttatni a háborúban.
1865. április 14-én, öt nappal azután, hogy Robert E. Lee, a déli konföderáció főparancsnoka megadta magát a hatszázezer életet követelő észak-dél polgárháborúban, a washingtoni Ford Színházban a neves Shakespeare-színész, John Wilkes Booth (akit 12 nappal később emiatt kivégeztek) agyonlőtte az előadással is a győzelmét ünneplő Abraham Lincoln elnököt.
A déliek ellenállása miatt 1877-ben az utolsó unionista katonák is kivonultak a volt lázadó államokból és gyakorlatilag visszaállt a polgárháború előtti megosztottság, azaz Délen az 1950-es évekig a feketék jogfosztottságát konzerváló szegregáció, de ez már nem volt érdekes, hiszen eltűnt a Dél gazdasági fölénye. A hatalmas birtokok sokkal kevesebbet hoztak rabszolgák nélkül.
A déli konföderáció államaiban 138 évig egyetlen szobrot sem állítottak az annakidején az egyes államok függetlenségét eltipró jenki megszállónak tekintett Lincoln-nak, s az első ilyen szobor felállítását 2003 áprilisában, a virginiai Richmondban óriási tiltakozások kísérték.
- - - - -
1884: Germanus Gyula orientalista, arab nyelvészeti és kultúrtörténeti író, egyetemi tanár születése (+1979. nov. 7.). Kiemelkedő eredményeket ért el a mohamedán népek művelődés-története és az arab irodalom kutatásában.
- - - - -
1917: Bolsevik forradalom tört ki Oroszországban a Téli Palota elfoglalásával.
- - - - -
1947: A Szovjetunió nemzeti ünnepén a külügyminiszter bejelentette, hogy az atomtitok nem titok többé, elkészült az első szovjet atombomba.
- - - - -
1952: Az USA felrobbantotta az első hidrogénbombát a Csendes-óceánban.
- - - - -
1956: Tűzharcban életét vesztette Misa alhadnagy Újpesten a gimnázium környékén. Eredetileg a Temesvárról indult 32. motorizált szovjet hadosztály kötelékébe tartozott, és október utolsó napjaiban állt át ukrán katonákból álló szakasza egy részével a nemzetőrök oldalára.
- - - - -
1956: Jean-Pierre Pedrazzini 29 éves svájci riporter halála. Az 56-os forradalom tudósítójaként okt. 30-án 14 lövést kapott Budapesten a Parlament előtt. Bátyja vöröskeresztes repülőgéppel érte jött, párizsi kórházban halt meg.
- - - - -
1971: Az USA már az 520. atombomba-robbantást hajtotta végre (Alaszka, Aleut-szigetek, az addigi legnagyobb erejű földalatti robbantás). A tengeri vidra állomány a huszadára esett. A hidegháború végeztével 1994-ben az amerikai hadsereg elhagyta a szigeteket, több tízezres elhagyatott települést és a már a II. világháború kezdete óta keletkezett rengeteg mérget hagyva maga után.
- - - - -
1990: Magyarország teljes jogú tagja lett az Európa Tanácsnak (24. tagként).
- - - - -
2002: Iránban halálra ítélték Hasem Agadzsari liberális egyetemi oktatót, amiért megkérdőjelezte a papság jogát a hatalomgyakorlásra.
- - - - -
2002: Az első Európai Szociális Fórumot Firenzében tartották nov. 6-10-én.
(Az idén Párizsban tartják nov. 11-16-án, a Világ Szociális Fórumot pedig Bombay-ben 2004. jan. 16-21-én.)
- + -
Noam Chomsky világhírű amerikai médiakutató szerint "a 'globalizáció' kifejezést a hatalmi pozícióban lévők kisajátították, ... a globalizáció egyéb formáinak híveit 'anti-globalizációsnak' nevezik ... Ez egy tisztán propaganda-fogalom, amit mint nevetségest kéne elutasítani. Egészséges ember nem ellenezheti a globalizációt, azaz a nemzetközi integrációt. Bizonyosan nem tehetik ezt a baloldali- és munkásmozgalmak, melyek éppen a nemzetközi szolidaritás elvére épülnek, vagyis a globalizáció egy olyan formájára, mely az emberek, és nem a magán-hatalmi rendszerek jogait veszi figyelembe."
- - - - -
Nemzetközi hét (nov. 6-14), hogy a tudomány a békét szolgálja (1988-as ENSZ határozat).
- - - - -
Szent Lénárt ünnepe. A 6. században élt frank nemes, keresztény apát a börtönöket és hadifogságban szenvedőket látogatta és közbenjárt értük.
- - - - - - - - - -

2005. november 7.

1307: A Vierwaldstätti-tó partján (másfél évtized erőszakmentes ellenállás után) elkezdődött a svájciak szabadságharca a Habsburgok ellen, melyet az időközben egyesülő kantonok közel száz éven át folytattak.
- - - - -
1879: Lev Davidovics Trockij (eredeti neve: Bronstein) szovjet-orosz politikus, forradalmár születése (+1940. aug. 21.). Szembekerült Sztálinnal, külföldre távozott. Több országban élt, végül Mexikóban telepedett le, ahol egy spanyol férfi Sztálin megbízásából meggyilkolta.
- - - - -
1903: Konrad Lorenz Nobel-díjas (1973) osztrák etológus, környezetvédő születése (+1989. febr. 27.). A korszerű magatartáskutatás egyik fő iskolájának alapítója. Ő volt az impriting (bevésődés) jelenségének felfedezője, bizonyította a viselkedésformák öröklött jellegét.
Fő művei magyarul is megjelentek, többek közt A civilizált emberiség nyolc halálos bűne, a Mentsétek meg a reményt! és Ember voltunk hanyatlása.
- + -
Az emberiség nyolc halálos bűne:
1. A Föld túlnépesedik, a szociális kapcsolatok túlkínálata védekezést, agressziót vált ki.
2. A természetes életteret, megélhetésünk alapját elpusztítjuk, elveszítjük a teremtés szépségét.
3. Vakság az értékekre, a szüntelen versenyben nincs idő őszinte emberi elmélkedésre.
4. Érzelmi sivárság az elpuhulás, a technológia és a pszichogyógyszerészet következtében.
5. Genetikai problémák, a szociális viselkedést fejlesztő szelekciós nyomás zavara.
6. Szülő-gyermek kapcsolat hiánya, generációs meg-nem-értés, a tradíciók rombolása.
7. Tömeg-tudatformálás, dogmatizmus, nézet-uniformizálás, manipulálás a reklám által.
8. Atomfegyverkezés. A világvége-veszély csökkenti a jövő iránti felelősségérzetet.
(Konrad Lorenz, 1972)
- + -
"A természetes életteret elpusztítjuk, mely által nemcsak azt a külső környezetet romboljuk le, amelyben élünk, hanem az ember önmagát is megfosztja a felette álló teremtés szépségének és nagyságának a tiszteltétől.”
- - - - -
1919: Einstein, aki odáig csak tudományos körökben volt elismert, másfél évtizeddel a relativitáselmélet publikálása után, e napon világhírűvé vált. Ugyanis e napon kürtölte világgá a sajtó Arthur Eddington csillagásznak a máj. 29-i napfogyatkozás kapcsán mért, a Royal Society előző napi ülésén ismertetett, a relativitáselméletet kísérletileg igazoló bizonyítékát, hogy a nap tömege elhajlítja a fényt.
(Einstein tudatosan elfogadta a kultikus zseni imázsát, hogy humanista erkölcsi és politikai nézeteit a közvéleménnyel megismertethesse.)
- - - - -
1944: Az amerikai történelemben egyedüliként, sorozatban negyedszer is újraválasztották Franklin Delano Rooseveltet az Egyesült Államok elnöki tisztébe.
- - - - -
1950: Sztálin-híd néven felavatták a budapesti Árpád hidat.
- - - - -
1962: Anna Eleanor Roosevelt ENSZ diplomata halála (szül. 1884. okt. 11.). Franklin Delano Roosevelt elnök felesége. Férje halála (1945. április - így megmenekült attól, hogy az atombomba ledobásának bűne az ő kezéhez tapadjon) után 1946-51 között az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának elnökeként jelentős szerepet játszott az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (1948) kidolgozásában és elfogadtatásában.
- - - - -
1968: Hamvas Béla posztumusz Kossuth-díjas filozófus, esszéista, író, újságíró, könyvtáros halála (szül. 1897. márc. 23.). A tradicionalizmus magyar képviselője.
- - - - -
1979: Germanus Gyula (arab neve: al-Hadzs Abdul Karim) orientalista, arab nyelvészeti és kultúrtörténeti író halála (szül. 1884. nov. 6.). Kiemelkedő eredményt ért el a mohamedán népek művelődéstörténetének és az arab irodalomnak a kutatásában. Világhírű könyve az Allah Akbar.
- - - - -
2002: Sajóbábonyban húsz magyar, román, osztrák és angol Greenpeace-aktivista saját testével zárta el az amerikai TRI csoport tulajdonában lévő Észak-Magyarországi Vegyiművek bejáratát, ezzel akadályozva meg az ott gyártott, az EU-ban és az USÁ-ban már betiltott, emberi életre veszélyes gyom- és rovarirtószerek szállítását.
A gyár területén átfolyó Bábony patak vize a legszennyezettebb kategóriába esett (a gyom- és rovarirtószerek mennyisége benne az elfogadható maximum negyvenszerese), beleinni életveszélyes, és ez a jogszabályok alapján az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség azonnali beavatkozását igényelte volna.
- - - - - - - - - -

2005: Nawesh: a jadani AUM Ashramban egy 3,4*5 mes portré kerül elhelyezésre Hindu Dharmasamrat Sri Paramhans Swami MadhavanandaJi síremlékénél.ADATOK: WWW.BOCS.HU
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. nov. 17., csüt. 6:33

2005. november 8.

Szt. Mártonnak leginkább az a tette ismert, hogy katonaköpenyét kettévágta és felét a koldusnak adta.
Apja (pogány római tiszt) bilincsbe verve vitette sorozásra 15 éves korában, hogy eltávolítsa keresztény barátaitól.
18 évesen megkeresztelkedett és később egy csata előestéjén bejelentette a császárnak, hogy kilép a hadseregből: "Krisztus katonája vagyok, számomra törvénytelen harcolni!" (vö. Hornus Nem harcolhatok! c. könyve, bocs.hu).
Ezt a jelenetet ábrázolja Simone Martini 1320 körül festett, Szt. Márton elutasítja a fegyvereket c. freskója az Assisi Szt. Ferenc bazilika altemplomában a Szt. Márton kápolna falán.
Mivel gyávasággal vádolták, követelte, hogy reggel fegyvertelenül a sereg előtt mehessen, hogy békét érjen el.
A barbárok másnap reggel csata nélkül békét kértek.
A nyugati szerzetesség megalapítója 360 körül.
Hogy még fél évszázaddal a konstantini fordulat után is mekkora ellenérzés volt az egyházban a katonáskodás iránt, mutatja, hogy fennmaradt az a történet, mely során egy szerzetestársa egy vita hevében az arcába vágta a sértést: "Ifjúságodat a hadsereg bűnei közt töltötted!"
- - - - -
1781: A budai vár egykori csillagászati obszervatóriumában az első olyan hőmérséklet-adatot regisztrálták, amely bekerült az abban az évben megalakult Nemzetközi Meteorológiai Megfigyelő Hálózat almanachjába.
- - - - -
1887: Emile Berliner amerikai feltaláló szept. 28-án beadott kérelmére megkapta a szabadalmat a gramofonra. 1896-tól teljesen kiszorította Edison fonográfját.
- - - - -
1895: Katódsugarakkal kísérletezve először látta meg saját kezének "röntgenképét" Wilhelm Conrad Röntgen német fizikus. 1901-ben ő kapta az első fizikai Nobel-díjat.
- - - - -
1897: Dorothy Day születése (+1980. nov. 29.).
A Catholic Worker (Katolikus munkás) amerikai pacifista mozgalom alapítója.
Utoljára 75 éves korában volt letartóztatva.
catholicworker.org
- - - - -
1907: Első ízben továbbított fényképet az Arthur Korn professzor által szerkesztett fakszimile-távíró Párizsból Londonba. Az 5,5 x 7,5 cm nagyságú fénykép 12 perc alatt ért célhoz egy víz alatti kábelen.
(A fotó - melyet másnap az újságok nagyításban közöltek - természetesen VII. Edward királyt ábrázolta.)
- - - - -
1939: Hitler a szokásosnál jóval rövidebb beszédet tartott az 1923-as sörpuccs éves megemlékezésén Münchenben és az ünneplőket faképnél hagyva visszasietett Berlinbe, így megúszott egy merényletet. Távozása után 13 perccel a Georg Elser 36 éves asztalos által elrejtett robbanószerkezet rombadöntötte a sörpincét. Elsert - egy háború utáni monstre pert tervezve neki - koncentrációs táborba zárták, de később a háború kedvezőtlen alakulása miatt per nélkül agyonlőtték.
Hitler ellen negyvennél több merényletet kíséreltek meg, főleg a háború őrültségét átlátó magasrangú német katonatisztek.
- - - - -
1978: Sáska László afrikai magyar orvos halála Tanzániában (szül. 1890. szept. 26., Nagyenyed). 1931-ben kivándorolt Szomáliföldre, majd az elviselhetetlen klíma miatt Abesszíniába, ahol a császári család orvosa lett, és megszervezte az abesszín hadsereg egészségügyi szolgálatát. Ezután költözött végleges lakóhelyére, Arushába (Tanzánia), ahol évtizedeken keresztül gyógyította a maszáj és kikuju törzs tagjait, s foglalkozott a trópusi betegségek, főként a malária gyógyításával, valamint a rák elleni küzdelemmel.
- - - - -
1993: Horvát tüzérség lerombolta a 16. században épült Öreghidat Mostarban. (Újjáépítése után 2004. júl. 23-án adták át.)
(Az a török vezér építette, aki Szigetvárat elfoglalta. Aki épít, aki rombol, egyaránt lehet gonosz…)
- - - - -
2001: A Legfelsőbb Bíróság jogerős ítéletével ötéves végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a 72 esztendős Korbely János nyugalmazott alezredest a három halálos áldozatot követelő 1956-os tatai sortűz büntetőperében.

- - - - -
A városok napja

Nawesh: Az emberiség lélekszáma 6,5 milliárd fő. S már a fele városokban lakik….
- - - - - - - - - -

2005. november 9.

1492: Mauláná Núru,d-Dín abdu,r-Rahmán perzsa költő, író halála (szül. 1414. nov. 7.). A klasszikus perzsa költészet utolsó nagy alakja. Írt Korán-magyarázatot és arab nyelvtant is. Prózai művei közül kiemelkedik Az isteni közelség fuvalmai, a szúfizmus és a mohamedán miszticizmus kimagasló történeti forrása.
- - - - -
1777: A közvilágítás kezdete, kigyulladtak az első olajlámpák Budán. (Pesten csak 13 évvel később, 1790. január 1-jén.)
- - - - -
1914: Hedy Lamarr amerikai színésznő születése Bécsben (+2000. jan. 19.). A negyvenes évek hollywoodi sztárja azzal vonult be a filmtörténetbe, hogy mint színésznő először volt meztelenül látható a filmvásznon. Hatszor volt férjnél és műszaki zseninek is bizonyult, 1941. jún. 10-én bejegyeztette a frekvencia-ugrás szabadalmát. Ez a ma is az ő nevén emlegetett eljárás az alapja a mai WiFi és Bluetooth technológiáknak. Igaz, ő nem internetre és mobiltelefonra gondolt, hanem (amerikai) hadihajók közötti lehallgathatatlan rádiókommunikációra és torpedóirányításra. Feltaláló-társa George Antheil volt, aki a Méanique balettben a tizenhat lyukszalagos zongorát szinkronizálta, s ugyanezen módszerrel oldotta meg a gyors rádiófrekvencia váltások koordinálását az adónál és vevőnél. Mivel a zongorán 88 billentyű van, a találmány megvalósításában is 88 frekvenciát használtak.
- - - - -
1918: Annak az amerikai repülősnek a születése (nevét meg se említjük), aki 1945. augusztus 6-án kioldotta az atombombát Hirosima felett és így egy perc alatt százezer ártatlan polgári áldozat, nők, gyerekek, öregek iszonyú halálát, más tízezrek lassú rákos haldoklását okozta.
- - - - -
1932: Egyetlen túlélő sem maradt, amikor egy hurrikánban a megáradt Karib-tenger elsöpörte a kubai Santa Cruz del Sur várost.
- - - - -
1938: Betört kirakat- és ablaküvegek, az ún. Kristályéjszaka Németországban. 200 felgyújtott zsinagóga, 35 ezer elhurcolt ember.
- - - - -
1944: Radnóti Miklós pedagógus, költő, műfordító halála (szül. 1909. máj. 5.). 1936-ban jelent meg a Járkálj csak, halálraítélt, 1937-ben a Meredek út, 1940-ben prózai műve, az Ikrek hava.
Származása miatt nem taníthatott. 1944 májusában behívták munkaszolgálatra. A szerbiai lágerben írta utolsó eklogáit. A Győr megyei Abdánál lőtték agyon.

- - - - -
1978: Mécs László költő, premontrei szerzetespap halála (szül. 1895. jan. 17.). Munkatársa volt a bécsi Tűznek, 1938-tól a Csehszlovákiai Magyar Irodalmi Szövetség Nemzeti Kultúra lapjának. 1941-42-ben ő volt a Vigilia főszerkesztője. Tagja volt a Petőfi, a Kisfaludy és a Janus Pannonius Társaságnak és a Szent István Akadémiának. 1945-től visszavonulva, rendházakban élt. 1953-ban koholt vádakkal letartóztatták, tíz évi börtönre ítélték, 1956-ban kegyelmet kapott. Budapesten lelkipásztorkodott, majd 1961-től Pannonhalmán élt. A katolikus lírában merésznek hatott szociális kritikája, a nyomor nyersebb ábrázolása, a Nyugat formai vívmányainak, főleg Ady szimbolizmusának felhasználása.
- - - - -
1989: A Berlini Fal leomlása.
- - - - -
1992: Hatályba lépett az európai hagyományos fegyverzetek csökkentéséről szóló, még 1990-ben aláírt CFE-szerződés.
- - - - -
1993: Boszniában, Mostarban a katonák szétlőtték a 16. században épült híres öreghidat.
- - - - -
1997: Apor Vilmos győri püspököt, akit 1945 húsvétján hívei védelmezése közben lelőttek az orosz katonák, II. János Pál pápa a katolikus egyház boldogjai közé emelte.
- - - - -
2002: Felszentelték Budapest első buddhista templomát a Buddhista Misszió megalakulásának fél évszázados évfordulóján, "Kelet és Nyugat szellemiségének találkozása Közép-Európában" című nemzetközi kongresszus keretében.

2005. november 10.

1483: Luther Márton német vallásreformátor, bibliafordító születése (+1546. febr. 18.).
- - - - -
1493: Paracelsus (teljes neve: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim) német orvos, természettudós és filozófus születése (+1541. szept. 24.). A baseli egyetemen a gyógyászat tanára volt, s egyben csodadoktor hírében állt. Ő indította meg az első orvosi-kémiai irányzatot, az iatrokémiát. A gyógyszerek készítését tekintette fő feladatának. A betegségek okát a szervezet kémiai folyamatainak zavarában kereste. Tanainak nagy befolyása volt az orvostudomány további fejlődésére. Természetfilozófiája a reneszánsz szellemét tükrözte. Felismerte, hogy a gyógyuláshoz nagyban hozzájárul a beteg akarata is.

"Az ember tudja és értse meg, hogy ha Isten nem adott volna neki természetes orvost és gyógyszert belülről, a külső orvostól nem maradhatna életben."
- - - - -
1979: Kisiklott egy veszélyes anyagokat szállító, 106 vagonos tehervonat a kanadai Mississauga kisvárosban. Több tartálykocsi felrobbant, 90 tonna klór került a levegőbe, negyedmillió embert kellett kitelepíteni egy hétre.
- - - - -
1992: Budapestre látogatott Borisz Jelcin, az Orosz Föderáció elnöke, beszédet mondott a Parlamentben és megkövette a magyar nemzetet az 1956. évi szovjet beavatkozásért.
- - - - -
1995: Ken Saro-Wiwa írót (szül. 1941), a nemzetközi tiltakozás ellenére (a brit külügyminiszter állami gyilkosságnak nevezte) nyolc társával együtt kivégezték.
A nigériai félmilliós ogoni kisebbség életterét tönkretevő állami (30 % Shell) olajkitermelés környezetrombolása ellen küzdött. 1994: Alternatív Nobel-díj rendkívüli bátorságáért az erőszakmentes küzdelemben, 1994: Fonlon-Nichols Díj 27 könyvéért, 1995: Goldman Környezetvédelmi Díj afrikai kitüntetettje.
- - - - -
1998: Az ENSZ a 2001-2010 évtizedet a béke és erőszakmentesség kultúrájának nemzetközi évtizedévé nyilvánította, valamennyi élő Béke Nobel-díjas kérésére (az első teljes együttes fellépés).
- - - - -
2002: Afganisztánban 20 nő elnöki kegyelemmel kiszabadult a kabuli börtönből, ahová családjuk juttatta őket, mert nem akartak a rájuk kényszerített házasságban élni.
- - - - -
A tudomány világnapja a békéért és a fejlődésért
(Magyar kezdeményezésre hirdette meg 2001 okt. 3-án – a magyar tudomány napján - a Párizsban ülésező UNESCO-közgyűlés.)
- - - - - - - - - -
2005. november 11.

Szt. Márton katonaság-megtagadó, majd toursi püspök ünnepe. Magyarországon 59 helység névadója.
+ - - - +
1491: Martin Bucer német reformátor születése (+1551. jan. 03.). Dominikánus szerzetes volt, majd 1518-ban Luther Márton híve és munkatársa lett. Nevéhez fűződött a konfirmáció bevezetése. Amikor 1538-ban Kálvin Genfből Strassburgba menekült, vele is egyetértésre jutott, de Luther és Zwingli hívei között sikertelenül közvetített. 1549-ben Angliába menekült, ahol a canterbury érsek ajánlására a Cambridge-i egyetem tanára lett. 1556-ban eretnek-pert indítottak ellene, maradványait kiásták és Cambridge piacán elégették. 1560-ban, I. Erzsébet királynő idején rehabilitálták.
- - - - -
1705: A Rákóczi-szabadságharcban Zsibónál labanc fogságba esett Lósárdy Zsuzsanna költőnő, aki bátyját, a fejedelem zászlótartóját követve sebesülteket ápolt, s dalaival lelkesítette a kurucokat. Bebörtönözték, majd felségsértésért halálra ítélték, de sikerült Törökországba szöknie.
- - - - -
1821: Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij orosz író születése (+1881. febr. 9.). Szegény emberek (1845), Feljegyzések a holtak házából (1862), Feljegyzések az egérlyukból (1864), Bűn és bűnhődés (1866), Ördögök (1871), A Karamazov testvérek (1879-80), A félkegyelmű.
1849-ben röplapok készítése miatt halálra ítélték, majd a kivégzés helyén kihirdetett kegyelemből négy év szibériai kényszermunkára vitték.
- - - - -
1855: Sören Aabye Kierkegaard dán filozófus, teológus halála (szül: 1813. máj. 5.). A mai egzisztencializmus előfutára. Elsődlegesnek az individuális emberi lét vizsgálatát tartotta. Szerinte az élet értelmetlen, mert tele van félelemmel; a lét kérdései csak irracionálisan, vallásos megközelítésből vizsgálhatók és oldhatók meg. Fő művei a "Vagy-vagy", a "Félelem és rettegés".
Sokat merített belőle Ibsen, Strindberg, Kafka, Sartre és Camus, a filozófusok közül főként Heidegger és Wittgenstein követte.
- - - - -
1901: A századforduló pusztító betegsége, a tuberkulózis elleni országos méretű védekezés megalapozója, Korányi Frigyes orvos kezdeményezésére Budakeszin megnyitották a társadalmi adakozásból létrehozott Erzsébet Szanatóriumot. Jogutódja az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet.

- - - - -
1918: A 10 millió áldozatot követelő I. világháború vége.
November 11-én Németország képviselőinek a franciaországi Compiégne-ben kellett aláírni a fegyverszünetet az antant előtt.

Németországban a vesztes háború végén forradalmi helyzet alakult ki. Elmenekültek a tartományok uralkodói, s országszerte forradalmi tanácsok alakultak. November 9-én Berlinben kikiáltották a köztársaságot, II Vilmos császár lemondott, és 10-én elmenekült.
Megalakult az önálló Ausztria. E napon mondott le I. Károly felségjogai Ausztriában való gyakorlásáról. Másnap megalakult az új, önálló köztársaság, melynek demokratikus alkotmányát 1920-ban dolgozták ki és fogadták el.
Lengyelország 120 éves idegen uralom után visszanyerte önállóságát. November elején Lublinban ideiglenes kormány alakult, november 11-én kikiáltották a köztársaságot.
- - - - -
1922: Kurt Vonnegut amerikai író születése.
Írásai 1950-től jelentek meg: Utópia 14, A Titán szirénjei, Éj anyánk, Macskabölcső, Áldja meg az isten, Mr. Rosewater című regényei után Az ötös számú vágóhíd (1969) hozta meg a nemzetközi sikert számára. Műveinek világa megtörtént és elképzelt események, fantasztikus ötletek halmaza.
- + -
"...azok gyűlölik leginkább a háborút, akik valóban harcoltak."
- - - - -
1951: Elnöki Tanács rendelet az egységes nyugdíjról: férfiaknál 60, nőknél 55 év a korhatár, tíz év munkaviszony kell, a nyugdíj a kereset 15 %-a.
- - - - -
1952: John Mullin és Wayne Johnson bemutatta a világ első videorekorderét Beverly Hills-ben.
- - - - -
1956: „A CIA jelenlegi álláspontja szerint ön ne buzdítson cselekvésre” – utasította táviratában az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség igazgatója egyik helyettesét, Frank Wisnert, aki Bécsből figyelte a magyar forradalom vérbefolytását.
Wisner évekig dolgozott óriási csapattal és pénzekkel, mégis sikertelenül a szovjet elleni felforgatáson és amikor 1956 számukra váratlanul megtörtént, az amerikai politika cserbenhagyta. Wisner mélységesen megrendült és depresszióba esett. A szigorú titokfegyelmet felrúgva egy bécsi vendéglőben hangosan kiabálva ecsetelte, hogyan hagyta cserben az USA a magyarokat, akiknek fellazításába pedig oly sok pénzt ölt. Hamarosan idegösszeroppanást kapott és a következő években is nemegyszer okozott botrányt vacsorákon, hivatalos rendezvényeken. 1962-ben elbocsátották a CIA-tól, 1965-ben főbelőtte magát.
„Magyarország a keserű pirula, amit le kell nyelnünk” – summázta a Nemzetbiztonsági Tanács nov. 8-i ülésén Eisenhower elnök. Amikor a Szabad Európa Rádió magyar adása az USA katonai beavatkozását sejtette, még vizsgálatot is rendelt el, hogy ne térjenek el a hivatalos, semleges amerikai állásponttól. A nov. 20-i jelentés megállapította, hogy a SZER „alkalomszerűen túllépte hatáskörét”.
A brit hírszerzés is Bécsbe küldött egy alakulatot, de a szuezi kalandban elmerülő londoni vezetés végül nem engedélyezte a bevetését.
- - - - -
1983: II. János Pál pápa tudósokat és mérnököket hív fel arra, hogy szüntessék meg a "halál laboratóriumait és üzemeit."
- - - - -
1994: II János Pál pápa és IV. Mar Dinka iraki pátriárka, a keleti szír egyház feje Vatikánvárosban közös nyilatkozatban semmisnek mondta ki a kölcsönös kiátkozást.
- - - - -
Szt. Márton katonaság-megtagadó, majd toursi püspök ünnepe. Népszerűségére jellemző, hogy Bálint Sándor (Ünnepi kalendárium) 59 magyar helységnevet sorol fel, amelyek névadója Szt. Márton.
- - - - - - - - - -
2005. november 12.

1923: Az elvetélt müncheni sörpuccs után letartóztatták Adolf Hitlert. Pontosan tíz évvel később ugyanezen a napon a birodalmi gyűlés választásán és a népszavazáson a nemzeti szocialisták csaknem totális győzelmet arattak.

- - - - -
1940: Létrejött a Katolikus Legényegyletek Országos Testülete (KALOT). Ötezer helyi csoportja és félmillió tagja volt, húsz népfőiskolát működtetett, kulturális bemutatókat szervezett és vállalta a paraszti érdekvédelmet. 1946-ban a szervezetet feloszlatták, és csak 1988-ban éledt újra.
- - - - -
1948: A nemzetközi katonai ügyészség Tokióban háborús bűnösnek nyilvánította és halálra ítélte Todzso Hideki tábornokot, volt miniszterelnököt és további hat II. világháborús japán vezetőt. Az ítéletet 1948. december 23-án végrehajtották.
- - - - -
1965: A Szovjetunióban felbocsátották a Vénuszt kutató Venyera-2 űrállomást, amely 1966. február 27-én - feladatát teljesítve - 24 ezer kilométer távolságban elhaladt a bolygó mellett és adatokat közölt róla.
- - - - -
1968: Susan Eperson 24 éves biológiatanárnő az USA Legfelső Bíróságánál az utolsó "majomperben" elérte, hogy törölték Arkansas 1927-es törvényét, amely tiltotta az evolúció tanítását.
- - - - -
1984: Feltárult a Beremendi kristálybarlang a mészkőbánya egyik robbantásakor. Húsz év alatt kb. 700 m járatot, közel 60 méter mélységet tártak fel, lenn langyos karsztvíz tóval.
(A barlangot bemutató kisfilm első díjat nyert 2003-ban a franciaországi Tengeri Show – Víz Alatti – Filmfesztiválon.)
A Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó barlangot csak tudományos kutatók látogathatják.
- - - - -
1990: Trónra lépett Akihito, Japán 125. császára, egyben az első, aki az alkotmány értelmében már nem számít élő istennek.
- - - - -
1991: 273 embert mészároltak le gépfegyverekkel az indonéz katonák egy békés tüntetésen Kelet-Timor fővárosában.
Rengeteg ember sérült meg és tűnt el nyomtalanul. A katonák a következő hónapokban felkutattak és kivégeztek szemtanúkat. (vö. dec. 26.)
- - - - -
1991: A magyar Országgyűlés kihirdette a Gyermek jogairól szóló nemzetközi egyezményt.
- - - - - - - - - -
2005. november 13.


1979: Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről (Genf).
+ - - - +
565: I. Justinianus (Flavius Petrus Sabbatius) bizánci császár halála (szül. 482). 45 évesen, 527-ben lépett trónra (akkor ez már idős embernek számított) és 83 éves koráig uralkodott. Legfőbb célja a római birodalom régi nagyságának visszaállítása volt: visszafoglalta Afrikát, Itáliát és Hispánia egy részét. Személyes irányításával készítették el a római jog, valamennyi rendelet és törvény hatalmas gyűjteményét, a Codex Justinianust.
- - - - -
1635: Az 1635 májusában Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított nagyszombati egyetem ünnepélyesen megnyitotta kapuit. Kezdetben csak hittudományi és bölcsészeti kara volt. 1777-ben Budára, majd 7 év múlva Pestre költözött. 1921-ben a budapesti egyetemet Pázmány Péterről nevezték el, 1950-től viseli Eötvös Loránd nevét.
- - - - -
1789: Benjamin Franklin egy e napon keltezett levelében írta szólássá vált mondatát: "Semmi sem biztos a világon, csak a halál és az adó."
(E szólásra jól rájátszik a Ha eljön Joe Black c. nagyszerű film :-) ld. bocs.hu A halál közelsége bölcsebbé tesz.)
- - - - -
1818: Magyar László utazó, földrajzi író, akadémikus születése (+1864. nov. 9.). Az Afrika -kutatás úttörője. Sokat küzdött a rabszolgaság ellen. Sok kaland után egy afrikai néger fejedelem szolgálatába állott, és bejárta Kongót. Később Dél-Afrikában telepedett le, és feleségül vette a bihéi néger fejedelem leányát. Számos olyan területre is eljutott expedíciói során, ahol ő volt az első európai utazó.
- - - - -

1868: Gioacchino Antonio Rossini olasz zeneszerző halála (szül. 1792. febr. 29.). Operáit jól énekelhető, szárnyaló melódiák, kristálytiszta, csiszolt formák, üde humor, ragyogóan felépített együttesek jellemzik. Legismertebb művei a Tell Vilmos és A sevillai borbély. Bámulatos gyorsasággal dolgozott, a sevillai borbélyt két hét alatt komponálta, A tolvaj szarka nyitányát pedig az opera bemutatójának napján kezdte el írni, és estére elkészült vele. Csak élete első felében alkotott, a második felében óriási vagyonából élt.
- - - - -
1889: Hermann Imre pszichoanalitikus születése (+1984. febr. 22.). A Ferenczi Sándor alapította magyar pszichoanalítikus iskola kiemelkedő alakja. Fő műve Az ember ősi ösztönei.
- - - - -
1908: Révai Sámuel könyvkereskedő és könyvkiadó halála (szül. 1833. ápr. 13.). A híres Révai-kiadó és a Magyar Könyvkereskedők Országos Egyesületének alapítója.
- - - - -

1913: Csató János botanikus, ornitológus halála (szül. 1833. ápr. 6.). Korának egyik legnagyobb tudományos felkészültséggel rendelkező autodidakta botanikusa és ornitológusa volt. Legfontosabb munkája az Alsó-Fehér vármegye növény- és állatvilága című műve. Értékes madár- és növénygyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.
- - - - -
1938: Jean Seberg amerikai filmszínésznő születése (+1979. aug. 30.). 1957-ben a Szent Johanna című film főszereplője, 1959-ben Jean-Paul Belmondo oldalán Godard Kifulladásig című filmjével lett világhírű. Zaklatott életét tragédiák terhelték: négyszer ment férjhez, gyermeke kétnaposan meghalt. Támogatta a afroamerikaiak Fekete Párduc nevű forradalmi pártját, ezért a szövetségi hatóságok és az amerikai pletykalapok is alantas eszközökkel igyekeztek tönkretenni. 41 évesen ideg-összeroppanást kapott, s önként vetett véget életének.
- - - - -
1945: A Népbíróság háborús bűnösként halálra ítélte Bárdossy László volt magyar miniszterelnököt, akinek ideje alatt 1941-ben Magyarország belépett a II. világháborúba.
- - - - -

1956: Az USA Legfelsőbb Bírósága alkotmányellenesnek minősítette a faji megkülönböztetést a buszokon.
- - - - -
1957: Ítéletet hirdettek az október 25-én kezdődött "nagy íróperben". A Kádár-kormány egyik legnagyobb nemzetközi visszhangot kiváltó koncepciós perében "a népi demokratikus államrend megdöntésének kísérlete miatt" Déry Tibor 9 év, Háy Gyula 6 év, Tardos Tibor másfél év, Zelk Zoltán 3 év börtönt kapott.
- - - - -
1970: Egy hatalmas ciklon okozta vihardagály a Gangesz-delta keleti peremén több mint 300 ezer embert pusztított el.
(Az emberiség közel fele a Föld 70 %-át borító óceánok parti sávjában lakik. A klímát csak megzavarni tudjuk, megzabolázni nem.)
- - - - -
1979: Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről (Genf).
Magyar aláírás ott, megerősítés 1980. szept. 22, hatályba lépés 1983. márc. 16.
- - - - -
1985: Kolumbiában kitört a Nevado del Ruiz vulkán, és csaknem teljesen elpusztította az Armero nevű kisvárost. A katasztrófa legalább 23 ezer emberéletet követelt és 20 ezren váltak hajléktalanná.
(A vulkáni kőzeteken kialakuló termékeny talaj mindig újra a vulkánok közelébe csábítja a Föld minden élhető zugát benövő emberi fajt.)
- - - - -
1993: Budapesten megalakult a Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája. Egy évtized alatt siker :-)
- + -
1925-ben és 1930-ban a hadkötelezettség elleni kiáltványokat az egész világról sok híres ember, pl. Martin Buber, Albert Einstein, Sigmund Freud, Gandhi, Kéthly Anna, Selma Lagerlöf, Thomas Mann, Romain Rolland, Bertrand Russel, Rabindranath Tagore, H. G. Wells, Stefan Zweig írta alá.
- + -
A francia forradalomban feltörő népi tömegerő Napóleon kezében lerohanta Európát, ezért vezették be mindenhol a sorozást. Mára a haditechnikának nincs szüksége néphadseregre, a tömegeket és infrastruktúrát pusztító csúcstechnikához csak kisebb létszámú, de profin kiképzett és jól fizetett zsoldos kell.
A hadkötelezettséget végigkísérő lelkiismereti tiltakozás, katonaságmegtagadás továbbra is felbukkan a profi zsoldosok közt is, amikor látják, hogy támadásaiknak kilencven százalékban ártatlan civilek esnek áldozatul (a II. világháborúban ez még csak ötven százalék, az I. világháborúban csak húsz százalék volt).
A tiltakozás nem elég: a békemozgalomnak az erőszak gyökereit is kutatnia és orvosolnia kell.
- - - - -
1997: Az erőszakmentesség szervezetek internetes összefogása. nonviolence.org
- - - - -
2002: Az ENSZ közgyűlés újra elítélte az USA embargóját Kuba ellen. A már 11 éve rendszeres elítélést már csak 3 ország nem szavazta meg.
- - - - - - - - - -
- adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. nov. 28., hétf. 16:20

2005. november 14.

1533: A spanyol hódítók elfoglalták az inka birodalom fővárosát, Cuzcót.
- - - - -
1770: Etiópiában felfedezte a Kék-Nílus forrását, a Tana tavat Jack Bruce skót utazó.
- + -
(Mit jelent felfedezni? Az ott lakók bizonyára ismerték és éltek vele.
Felfedezni annyi, mint távoli, a maguk életterét túlhasználó, túlszaporodott, erőszakos civilizáció számára kiszipolyozhatóvá tenni egy újabb életteret?)
- - - - -
1889: Jules Verne Nyolcvan nap alatt a Föld körül c. regényének megvalósításáért világkörüli útra indult Nellie Bly (Elizabeth Cochrane) New York-i riporternő. Sikeres útja 72 nap 6 óra és 11 percig tartott.
- - - - -
1910: Eugene Ely kapitány egy kétfedelű Curtiss repülőgéppel első ízben szállt fel hajó fedélzetéről.

1940: Az angliai Coventry 15. századi katedrálisa teljesen rombadőlt és ezer ember meghalt a város bombázása során.
- - - - -
1988: ENSZ közgyűlési határozat az Antarktisz békés használatáról (New York).
- - - - -
1995: Tüntetés a korszerű fegyverkezés kiállítás ellen az EXPO területén.
(A fegyverek úgy látszik rosszak, mert 90 %-ban az ártatlan polgárokat találják el.)
- - - - -
1998: A Zala megyei Nagylengyelben javítás közben kitört egy gázkút. A légszennyezés az emberi szervezetre közvetlenül káros koncentrátuma miatt elrendelték három település (Bak, Bocfölde és Sárhida) lakóinak ideiglenes kitelepítését. A gázkitörést 17-én sikerült elzárni.
(Közvetlenül nem káros koncentrátumban vajon hol, mikor, kiknek, milyen és mekkora kárt okoz a fosszilis energia korszak?)
- - - - -
2001: Az Európa Tanács miniszteri bizottsága állásfoglalást adott ki a romániai Moldvában élő csángómagyar kisebbség kulturális hagyományainak védelméről. A miniszteri bizottság sürgette Romániát, hogy ratifikálja és léptesse érvénybe az ET által elfogadott regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját.
- - - - -

2005. november 15.

1492: Az első írásos említés a dohányról (Kolumbusz).

Nawesh: Mintha az ég büntetése lenne az emberiségen a dohány, a dohányzás, mert elpusztítottuk az ősi amerikai kultúrákat… A dohány meg a tüdőnket…
- - - - -
1579: Dávid Ferenc (szül. 1510?) tudós, pap, tanár, az erdélyi unitárius egyház alapítója, püspöke, akit a gyulafehérvári országgyűlésen (1579) letartóztattak, meghalt a dévai börtönben.
- - - - -
1630: Johannes Kepler német csillagász és matematikus halála (szül. 1571. dec. 27.). A bolygómozgás törvényeinek megalkotója.
- - - - -
1670: Jan Amos Komensky (Comenius) cseh-morva író, filozófus, teológus, pedagógus halála (szül. 1592. márc. 28.). 1650-ben Lorántffy Zsuzsanna és fia, Rákóczi Zsigmond meghívta Sárospatakra, ahol 1650-1654 közt tanított. Az általános iskolai oktatás mai szervezetének megalapozója, az általános népoktatás úttörője volt. A pedagógiát forradalmasító munkájának címe a Nagy Oktatástan.
- - - - -
1868: Zsigmondy Vilmos bányamérnök, geológus megkezdte a városligeti artézi kút fúrását. A szükséges 970,5 méteres mélységet kilenc és fél év alatt érték el, akkor ez volt a világ legmélyebb artézi kútja.
- - - - -
1916: Henryk Sienkiewicz lengyel író halála (szül. 1846. máj. 5.). 1905-ben Quo vadis? című regényével nyerte el az irodalmi Nobel-díjat. Élete során Lengyelország fel volt osztva, országként nem létezett.
- - - - -
1923: Giesswein Sándor katolikus pap, keresztényszocialista politikus, akadémikus halála (szül. 1856. febr. 4.). 1878-ban szentelték pappá, 1909-ben lett pápai prelátus. A keresztényszocialista mozgalom egyik megalapítója volt Magyarországon. 1904-től a Keresztényszociális Egyesületek Szövetségének elnöke, 1905-től pedig mint néppárti képviselő a társadalmi igazságosság mellett szólalt fel beszédeiben, sürgette a nemzetiségi jogok megadását, a sztrájkjogot, a nyomor felszámolását. Prohászka Ottokár szellemi elődjének tartják.

2000: A környezet védelmére szólították fel a hívők milliárdjait 11 nagy vallás (baha'i, buddhizmus, kereszténység, hinduizmus, dzsainizmus, zsidó, muszlim, szikh, shinto, taoizmus és zoroasztrizmus) képviselői nepáli találkozójukon.

Nawesh: Az emberiség nagy része vallásos. Nagyon nagy részük e 11 vallás követője. S mégsemm védjük eléggé a környezetünket…
- - - - -
"Ne gyújts rá" világnap (nov. 3. csüt., az UICC, Nemzetközi Rákellenes Unió ajánlására).
- - - - - - - - - -
2005. november 16.

1647: Batthyány Ádámot levélben értesítették, hogy Koppányi Ali egy fogát, Váli Ramadán egy ujját, Zsámboki Durát egy fülét áldozza, ha Zsámboki Mehmed rab sarcot gyűjtő vándorútján netán meg találna lépni.
A sarcért (váltságdíjért) való rabszedés (emberrablás) kölcsönösen és általánosan, már a mohácsi vész előtt egy évszázaddal is jellemző volt a török-magyar harcokban. Ha rabtársai a fenti módon kezességet vállaltak érte, a rabot feltételes szabadlábra helyezték, hogy rokoni baráti körében összekoldulja a kialkudott sarcot. Ormándy Péter palotai alkapitány túszként maga ment a székesfehérvári Hamza vég tömlöcébe az 1570-es években, hogy fivére, János, elindulhasson összegyűjteni váltságdíját.
Batthyány Boldizsár az egyik előkelő török rabját a Magyarországon akkor még ritkasága okán nagy értéket képviselő tulipánért és török szegfűért bocsátotta szabadon. Maróthi János macsói bán négyéves török fogság után 40 ezer aranyforintért szabadult ki az 1410-es években.
A rab-biznisz olyan haszonnal járt, hogy olykor magyar végváriak is segítettek keresztény rabok ejtésében, kellő nyereségrészesedésért. Egy 1567-ben hozott törvény karóba húzással fenyegette meg az ilyet elkövetőket.
A drinápolyi béke megegyezése szerint a szökéssel szabadult rabot egyik fél sem tartozott visszaadni a másiknak, még akkor sem, ha szökés közben netán megölte őrzőit.
A szegény rabokat, akikért nem reméltek váltságdíjat, eladták. A költő Zrínyi Miklós horvát bán a kor egyik leggazdagabb exportőre volt, sok törököt szállított a velencei kereskedőgályák evezőspadsoraiba. Balassi János, a költő Balassi Bálint apja is ismert volt ilyen jövedelmeiről.
Török Bálintért nagy váltságot reméltek, kényelemben élhetett Isztambulban 1545-ös elfogása után, de a megegyezés nem jött létre 1550-es haláláig.
A muzulmánok az 1530 és 1780 közti negyed évezred alatt csak Észak-Afrikába több mint egymillió keresztényt hurcoltak rabszolgaként. A több tízezer magyar rab kisebb része került csak ilyen messzire (janicsárnak, gályarabnak, a nők hivatalnokok szolgaseregébe), a többség a helyi rab-biznisz keretében pénzért vagy fogolycsere során visszanyerte szabadságát.
A messzire hurcoltak sorsa sanyarú volt. A ritka kivételek egyike Szokollu Mehmed pasa, aki Boszniából elhurcolt fiúként janicsár, majd nagyvezír lett. A mohácsi csatában fogságba esett Somlyai Balázs áttért a muzulmán hitre, Murád néven szultáni tolmács lett és vallási műveket írt, bár a mértéktelen borszeretetétől nem tudott megválni. Egri Ferenc egri vitéz évekig volt gályarab, de rabtársait megszervezve lefegyverezték őreiket és hajójukat Szicíliába kormányozták, ahol 62 török foglyukat eladták és Egri a spanyol udvarban élt, csak öregkorában tért haza a kevéssé biztonságos Magyarországra.
- - - - -
1889: Kéthly Anna szociáldemokrata politikus születése (+1976. szept. 7.). 1922-1948 között az MSZDP vezetőségének tagja. 1948-ban a két munkáspárt egyesülésének ellenzése miatt kizárták a pártból, 1950-ben összeesküvés és kémkedés koholt vádjával letartóztatták, 1954-ben életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, de még ez év végén egyéni kegyelemmel szabadult. 1956-ban részt vett az SZDP újjászervezésében, november 2-4. között Nagy Imre kormányának államminisztere volt. A II. Internacionálé bécsi értekezletén értesült a szovjet intervencióról, és nem tért vissza Magyarországra. 1962-ben az 1954-es vádak alól felmentették, de egyúttal államellenes tevékenység miatt ugyanannyi évre ítélték, amennyit a börtönben töltött. 1990-ben hazahozták hamvait, és a 301-es parcellában helyezték el. 1994-ben rehabilitálták.
(1925-ben és 1930-ban is aláírta a hadkötelezettség-elleni világméretű tiltakozást.)
- - - - -
1897: Menyhárt László jezsuita tanár, botanikus halála Afrikában (szül. 1849. máj. 30.). 1885-től Kalocsán tanár, felfedezett néhány új növényfajt. 1889-től misszionáriusként a Zambezi mellett botanikai gyűjtést és meteorológiai megfigyeléseket is végzett. Az Afrikából küldött növényeket H. Schinz svájci egyetemi tanár határozta meg és írta le a bécsi akadémia kiadásában megjelent művében (Zambezi flórájáról).
- - - - -
1945: Aláírta az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete alapokmányát 20 ország képviselője. A szervezet 1946. november 4-én kezdte meg működését. Magyarország 1948-ban csatlakozott. Napjainkban több mint 150 tagországa van.
- - - - -
1950: A Béke Világtanács megalakulása (nov. 16-22) Varsóban (Londonban lett volna, de az angol kormány sok küldöttnek nem adott vízumot).
A hidegháború (1949 ápr. a NATO létrejötte) veszélyt hozott a békemozgalomra.
Mivel a Szovjetunió több éves lemaradásban volt a nukleáris fegyverkezésben (első kísérleti robbantás 1949, 2. és 3. 1951-ben), a szocialista tábor diktatórikusan megszervezte "békemozgalmát": 1949-ben Párizsban 600 millió tagról beszéltek (pl. Észak-Koreából 31 millió tag, több mint a teljes népesség).
A Varsóban megalakult Béke Világtanács (WPC, World Peace Council), támogatva a szovjet külpolitikát és fegyverkezést - és a civil szervezetekhez képest mérhetetlen állami forrásokkal rendelkezve (mely ingatlanokat és anyagi előnyt sok tagszervezete a rendszerváltások után is meg tudott tartani) - lejáratta a békemozgalom kifejezést.
Magyarországon a békepapi mozgalom is fokozta a szavak ellenkezőjére fordítását.
- - - - -
1966: Megalakult a Nemzetközi Törvényszék Londonban, amelynek feladata az volt, hogy az amerikaiak vietnami agressziójával kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat összegyűjtse. A 16 tagból álló bíróság tiszteletbeli elnöke Bertrand Russel angol filozófus és közéleti személyiség, elnöke pedig Jean-Paul Sartre francia író volt.
- - - - -
1972: A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény (Párizs). Hatályba lépés 1975. dec. 17. Magyar megerősítés 1985. júl. 15, hatályba lépés okt. 15.
- - - - -
1989: Egy plébánián hat papot és a házvezetőnőt meggyilkolta egy halálbrigád El Salvadorban.
- - - - -
A tolerancia napja (ENSZ)

Skóciai Szent Margit ünnepe
(Csodálkozást, katolikusoknál néha még megütközést is vált ki az a kérdés, hogy Szt. Istvánnak hány unokája volt, hiszen köztudott, hogy Szt. Imre utód nélkül halt meg. Pedig az 1046-1093 között élt skót királyné, Skócia védőszentje - Szent István és Boldog Gizella unokája volt. Az angolszász krónikák szerint a hazájából menekülni kényszerült Edward herceg Agathe-t (Agátát), István és Gizella lányát vette feleségül (létezéséről a hivatalos magyar történetírás nem tesz említést). Házasságukból három gyermek született Magyarországon: Margit, Krisztina és Edgár. A család viszontagságos körülmények között visszakerült Skóciába, III. Malcolm skót király 1070-ben feleségül vette az özvegy Agáta idősebb gyermekét, Margitot, akit a történelem a szegényeket és elhagyatottakat támogató királynéként őriz. IV. Ince pápa emelte 1261-ben a szentek sorába, X. Kelemen pápa pedig Skócia védőszentjévé nyilvánította. A pécsi egyházmegye is saját szentjei közé sorolja.)
- - - - - - - - - -
2005. november 17.

1231: Árpádházi Szt. Erzsébet halála (szül. 1207. júl. 7.). II. András magyar király és Gertrúd lánya. A följegyzések szerint rendkívülien szép volt és sokat támogatta a szegényeket. Szerelmetes férje, Lajos thüringiai herceg háborúban halt meg, ezután három gyermekével mostoha sorsra jutott és 24 évesen meghalt. A háborúk özvegyei, árvái, az ártatlanul üldözöttek, a rászorulók stb. védőszentje. Már 1235-ben szentté avatták. Ünnepe nov. 19. (temetésének napja).
- - - - -
1773: Csokonai Vitéz Mihály születése (+1805. jan. 28.). Nemcsak költő, botanikus is. Sok virágnevünk tőle származik, pl. az estike és a kankalin.
- - - - -
1798: Batthyány Ignác püspök, egyháztörténész halála (szül. 1741. jan. 30.). 1780-ban nevezték ki erdélyi püspökké. Római tanulmányútján megismerkedett a vatikáni könyv- és levéltár magyar anyagával, majd itthon folytatta történészi kutatásait. Ehhez hozzásegítette hatalmas könyvtára, a mai Batthyáneum. Kiemelkedő jelentőségű tette még a gyulafehérvári csillagvizsgáló 1794. évi megalapítása és fenntartása. Számos fontos történeti forrást tett közzé.
- - - - -
1855: A Zambézi folyó 61-108 méter magas, 1688 méter széles, öt nagyobb zuhatagból álló vízesését "fölfedezte" és az akkori brit királynőről átnevezte David Livingstone skót misszionárius, utazó.
- + -
A világ legnagyobb vízesését az őslakosok "Mosi oa Tunya"-nak, azaz Mennydörgő Füstnek nevezték: a zuhatagot permetfelhő veszi körül s gyakori a szivárvány is.
A természeti népek a természet iránti csodálatot és tiszteletet kifejező neveket szoktak adni, a "fölfedezők" pedig a hatalmi függőségüket kifejező neveket. Pl. a világ legmagasabb csúcsának neve Csomolungma, a hegyek/világ anyja, de az illetékes térképkészítő a saját főnökéről nevezte át.
- - - - -
1858: Robert Owen angol gyáros, utópista szocialista halála (szül. 1771. máj. 14.). A társadalom megváltoztatásáért folytatott küzdelemben ellenezte a gazdasági és politikai harcot, és az emberek átnevelését tartotta elsődlegesnek. Elképzeléseit Skóciában, majd Amerikában létesített kommunisztikus közösségeiben tette próbára, de vállalkozásai gazdaságilag sikertelenek voltak. Később aktív szerepet játszott a szakszervezeti mozgalomban.
- - - - -
1869: Átadták a forgalomnak a Szuezi-csatornát. Az ünnepségen ott volt a francia, egyiptomi, osztrák, porosz, orosz és holland uralkodó. 1859-től épült. Az 1967-es arab-izraeli háború után lezárták, 1975. június 5-én nyitották meg ismét.
- - - - -
1873: Buda és Pest szabad királyi városok, valamint Óbuda és a Margitsziget egyesült az 1872. december 22-i törvénycikk alapján indult közel egy éves folyamat végén. A lakosság 1890-re 492 ezerre emelkedett. 1870-ben Pest-Buda még 17. volt az európai nagyvárosok sorrendjében, 1900-ban Budapest már a 8.
Budapest ünnepnapja (1991 óta).
- - - - -
1939: A nácik minden főiskolát és egyetemet bezárattak Csehszlovákiában.
- - - - -
1989: Bársonyos forradalom Prágában.
A berlini fal leomlásához egy hétre szabad választásokat követelő békés tüntetés indult Prágában, hogy megemlékezzen a Cseh-Morva Protektorátusban a nácik által kivégzett cseh diákokról. A rendőrség brutálisan feloszlatta, 143 embert letartóztattak. De a megmozdulás néhány nap alatt országos méreteket öltött, majd 24-én lemondott a kommunista párt vezetősége. December 29-én a parlament Václav Havel írót választotta az ország elnökévé.
- - - - -
1997: Bejelentették az EU pénzügyminisztereinek döntését, hogy 2002. január 1-jétől bevezetik a közös pénzt (eurót).
- - - - -
2002: Újabb két ortodox templomot robbantottak fel albánok Koszovóban. A nemzetközi felügyelet bő három éve alatt a tartományban már 110 keresztény templomot semmisítettek meg a muzulmánok a Nato szeme előtt.
- - - - -
Dohányfüstmentes világnap (WHO, ENSZ Egészségügyi Világszervezet)
(A nemdohányzóknak joguk van a dohányfüstmentes környezethez!)
- - - - - - - - - -
2005. november 18.

1421: Hollandiában az Északi-tenger elöntött 72 falut. A katasztrófa mintegy 10 ezer ember halálát okozta.
(Nem véletlen, hogy a hollandok élenjárnak a környezetvédelemben, komolyan veszik a klímaváltozást.)
- - - - -
1626: A világ (egy afrikai uralkodó által építtetett templom mögött ma már csak második) legnagyobb templomát, a római Szent Péter Székesegyházat felszentelte VIII. Orbán pápa. A templombelső alapterülete 15.160 négyzetméter, ahol mintegy 60 ezer ember kényelmesen elfér. A székesegyházban 44 oltárt helyeztek el, a főoltárnál - amely Szent Péter feltételezett sírja felett helyezkedik el - csak a pápa misézhet.
- - - - -
1895: Nők is tanulhatnak a magyar egyetemek orvosi, bölcsész, gyógyszerész tanfolyamain - mondta ki Ferenc József királyi leirata, mely alapján Wlassics Gyula vallás- és közoktatási miniszter 1895. december 19-én engedélyezte az egyetemek orvosi, bölcsészeti és gyógyszerészeti tanfolyamaira a nők felvételét.
- - - - -
1986: Bárdos Lajos Kossuth-díjas zeneszerző, karnagy halála (szül. 1899. okt. 1.). Sokat tett a népzenén alapuló új művek elterjesztéséért és a magyar dalosmozgalom megújításáért, megszervezte az Éneklő Ifjúság mozgalmat. Számos dalát, vegyes- és gyermekkari művét ma is oktatják.
- - - - -
1998: Az első „EU bővítés és a Harmadik világot segítő civil szervezetek” c. Trialog konferencia Bécsben.
Az EU-ban közel ezer ilyen NGDO van, a csatlakozni kívánó országokban egyedülállóan ősi a Bokor, amely a hatvanas évek végétől támogat indiai, afrikai, dél-amerikai oktatást és szociális munkát. bocs.hu
- - - - - - - - - -
2005. november 19.

1855: Vörösmarty Mihály költő, drámaíró, akadémikus halála (szül. 1800. dec. 1.). A magyar romantika és a reformkor költészetének egyik legnagyobb alakja.
- + -
"És hosszu béke van s az ember
Rémítő szapora,
Talán hogy a dögvésznek egyszer
Dicsőbb legyen tora:
Sovár szemmel néz ég felé,
Mert hajh a föld! az nem övé,
Neki a föld még sírnak is kemény:
Nincsen remény!"
(Vörösmarty Mihály: Az emberek, 4.)
- - - - -
1900: Először használták a hátsókerék-meghajtású háromkerekű triciklit. Csonka János mérnök tervezte, a GANZ gyártotta. A posta 1924-ig ezzel a járművel végezte a levélgyűjtést. Hazánkban először itt alkalmaztak alumíniumot szerkezeti anyagként.
- - - - -
1968: Bányarobbanás a nyugat-virginiai (USA) Farmingtonban, 78 halott. A 16x10 km-es szénbányában napi 2-300 ezer m3 metángáz szabadul fel, amit igyekeznek kiszellőztetni.
- - - - -
1969: Az Apollo-12 űrhajó kompjával először jutott el ember a Holdra: Neil Armstrong, Edwin Aldrin és Charles Pete Conrad űrhajósok.
- - - - -
1975: Az NSZK-beli Gundremmingen atomerőmű csőrendszerének javításakor forró radioaktív gőz került a levegőbe és két ember halálát okozta.
- - - - -
1990: A hidegháború vége. Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Párizsban.
- - - - -
1995: Cedric Prakash indiai jezsuita az első keresztény, aki megkapta a legmagasabb indiai polgári kitüntetést, a Kabir Puraskar díjat.
Indiában ez a nap a vallási béke, a közösségi harmónia ünnepe (Communal Harmony Day).
"India kultúrájának része a vallások sokfélesége" - mondta India elnöke a díjátadáskor Új-Delhiben.
Olyanok kaphatják (1990 óta 22-en), akik vagy tartósan dolgoznak a vallási harmóniáért, ill. nagy fizikai vagy erkölcsi bátorsággal lépnek fel vallási zavargások idején az övéktol eltéro csoportba tartozók élete, tulajdona megmentéséért, saját életük kockáztatásával (vö. dec. 6.).
- + -
Kabir nagy indiai szent, tanító, költő és vallásreformer volt, a hagyomány szerint 1398-tól 1518-ig élt (120 évet). Hite szerint nincs különbség emberek között, minden vallás istene ugyanaz, így minden élo felé gyengédséget kell tanúsítanunk. Hitt az emberiség egységében, egyetemes vallást hirdetett, túl a hindu vagy a muzulmán ortodoxián. Hinduk, muzulmánok, szikhek ugyanúgy tisztelik.
- - - - -
1997: A Duna-Ipoly Nemzeti Park létrehozása.
- - - - -
2001: Az ún. Vécé Világszervezet Szingapúrban felhívta a figyelmet erre, hogy minden embernek joga van megfelelő minőségű vécére.
(Évszázezredekig az emberi ürülék a természetes körfolyamatok része volt. A vízöblítéses wc talajjavító anyagból vízszennyező anyagot csinált belőle.)
- - - - -
2002: Spanyolország északnyugati partjai közelében kettétört és elsüllyedt a Prestige nevű, görög tulajdonban lévő, bahamai bejegyzésű tartályhajó. A 70 ezer tonna nyersolajat szállító tankhajó rakományából mintegy 10 ezer tonna ömlött az Atlanti-óceánba, az addigi legnagyobb ilyen jellegű környezeti katasztrófát okozva.
- - - - - - - - - -

2005. november 20.

1849: A Lánchíd átadása.
1949: Az újjáépített Lánchíd átadása (a németek felrobbantották).
- - - - -
1858: Selma Lagerlöf svéd írónő, akadémikus születése (+1940. márc. 16.). Az első irodalmi Nobel-díjas (1909) nő. A svéd népiskolai oktatás számára írta Nils Holgersson csodálatos utazása Svédországban című, világhírűvé vált ifjúsági-nevelési regényét.
- - - - -
1910: Lev Tolsztoj orosz realista író halála (szül. 1828. szept. 9.). A világirodalom egyik legnagyobb alakja. Feltámadás című utolsó nagy regényében az egyházat támadta, amiért kiközösítették az orosz egyházból.

(A kiközösítés ma is fennáll, feloldását hiába kérte pár éve Tolsztoj unokája.)

Nawesh: Nem baj. Tolsztoj tudta, mi az igazság. S akik kiközösítették, már a nevükre sem emlékszik senki…
- - - - -
1940: Magyarország csatlakozott a német-olasz-japán háromhatalmi egyezményhez.
- - - - -
1945: A náci háborús bűnösök nürnbergi perének kezdete. 1946. október 1-jén 12 vádlottat halálra ítéltek.
(A béke elleni bűncselekményekre a "parancsra tettem" nem mentség.)
- - - - -
1962: Az atomháborúval fenyegető karibi válság vége.

1980: Pekingben megkezdődött a "négyek bandájának" pere. A csoport a kínai kommunista párt vezetőségének legszélsőségesebb frakciója volt, amely Mao felesége, Csiang Csing köré tömörült (Csang Csun-csiao, Vang Hung-ven és Jao Ven-jüan). Ők kezdeményezték a Mao által elindított "kulturális forradalom" legvadabb kilengéseit.
- - - - -
1959: A Gyermek Jogairól szóló ENSZ Nyilatkozat.

1989: A gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény (Magyarország 1990. március 19-én írta alá).
- + -
A gyermekek jogainak világnapja

(Magyarországon 1997-ben ünnepelték először.)
- + -
"A gyermeknek... különös védelemre és gondozásra van szüksége, megfelelő jogi védelemre, születése előtt" (is)... (Az Egyezmény idézete az 1959-es Nyilatkozatból. A jövő generációk iránt kötelezettségeink vannak.)
"Az Egyezményben részes államok... alkalmas intézkedéseket tesznek különösen arra, hogy... fejlesszék a szülői tanácsadást, valamint a családtervezési nevelést és szolgálatokat. (24. cikk 2/f)
A szülőket "cselekedeteikben mindenekelőtt a gyermek mindenek felett álló érdekének kell vezetnie."
- + -
Minden jövendő emberi lénynek joga,
hogy kívánt gyermekként foganjon meg
és számára kívánatosnak bizonyuló szülei legyenek!
(Kívánt gyermek, kívánt szülő elv)
- + -
Kb. 246 millió gyermek dolgozik a világon iskolába járás helyett, mert szülei nem tartják el, sőt sokszor a kiskorú gyermekek tartják el szüleiket.
- - - - -
2002: Nigériában iszlám szélsőségesek zavargásokat robbantottak ki, mert a dec. 7-ére tervezett Miss World szépségversenyt (amit ezért végül Londonban tartottak meg) erkölcstelenségnek tartották. Több mint kétszázan meghaltak, 22 keresztény templom, 8 mecset és 10 szálloda rongálódott meg.
A mintegy 250 népcsoportban 120 millió lakosú Nigéria 12 északi szövetségi államában 2000-ben bevezették a rendkívül szigorú iszlám törvénykezést, a saríát. A keresztény népesség tiltakozásai során többezren estek áldozatul.
A muszlimok ellenszenvét fokozta, hogy a szépségkirálynők egy része bojkottot hirdetett, amiért júliusban Nigériában a saría nevében megkövezés általi halálra ítéltek egy anyát, akinek házasságon kívüli gyermeke született, és augusztusban az iszlám fellebbviteli bíróság helybenhagyta a döntést. Csak miután az államminiszter megakadályozta a kivégzést, utaztak el a versenyzők Nigériába.
(Az ember azzal kerül majd ki a kőkorszakból, amikor már nem csupán biológiai lényként viszonyul a szexualitásához és a termékenységéhez.)
- - - - - - - - - -

2005. november 21.

i.e. 479: Kung Fu-ce (Konfuciusz, szül. i.e. 551. szept. 28.) kínai gondolkodó, vallásalapító halála.
(Ő még tudta, hogy a túlszaporodás, az élettér eltartóképességének túlterhelése erőszakhoz, ökológiai válsághoz, társadalmi zavarokhoz vezet.)
- - - - -
1555: Georgius Agricola (Georg Bauer) német humanista, orvos, mineralógus halála (szül. 1494. márc. 24.). Fő művében összefoglalta korának ismereteit a bányászatról, az ércekről és a fémekről, valamint vizsgálatukról.
(A római civilizáció lehanyatlásában vajon mekkora szerepe volt az ólombányászat okozta szennyezésnek, amely az értelmi képességek csökkenéséhez vezetett?)
- - - - -
1694: Francois-Marie Voltaire (eredeti neve: Arouet) francia író, történész, filozófus születése (+1778. máj. 30.). A francia felvilágosodás vezéralakja, Diderot Enciklopédiájának támogatója és munkatársa volt.

Nawesh: Voltaire is vegetárius volt.
- - - - -
1783: A francia Montgolfier testvérek első ember által irányított légballonja Párizs fölött 5,5 mérföldet (9 kilométert) szállt, kb. 25 perc alatt.
- - - - -
1818: Lewis Henry Morgan amerikai néprajztudós és régész születése (+1881. dec. 17.). Az őstársadalom történetének világhírű kutatója. Bebizonyította, hogy a matriarchátusból a patriarchátusba való átmenet az egész emberiség történeti útjára jellemző.
(A fenntarthatatlanság kezdete?)
- - - - -
1830: Kisfaludy Károly költő, író, irodalomszervező, akadémikus halála (szül. 1788. febr. 5.). A magyar irodalmi romantika egyik kezdeményezője és kiemelkedő képviselője. Az 1822-ben általa megindított Auróra című szépirodalmi zsebkönyv körül kialakult Auróra-kör tette Pestet véglegesen irodalmi központtá.
- - - - -
1831: A Lyon-i takácsok felkelése béremelési követelésük megtagadása miatt. Az első nagyobb arányú tőkésellenes mozgalmak egyike, a város munkásai között általánossá vált. Dec. 3-án jelentős katonai erővel verték le.
- - - - -
1908: Az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről szóló 1908:XLVI. törvény.
- - - - -
1916: I. Ferenc József halála (szül. 1830. aug. 18.). 1849-ben orosz segítséggel leverte és véresen megtorolta a magyar szabadságharcot. 1867-ig nem koronázták meg. 1914-ben kirobbantotta az I. világháborút.
- - - - -
1964: Az Erzsébet híd újjáépítése. Az 1903-ban készült hidat 1945 januárjában a németek felrobbantották.
- - - - -
1995: A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság szétesését követő négy éves délszláv háború vége, a Dayton-i béke-megállapodást aláírta a szerb, horvát és bosnyák államfő.
- - - - -
1997: Elkészült a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. bocs.hu
- - - - - - - - - -
2005. november 22.

1390: Toldi Miklós ispán halála (szül. 1320 körül). Nem csak Magyarországon volt híres hatalmas erejéről. 1365-ben a pápai zsoldban harcoló angol "fehér csapat" alvezéreként vitézkedett (az akkor öregkornak számító 45 évesen).
- - - - -
1852: Constant R. D'estournelles francia szenátor (Béke Nobel-díj 1909) születése (+1924. máj. 15.). A Nemzetközi Döntőbíróság tagja.
- - - - -
1877: Ady Endre költő, újságíró születése (+1919. jan. 27.). Újszerű, látomásos verseiben élesen támadta kora társadalmát. A hírlapírás életformája volt, vezérlő eszmeisége a demokrácia és a humanizmus. Mind eszmei, mind esztétikai forradalma hangos viták élesztője volt.
- + -
... Úgy siratom azt, amit sírtam,
Olyan nagy vétek a sirás:
Esti vezeklés hajnal-pirban.
Aki él, az mind, mind örüljön,
Mert az Élet mindenkinek
Kivételes, szent örömül jön.
Én vétkeztem, százszor vétkeztem,

De már jön a megjobbulás,
Már az örömet látni kezdem.


Már megragyog fénnyel az Élet,
Mindennemű s mindenkié:
Milyen nagy, áldott fényességek. ...
(Ady Endre: Köszönet az életért)

- - - - -
1878: Rózsa Sándor alföldi betyárvezér halála (szül. 1813. júl. 16.). Legendás alakja máig él népballadákban, regények lapjain és filmvásznon.
- - - - -
1895: Vallásszabadság Magyarországon: szabadon követhető bármely vallás, a felekezetenkívüliség is elismert, a politikai jogok gyakorlása nem függ a vallási hovatartozástól (XLIII. törvény).
- - - - -
1952: Felavatták (az 1933-37-ig épült, a háborúban felrobbantott) Petőfi-hidat.
- - - - -
1955: Felrobbantották a második szovjet hidrogénbombát Szemipalatyinszk térségében (az elsőt 1953-ban.) Andrej Szaharov fizikus szerkesztette, aki később szembefordult a rendszerrel és Béke Nobel-díjat kapott. Az amerikai hidrogénbomba-monopólium megszűnésével felgyorsult a fegyverkezési spirál.

1963: Aldous Leonard Huxley pacifista angol író, biológus halála (szül. 1894. júl. 26.). Világnézete az úgynevezett "modern pozitivizmus"; eszményei a passzív jóság és humánum, a biológiai egyensúly, az egyéni élet meditációja. Leghíresebb könyve a Szép új világ, s nagyon jelentős esszéírói tevékenysége. Darwin fejlődéselméletét támogatta.
- + -
"...a jelenlegi gazdasági berendezés szerint a hadianyag az egyetlen áru, amit árra és haszonra való tekintet nélkül szórunk szét."
- - - - -
1963: Dallasban megölték John F. Kennedyt, az Egyesült Államok 35. elnökét.
- - - - -
1984: aláírásgyűjtés Dorogon az égetőmű ellen.
- - - - -
A Magyar Közoktatás Napja.
(A Pedagógusok Szakszervezete kezdeményezésére 1991 óta.)

2005. november 23.

1221: X. (Bölcs) Alfonz spanyol költő, tudós, Kasztília és Leon királyának születése (+1284. ápr. 4.). Általános és Nagy Történelem című műve a kultúra számos területét öleli fel. Udvarát vallási és eszmei türelem jellemezte, maga köré gyűjtötte kora jelentős zsidó, muzulmán és keresztény tudósait. Ő teremtette meg a spanyol irodalmi nyelvet.
- - - - -
1860: Karl Hjalmar Branting svéd politikus (Béke Nobel díj 1921) születése (+1925. febr. 24.).
Miniszterelnökként küzdött a leszerelésért és a katonaidő csökkentéséért.
- - - - -
1918: Választójog Magyarországon férfiaknak betöltött 21. évtől, írni-olvasni tudó nőknek 24. évtől (1918. évi I. néptörvény).
- - - - -
1937: Szulejman Sztalszkij lezg költő halála (szül. 1869. máj. 18.). A lezg nép Dagesztánban él, nyelvüket 220 ezer ember beszéli. A lezg irodalom legkiemelkedőbb alakja Sztalszkij volt, aki szinte egész életében szülőfalujában élt és alkotott. Művészete, szerelmi lírája népének folklórjából ered, verseinek nagy része dallammal együtt született.
- - - - -
1961: Megalakul a WWF első nemzeti szervezete (Anglia). www.panda.org
- - - - -
2001: A hágai Nemzetközi Törvényszék vádat emelt Slobodan Milosevic volt jugoszláv elnök ellen népirtás és népirtásban való bűnrészesség vádpontok alapján az 1992-95-ös boszniai háborúban játszott szerepe miatt.
- - - - -
2001: A számítástechnikai bűnözés elleni nemzetközi egyezményt Budapesten írta alá 26 európai és 4 tengerentúli ország (Kanada, Japán, a Dél-afrikai Köztársaság és az USA).

2005. november 24.

1642: Abel Janszoon Tasman holland hajós "felfedezte" a Van Diemen földet (1855-től Tasmania).
(Mára már egyetlen bennszülött sem él Tazmániában.)
- - - - -
1826: Carlo Lorenzini Collodi olasz író, újságíró születése (+1890. okt. 26.). Részt vett Olaszország nemzeti egységéért folytatott harcában. Az 1881 és 1883 között folytatásokban megjelent Egy bábu története, azaz Pinocchio kalandjai világhírűvé tették.
- - - - -
1859: Megjelent Charles Darwin angol természettudós A fajok eredete című műve az evolúcióról, a fajok fejlődésének a természetes kiválasztódáson alapuló elméletéről.

1912: Háborúellenes nyilatkozatot fogadott el a II. Internacionálé IX. kongresszusa Baselben. Háború esetére a szociáldemokrata pártokat forradalmi akcióra hívta fel.
- - - - -
1915: Lőrincze Lajos nyelvész születése (+1993. okt. 11.). Szép magyar beszéd tanácsait milliók szerették a rádió 1952-ben indult Édes anyanyelvünk sorozatában.

1957: Elindult Vivian Ernest Fuchs brit sarkkutató Antarktisz-expedíciója, amely 1958. március 2-án, 3440 km megtétele után érte el a Scott-bázist. Ekkor sikerült első alkalommal átszelni az Antarktiszt.
- - - - -
1963: A Kennedy-gyilkossággal vádolt Lee Harvey Oswaldot - akit éppen a bírósági tárgyalásra vittek Dallasban - lelőtte Jack Ruby.

- - - - -
1977: A Thor Heyerdahl norvég etnológus vezette nemzetközi legénység nádból épült hajóján útra kelt, bizonyítandó, hogy a sumérok tengeren át is eljuthattak Indiába és Afrikába. A négy hónapig tartó utazás az iraki Tigris folyóról indult, s a Perzsa-öbölben, majd az Arab-tengeren át Pakisztánig folytatódott, 4000 mérföld megtétele után a Vörös-tengeren ért véget.
- - - - -
1996: A Népstadiont nemzetközi békeemlékművé avatták.
Világszerte közel ezer ilyen van, pl. a Niagara vízesés és a Sydney Operaház.
- - - - - - - - - -

2005. november 25.

1867: Alfred Nobel szabadalmaztatta a dinamitot.
(A tudomány története a feltalálók utólagos megbánásainak története, amikor látják, mit okoznak a találmányaik?)
- - - - -
1921: Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő születése (+1981. máj. 27.).
"Minden szeretet tragikus a földön. S fordítva is: szeretet nélkül nincs tragédia."
- - - - -
1952: Londonban bemutatták Agatha Christie Egérfogó című bűnügyi drámáját. Ma is játsszák, ez tartja a megszakítás nélkül legrégebben játszott színmű Guiness rekordját.
- - - - -
1953: A magyar labdarúgó "Aranycsapat" a londoni Wembley stadionban 6:3 arányban legyőzte a hazai pályán 90 éve veretlen angol válogatottat.

1969: John Lennon, a Beatles együttes tagja visszaküldte a királynőnek 1965-ben kapott kitüntetését, tiltakozásul a biafrai brit politika és az Egyesült Államok vietnami beavatkozásának londoni támogatása ellen.
- - - - -
1996: Az IMWAC (International Movement We Are Church, Mi is az egyház volnánk) nemzetközi katolikus megújulási mozgalom megalakulása.

A papok nősülhessenek, a nők is lehessenek papok, a papoknak legyen beleszólásuk püspökök választásába, az egyházi vezetők ne szóljanak bele az emberek szexuális életébe (pl. családtervezés), bátrabban álljanak ki az igazságosságért, békéért és a környezet megóvásáért: we-are-church.org
- - - - -
Nők elleni erőszak megszüntetéséért világnap
- + -
A fiatalon, 15-44 évesen meghalt nők 7 %-ánál a halál oka erőszak. Az USÁ-ban, Kanadában, Izraelben, Ausztráliában a nőgyilkosságok 40-70 %-át a férjek és barátok követik el. Egyiptomban gyakran a családjuk megöli a megerőszakolt nőket, hogy megszabaduljanak a szégyentől. Tanzániában évente félezer nőt végeznek ki boszorkányság vádjával. (Néhány adat a 2002-es WHO jelentésből.)
- - - - -
Az ír fanaptár R (ruis, azaz bodza) hónapjának (nov. 25 - dec. 22.) kezdete.
A bodza (Sambucus) legközönségesebb 'gyomfája' kontinensünknek, gyógyhatású, virágját, termését, levelét, kérgét, fáját hasznosítják.
- - - - -

Holnap nemzetközi Ne vásárolj semmit! nap lesz.
Ez nem arra figyelmeztet, hogy akkor ma vásárolj be több napra :-)))
Amit ma megvehetsz, ne halaszd holnapra, hanem holnaputánra, hátha akkor már meg sem kell venned.
- - - - - - - - - -

Nawesh: Nem könnyű… Elmentünk a Corába, mert 200 Ft-ba került a gyermek harisnyanadrág és Sárának kellett venni. Vettünk ötöt. S nem ezer Ft-ot költöttünk, hanem 5 ezret, mivel mást is vettünk…

2005. november 26.

1862: Stein Aurél (Sir Mark Aurel Stein) régész, történész, orientalista, utazó és földrajztudós, akadémikus születése (+1943. okt. 26.). Brit szolgálatban több alkalommal kutatott Belső-Ázsiában, bejárta Nagy Sándor hadjáratának útvonalát. Felfedezte a híres tunhuangi barlangtemplomot és könyvtárat. Több művében foglalkozott az ind történelem és az indo-szkita uralom vallási és művelődési viszonyaival. Sok tízezer páratlan leletét a British Museum őrzi. Könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. 81 éves korában kapott engedélyt, hogy Afganisztánban kutasson, Kabulban halt meg. 42 éves korától brit állampolgár volt, 1912-ben lovaggá ütötték.
- - - - -
1922: A Luxor menti Királyok Völgyében Howard Carter brit régész és megbízója, Lord Carnarvon beléptek a november 5-én felfedezett királysírba, ahol 3300 éves kincshegyre bukkantak. Ezúttal első alkalommal találtak olyan egyiptomi uralkodói temetkezési helyet, amely teljes egészében épségben megmaradt. A felfedezett múmia, az ismeretlen Tutanhamon ezzel a legismertebb fáraó lett.
- - - - -
1948: A nők egyenjogúságáról szóló XLIII. törvény.

1987: Rockenbauer Pál újságíró, filmszerkesztő halála (szül. 1933. jan. 14.). Levante vizén címmel ő rendezte az első expedíciós filmsorozatot. Egymillió lépés Magyarországon címmel országismertető sorozatot készített.

1989: Svájci népszavazáson 35 % a hadsereg megszüntetése mellett.
- - - - -
Nemzetközi "Ne vásárolj semmit!" nap (13. éve, adbusters.org)

- + -
A boldogsághoz a szeretetkapcsolatokban, szellemiekben és lélekben gazdagság vezet - ehhez pedig elsősorban idő kell.
Amire pénzt adsz ki, arra az életed óráit, napjait adtad oda (amit robotban kellett töltened, hogy azt a pénzt megkeresd), és a természet épségéből egy darabot (amit munkáddal és fogyasztásoddal túlterhelsz).
Egy angliai felmérésben az emberek nagyobb része a karácsonyi ajándékvásárlást a legstresszesebb eseménynek mondta.
Sokan még egy költözésnél vagy válásnál is nagyobb lelki tehernek tartották.

- - - - -
Békére nevelés hét (nov. 26-dec. 4, War Resisters League, USA) a háborús játékok, a sorozás és a fegyverbirtoklás ellen.
- + -
A háborús játékok elleni világnap
- - - - - - - - - -

2005. november 27.

i.e. 8: Quintus Flaccus Horatius római költő halála (szül. i.e. 65. dec. 8.). 162 verse a latin irodalom csúcsa; írt szatírákat, ódákat, episztolákat.
- - - - -
1701: Anders Celsius svéd fizikus, csillagász születése (+1744. ápr. 25.). 1737-ben tervezte meg hőmérsékleti skáláját.
- - - - -
1782: A Zong rabszolgaszállító hajó, amely szept. 6-án indult Liverpoolból, Jamaikára ért, de Luke Collingwood kapitány úgy döntött, nem köt ki. Megrémülve megbízói gazdasági veszteségétől, mert hogy gyakorlatlansága miatt túl sok rabszolga betegedett meg útközben s vált így eladhatatlanná, napokig körözött a tengeren. Végül biztosítási csalás mellett döntött és 133 beteg rabszolgát a tengerbe dobatott, mintha útközben haltak volna meg.
Az eset kiderült és megrázta a közvéleményt, de még így is csak negyedszázaddal később, 1807-ben szüntették meg a rabszolgakereskedelmet az Egyesült Királyságban.
Joseph Mallord William Turner 1840-ben Rabszolgahajó c. olajfestményén örökítette meg a betegek tengerbe dobását.
- - - - -
1895: Alfred Nobel végrendeletében létrehozta a Nobel-díjat.
- - - - -
1917: Casio Tadao japán üzletember születése (+1993. márc. 4.). A kalkulátor és a digitális óra egyik atyja. 1949-ben kiállításon látott egy íróasztal nagyságú elektronikus motoros számológépet. Öt év múlva az általa készített számológép már csak hátizsáknyi és 30 kg-os volt.
- - - - -
1931: Bemutatták minden idők egyik legsikeresebb magyar filmvígjátékát, a Hyppolit, a lakájt.
- - - - -
1942: Jimi Hendrix (James Marshall) amerikai gitáros születése (+1970. szept. 18.). Virtuozitásban nem akadt párja. Sajátosan ötvözte a bluest, a rockot és a rhythm and bluest, valamint a fekete és mexikói folkot. A kábítószer, az ital és a gyógyszerek következtében 28 évesen halt meg.
- - - - -
2005. november 28.

1582: William Shakespeare és Anne Hathaway házasságot kötött.
- - - - -
1796: Bezerédj István reformpolitikus születése (+1856. márc. 6.). Az első olyan földesúr, aki 1836 után jobbágyaival örökváltsági szerződést kötött, s 1844 után önként adófizetést vállalt.
- - - - -
1820: Friedrich Engels német filozófus születése (+1895. aug. 5.). Marxszal együtt a dialektikus és történelmi materializmus filozófiájának megalkotója. Részt vett a munkásság nemzetközi szervezete, az I., majd a II. Internacionálé megalakításában.
- - - - -
1887: Az első villamos elindult Budapesten, Európában elsőként. A Teréz körúton a Nyugati pályaudvar-Király utca között, max. 10 km/h sebességgel járt, egy vágányon, alsó vezetékkel, favázas kocsikkal.
- - - - -
1964: Elindították a Mariner-4 amerikai űrszondát a Mars felé. Ez volt az első űreszköz, amely fényképeket továbbított a Földre egy másik bolygó felszínéről.
- - - - -
1994: Norvégia népszavazáson elutasította az Európai Uniós tagságot.
- - - - -
2000: A holland képviselőház törvényben engedélyezte az eutanáziát, a gyógyíthatatlan betegek jó szándékú halálba segítését kifejezett és megerősített kérésükre.
- - - - -
2004: Az egész német hadseregre kiterjedő vizsgálatot rendeltek el, miután kiderült, hogy több kaszárnyában embertelen, megalázó módszerekkel, esetenként kínzásokkal, nemi erőszakkal tarkítottan folyt a kiképzés. Több öngyilkosságnak mondott haláleset is történt.
- - - - - - - - - -
ADATOK: WWW.BOCS.HU
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. dec. 5., hétf. 16:28

2005. november 29.

1832: Louisa May Alcott amerikai írónő születése (+1888. márc. 6.). Az antialkoholizmus és a női választójog aktív harcosa. Moralizáló, önéletrajzi jellegű gyermekregényei ma is közkedveltek humoruk, könnyed előadásmódjuk miatt.
- - - - -
1907: Jankovich Ferenc Kossuth-díjas költő, író születése (Székesfehérvár) (+1971. márc. 9.). Párizsban franciául tanított magyar nyelvet és irodalmat, 1932-ben ott születtek első versei. A Nyugat, a Válasz és a Magyar Csillag irodalmi folyóiratok munkatársa volt. Verseit két ízben Baumgarten-díjjal tüntették ki. A parasztság ügyének kötelezte el magát, csatlakozott a népi írók mozgalmához. A háború után ő írta a népi kollégiumi mozgalom indulójának szövegét, a Sej, a mi lobogónkat. Az 1950-es években elnémították.
- - - - -
1945: Kikiáltották a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot, amelyhez Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia és Crna Gora (Montenegró) tartozott. A miniszterelnök és a külügyminiszter Joszip Broz Tito lett.
- - - - -
1947: Az ENSZ 181. számú határozata eltörölte Palesztina területén a brit mandátumot, és kimondta egy zsidó és egy arab (palesztin) állam létrehozását, Jeruzsálemet pedig ENSZ-igazgatás alá helyezte.
- - - - -
1984: A Vatikánban aláírták az Argentína és Chile közötti béke és barátsági szerződést. A két ország 1979-ben kérte fel a Vatikánt a közvetítésre a határviszályokban.
- - - - - - - - - -
adatok:www.bocs.hu

2005. NOVEMBER 30.

1835: Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) amerikai író születése (+1910. ápr. 21.). Regényeit (Huckleberry Finn, Tom Sawyer kalandjai, Koldus és királyfi, Egy jenki Arthúr király udvarában, Az egymillió fontos bankjegy) többször megfilmesítették.
- + -
1900: A magyar autóklub elődje, a Magyar Királyi Automobil Club ötven taggal megalakult. A fővárosban 38 autónak volt rendszáma és 49 vezetőnek jogosítványa.


- - - - -
1963: Átadták a forgalomnak az Astoria aluljárót, amely 11 hónap alatt készült el. A főváros első gyalogos aluljárója 600 négyzetméter alapterületű. 1970-ben metrólejárattal bővült.
(Az utcákat az emberek elől elfoglalták a büdös, zajos, koszos, veszélyes gépek. Az Európai Unióban minden harmadik ember élete során megsérül közlekedési balesetben.)
- - - - -
1982: A televíziós képújság megkezdte rendszeres kísérleti adását. Hírek mellett közhasznú tudnivalókat is közöl.
- - - - -
2001: George Harrison angol beat-zenész halála (szül. 1943. febr. 25.). 1958-tól játszott a később Beatles néven klasszikussá vált zenekarban. John Lennon mellett ő is szívére vette az emberiség sorsát és azokon a maga eszközeivel próbált segíteni. Az egyik legszebb példája volt ennek az általa szervezett, filmen és tripla lemezen megjelent Bangladesh-koncert.
(A több mint 120 milliós Bangladesh kb. nyolcszáz százalékosan túlterheli területének eltartóképességét, így az ökológiai pusztulás egyre gyorsul. Hiába fogyasztanak keveset, mivel népsűrűsége már most sokszorosa Magyarországénak és a nők elnyomottsága miatt magas a népszaporulata, az évtizedek óta tartó katasztrófa csak erősödik.)
- - - - -
2002: A nigériai zavargások miatt Abuja helyett Londonban kezdődött a Miss World szépségverseny döntője.
Nigériában iszlám szélsőségesek zavargásokat robbantottak ki, mert a szépségversenyt erkölcstelenségnek tartották. Több mint kétszázan meghaltak, 22 keresztény templom, 8 mecset és 10 szálloda rongálódott meg.
A mintegy 250 népcsoportban 120 millió lakosú Nigéria 12 északi szövetségi államában 2000-ben bevezették a rendkívül szigorú iszlám törvénykezést, a saríát. A keresztény népesség tiltakozásai során többezren estek áldozatul.
A muszlimok ellenszenvét fokozta, hogy a szépségkirálynők egy része bojkottot hirdetett, amiért júliusban Nigériában a saría nevében megkövezés általi halálra ítéltek egy anyát, akinek házasságon kívüli gyermeke született, és augusztusban az iszlám fellebbviteli bíróság helybenhagyta a döntést. Csak miután az államminiszter megakadályozta a kivégzést, utaztak el a versenyzők Nigériába, ahonnan vasárnapra virradó éjjel menekítették ki őket.
(Az ember azzal kerül majd ki a kőkorszakból, amikor már nem csupán biológiai lényként viszonyul a szexualitásához és a termékenységéhez.)

- - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

Előző

Vissza: Vegetáriánus évfordulók

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron