évfordulók a fenntartható fejlődésért

Hírek, érdekességek a vegetárius hírességek életéről az ókortól napjainkig

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. máj. 14., szomb. 17:20

2005. május 12. csütörtök

1581: A kolozsvári egyetem megalapítása. Báthori István erdélyi fejedelem Kolozsvárott egyetemi célra a jezsuitáknak adományozta az üresen álló ferences kolostort, a Farkas utcai gótikus templomot és három falut. Az egyetem teológia és filozófia fakultással indult, s az alapítást XIII. Gergely pápa bullával is megerősítette.
- - - - -
1881: Megindult a világ első rendszeres villamosjárata a Berlin közelében fekvő Lichterfeld pályaudvarától a két és fél kilométernyire fekvő Kadett Intézetig.
- - - - -
1979: Ványa Richter észt baptista sorozása. Mivel nem akart fegyvert fogni, agyongyötörték és többször megkísérelték megölni a szovjet hadseregben. Két év után hadirokkantként leszerelték.
- - - - -
1992: Ismeretlen tettesek felrobbantották Dr. Fodor István (ld. nov. 2.) erdő-újratelepítő egyetemi kísérleti állomását a Róna havason (Kárpátalja, Ukrajna).
- - - - - - - - - -
2005. május 13. péntek

609: Rómában a Pantheont keresztény templommá alakították át és ennek kapcsán bevezették mindenszentek ünnepét és az azt követő halottak napját.
A VIII. században november 1-re tevődött át, valószínűleg azért, hogy a kelták régi népi újesztendejét beolvasszák a keresztény ünnepkörbe.
- - - - -
1398: Boldog Magyar Antal ferences szerzetes halála (szül. 1300 körül). 1350-ben Rómába zarándokolt, meglátogatta Assisit és Szt. Ferenc sírját. 1371-ben súlyos beteg lett, és Foligno városában ápolták a Szentlélek tiszteletére alapított ispotályban. Felgyógyulása után fogadalma szerint élete fogytáig az ispotály betegeit ápolta. Testét az ispotály templomának egyik kápolnájában temették el. Sírja nyomban halála után zarándokhely lett.
- - - - -
1635: Gyulafehérváron az erdélyi országgyűlés előírta a szombatosoknak, hogy karácsonyig valamelyik bevett vallásra térjenek át. A szombatosok keresztény közösség volt, amely a zsidó vallás törvényeit alkalmazta.
- - - - -
1848: A pest-budai nyomdászok munkáltatóikkal megkötötték az első kollektív szerződést. A megállapodás szerint felemelték a béreket, és a napi munkaidőt 10 órában határozták meg.
- - - - -
1871: Herman Ottó lelkes cikkben számolt be Párizsból a kolozsvári Magyar Polgár c. lapnak az (egyébként általa nem túlzottan kedvelt) Kommün döntéséről, hogy a Vendome tér 42 m magas oszlopát (melynek „domborművei a hamis Gloire fényébe mártott erőszakot, bitorlást, gyilkosságot, jogtiprást dicsőítik”) ledöntik, méghozzá csúfondárosan, egy tíz méter magas, a nép által összehordott trágyadombra.
- + -
A hatalom mindenkori illegitimitásának jó példája a Vendome tér oktogonja (benne a Ritz szálló és az igazságügyi minisztérium palotája), amely a Napkirály korában készült és eredetileg XIV. Lajos lovasszobrának adott keretet. A forradalom a Szabadság emlékművét állította a helyébe, amit Napóleon 1806-ban cserélt fel a 43 m magas oszloppal, 160 méternyi szalagként rácsavarodó, haditetteit ábrázoló domborművel, tetején saját római császárként pózoló szobrával. A Restauráció éveiben a Bourbon-liliom váltotta fel az alakot, Lajos Fülöp újra Napóleon-szobrot rakatott fel, de már csak kabátban és a nevezetes kalapban, III. Napóleon visszatetette az eredeti császári alakot, ezt döntötte le a Kommün. 1974-ben újra fölállították.
- - - - -
1940: Winston Churchill háborús beszéde az angol parlamentben így kezdődött: "Nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket".
- - - - -
1963: Jugoszláviában új szövetségi alkotmányt fogadtak el, amelynek része volt a Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma is. A dokumentum egyenrangú és tartós tényezőnek tekintette a nemzetiségeket, és speciális kisebbségi jogokat is megfogalmazott (amelyek azonban gyakran csak a deklaráció szintjén maradtak).

Nawesh – A történelem kereke néha visszafelé forog. Ma még jogaik sincsenek a délvidéki magyaroknak. Ide kapcsolódó hír, hogy jogilag el sem veszítették magyar álampolgárságukat!!!
http://www.demokrata.hu/magyarokok0506

- - - - -
1981: Merényletet követtek el II. János Pál pápa ellen Rómában.
- - - - - - - - - -
2005. május 14. szombat

1553: Valois Margit francia és navarrai királyné születése (+1615. márc. 27.). II. Henrik és Medici Katalin leánya Guise herceg szeretőjeként élt gondtalanul, mígnem bátyja, IX. Károly rákényszerítette, hogy menjen feleségül a hugenották vezéréhez, a későbbi IV. Henrikhez (1572). Amikor V. Sixtus pápa 1585-ben kiátkozta Henriket, Margit elhagyta férjét, még fegyvert is fogott ellene. 1589-ben Henrik lett a francia király, s most ő szeretett volna elválni Margittól, aki azonban csak 10 év múlva egyezett a válásba bele, nehogy Henrik elvehesse szeretőjét. 1605-től Párizsban élt, s felváltva ájtatoskodással és szerelmi kalandokkal múlatta az időt. Emlékiratokat és költeményeket is írt, előbbieket 1848-ban adták ki először, versei és levelei is megjelentek. Vele kihalt a Valois-család női ága is.
(Tanulságos kis korrajz egy uralkodói élet tükrében.)
- - - - -
1946: A magyar parlament becikkelyezte a csehszlovák-magyar lakosságcserérol szóló egyezményt, amelyet február 27-én írtak alá. Az egyezmény értelmében annyi felvidéki magyart telepíthettek ki – akarata ellenére is – Csehszlovákiából, ahány magyarországi szlovák önkéntesen el akarta hagyni a trianoni országterületet.
- - - - -
1954: A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről egyezmény született Hágában. Már 103 ország írta alá, Irak is, de az USA és Nagy-Britannia nem.
(Bagdad 2003-as ostromát az emberiség legősibb mezopotámiai kulturális emlékei is rettenetesen megszenvedték.)

Nawesh – Anélkül, hogy összeesküvés elméleteket gyártanánkJ megjegyezném, hogy Irak területén létezett az egyik legősibb „újkori” kultúra, a sumer kultúra. Milliónyi ékíratos tábláikból sok-sok még nincs is lefordítva. S Sumer bizony rokon nép a magyarral is. Joe-ék meg mennek és szétrombolják az egészetL
- - - - -
1955: Aláírták a Varsói Szerződést a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, NDK, Románia és a Szovjetunió. Közvetlen előzménye az volt, hogy az NSZK belépett a NATO-ba. Ezután a szovjet csapatok "segítséget nyújtva" a "nyugati agresszorok" ellen, tovább állomásoztak a kelet-európai országokban.
- - - - -
1962: Az USA újra kísérleti atombomba-robbantásokat kezdett a légkörben.
- - - - -
1984: A Magyar Olimpia Bizottság közleményt adott ki, miszerint a magyar sportolók, a többi szocialista ország sportolóihoz hasonlóan, nem vesznek részt a Los Angelesben megrendezésre kerülő játékokon. 26 magyar állampolgár nyílt levélben tiltakozott a részvétel lemondása ellen.
- - - - -
1994: Tábornoki rangot kapott az új magyar katolikus tábori püspök.
Elődje, Dr. Hász István, az 1942-ben teljes egyházi jóváhagyással kiadott katona-imakönyvben (vö. jún. 23.) kárhozattal fenyegette a katonaság-megtagadókat.
- + -
"Végtelenül elszomorító és sajnálatraméltó az a körülmény, hogy a hadsereg kötelékében még mindig találhatók olyan egyének, kik hutlenül, esküszegoen, önként elhagyják azt a zászlót, amelyre felesküdtek. Megfeledkeznek a Haza iránti nagy kötelességeikrol, azt hiszik, hogy így büntetlenül boldogan élhetnek. A mardosó lelkiismeret azonban nem ad nyugtot, bármerre mész, nyugalmat sehol sem találsz. Helyzeted minden pillanatban szörnyubb és szörnyubb lesz, - üldözoidet mindig ott fogod látni magad körül. Testvérem, ne engedd magad senkitol félrevezettetni... Ne feledd azt, hogy ha itt a földön az igazságszolgáltatás sújtó keze nem érintene, az igazságos Istentol, az örök bírótól méltó büntetésed elnyered!"
- - - - -
1997: Hódmezovásárhelynek ítélték az Európa Tanács által kiadott Becsületzászlót, amely az Európa Díj után a második legnagyobb kitüntetés. Azok a települések kaphatják meg, amelyek kimagasló munkát végeznek az európai eszme, az európai együttmuködés érdekében.
- - - - - - - - - -

adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged


HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. máj. 18., szer. 15:58

2005. május 17.kedd

1749: Edward Jenner angol orvos születése (+1823. jan. 26.). Felfedezte, hogy a tehénhimlő váladéka alkalmas az emberi himlő elleni immunizálásra, s kidolgozta a himlő védőoltását.
- - - - -
1809: Napóleon dekrétumával Franciaország bekebelezte az egyházi államot.
- - - - -
1814: Norvégia szabad, független és oszthatatlan királyság – mondta ki az Eidsvollban összeült népgyűlés új alkotmány elfogadásával, válaszul az addig Dániához tartozó Norvégiát ért svéd támadásra, mely miatt Dánia lemondott Svédország javára Norvégiáról (kivéve Izlandot, Grönlandot és a Feröer-szigeteket).
- - - - -
1865: Párizsban 20 ország létrehozta a Nemzetközi Távközlési Egyesületet. Távközlési világnap

Nawesh – Tudsz-e élni mobil, telefonálás nélkül? Mennyire vált az életed részévé az állandó kommunikáció?
- - - - -
1871: Vízrebocsátották a Lajta nevű hajót, a kiegyezés után születő magyar ipar jelképét. Az akkor nagyon korszerűnek számító monitor átvészelte a kort, a háborúkat és 1992-ben már a világ legöregebb páncélos hadihajójának számított.
- - - - -
1891: Végleges formájában, a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete néven megalakult a Magyar Vöröskereszt.
- - - - -
1941: Csilla Freifrau von Boeselager (Fényes Csilla) magyar származású német bárónő születése (+1994. febr. 23.). A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója. Az 1988-ban Németországban megalakult Ungarischer Malteser Caritasdienst 1989. februárban Budapesten egyesületté alakult. Körülbelül 70-80 millió márka értékű segélyt juttatott el a kelet-európai kórházakba és szociális otthonokba.

1949: Nagy-Britannia elismerte az Ír Köztársaságot, azzal a kikötéssel, hogy Észak-Írország Nagy-Britanniához tartozik.

Nawesh – S milyen sokan elvéreztek már az északír harcokban. Számomra itt veszíti értelmét az Európai Únió eszméje: légies határok, mindkét ország az EU tagja, mégis vérre menő küzdelmet folytatnak Ulster hovatartozásáért. Van értelme így az Unio eszméjének?

1998: Philip Berrigan öt Ploughshares (Ekevasat a kardokból) aktivistával vért locsolt szét egy B-52 bombázó pilótafülkéjében az Andrews légitámaszpont (USA) éves légibemutató napján. Tettük és - a látogatók tömege és a média előtt végbemenő - letartóztatásuk felhívta a figyelmet, hogy ezek tömeggyilkos eszközök.
Philip testvére, Daniel ekkor épp börtönben volt. Mindketten katolikus papok, több mint harminc éve hajtottak végre erőszakmentes akciókat. Életünk legszebb napja címmel film mutatta be 1973-ban, amikor betörtek egy amerikai hadkiegészítő parancsnokságra és Vietnamba szóló behívókat öntöttek le vérrel az aktaszekrényekben, más alkalommal pedig a behívókból máglyát raktak egy hadkiegészítő parancsnokság udvarán és napalmtűzben égették el, szemléltetve, hogy ezek a behívók emberek vérének kiontására és emberek élve elégetésére kiadott parancsok.
Philip és felesége (Elizabeth McAlister) egy Jónás Háza erőszakmentes ellenállás közösséget alapítottak Baltimoreban. 2002. dec. 6-án halt meg rákban. Életében összesen kb. 11 évet volt börtönben erőszakmentes tiltakozásai miatt.
Daniel jezsuita, nyolcvan éves elmúlt, New Yorkban él és sokadik könyvét írja. 2002. ápr. 24-én a Rapture of the Gospel c. könyv elolvasása után ezt írta a Bocsmagazin szerkesztőjének: "Kedves Gyula barátom, gratulálok a könyvetekhez. A hűség és bátorság ezen története inspiráló itt az erőszak és zűrzavar idején. Isten áldja egész közösségeteket."
- - - - -
2005. május 18. szerda

1872: Earl Bertrand Arthur William Russell angol matematikus, filozófus születése (+1970. febr. 2.). Irodalmi Nobel-díjat kapott 1950-ben. Jelentőset alkotott a matematikai logika területén.
Az első világháborúban katonaság-megtagadó volt, pénzbüntetésre ítélték, tanári állását elvesztette. 1943-ban is kitették tanári állásából háborúellenes tevékenysége miatt.
1960-tól a háborúellenes brit "100-ak bizottságának" vezetője és haláláig az USA vietnami háborújában elkövetett bűncselekmények kivizsgálására alakult, őróla elnevezett nemzetközi bíróság elnöke volt.
- - - - -
1899: Az első nemzetközi békekonferencia Hágában, Európa, Ázsia és Amerika 26 országának csúcstalálkozója.
(II. Miklós orosz cár kezdeményezte, noha az ő külpolitikáját is a hódítás, terjeszkedés, a befolyási övezetek kiterjesztésének igénye jellemezte.)

Nawesh: nem biztos, hogy erről az eseményről szól, de egy szép magyar film: Az évszázad csütörtökig tart. A szépséges és akkor még nagyon-nagyon fiatal Marozsán Erika játszott benne.
- - - - -
1917: Az USA bevezette a háborús sorozást. Az alternatív szolgálat késedelmes kialakítása és a hadsereg brutalitása miatt az alternatív szolgálatot kérő mennonitáknak csak kb. 60 %-a került civil szolgálatba, 30 %-ukat táborokban tartották fogva ítélet nélkül. Egytizedük (138-an) került bíróság elé, 222 más vallásos és 143 nem-vallásos katonaság-megtagadóval együtt. Az ítéletek: 5-30 év börtön, de 142 esetben életfogytiglan, 17 esetben pedig halál. A börtönökben (pl. Alcatraz) jónéhányan meghaltak a szörnyű bánásmód miatt. Sok közösség Kanadába menekült.
Végül a halálos ítéleteket nem hajtották végre, az első világháború befejeződése után néhány hónappal elnöki kegyelemben részesültek és szabadultak a túlélők.
- - - - -
1920: Karol Wojtyla lengyel katolikus pap születése. II. János Pál néven a 264. római pápa, krakkói érsekként 1978. október 16-án választották meg. Ő az első lengyel származású katolikus egyházfő.
- - - - -
1980: Előre láthatóan, de a vártnál sokkal nagyobb erővel tört ki a Mount St. Helens tűzhányó (USA), így 57 ember életét vesztette, köztük sok kutató és operatőr, akik a kitörést filmezték.
- - - - -
Múzeumok nemzetközi napja
- - - - -
Internet világnap
- - - - - - - - - -
Nawesh – Ha nem lenne Internet, akkor nem olvashatnád ezt az üzenetetL
Adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. máj. 19., csüt. 15:47

2005. május 19. csütörtök

1456: A pozsonyi egyetem felállítását Mátyás király kezdeményezésére engedélyezte II. Pál pápa.
- - - - -
1688: Székesfehérvár várát a török őrség szabad elvonulás feltételével feladta Batthyány Ádám grófnak.
- - - - -
1736: Először használták a kronométert, John Harrison angol ácssegéd, műkedvelő órás (idő és helymeghatározásnál azóta nélkülözhetetlen) hajózási műszerét, a Centurion hadihajón.
- - - - -
1802: Bonaparte Napóleon megalapította a Becsületrendet, amely mai napig a legmagasabb katonai és polgári kitüntetés, illetve rendjel Franciaországban.
- - - - -
1926: Benito Mussolini bejelentette, hogy a demokrácia megbukott, így létrejött az első fasiszta állam.

Nawesh – Erről az időszakról, az emberi kicsinyességről szól a maléna c. film, a csodálatos Monica Beliccival. J
- - - - -
1971: Felbocsátották a Mars-2 űrszondát, leszálló egysége képeket közvetített s végül november 27-én becsapódott a Mars bolygó felszínébe. Ez volt az első sikeres Mars-expedíció.
- - - - -
1974: Az első kísérleti (földalatti) atombomba-robbantás Indiában.

Nawesh – India a csodák földje. Sajnos több tízezer év után újra atomhatalommá váltL

2004: Irakban egy amerikai helikopter esküvői sokadalomra támadt, a félszáz halott fele nő és gyermek.
- - - - -
2004: A kiszabható legnagyobb (!) büntetést, 1 (azaz egy!) év börtön ítéletet kapott az első ilyen perben egy iraki foglyokat kínzó amerikai katona.
(Más amerikai katonák azért kerültek hadbíróság elé, mert dezertáltak, hogy ne kelljen ilyen kínzásokat végezniük.)

- - - - -
Tömegtájékoztatás világnapja
- - - - - - - - - -
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. máj. 20., pén. 6:17

2005. május 20. péntek
325: Nagy Konstantin római császár megnyitotta a keresztény püspökök első "egyetemes" (az egész birodalomra kiterjedő) zsinatát a kisázsiai Niceában (ma: Iznik). Elfogadtatott egy ökumenikus hitvallást, a Nicaeumot.
(Noha meg sem volt keresztelve még, vette magának a jogot, hogy zsinatot hívjon össze és elnököljön rajta. A Birodalomnak egységesítő vallásra volt szüksége. A hitvallásban nem szerepel a szeretet szó, sem Istennel, sem Jézussal, sem az emberrel kapcsolatban.)

Nawesh – talán minden próféta és avatár attól tart a legjobban, ha tanítását pártfogásába veszi egy diktátor. És államvallássá lesz a tanítás…
- - - - -
1092: Ülésezett a szabolcsi zsinat, az első ismert helyszínű és időpontú országgyűlés a történelmi Magyarország területén.
- - - - -
1498: Vasco da Gama portugál hajós Afrika megkerülésével elérte India partjait és kikötött Kalikutnál, India délnyugati részén. Kereskedelmi telepet hozott létre és megkezdődött a portugál gyarmatosítás.
(Szegény Indiára távoli agresszív rablók találtak rá.)

Nawesh – hallott valaki a jezsuita da Nobiliról? Minden adat érdekelneJ

1986: Fr. Erviti spanyol jezsuita tanár, az indiai Szt. Xavér szociális szolgálat társaság (Saint Xavier Social Service Society) alapítójának (1976) halála. Közösségszervezés, egészség, környezet, nők és gyermekmunkások oktatása. Munkáját 1987 óta Cedric Prakash folytatja.
- - - - -
1994: "Az állam köteles érvényesíteni mindenki jogát az egészséges környezethez. Nincs szabadsága arra, hogy a környezet állapotát romlani hagyja vagy a romlás kockázatát megengedje. Nem léphet vissza a megelőzéstől az utólagos szankcionálás felé." (28/1994. Alkotmánybírósági határozat)
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. máj. 21., szomb. 14:51

2005. május 21. szombat

1369: V. Károly német-római császár hadat üzent Angliának, ezzel megkezdődött a százéves háború.
(Nem gondolta volna, hogy száz évig fog tartani…)
- - - - -
1502: A Szent Ilona sziget fölfedezése. Joao da Nova Castella portugál szolgálatban álló spanyol hajós az Atlanti-óceán déli részén, Afrikától nyugatra addig ismeretlen szigetet fedezett fel. Napóleon francia császárt ide száműzették 1815-ben, s itt is halt meg 1821-ben.
- - - - -
1877: Az 1877 elején kitört orosz-török háború során az egyesült román fejedelemségek kikiáltották Románia függetlenségét.
- - - - -
1921: Andrej Szaharov születése (+1989). 1948-tól orosz atomfegyvert fejlesztett, 1968-ban publikálta erősödő lelkiismereti aggályait. Kiváltságos helyzetét zaklatások váltották fel, emberi jogi társaságot szervezett, barátait bebörtönözték. Béke Nobel-díjat kapott 1975-ben.
- - - - -
1951: Megkezdődött Budapestről a nemkívánatos elemek kitelepítése. Június 15-ig 6 volt herceget, 52 volt grófot, 41 volt bárót, valamint hozzátartozóikat, 10 volt horthysta minisztert, 12 államtitkárt, 85 tábornokot, 324 törzstisztet, 67 volt csendőr és rendőr főtisztet, 30 volt gyártulajdonost, 46 volt bankárt, 53 volt gyárigazgatót, 93 volt nagykereskedőt, 105 volt nagybirtokost, valamint hozzátartozóikat, összességében 12.748 személyt költöztettek kényszerlakhelyre Békés, Heves, Hajdú-Bihar és Szolnok megyébe.
- - - - -
1979: Bibó István temetésén Illyés Gyula és Kenedi János beszélt. Az 1956-ért életfogytiglanra ítélt, 1963-ban amnesztiával szabadult tudós nem kötötte meg a maga külön kiegyezését, így temetése összehozta a sokféleképp másként-gondolkodókat, ami egy szamizdat Bibó-emlékkönyvben is megtestesült (eredetileg a már meg nem ért 70. születésnapjára tisztelgő kötetnek tervezték).
- - - - -
1981: 65 évesen beiktatták hivatalába Francois Mitterand-t. A háziorvosa által aláírt közlemény szerint egészségi állapota kifogástalan volt. Öt hónappal később előrehaladott prosztatarákot diagnosztizáltak nála, amit nyomban államtitoknak minősíttetett. Állandó orvosi kezelés alatt állt és gyakori depresszió jellemezte. 1988-ban mégis újra indult az elnökségért, nagy többséggel győzött is, választói nem is sejthették az igazságot egészségi állapotáról. Kezelőorvosa Mitterand halála után, 1996-ben kiadott könyvében elismerte: "1994 novemberétől az elnök megítélésem szerint már nem volt alkalmas tisztségére. A betegségén kívül igazán már semmi nem érdekelte."
- - - - -
1997: Noel Browne ír orvos halála (szül. 1915. dec. 20.). 1948-tól egészségügyi miniszterként jelentősen visszaszorította a tüdőbajt, amiben szülei meghaltak gyermekkorában és amiben maga is megbetegedett egyetemistaként.
1950-ben ingyenes anyasági ellátást és 16 éves korig ingyenes orvosi kezelést akart bevezetni, ami a katolikus egyházvezetés viharos ellenállását váltotta ki, mert az abortusz és családtervezés felé vezető lépésnek látták. Az orvosok is ellenezték, mert a bevételeiket féltették. John McQuaid érsek nyomására menesztették a kormányból, de 1951-ben függetlenként újra képviselővé választották. 1982-ig többször is volt még parlamenti képviselő és radikálisan küzdött a katolikus maradiság ellen. 1986-ban publikálta önéletrajzát „Ár ellen” címmel.
A dublini National Gallery-ben egy haladó katolikus művész kereszt alakú festményén látható az alakja, ami nagy vitát váltott ki, hiszen az egyház áldozataként mutatja be.
- - - - - - - - - -
2005. május 22. vasárnap

veg.hu vegetáriánus találkozó Szegeden

337: Flavius Valerius Aurelius Claudius Constantinus római császár halála (szül. 280. körül). A köztudatban ő az, aki államvallássá tette a kereszténységet Rómában.
- + -
A legenda szerint csata előtt a Milvius hídnál keresztény jelképet látott feltűnni az égen – mely egybeesett egy rendkívüli csillagzatnak 312. okt. 10-i feltűnésével - és az “E jelben győzni fogsz” szózatot hallotta, ezért a győzelem után a keresztényüldözést megszüntető türelmi rendeletet adott ki. Valójában ellenfele, Licinius már korábban így rendelkezett, de hát a történelmet nem a vesztesek írják.
Konstantin csak halálos ágyán keresztelkedett meg, annak a hiedelemnek megfelelően, hogy a keresztség lemos minden korábbi bűnt. Volt mit lemosni, pl. Konstantin hatalma érdekében számos rokonát ölette meg, többségüket az államvallási fordulat után:
- Bassianus cézárt, egyik nővére férjét 314-ben,
- Liciniust (Constantia nevű nővérének a férjét) és annak fiát, Licinianust (saját ifjú unokaöccsét) 324-ben,
- második feleségét, Faustát 326-ban (noha 307-ben ezzel a házassággal került be a császári családba, miután eltaszította érte első feleségét, Minervinát),
- apósát, Fausta apját, Maximianust már 310-ben (ezzel nyílt meg előtte az út a legfőbb hatalomhoz),
- Fausta bátyját, Maxentiust 312-ben (ő volt az egyetlen, akit csatában öltek meg),
- első feleségétől, Minervinától született fiát, Crispust 326-ban.
Keresztelkedése előtt még végrendelkezett, hogy fiai tegyék el láb alól testvéreit, akiket felelősnek tartott saját haláláért. A fiúk nem is hibáztak a nagybátyjaiktól és azok családjaitól való megszabadulás tekintetében, így az öröklés kérdése radikálisan leegyszerűsödött. A mészárlástól megmenekült két személy egyike volt Julianus, aki későbbi császársága alatt küzdött a római vallás helyreállításáért, hiszen érthetően kevés csodálatot érzett az effajta kereszténység iránt. (A rövid háttérbe szorítottság után újból államvallássá lett kereszténység emiatt Julianus apostata, azaz hitehagyó melléknévvel látta el a történetírásban.)
- - - - -
1813: Richard Wagner német zeneszerző születése (+1883. febr. 13.).
Első szimfóniája 1833-ban hangzott el Lipcsében. Főbb művei: A bolygó hollandi, A Rajna kincse, A walkür, Siegfried, Trisztán és Izolda, A nürnbergi mesterdalnokok, A Ring, Az istenek alkonya.
Valamennyi operájának szövegét maga írta. 1842-ben szász királyi karmester lett. A Tannha:user 1845-ös bemutatója bukást hozott, csak a Liszt Ferenc vezényelte 1850-es weimari előadáson aratott sikert.
Részt vett az 1848-49-es német forradalomban, ezért nyolc évig zürichi emigrációban kellett élnie.
Szeretője lett a sok művét vezénylő Bülow feleségének, Liszt lányának, Cosimának. Miután már három gyerekük született, Cosima elvált férjétől és 1870-ben összeházasodtak.
Művei előadására a megfelelő helyszínt Bayreuthban lelte meg, A tetralógiát 1876-ban mutatták be a Festpsielhausban, a díszletek és a kosztümök is az ő művei voltak. Utolsó művét, a Parsifalt 1882-ben adták elő Bayreuthban.

Ugy tudom, Wagner is vegetárius volt!
- - - - -
1867: Kossuth megírta híres nyílt Cassandra-levelét, amelyben a kiegyezés ellen tiltakozott. Szerinte végzetes következményei lehetnek, ha Magyarország sorsát Ausztriához kötik a kiegyezők.
- - - - -
1927: Oláh György magyar származású amerikai kémikus születése (Budapest). Kémiai Nobel-díjat kapott 1994-ben. Az ő kutatásai nyomán vált lehetővé az ólommentes benzin.
- - - - -
1943: Elisabeth Williams észak-ír politikus születése. Nobel-békedíjat kapott 1976-ban megosztva az észak-ír terrorizmus és polgárháború megfékezésében kifejtett tevékenységéért.
- - - - -
2005. május 23. hétfő


1618: A cseh protestánsok vezetői Thürn Mátyás gróf vezetésével a prágai Hradzsinba vonultak, hogy Habsburg Mátyás császár és király helytartóin számon kérjék az 1609-es felséglevélben biztosított szabadságjogokat. Heves szóváltás után Martinitz és Slawata helytartókat, valamint Fabricius titkárt az ablakon át kidobták.
Ezután a csehek ideiglenes kormányt alakítottak, s az időközben meghalt Mátyás utódját, II. Ferdinándot nem ismerték el uralkodójuknak, hanem a német protestáns fejedelmek Uniójának vezetőjét, V. Frigyes pfalzi uralkodót választották királyuknak.
Ezzel megkezdődött a németországi katolikus fejedelmek Ligája, illetve a protestáns fejedelmek Uniója közötti ellentétből táplálkozó harmincéves háború, amely vallásháborúként indult, majd csaknem valamennyi európai ország belekeveredett. A harcok az 1648. október 24-i vesztfáliai békével zárultak le.
- - - - -
1786: Benyovszky Móric utazó, felfedező halála Madagaszkáron (szül. 1741. szept. 20.). Madagaszkár szigetén a bennszülöttek királyukká választották.
- - - - -
1919: A Béke és Szabadság Nemzetközi Liga (vö. dec. 20.) élesen bírálta a versailles-i békeszerződést.
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. máj. 23., hétf. 15:38

2005. május 23. hétfő


1618: A cseh protestánsok vezetői Thürn Mátyás gróf vezetésével a prágai Hradzsinba vonultak, hogy Habsburg Mátyás császár és király helytartóin számon kérjék az 1609-es felséglevélben biztosított szabadságjogokat. Heves szóváltás után Martinitz és Slawata helytartókat, valamint Fabricius titkárt az ablakon át kidobták.
Ezután a csehek ideiglenes kormányt alakítottak, s az időközben meghalt Mátyás utódját, II. Ferdinándot nem ismerték el uralkodójuknak, hanem a német protestáns fejedelmek Uniójának vezetőjét, V. Frigyes pfalzi uralkodót választották királyuknak.
Ezzel megkezdődött a németországi katolikus fejedelmek Ligája, illetve a protestáns fejedelmek Uniója közötti ellentétből táplálkozó harmincéves háború, amely vallásháborúként indult, majd csaknem valamennyi európai ország belekeveredett. A harcok az 1648. október 24-i vesztfáliai békével zárultak le.
- - - - -
1786: Benyovszky Móric utazó, felfedező halála Madagaszkáron (szül. 1741. szept. 20.). Madagaszkár szigetén a bennszülöttek királyukká választották.
- - - - -
1919: A Béke és Szabadság Nemzetközi Liga (vö. dec. 20.) élesen bírálta a versailles-i békeszerződést.
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu

2005. május 24. kedd

1540: Kopernikusz halála (csillagász, napközéppontú világszemlélet kialakítója).
- - - - -
1844: A baltimore és Washington között Samuel Morse amerikai feltaláló által kiépített távíróvonal először közvetített üzenetet.

Nawesh – S eltelt 150 év, s mobiljainkon e-mailezhetünk, wapolhatunk, és már azon sem csodálkozunk, ha bemérnek bennünket a mindent látó globális szemek…Az INFORMÁCIÓÉRT megérte feladni a szabadságunkat?
- - - - -
1899: A kolozsvári Tudományegyetem Bölcsészeti Kara egyhangúlag tiszteletbeli doktorává választotta Torma Zsófia autodidakta régész, antropológus, paleontológust (szül. 1840, +1899. nov. 14.). Magyarországon ő volt az első nő, akit a tudós férfiak így körükbe fogadtak. Az 1876. évi budapesti Nemzetközi Régészeti és Antropológiai Kongresszuson szenzációt keltett a Tordos melletti, általa feltárt, 4500 éves őstelep.
- - - - -
1909: Megalakultak az első európai nemzeti parkok Svédországban.
- + -
Európai Nemzeti Parkok Napja (1999 óta).
Az EUROPARC Szövetség (korábbi nevén Európai Nemzeti Parkok és Natúrparkok Szövetsége) 1973-ban alakult, s 34 ország 400-nál is több védett területéért felelős.
- - - - -
1915: Noha a parlamenti többség ellene szavazott, Olaszország belépett a világháborúba.

Nawesh – Karmikus lehet: vanak országok, melyek mindkét világégésben a rossz oldalán álltak és mégis győztesként kerültek ki belőle. Magyarország meg sznte mindent elveszítettL
- - - - -
A leszerelésért és békéért küzdő nők világnapja

Nawesh- Azért vannak férfiak is, akik küzdenek a leszerelésért és a békéért…
- - - - - - - - - -
2005. május 25. szerda


1550: Lellisi Szt. Kamill (Camillo de Lellis) itáliai katolikus pap, rendalapító születése (+1614. júl. 14.). Az ápolónők és ápolók védőszentje.
- - - - -
1982: Az angol flotta büszkeségét, a Coventry rombolót elsüllyesztették a Falkland sziget hegyei mögül váratlanul lecsapó argentin vadászrepülők hagyományos bombái, mert számítógépe nem volt elég gyors rakétáinak vezérlésében.
(Ezidőtájt ajánlgatták a katonai bíróságon S.Gy. informatikus végzettségű katolikus katonaságmegtagadónak, hogy nem kell fegyverhez nyúlnia, elég ha számítógépezik a hadseregben.)

Nawesh – Újabb kori hír, hogy az USA-ban olyan kisérletek folynak, hogy a vadászpilóta az Államokban, biztonságos helyen ül a szimulátorban, miközben a műholdak vezérelte vadászgép bevetésen van Irakban, Afganisztánban, vagy Becsuánföldön, azaz BÁRHOL, ahol a világ csendőre úgy érzi, hogy rendet kell tennie. Amerika aktuális vezetői semmitől sem rettegnek jobban, mint a csillagos-sávos lobogókkal letakart koporsóktól. Félelmetes...Erre a legjobb előképzettség talán a számítógépes játékok gyilkos orgiáin edzeni. Időnként, ha netkávéházba megyek, hétvégén, vagy délután (amikor befejeződött a suli) tele van fiatalokkal a hely akik ízzadva ülnek a gépek előtt, virtuálisan gyilkolnak és egymásnak kiabálják, ki-merre menjen…
- - - - -
1989: Esterházy Pál herceg földbirtokos, jogász halála (szül. 1901. márc. 23.). 1948-ban letartóztatták, a Mindszenty-per negyedrendű vádlottjaként 15 év fegyházra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956 októberében szabadult, ezután Ausztriában, majd haláláig Svájcban élt.
- - - - -
1995: Egy kis falu győzelme egy nagy cég ellen: az Alkotmánybíróság megsemmisítette a bányászati törvény egy paragrafusát és megvédte az ócsai önkormányzat rendeletét a természetvédelmi terület létesítéséről. (vö. szept. 9.)
- - - - -
Szent Orbán vértanúhalált szenvedett pápa (223-230) ünnepe. Emléknapjának a szőlő fejlődése szempontjából kritikus időpontja tette a szőlőművesek, kádárok és kocsmárosok védőszentjévé. Ekkor kezdenek rajzani a méhek, sok helyen az utolsó fagyosszentnek tartják. A néphit szerint ha ilyenkor jó idő van, sok szőlő terem majd, sok lesz a bor. Ha Orbán napján az idő enyhe volt, ünnepi körmenetben dicsőítették a szentet, szobrát, képét megkoszorúzták, szőlőhajtásokkal díszítették, meglocsolták borral, kedvező termést kérve. Ha Orbán fagyot hozott, fennhangon szidalmazták, megfenyítették, olykor szobrát vagy képét a sárba dobták, levizelték, megcsonkították. Az Orbán-ünnepek mára majálisszerű, sok esetben idegenforgalmi célzatú rendezvényekké váltak.
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. máj. 25., szer. 15:53

2005. május 26. csütörtök

1896: Bevezették a Dow Jones ipari átlag (DJIA) mutatóját a tőzsdén New Yorkban.
(Mindmáig a világgazdaság hőmérőjeként megbabonázva figyeli a közvélemény ennek a bűvös számnak a mozgását, pedig azóta a tudomány, a gazdaság, az egész világ megváltozott. Mit mond az életminőségről, az emberi boldogságról, civilizációnk pusztulásáról vagy fenntarthatóságáról?)
- - - - -
1913: Szentkatolnai Bálint Gábor nyelvtudós, Kelet-kutató halála (szül. 1844. márc. 13., Szentkatolna, Háromszék m.). Már gimnazistaként megtanulta az angol, arab, francia, héber, latin, német, olasz, perzsa, török, újgörög nyelveket. A bécsi egyetemen jogot tanult, Vámbéry Ármin ajánlatára az Akadémia megbízásából ázsiai tanulmányútra indult, ahol 15 év alatt megtanulta a keleti mongol, mandzsu, tamil, kabard nyelveket is. Több könyvet írt: Török nyelvtan, Párhuzam a magyar és mongol nyelv területén, Kazáni tatár nyelvtanulmányok, Kabard szótár, Tamil tanulmányok. Itthon keleti nyelveket és eszperantót tanított a kolozsvári egyetemen. A hun-székely-magyar rokonság mellett szállt síkra A honfoglalás revíziója című könyvében.
- - - - -
1966: Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus halála (szül. 1897. szept. 20.). 1923 és 1926 között az Egyesült Államokban élt. 1925-ben megjelent első novelláskötete (Lélekindulás). Kolozsvárott az Újság és az Ellenzék munkatársa volt, 1926-ban az Erdélyi Helikon alapító tagja. 1933-tól a Brassói Lapokban külön rovata volt (Tiszta beszéd). Budapest ostromát Bajor Gizi házában vészelte át. 1945-től 1947-ig országgyűlési képviselő volt, 1949-1953-ig kiszorították az irodalmi életből, később újra megjelenhettek cikkei, elbeszélései. Legnagyobb írói sikerét az Ábel-trilógiával aratta.
Írásaiban főként a székely falvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Ismert színpadi műve az Énekes madár.
- + -
"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." (Ábel)
- - - - -
1980: Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Szojuz 36 fedélzetén.
- - - - -
1986: Az Európai Unio hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 arany csillaggal díszített lobogó.
- - - - -
1993: Joseph Jr. Pulitzer amerikai sajtómágnás, műgyűjtő halála (szül. 1913. máj. 13.). A magyar Pulitzer József (aki nagy lapkiadó vállalatokat hozott létre, s megalapította a Pulitzer-díjat) unokája. Apja 1955-es halálakor lett a médiabirodalom (három lap, hét televízió és három rádió) elnöke. Lapjai elsőként ítélték el a vietnami háborút, és közöltek részleteket a CIA szerepével foglalkozó titkos Pentagon-iratokból.
- - - - - - - - - -
2005. május 27. péntek

1497: Benedetto Da Maiano itáliai építész, szobrász és bútorműves halála (szül. 1442). A quattrocento egyik legjelentősebb művésze a dekoratív építészetben és szobrászatban. Budán is járt, s intarziás ládákat, terrakotta és márványmunkákat készített Mátyás király részére.
- - - - -
1564: Kálvin János (Jean Calvin) francia származású svájci vallásreformátor halála (szül. 1509. júl. 10.). 1536-38 között Genfben megvetette későbbi tevékenységének alapjait, de elűzték a városból. 1541-ben visszahívták a városba, s ott is maradt élete végéig. A lutheri reformáció hatására önálló vallási rendszert alakított ki, a kálvinizmust.
- - - - -
1703: Lerakták a leendő város, Szentpétervár első erődítményének alapkövét I. Péter orosz cár kezdeményezésére a Néva folyó Balti-tengeri torkolatánál. 1712-1918 között Oroszország fővárosa volt. 1914-től Pétervár, 1924-től Leningrád lett a neve. 1991-től népszavazás alapján ismét Szentpétervár.
- - - - -
1708: Két kuruccsapat összetűzésekor halt meg Esze Tamás (szül. 1666) tarpai jobbágy, kuruc brigadéros, a Rákóczi-szabadságharc hadvezére.
Családjával együtt nemesi rangot kapott, s szülőfaluját hajdúvárossá nyilvánították.
- - - - -
1819: Julia Ward Howe amerikai költő és írónő születése New York-ban (+1910. okt. 17.). Vak férjével - aki abolicionista reformer politikus volt - együtt szerkesztette a rabszolga-felszabadításért szót emelő Commonwealth című folyóiratot; emellett a női választójogról is írt. Költészetének legismertebb darabja a magyarul "János bácsi a csatában" kezdetű ironikus harci dal.
- - - - -
1937: Átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban. Hídépítésen itt alkalmaztak a világon először biztonsági hálót - hídfőtől-hídfőig -, ez 19 munkás életét mentette meg.
- - - - -
1939: Angliában újra bevezették a háborús sorozást.
- - - - -
1968: Megkezdődött a Contergan-per Németországban. A Chemie Grünenthal cég altatója feltehetően gyermekek ezreinél okozott fejlődési rendellenességet, akiknek anyja a terhesség alatt használta.
(Noha altató volt, a köztudatban nem annyira a vegyipar, gyógyszeripar iránti gyanakvást keltette föl, inkább - tévesen - a családtervezési vitákban használták ellenérzés keltésére.)
- - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. máj. 27., pén. 17:11

2005. május 28. szombat


Bocsmagazin: fenntartható civilizáció infó 2004. May. 28. http://bocs.hu
+
1738: Joseph Ignace Guillotin francia orvos születése (+1814. márc. 26.). Nevét a híres kivégzőeszköz őrizte meg, pedig a közfelfogással ellentétben nem ő volt a feltalálója, ő csak könyörületből javasolta 1791. október 10-én a francia nemzetgyűlésen a nyaktiló alkalmazását, hogy minél kevesebb kínzással végezzék ki a halálraítélteket. Indítványát 1792-ben elfogadták.
(Már Victor Hugo megjegyezte, milyen szerencsétlenek némely emberek: Kolumbus nem tudta nevét az Újvilágra ragasztani, Guillotin pedig nem tudta a nyaktilóról levakarni.)
- - - - -
1841: A Magyar Természettudományi Társulat megalakulása.
- - - - -
1908: Ian Lancaster Fleming angol író születése (+1964. aug. 12.). A kémelhárításnál szerzett tapasztalataiból merítette az ötleteket híres Bond-kémregényeihez. Az első 1953-ban jelent meg, további 11-et írt, s szinte valamennyit megfilmesítették.
A 007-es ügynök nevét barátjától, James Bond amerikai ornitológustól (1900. jan. 4. – 1989. febr. 14.) kölcsönözte. Fleming cserébe felajánlotta nevét Bond számára, mondván: ha az felfedezne egy ronda madárfajt, akkor nevezze el nyugodtan flemingnek. De Bond hosszú élete, dél-amerikai és karibi madármegfigyelő expedíciói során egy madarat sem talált rondának...
- - - - -
1961: Megalakult az Amnesty International pártatlan és független világszervezet az emberi jogok védelmében. 1977-ben Nobel-békedíjat kapott.

Nawesh – Nos, hogy mennyire pártatlan….
- - - - -
1987: A 19 éves német Mathias Rust sportrepülőgépével behatolt a szovjet légtérbe, a légvédelmet kijátszva eljutott egészen Moszkváig, ahol leszállt a Vörös Téren. Vakmerő tettéért négyévi elzárásra ítélték, de 14 hónap elteltével amnesztiában részesült, majd kiutasították.
- - - - -
1998: Első ízben fényképezett le Naprendszeren kívüli bolygót a Hubble űrteleszkóp. 450 fényévre egy fiatal kettőscsillagtól 200 milliárd kilométernyire egy óriásbolygó kering, amely két-háromszor nagyobb a Naprendszer legnagyobb bolygójánál, a Jupiternél.
(Valószínű-e, hogy százmilliárdnyi galaxisban, mindegyikben százmilliárdnyi csillag körül ne lennének bőven olyan bolygók, amelyeken ugyanúgy értelmes élet van, mint a Földön?)
- - - - -
2001: Eltörölték a halálbüntetést Chilében.

Adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. máj. 28., szomb. 13:08

2005. május 29. vasárnap


Ambarvalia, a föld megszentelésének ünnepe a római szokásrendben.
- - - - -
1453: II. Mohamed vezetésével a törökök hosszú ostrom után elfoglalták Bizáncot. A harcokban elesett XI. Konstantin, az utolsó bizánci császár is.
(A török birodalom átlagos népsűrűsége még Egyiptom, Bizánc, Mezopotámia és a Balkán bekebelezése után is 14 fő/km2 volt (Magyarországé kb. 10), ami a kor termelési szintjén jelentősen meghaladta a terület eltartóképességét. A túlnépesedés óhatatlanul további agresszív terjeszkedéshez vezetett. A magyar királyságnak nem volt esélye a nála ötször nagyobb birodalommal szemben, amely Európa mindegyik hatalmánál erősebb volt.)

nawesh – Viszont Magyarország nem tudta, hogy ”nincs esélye”, így másfél évszázadon keresztül vérzett el Európáért. Köszönet nem volt. Csak egy habsburg bekebelezés. És majd fél évezreddel később még könyöradományként foghatjuk fel, hogy be lettünk engedve a „Kánaánba” az Unióba.
- - - - -
1848: Kolozsváron megkezdődött az utolsó erdélyi rendi országgyűlés, mely másnap kimondta Erdély unióját Magyarországgal.
- - - - -
1932: Dr. Paul R. Ehrlich ökológus és populáció-biológus születése. A népesedés-bomba (The Population Bomb) c. könyvének nem kis része volt abban, hogy 1974-et az ENSZ világnépesedési évnek nyilvánította. Több mint 3 millió példányban kelt el és már a Római Klub előtt felhívta a figyelmet a növekedés határaira.
Ehrlich 35 éven át elemezte pl. a pillangók sokféleségét és számát, amely jól mutatja az emberi túlszaporodás okozta ökológiai hanyatlást (vö. dec. 29.). Kihalás (Extinction) c. könyve szerint az emberi faj fennmaradását is veszélyezteti a fajgazdagság rohamos csökkenése.
Családtervezés nélkül nincs megoldás, annak pedig kulcstényezői a nők egyenrangúsága és az oktatás. Több mint 800 tanulmányával és könyvével társadalmi szintű ismeretterjesztésre törekszik, az atomháború veszélyétől a társadalmi igazságosság és a környezetrombolás fő kérdéseiig.
Felesége, Anne Ehrlich (szül. 1933. nov. 17.) is biológus. Együtt dolgoztak a Stanford egyetemen.
1987-ben WWF Aranyérmet, 1989-ben UNEP díjat, 1999-ben ún. környezeti Nobel-díjat (Blue Planet Prize, Kék bolygó díj) kapott. Feleségével együtt pedig 1995-ben UNEP, 1996-ban Heinz, 1998-ban Tyler környezeti díjakat kaptak.
- - - - -
1953: Edmund Hillary új-zélandi méhész és Tenzing Norgay serpa ezen a napon értek fel a elsőként a világon a Csomolungma (angol átnevezésben: Mount Everest) csúcsára. (Azóta már több mint ezren, köztük félszáz nő jutott fel, s eddig egyetlen magyarként Erőss Zsolt, 2002. május 25-én. Eddig 175-en haltak meg az expedíciókban, egyharmaduk serpa. Babu Csiri serpa tízszer jutott fel, de a tizenegyedik expedíciójában, 2001. május 26-án lezuhant. A 2003-as jubileumi ünnepségen is lezuhant egy helikopter.)
(A Tibet és Nepál határán magasodó hegyet a kínaiak már a XVIII. század elején fölfedezték és magasságát elég pontosan jelezték a Csing-dinasztia korabeli térképeken. A német és francia térképeken is a tibeti nevet használták, amely egy istennő neve és jelentése: a hegyek anyja.
Az Indiában uralkodó angolok csak a XIX. század közepén fedezték fel a világ legmagasabb, 8848 méteres csúcsát. A nyelvi gyarmatosítás és a hatalmi téboly szokása szerint átnevezték az indiai angol gyarmatokat igazgató tábornokuk nevére (aki szakmája szerint földrajztudós volt és korábban a földmérők főnöke). A talpnyalás mértékét mutatja, hogy az elnevezés még Everest életében történt.
A nemzetközi jogászok, történészek és földrajztudósok szerint a földrajzi neveknél immár mindenütt az adott ország vagy nép által használt elnevezés a bevett, a régi gyarmati név helyett. Így a hegycsúcs neve helyesen: Csomolungma.)
- - - - -
1985: A brüsszeli Heysel stadionban a Liverpool-Juventus labdarúgó BEK-döntőn az ittas brit szurkolók megtámadták az olaszokat. A pánikba esett tömeg a britek elől hátrálva és menekülve kidöntött egy téglafalat, sokan a mélybe zuhantak, 39 olasz vesztette életét, több százan megsérültek.
- - - - -
1998: Greenpeace tüntetés India és Pakisztán atomkísérletei ellen, az érintett országok nagykövetségei előtt.
- - - - -
2002: A környezet állapota - múlt, jelen, jövő? címmel jelent meg az ENSZ harminc éves Környezetvédelmi Programjának (UNEP) előrejelzése a következő harminc évre.
- + -
Rövid ismertetés:
Az emberi terjeszkedés tönkreteszi a Földet. Harminc éven belül az emberi tevékenység a szárazföldi területeknek (a jelenlegi 50 % helyett) már több mint 70 százalékát rongálja meg (utak, bányászat, városok, infrastruktúra, talajkizsigerelés stb.). Pedig a jövő generációk élete a Föld eltartóképességétől függ. A Földre nehezedő teher gyors növekedésének fő hajtóereje a népességrobbanás: az utóbbi 30 év alatt 2 milliárd 220 millióval lettünk többen!
Az ENSZ 1972-ben, a stockholmi környezetvédelmi konferencia után hozta létre a Környezetvédelmi Programot. Azóta drámai mértékű romlás következett be. A most közzétett Globális Környezetvédelmi Szemlélet-3 (Global Environment Outlook-3, GEO-3) tanulmány több mint ezer szerzo munkáit összegzi.
Bár vannak eredmények, pl. a gazdagabb országokban jelentosen csökkent a levego és a vizek szennyezettsége, és a század közepére talán sikerül helyreállítani az ózonréteget és megállítani az üvegház gázok légköri arányának növekedését, a globális környezetünk romlik. Latin-Amerikában és Ázsiában a terület 80 ill. 75 százalékát fogja már károsítani a sebesen növekvő népesség lakhatása, megélhetése és a gyors infrastruktúra építés.
A Föld talajkészletének már 15 %-a erodálódott emberi beavatkozás miatt. Az emberiség 40 %-a él súlyosan vízhiányos területen, ez 30 év múlva 50 % fölött (Nyugat-Ázsiában és a Közel-Keleten 90 %) lesz. Az emberiség terjeszkedése már az emlosállatok egynegyedét és a madarak 12 %-át fenyegeti kihalással.
A Föld folyóinak már kb. fele szennyezett. A szennyvíz nagy része tisztítatlanul ömlik a folyókba és óceánokba. Pl. a fertozött halak miatt évente körülbelül 2.5 millió ember kap hepatitist.
Az ember okozta természeti katasztrófák a nyolcvanas években átlagosan 147 millió embert sújtottak évente, a 90-es években már 211 milliót, és csak 1999-ben több mint száz milliárd dollár kárt okoztak. Egyedül India, csak az ember okozta talajpusztulás miatt GDP-je 4.5 %-át veszíti el évente.
A tanulmány kimondja, hogy csak azonnali cselekvéssel tudjuk megállítani a környezet pusztulását. Dr. Klaus Töpfer, az UNEP vezetoje szerint "konkrét cselekedetekre, konkrét menetrendre és vasakaratra van szükségünk. Ez nem lehet egyedül a politikusok felelossége. Ennek a vállalatnak mindannyian a részvényesei vagyunk."
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu

2005. május 30. hétfő


1972: Ausztráliában a szakszervezetek tiltakoztak a közelben végzett francia atombombakísérletek ellen.
+ - - - +
1431: Eretnekként máglyán elégették Szent Johannát (Jeanne d’Arc, szül. 1412. jan. 6.). Az orléans-i szűz a százéves háborúban fontos szerepet játszott Orléans és Reims megmentésében, VII. Károly megkoronázásában, aki viszont elárulta, így az angolok fogságába esett és egyházi közreműködéssel megölték.
1456-ban rehabilitálták, francia nemzeti hősnő lett. 1920. május 30-án szentté avatták.

Nawesh : A szépséges Milla Jovovich főszereplésével egy istenhit, vakbuzgóság, kötelesség témakört boncolgató film született. Tetszett…
- - - - -
1593: Christopher Marlowe angol költő, író, műfordító halála (szül. 1564. febr. 6.). Első színpadi sikerét 1587-ben aratta Nagy Tamerlán című kétrészes, tíz felvonásos tragédiájával. Nem sokkal ezután írta a Doktor Faustus tragikus története című művét, amely a Faust-monda első világirodalmi feldolgozása volt. A máltai zsidó című műve Shakespeare Velencei kalmárjának egyik forrásául szolgált. Shakespeare sohasem tagadta, hogy a drámai formát Marlowe-tól tanulta. Híres műve még a Párizsi mészárlás című dráma, valamint a Hero és Leander című kiseposz.
Egyébként eléggé kicsapongó,verekedős, nagyivó életmódot folytatott. Három évig a híres kalózvezér, Francis Drake szolgálatában is állt. Halálát is egy kocsmai verekedés okozta.
Ennek ellenére ezt írta: "Átkozott legyen, aki kitalálta a háborút!"
- - - - -
1705: Kassa, Lőcse és Bártfa felvidéki városokban megjelent az első magyarországi hírlap: a Mercurius Hungaricus, melynek alapítója Gróf Esterházy Antal kuruc generális volt.
(A média, mint hírközlés: ehhez mindig pénz és hatalom kellett. A sajtószabadságnak a hatalmi ágak megosztásával van esélye. A média ma a negyedik hatalmi ág, annak előnyeivel és hátrányaival.
Egy másfajta média az, ami szinte csupán termék, nem közölni akar, csak elkelni. Tartalmának ezért nincs feltétlen köze a valósághoz.)
- - - - -
1892: Keleti Károly statisztikus, akadémikus halála (szül. 1833. júl. 18.). Az Országos Statisztikai Hivatal első igazgatója, az 1869-es népszámlálás szervezője.
- + -
("A sátán rászedte Dávidot, hogy számlálja meg népét. ... De fővezére ellene vetette: ... Miért követeli az én uram ezt? Miért terhelje ez a bűn Izraelt?
De a király szava kötelezte Joábot, bejárta tehát egész Izraelt, és átadta a népszámlálás eredményét Dávidnak. Egész Izraelben egymillió-százezer kardforgató ember volt.
Istennek nem tetszett a népszámlálás, ezért megbüntette Izraelt.
Gád, a látóember elment Dávidhoz és elmondta az Úr üzenetét: Válassz, hogy három évig éhség dühöngjön, vagy három hónapig ellenség pusztítson, vagy három napig pestis."
Krónikák első könyve 21. fej., ld. még Sámuel második könyve 24. fej.)
- + -
Nem maradt fenn, hogy a gyűjtögető vagy nomád állattenyésztő népcsoportok mit gondoltak kényszerű vándorlásaik okairól. Konfucius - i.e. 551-479 -, Platón i.e. 427-343 - és Aristoteles - i.e. 384-322 - viszont már foglalkoztak a népesség és a terület eltartóképessége közti ideális aránnyal, melynek megbomlása - különösen a túlszaporodás - szegénységhez, éhséghez, lázadáshoz és egyéb bajokhoz vezethet.
Ezzel szemben pl. a Római birodalomban Augustus császársága alatt - i.e.31-i.sz.14. - expanzív, a népesség növelését célzó állami népesedéspolitika, a születésszám emelkedését kívánó családjog és örökösödési jog jelent meg, hatalmi szempont, a népességszám és a katonai erő közti, akkor még merev összefüggés miatt. Hiszen a gyorsan terjeszkedő birodalomban a római népesség részaránya rohamosan visszaesett a leigázottakhoz képest.
Európában és más kontinenseken is - elsősorban hatalmi, katonai szempontok miatt - a népességnövekedés előnyeit hangoztató szemlélet volt irányadó. Ezt támogatta a merkantilista közgazdasági irányzat is a 17-18. században, mely szerint a gazdagság forrása a népesség ill. annak munkaereje. A gyarmatosítás a népesség egy részének Európából való kiáramlását lehetővé, sőt szükségessé tette, így a népességnövekedést pártoló szemlélet a 20. század közepéig általánosan fennmaradt. Pedig olyan gondolkodók, mint Morus, Machiavelli, Montesquieu, Adam Smith egyaránt hangsúlyozták a nem-növekvő népességszám szükségességét a gazdaság és társadalom előnyös fejlődése érdekében.
Az USA bevándorlási politikáját is a növekedés-mánia határozta meg sokáig: az óriási mezőgazdasági területeknek és természeti kincseknek kiaknázását a népesség növekedése tette lehetővé, különösen a fiatal, de már munkaképes korú és képzett bevándorlók, akik felnevelésének költségeit más országok állták.
(A természet romlása, a romlás természete, 125. old.)
(Az indiánoknak és az élővilágnak nyilván nem volt "szükséges és áldásos" a bevándorlás. Környezeti válságunk fő okát, az emberiség katasztrofális túlnépesedésbe sodródását hatalmi és profit érdekek mozgatták évezredek óta - csak ma már kiáramolni sincs hová, akár leigázó-gyarmatosító módon, a népességnek.)
- - - - -
1964: Szilárd Leó fizikus halála (szül. 1898. febr. 11.). A biofizika megteremtője. Az USÁ-ban élt, 1939-től az atomreaktor és az atombomba egyik kifejlesztője - azután pedig nyomban az atomfegyverek elleni tudósmozgalom egyik fő szervezője.
- - - - -
1972: Ausztráliában a szakszervezetek blokkolták a francia légitársaságot és üzleti postát, tiltakozásul a közelben végzett francia atombomba kísérletek ellen.
- - - - -
1994: II. János Pál "véglegesen" nemet mondott a nők pappá szentelésének lehetőségére.
(Hivatalosan nevezik véglegesnek, teljesen biztos tanításnak, tovább nem vitathatónak, stb. de kínosan kerülik, hogy a "tévedhetetlen" tanítások közé sorolják, hiszen nyilvánvalóan csak idő kérdése.)
- - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. máj. 30., hétf. 18:25

2005. május 31. kedd


1438 Május 31. (567 éve történt)
Achenben német-római császárrá koronázták Albert magyar királyt, V. Albert néven osztrák herceget.

1397-ben született Bécsben IV. Albert osztrák herceg és Johanna bajor hercegnő gyermekeként. V. Albert néven, osztrák hercegként 1422-ben feleségül vette Zsigmond király leányát, Erszébetet. 1423-ban Zsigmond Morvaország kormányzójává nevezte ki, a husziták ellen folytatott állandó küzdelmet. 1435-ben sikeresen harcolt a törökök ellen. Zsigmond halálakor a magyar bárók elfogadták leendő királyként, de 1437. december 18-án azzal a feltétellel járultak hozzá királlyá választásához, hogy csak a magyar rendek beleegyezésével fogadja el a német-római koronát, és halála esetén fiúgyermeke, ha ilyen nem születne, akkor Erzsébet örökli a magyar koronát. 1438. május 6-án a cseh katolikus rendek is kikiáltották királlyá, de a huszita nemesség Podjebrád György vezetésével Kázmér lengyel herceget választotta meg. Június 29-én mégis cseh királlyá koronázták, de a cseh husziták hívására Kázmér herceg bátyja, III. Ulászló lengyel király betört Csehországba, és Albert csak a magyar és a német birodalmi seregek támogatásával tudta megtartani a cseh trónt. A Habsburgoknak ekkor vált először ténnyé Magyarország és Csehország, valamint Ausztria egyesítésére irányuló törekvése. 1438-ban, amikor Albert először megjelent Budán, azonnal gyűlölethullám tört ki a "német" uralom ellen, amelynek szításában része volt a király feleségének, Erzsébetnek és Zsigmond özvegyének, Cillei Borbálának, valamint a huszitáknak is. Az országgyűlésen a magyarul nem beszélő, elszigetelt király előtt a főurak kijelentették, hogy a születés jogcímén a trón elsősorban Erszébetet illeti meg. Magyarországon a kormányzati rendszeren nem tudott változtatni, 1439-ben megerősítette a rendek kiváltságait, valamint megtiltotta a külföldiek hivatalokba ültetését és birtokadományokban részesítését. Az 1439. nyarán megindított törökellenes hadjáratának csúfos vereségéhez is nagyban hozzájárult a királyi családon belüli nyílt versengés. Az ostromlott Szendrő felmentése kudarcot vallott, a törökök a várat is elfoglalták. Miközben Titel felé indult, serege teljesen szétszéledt. Albert megbetegedett vérhasban, majd útközben Neszmélyen meghalt. Erzsébet királyné már ekkor terhes volt, és csak Albert király halála után, 1440. február 22-én született meg fia, a későbbi V. (Utószülött) László. Albert végrendelete szerint születendő gyermeke gyámságát magyar, cseh és osztrák főnemesekre bízta. A bécsi Szent István-templomban akart temetkezni, de Székesfehérvárott temették el a magyar főurak.

1905 (100 éve történt)
A Ganzból kigördült az első postaautó, ezzel kezdetét vette a honi autógyártás.

Nawesh: Majd a szocializmus idejében a KGST-ál munkamegosztása alapján Magyarországra nem osztottak autógyártó szerepet. (maradtak a Tarbantok, Ladák, Skodák, Zápórjóskák és a széteső Dáciák). Manapság a „mi autónk” is japán. Milyen jó lenne, ha Magyarország újra autó-nagyhatalom lenne: az alternatív, elektromos, napelemes autók nagyhatalma…

Adatok: http://www.ezenanapon.hu/main.php?&&5&31&1&
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. máj. 30., hétf. 19:33

2005.JÚNIUS 1. szerda


Nawesh - A nyár kezdete. Bár a nyár már jóval hamarabb beköszöntött a kánikulával. Május elején még kabátban jártunk, most meg leizzad rólunk a legvékonyabb ruhadarab is. Mintha itt, a Kárpát-medencében lassan csak két évszakunk lenne…

2005. június 2. csütörtök

Bocsmagazin: fenntartható civilizáció infó 2004. Jun. 2. http://bocs.hu
+
1896: Guglieimo Marconi szabadalmaztatta a rádiót.
- - - - -
1904: Johnny Weissmüller amerikai úszó, filmszínész születése Magyarországon, Temesvár mellett egy kis faluban (+1984. jan. 20.). 3 éves volt, amikor kivándoroltak Amerikába. Ötször nyert olimpiai bajnokságot és 67 világrekordot állított fel. Ő úszta először 1 percen belül a 100 métert. A harmincas évektől lett a Tarzan-filmek főszereplőjeként is világhírű.
(Nyolcvan évesen teljes szegénységben halt meg.)
- - - - -
1944: Szolnok bombázása. Az olaszországi támaszpontokról felszállt 600 szövetséges nehéz- és vadászbombázó több hullámban támadt a Tisza menti városra. Több mint ezer katona, és több száz civil halt meg.
- - - - -
1975: Szato, Eiszaku japán politikus halála (szül. 1901. márc. 27.). 1974-ben Nobel-békedíjat kapott megosztva az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáért folytatott tevékenysége és az atomsorompó-szerződés japán aláírása elismeréséül.
- - - - - - - - - -
2005. június 3. péntek,

1239: Teljes napfogyatkozás volt Európában.Tamás, spalatói foesperes feljegyezte, hogyan hatott a jelenség az emberekre:"Mindenkit oly rémület lepett meg, hogy mintegy ész nélkül kiabálva futkostak ide s tova, azt hívén, hogy a világ vége jelen van."
- - - - -
1963: XXIII. János pápa (Angelo Giuseppe Roncalli) halála. 77 évesen lett pápa, de jelszavával (aggiornamento, azaz megújulás) és a II. Vatikáni Zsinat összehívásával óriási hatása lett a katolikus egyházra.

Nawesh. Az egyház óriási és lassan történnek benne a változások. Mikor lesz Szent Péter után újra vegetárius pápája az egyháznak?
- - - - -
1981: A történelem talán leghosszabb virrasztásának kezdete. 1981 óta éjjel-nappal folyik a demonstráció a Fehér Ház előtt az emberiség létét fenyegető nukleáris arzenál leszereléséért.
http://www.prop1.org/

- - - - -
1988: Az Antarktisz-szerződés tagállamai a környezetvédők tiltakozása ellenére Wellingtonban elfogadták a hatodik földrész ásványkincseinek kiaknázásáról szóló szabályokat.
- - - - -
1991: Két és fél ezer pályamű közül Daniel Quinn Ishmael c. regénye nyerte el a Turner Tomorrow Társaság díját és a velejáró félmillió dollárt (átadás az Amerikai Természettörténeti Múzeum Óceáni Élet termében).
ishmael.org
- + -
Határtalanul fogok növekedni. Behatároltnak lenni rossz. Lehet, hogy széttaposom és romba döntöm a kertet. Lehet, hogy az ivadékaim úgy fognak hemzsegni a Földön, mint a sáskák, letarolják azt, amíg bele nem fulladnak a saját szennyükbe, végül már ki nem állhatják egymás látását sem, és megőrülnek. Mégis folytatniuk kell, mert korlátlanul növekedni jó, a törvény korlátait elfogadni pedig rossz.
(Izmael)
- - - - -
1992: Föld csúcstalálkozó (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development) kezdődött Rio de Janeiroban. A világ addigi legnagyobb, 11 napig tartó környezetvédelmi konferenciáján a résztvevo 150 ország képviseloi aláírták a Föld klímájának védelmérol szóló nemzetközi megállapodást, valamint a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelmérol szóló dokumentumot. Ez utóbbihoz az USA nem csatlakozott.
Párhuzamosan világszerte UNSAID ("amiről nem beszélnek") NGO-találkozók voltak a kihagyott fontos témákról (pl. a túlnépesedésrol).
- - - - - - - - - -
2005.június 4. szombat

1844: A sziléziai takácsok felkelése. Sziléziában az éhezo, végsokig elkeseredett takácsok a felkelés során szétrombolták kizsákmányolóik házait és az ellenségüknek vélt gépeket, megsemmisítették a fokönyveket, a számlákat és a váltókat. A porosz katonaság vérbe fojtotta a zendülést, sortuzzel 11 munkást megöltek, 24-et súlyosan megsebesítettek. Több mint 100 takácsot letartóztattak, perükben 80 munkást elítéltek.
- - - - -
1920: Aláírásra került az I. világháborúban győztes nagyhatalmak békediktátuma Versailles-ban, a Kis-Trianoni kastélyban, melynek következtében Magyarország területe 293 ezer négyzetkilométerrol 93 ezerre, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent; mintegy 3 millió magyar került az új határokon túlra.

Nawesh: A történelmet mindig a győztesek írják.L Arra valószínűleg soha nem fogunk rájönni, mennyi emberi szenvedést okozott Trianon, mennyi ember élete rövidült meg, mert lelki sebei nem gyógyultak be. http://www.nemnemsoha.hu/

- - - - -

1947: Megérkezett Debrecenbe az első hadifogoly-szerelvény Oroszországból. 1947-ben több mint 100 ezer fő, majd 1948-ban közel 85 ezer fogságba esett magyar katona térhetett haza több év raboskodás után.
(A szovjet hadsereg civileket és katonákat kényszermunkára is a Szovjetunióba hurcolt, de sokszor fogságba kerültek az önkéntesen átállt katonák is. A Nagy Ferenc kormány sürgetésére kezdte meg a Szovjetunió 1947 nyarán a hadifoglyok szabadon bocsátását. Több ezret – főleg német származásúakat – csak Rákosi idején engedtek haza, de itthon sem a szabadság várta őket, hanem kényszermunka táborban dolgoztak, pl. a Tiszalöki vízerőmű építésénél.)

Nawesh – Édesapám kamaszként dolgozott itt és találkozott rabokkal, akik egy ideig azt sem tudták, hogy már Magyarországon vannak…
- - - - -
1961: Atombaleset a tenger alatt. Egy hadgyakorlat során elrepedt a Szovjetunió legelső, nukleáris fegyverekkel felszerelt, atommeghajtású tengeralattjárója, a K-19 hűtőcsöve. A hajón három nukleáris robbanófej volt, s a reaktor elszabadulása is óriási veszélyekkel járt. A hűtőrendszert az öngyilkos feladatra vállalkozók megjavították. Egy-egy ember csak 2-3 percig volt munkaképes a reaktorburkon belül, utána már haldoklott, gyors egymásutánban váltották egymást, így a 139 tagú legénységből 22 halt meg órákon belül óriási szenvedések közepette az elszenvedett sugárzástól. A reaktort sikerült lehűteni, a K-19-est egy dízelmeghajtású tengeralattjáró a Kola-félszigeten lévő támaszpontra vontatta.
- - - - -
1989: A kínai hadsereg vérbefojtotta a négy hete kitartó erőszakmentes diáktüntetést a pekingi Tiananmen téren. Több mint ezer halott. A világot bejárta a "fehéringes férfi" felvétel, aki eléjük állva kis időre megállította a tank-menetoszlopot.

Nawesh – De a pénz az nagy úr. Másfél évtizeddel később már nem érdekli a világot a Tienenmen tér, vagy a szabad Tibet. A függetlenedni óhajtó Tajvan is csak nyűg a „szabad” világ nyakán.
- - - - -
1992: Ötszáz Év elég volt! konferencia Párizsban, indián szervezetek részvételével, Amerika leigázásának és kiirtásának emlékére.

Nawesh – Azt mondják, amikor Kolumbusz elérte Amerikát, csak az Észak-Amerikai területen kb. 10 millió indián élt. 400 évvel később amikor Wounded Knee-nél megtörtént az utolsó szellemtáncosok lemészárlása, alig 200 ezer indián maradt. Ma talán 2,5 millióan lehetnek.
- - - - -
A háborúk ártatlan gyermekáldozatainak világnapja
(Az ENSZ-Közgyulés rendkívüli ülésszaka 1982. augusztus 19-i ülése az izraeli invázió áldozatául esett palesztin és libanoni gyermekek emlékére június 4-ét "az agresszió ártatlan gyermekáldozatai nemzetközi napjává" nyilvánította.)
- - - - - - - - - -
2005. június 5. vasárnap

1473: Megjelent Hess András történelmi muve, a Chronica Hungarorum, a legrégibb magyarországi nyomtatvány. A feltételezések szerint Hess mintegy 450 példányban nyomtatta ki a Budai Krónikát, amelybol mára csak 9 példány maradt.
- - - - -
1723: Adam Smith Adam angol polgári közgazdász születése (+1790. júl. 17.). Leghíresebb kutatási eredménye munkaérték-elmélete, amelyben a gazdaság keletkezését az emberi munkára vezette vissza, és az áru értékét is a munkával magyarázta. Ehhez kapcsolódva dolgozta ki munkabérelméletét, profit- és járadékelméletét is. Ugyanakkor szerinte a járadék és a profit a bérek megrövidítoi. Kutatási eredményeit fo muvében, az 1776-ban megjelent A nemzetek gazdagságában adta közre.
- + -
Az o tétele az ún. 'láthatatlan kéz': az egyének, bár mindegyikük kizárólag saját hasznát keresi, mégis, mintha valami 'láthatatlan kéz' vezetné ôket, végül is együttesen és öntudatlanul a közjót mozdítják elô.
Azóta bebizonyosodott, hogy az önérdeküket hajszoló egyének kíméletlen versenye nem áldást hozó láthatatlan kéz, hanem sokkal inkább "láthatatlan ököl, amely lesújt a közjóra" (Hankiss: Társadalmi csapdák, 1979, 20. old.).
- - - - -
1783: Az elso holégballon, Joseph és Jacques Montgolfier vászonból készített, papirral bélelt, kenderhálóval körbefont személyzet nélküli találmánya 1500 láb magasra emelkedett Annonay francia város foterérol.
- - - - -
1883: John Maynard Keynes angol közgazdász születése (+1946. ápr. 21.). A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete címu muvében új gazdaságtani-gazdaságpolitikai elméletet fejtett ki, lefektetve az állammonopolista kapitalizmus gazdaságelmélet alapját. 1941-ben az angol központi bank igazgatójává nevezték ki, 1942-ben bárói rangot kapott. Fontos szerepet játszott 1944-ben a Bretton Woodsban folyó konferencián, az új kapitalista nemzetközi pénzügyi rendszer és intézményei (a Nemzetközi Valuta Alap és Világbank) kialakításában.
- + -
Érdekes, hogy Smith és Keynes, ez a két híres kapitalista közgazdász egy napon született.
Keynes így foglalta össze etikai szemléletét: "Megmaradtam, és mindig is meg fogok maradni morál nélkülinek."
1930-ban így ír: "Talán még száz évig kell magunknak és egymásnak mondanunk, hogy a becsületesség aljas dolog és a hitványság becsületesség. Az aljasság, fukarság hasznos és szükséges, míg a becsületesség nem. Csak a hitványság, irigység, kapzsiság és versengés tud végleg kivezetni bennünket a hiány sötét alagútjából. ...
Amikor az a nap eljönne, lehetőség lenne az erkölcsi törvények megváltoztatására is. Meg tudunk majd szabadulni sok álerkölcsös elvünktől, melyek kétszáz éven át kísértettek bennünket, s amik miatt néhány ilyen utálatos emberi tulajdonságot legmagasabb erénnyé magasztaltunk. A pénz, mint vagyon szeretete valamiféle utálatos betegségként lesz ismert, egyikeként a félig bűnös, félig beteges hajlamoknak, melyeket az elmebeteg ember undorodva vall be a szakorvosoknak. Amikor a hiányt legyőzzük, vissza tudunk majd térni az emberiség hagyományos erényeihez. Tisztelni fogjuk azokat, akik most képesek megtanítani minket, hogyan használjuk ki erényesen és jól a napot, az órát."
- - - - -
1900: Gábor Dénes, a holográfia fölfedezője (fizikai Nobel-díj 1971) születése Budapesten (+1979. febr. 9.). A Római Klub alapító tagja. A technológia és a társadalmi innováció közti táguló szakadékról írt "Az érett társadalom" (The Mature Society, 1972) c. könyvében.
- + -
"A ma technikájának legfontosabb és legégetőbb problémája immár nem a primer szükségletek és ősi vágyak kielégítése, hanem a tegnap technikája által okozott károk és rombolások javítása." (17. old.)
"A népességnövekedés megállítása: ez minden erőfeszítésünk alfája és ómegája... Még az USÁ-ban is évente 2 millióval több a születések, mint a halálozások száma... Nagy-Britanniában évi negyedmillió a növekedés, de még ez is bonyolult problémákat okoz egy máris erősen túlnépesedett országban. ... A fejletlen országokban is a fogamzásgátlás technikai eszközeinek propagálása a legsürgetőbb feladat..."
(Gábor Dénes: Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk, 104. old.
Az 1970-es könyv magyarul csak 2000-ben jelent meg.)
- - - - -
1972: Stockholmban "Ember és bioszféra" címmel megnyílt az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája, amely ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi nappá nyilvánította.
- + -
Környezetvédelmi világnap.
- - - - -
1986: Átadták a közönségnek az újjáépített budavári siklót.
- - - - -
1992: Biológiai sokféleség egyezmény (Rio de Janeiro). Hatályba lépés 1993. dec. 29. Magyar aláírás 1992. jún. 13, megerősítés 1994. febr. 24, hatályba lépés máj. 25.
- - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. jún. 6., hétf. 3:22

2005. június 6. hétfő,

1942: A négy napos Midway-szigeteki csata és ezzel az 1941. decemberi Pearl-Harbor-i támadás után kialakult japán tengeri fölény vége.
Az öngyilkos harc az amerikai stratégiának is része volt: az amerikai repülőgép-anyahajókról felszálló gépek egy része biztos halálra volt ítélve, nem is rendelkezett elégséges üzemanyaggal a visszatéréshez - így süllyesztették el a négy legnagyobb japán repülőgép-anyahajót.
- - - - -
1968: Lelotte Robert Francis Kennedy amerikai ügyvédet, elnökjelöltet (szül. 1925. nov. 20.) Los Angelesben egy kampányrendezvény után Sirhan Bishara Sirhan palesztin bevándorló.
Kennedy 1957-60 között a szenátus állandó vizsgálóbizottságának alkalmazottja, a szakszervezetekbe beépült maffiák elleni harc szakértoje volt. Ezután bátyja, John F. Kennedy elnökválasztási kampányának fonöke, annak gyozelme után 1961-64-ig az Egyesült Államok igazságügy-minisztereként tevékenykedett. Határozottan lépett fel a szervezett bunözéssel szemben, s kiállt a polgárjogi mozgalmak aktivistái mellett. Fivére, az elnök meggyilkolása (1963. november 22.) után mély letargiába esett. 1964-ben nagy fölénnyel választották meg New York állam szenátorává. A liberális demokraták szószólójaként bírálta Johnson elnök vietnami politikáját. 1968-ban harcba szállt az elnökjelöltségért; a hat eloválasztásból már ötöt megnyert, amikor megölték.
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. jún. 6., hétf. 23:17

2005. június 7. kedd

1502: Ugo Boncompagni, a későbbi XIII. Gergely pápa (1572-1585) születése (+1585. ápr. 10.). A bolognai egyetemen tanult, majd jogot oktatott (1531-39). Szabad életet élt, volt egy fia, 40 éves korában lett pap, 70 évesen pápa. Ő vitte keresztül a hosszú ideje vajúdó naptárreformot.
- - - - -
1894: Csinszka (Boncza Berta) költő születése (+1934. okt. 24.). A Csinszka becéző nevet, amelyet később írói névként is használt, férjétől, Ady Endrétől kapta. Svájci nevelőintézetben nevelkedett, levelezés útján ismerkedett meg Adyval, 1915-ben házasodtak össze. Ady halála után Márffy Ödön festőművész felesége lett.
- - - - -
1898: Az utolsó fővárosi lóvasút kocsi járat a Déli pályaudvar és a Széna tér között. Magyarországon Európában hatodikként indult meg a lóvasút 1866-ban, s 32 év után kiszorította a ‘lóerő’. (A Margitszigeten még 1928-ig fennmaradt.)
- - - - -
1935: Ivan Vlagyimirovics Micsurin halála (szül. 1855. okt. 27.). Orosz biológus, genetikus. Új fejezetet nyitott az agrobiológia, a genetika és a növénynemesítés történetében. Mintegy háromszáz gyümölcsfajtát állított elő.

Nawesh: 17 évesen még építőtáboroztam a Micsurin MGTSZ-benJ Micsurin volt, aki a legenda szerint vissza akarta fordítani a Jeges-tengerbe ömlő folyókat, „De azért a víz az úr!”
- - - - -
1951: Landsbergben végrehajtották az utolsó öt halálos ítéletet a náci bűncselekmények miatt felelősségre vont elítélteken.
- - - - -
1953: Róheim Géza etnográfus és pszichoanalitikus halála (szül. 1891. szept. 12.). 1925-ben megjelent nagy hatású könyvében (Magyar néphit és népszokások) a magyar hiedelemvilág és népszokások egészét tekintette át összehasonlító és pszichoanalitikus szempontból. 1928 és 1931 között Szomáliföldön, Közép-Ausztráliában, Normanby szigetén és Amerikában végzett terepmunkát, amelynek célja a korszak etnológiai és pszichológiai szakirodalmát foglalkoztató Ödipusz-komplexus kutatása volt. 1938-ban Amerikába emigrált, ahol pszichoanalitikusként dolgozott. 1947-ben Új-Mexikóban a navajo indiánok körében kutatott. Munkásságának legfontosabb eredménye a pszichoanalízis alkalmazása az etnológiában.
- - - - -
1981: Izrael egy iraki atomreaktort bombázott (Osirak).
- - - - -
Felsőtárkányi Erdei Vasút napja (infó: 36-434603).
- - - - - - - - - -
2005: Norvégia (Svédországtól való) függetlenné válásának százéves évfordulója. Egy norvég csoport 2000 óta kampányol azért, hogy a norvégok újra függetlenségi nyilatkozatot tegyenek e napon, szabaduljanak fel a fogyasztás okozta időnyomorból. (www.07-06-05.com)
- - - - - - - - - -
2005. június 8. szerda

632: Mohamed (Muhammed ben Abdalláh ibn Abd-al Muttalib) halála Medinában (szül. 571. Mekka). Próféta, államférfi, az iszlám (mohamedán) vallás megalapítója.
- - - - -
1625: Giovanni-Domenico (vagy Jean Dominique) Cassini itáliai származású francia csillagász születése (+1712. szept. 14.). 1672-ben a Mars szembeállásakor negyedmagával kiszámította a Nap parallaxisát (látószögét). Felfedezte a Saturnus négy holdját: 1671-ben a Iapetust, 1672-ben a Rheát, 1684-ben a Thetyst és a Dionét.
- - - - -
1848: Megjelent a Közlöny, az első felelős magyar kormány hivatalos napilapja. Szemere Bertalan belügyminiszter irányításával Gyurmán Adolf szerkesztette és az Egyetemi Nyomda állította elő.
A kormány rendeleteit közölte és beszámolt az országgyűlés eseményeiről. "Történeti hitelességű" belföldi tudósításokat is tartalmazott. A külföld hírei közül elsősorban a Habsburg-monarchiában, Németországban és Franciaországban történt eseményeket ismertette.
- - - - -
1985: Új szabályok szerint tartották az országgyűlési választásokat: mindenütt kettő (de szigorúan csak a Hazafias Népfront által javasolt) jelölt közül lehetett választani. (Korábban csak egy jelölt “közül” lehetett "választani".) Az egyéni kerületekben 352, országos listán 35 képviselő jutott a parlamentbe.
- - - - -
1988: A bangladesi parlament államvallássá nyilvánította az iszlámot. Az országban az akkor 111 millió állampolgár 86 százaléka muzulmán vallású volt.
(Ma már 130 millió fölött van, fél évszázad alatt 42 millióról megháromszorozódott a népesség. Noha óriási a szegénység, a népesség így is 800 %-osan túlterheli a másfél Magyarországnyi területének eltartóképességét. 2030-ra 190 millió fölötti népességet jósolnak.
Vannak a természettel harmonikus életre nevelő vallás-alfajok, és vannak népességrobbanást és ennek következtében agresszív terjeszkedést okozó vallás-alfajok. Egy-egy világvallásban keveredhet mindez és az ellenkezője is, ezért célszerűbb vallás-alfajokat nézni.)
- - - - -
1992: A Kairos Europa félezer résztvevővel az egész világról ötnapos Népek Parlamentjét tartott Strasbourgban.
kairoseuropa.org
- - - - -
1998: Szlovákiában üzembe helyezték a mohi atomerőmű egyes blokkját.
- - - - -
Óceánok világnapja

Nawesh – ma már talán nincs olyan pontja a hatalmas óceánoknak, ahol tiszta a víz. Ahol a halakban nem találhatók a olyan toxikus anyagok, melyet az emberi tevékenység által kerültek beléjük. Az ember kizsákmányolja a földet, az óceánokat, és önteltségében azt hiszi, a világ ura. Vigyáznunk, óvnunk kellene a Földet, a vizeinket, mert unokáink nem áldani, hanem átkozni fogják nevünket.

Adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. jún. 10., pén. 11:45

2005. június 9. csütörtök

1843: Bertha von Suttner osztrák írónő, újságíró, békemozgalmár születése
(+1914. jún. 21.). 1891-ben megalapította az osztrák békemozgalmárok
társaságát. A Berni Állandó Nemzetközi Békeiroda elnöke volt. Béke
Nobel-díjat kapott 1905-ben.
Nobel az ő hatására döntött úgy, hogy Béke Nobel-díj is legyen.
Die Waffen nieder c. önéletrajzát szerte Európában kiadták (magyarul
1905-ben: Le a fegyvert!), németül 33 kiadást ért meg.
(Jó lenne kiadni e százéves bestsellert, amely ma már szinte
megtalálhatatlan. A Bocsmagazinban már közölt részek olvashatók a bocs.hu
weboldalunkon.)
- - - - -
- - - - - - - - - -
2005. június 10. péntek

1190: Folyóba fulladt Barbarossa (Rőtszakállú) Frigyes (1155 óta)
német-római császár (szül. 1122). A lovageszmény mintaképének tartották.
Közel 70 évesen épp a Harmadik Keresztes hadjáratot vezette, ami
Jeruzsálem felszabadításáért indult.
(A természet erői akkor is, ma is hatalmasabbak, mint az emberi
hatalmasságok.)
- - - - -
1897: Miskolc első villamosa végighaladt a Tiszai Pályaudvartól a Veres
templomig. A korabeli Magyarországon Budapest és Pozsony után Miskolc volt
a harmadik város, ahol villamosközlekedés indult.
- - - - -
1942: A németek lerombolták a cseh Lidice községet. A Reinhard Heydrich, a
Cseh-Morva Birodalmi Protektorátus német helytartója elleni 1942. május
28-án elkövetett merénylet megtorlásaként a rögtönítélő bíróságok
szeptember 1-jéig 1357 férfit és nőt ítéltek halálra.
A Kladno melletti Lidicét, ahol a merénylők egyike eltöltött egy éjszakát,
június 10-én a németek földig lerombolták: a 95 házból álló helységet
teljesen felégették, 199, tizenötödik életévét betöltött férfi lakost a
helyszínen agyonlőttek, 184 nőt koncentrációs táborba, a gyerekeket
máshová hurcolták. A községet 1946-ban újjáépítették, ma nemzeti
emlékhely.
- - - - -
1943: Bíró László ezen a napon szabadalmaztatta a golyóstollat
Argentínában. Az írószerszám azóta sokat tökéletesedett, de angolul mai is
"Biro-pen"-nek is nevezik.
- - - - -
1944: A németek a partizántevékenység megtorlása címén megsemmisítették
Oradour-sur-Glane francia falut, és 642 lakóját (csecsemőtől 85 évesig)
lemészárolták. Egy gyermek, egy asszony és öt férfi szinte csodával
határos módon menekült meg.
- - - - -
1948: Megszűnt a belépőjegy a Margitszigetre.
- - - - -
1989: Aláírták az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal, valamint több
társadalmi szervezet és mozgalom megállapodását az érdemi politikai
tárgyalások megkezdéséről.
- - - - -
1989: Megalakult a Tisza Kör (Szeged).
- - - - - - - - - -

2005.JÚNIUS 11. szombat


1294: Roger Bacon angol filozófus és természettudós halála (szül. 1214).
Az empirikus természetvizsgálat korai előfutára. Kísérletei miatt
kortársai a "doctor mirabilis" jelzővel illették. Ő találta fel a
nagyítóüveget, és értékes optikai megfigyeléseket végzett. Kísérletei
során sok későbbi technikai találmány (pl. a repülőgép és a tükrös
teleszkóp) elvét világította meg. Közel 300 művet írt.
- - - - -
1572: Ben Jonson angol költő, író, kritikus és színész születése (+1637.
aug. 6.). Vándorszínész volt, majd 1598-ban aratta első sikerét a
"Mindenki a maga kedélye szerint" című darabjával, Shakespeare
főszereplésével. 1619-ben koszorús költő lett, zenés-táncos udvari
játékokat, tragédiákat és pásztorjátékokat mutatott be, de hírnevét ún.
"jellem-komédiáinak" köszönhette: Volpone, Az alkimista, Bertalan-napi
vásár, A szótlan asszony, A hallgatag hölgy.
- - - - -
1847: Sir John Franklin halála. A kor csúcstechnikájával három évre jól
felszerelt egész expedíciója odaveszett az észak-nyugati átjáró keresése
során, Kanada északi részén. Néhány matróz már az első év végén meghalt (a
konzervdobozok forrasztásából származó) ólommérgezésben.
A kudarc egy időre lelohasztotta az európai terjeszkedést, így a őslakos
innuitok fellélegezhettek.
A Németországnál 6-szor nagyobb területen ma 20 ezer innuit él. Útjelzőjük
az 'inuksuk' (jelentése: légy üdvözölve), hegyeken épített, emberformájú
kőhalom. (Magyarországon a nádasladányi kastély parkjában áll egy.)
- + -
Az ólom már a Római birodalomban is, pl. az ólombányák körül óriási
területeken egészségkárosodást okozott. Julius Ceasar például már fiatalon
elvesztette a fogait ólommérgezés miatt. Róma vízcsövei ugyanis ólomból
voltak, így a vezetékes víz rendszeres fogyasztása mérgezéshez vezetett.
Nem kizárt, hogy a birodalom hanyatlásához hozzájárult az értelmi
képességek csökkenése, amit civilizációs ártalmak okoztak.
Amerikában nagyon hamar átálltak az ólommentes benzinre, amikor kiderült,
hogy a kipufogó gázok ólomtartalma a gyerekek értelmi képességeit
rongálja.
- - - - -
1903: Belgrádban meggyilkolták Obrenovics Sándor szerb királyt és
feleségét, Draga királynét, továbbá a főhadsegédet, a hadügyminisztert és
a királyné egyik öccsét.
A gyilkosságot Dragutin Dimitijevics vezérkari százados (fedőneve Apis)
szervezte meg. Később ezredesként ő hozta létre és vezette a "Fekete Kéz"
nevű terrorszervezetet, amely 1914. június 28-án végzett a Boszniába
látogató Ferenc Ferdinánd trónörökössel és feleségével is, ami közvetlen
előzménye volt az első világháború kitörésének.
A Monarchiával békés egymás mellett élésre törekvő király meggyilkolása
után az akkor Genfben tartózkodó Karagyorgyevics Péter lett a szerb
uralkodó.
- - - - -
1910: Jacques-Yves Cousteau francia óceanográfus születése (+1997. jún.
25.). Calypso nevű hajóján 1952-től számtalan tudományos expedíciót
vezetett, beutazta a világtengereket. Kutatásai közben - az általa
kifejlesztett víz alatti filmezési eljárással - filmeket is forgatott. Az
1960-as évektől figyelme egyre inkább a környezetvédelem felé fordult, már
akkor felemelte a szavát a tengerek tisztaságáért, amikor az ökológia még
a gyermekkorát élte. Legnagyobb érdeme a tudományos életben oly gyakran
lenézett népszerűsítő tevékenység volt: minden ismeretét azonnal
közkinccsé tette.
- - - - -
1910: XIII. Alfonz spanyol király kihirdette a vallás- és lelkiismereti
szabadságot Spanyolországban.
- - - - -
1951: A kommunistaellenes hisztériát vezető McCarthy szenátor olyan
beszédet mondott az USA szenátusban, amelyben George C. Marshall amerikai
külügyminisztert, az ismert nemzetközi segélyprogram névadóját az amerikai
érdekek elárulójának, olyan, a Kreml világpolitikáját szolgáló
ügyeskedőnek tüntette fel, aki csak visszaélt az amerikai nép
nagylelkűségével, jóakaratával és gondatlanságával.
- - - - -
1955: A Le Mans-i 24 órás autóversenyen több autó összeütközött és a nézők
közé rohant, ahol az egyik felrobbant. 85 ember halt meg, 200 megsebesült.
- - - - -
Szent Barnabás ünnepe a katolikus naptárban.
Apostol, vértanú, Ciprus, Milánó és Firenze védőszentje. Pál apostol
kísérője volt. Tanított Alexandriában, Macedóniában, Rómában és Milánóban,
ahol ő volt az első püspök. Cipruson is volt misszionárius, s úgy
gyógyított, hogy Márk evangéliumát a betegek fölé helyezte. Szalamiszban a
zsidók elfogták, megkövezték és elevenen megégették.
2005. június 12. hétfő

1356: Nagy Lajos király megtámadta Velencét: betört Treviso tartományba. A
velenceiek azonban kijelentették, hogy nem vétettek a magyar király ellen,
s nem akarnak háborúba keveredni vele. A harcok így véget is értek.
- - - - -
1754: Dorothea Christiana Erxleben az első orvosi diplomás nő
Németországban. Csak a király külön engedélyével kezdhetett tanulni.
- - - - -
1848: Prágában forradalmi fölkelés robbant ki.
- - - - -
1872: Országgyűlési választások Magyarországon. A Deák-párt 245, a
balközép 116, a 48-as párt 38 képviselői mandátumot szerzett. Kialakult a
mandátumok vásárlásának szokása.
- - - - -
1898: A Fülöp-szigetek függetlenségének kikiáltása.
Véget ért a XVI. század közepétől tartó spanyol gyarmatosítás. A
függetlenségi harc 1896-ban kezdődött, s a spanyol-amerikai háború
kitörése után az USA segítségé reménykedők vezetésével elérte célját.
- - - - -
1912: Frédéric Passy Nobel-békedíjas francia közéleti személyiség,
akadémikus halála (szül. 1822. máj. 20.). 1888-ban Cremer angol parlamenti
képviselővel együtt létrehozták az Interparlamentáris Uniót (ez volt a
Népszövetség elődje), amelynek a háborús viszályok tárgyalások útján
történő megoldása volt a feladata.
- - - - -
1929: Anne Frank német zsidó diáklány születése. 1933-ban szüleivel
Amszterdamba emigrált, 1942-től 1944-ig egy amszterdami ház titkos
szobáiban rejtőzött nyolcadmagával. Itt vezetett, holland nyelven írt
naplója világhírű lett. 1944. augusztus 4-én a rendőrség betört a
búvóhelyre és az üldözötteket koncentrációs táborba hurcolták. A
rejtekhely lakói közül csak Anne apja élte túl. Anne 1945. márciusában a
Bergen-Belseni haláltáborban halt meg.
- - - - -
1937: Nyolc tisztet végeztetett ki Sztálin.
A tisztikar létszáma a felére csökkent a tisztogatások során, amint
Sztálin, féltve a hatalmát, sorra megszabadult a régi bolsevikoktól, akik
még Lenin alatt léptek a pártba. Amikor a németek a II. világháborúban
lerohanták Oroszország európai részeit, az oroszoknál nagy hiány volt
képzett tisztekből.
- - - - -
1941: Londonban aláírták a szövetségesek közti deklarációt, amely az első
lépést jelentette az ENSZ megalapításában.
- - - - -
1944: A németek London ellen vetették be először a V1 elnevezésű
"csodafegyvert". A sugárhajtású repülőbomba előre meghatározott pályán
haladt 1 kilométeres magasságban, 500-600 kilométeres óránkénti
sebességgel és 820 kilogramm robbanótöltetet szállított.
- - - - -
1952: A Skandináv országok állampolgárai e naptól útlevél nélkül
utazhattak egymás országaiba.
- - - - -
1968: Az atomsorompó egyezményt jóváhagyta az ENSZ közgyűlés.
- - - - -
1982: Rendkívüli ENSZ ülésszak a leszerelésről (New York). 800.000 tüntető
az egész világról.
- - - - -
1982: von Karl Frisch osztrák etológus halála (szül. 1886. nov. 20.).
Nobel-díjat kapott 1973-ban - megosztva Konrad Lorenz-cal és Nikolaas
Tinbergennel - az egyéni és társas magatartási sémák szerveződésére és
előidézésére vonatkozó felfedezéseiért, amelyeket elsősorban méheken
figyelt meg.
- - - - -
1990: Az orosz parlament kikiáltotta az ország függetlenségét, a
Szovjetuniótól való elszakadást. Nemzeti ünnep Oroszországban.
(Anglia is megünnepelhetné már végre az Indiától való elszakadást, Anglia
függetlenségének napját, amit Gandhinak köszönhet. :)
- - - - -
1992: Rio de Janeiróban az ENSZ környezeti konferencia (jún. 3-14)
keretében 106 állam- és kormányfő Föld Csúcs találkozója.
- - - - -
1999: A koszovói nemzetközi békefenntartó erő (KFOR) kötelékébe vezényelt
orosz kontingens első 500 fős csapata - felrúgva az előzetes megállapodást
- mindenkit megelőzve bevonult Pristinába és elfoglalta a stratégiai
fontosságú repülőteret. A hír hallatán időnek előtte megkezdték a
bevonulást a francia, angol és amerikai erők is.
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

HozzászólásSzerző: nawesh » 2005. jún. 15., szer. 19:00

2005. június 13. hétfő

1924: Tornádószerű széllökés volt hazánkban Bia-Vác térségében. Mivel műszerrel nem rendelkeztek akkoriban, ráadásul ilyen esetben nem is mérhető a szél sebessége, a károkból arra következtettek, hogy a mintegy ezer méter átmérőjű tölcsér hét méter/másodperc (25 km/h) sebességgel ment Biáról Pátyon át Vácra. A forgótölcsérnek halálos áldozatai is voltak.
- - - - -
1928: John Forbes Nash Jr. amerikai közgazdász, matematikus születése. Az ő életéről szól az Egy csodálatos elme c. négy Oscar díjas film.
Már harmincévesen klasszikusnak számított, továbbfejlesztett játékelmélete forradalmasította a közgazdaságtudományt. 1959-től közel harminc évig mentális betegségével küszködött, csak a nyolcvanas években kezdett újra beszélni és kapcsolatokat tartani. 1994-ben megosztott közgazdasági Nobel-díjat kapott "a nem kooperatív játékok elmélete terén kifejtett úttörő egyensúly-analízis kidolgozásáért".
- - - - -
1931: Szegeden, a Fogadalmi templom előtti téren megtartották a Szegedi Szabadtéri Játékok első előadását, amelyen Vojnovich Géza Magyar Passió című művét adták elő.
- - - - -
1953: Magyar párt- és állami vezetők tárgyaltak Moszkvában. A szovjet vezetők Rákosit, Gerőt, Farkas Mihályt és Révai Józsefet tették felelőssé a gazdasági csődért és a személyi kultuszért. Utasították Rákosit, hogy a miniszterelnöki posztot adja át Nagy Imrének, távolítsák el a politikai életből Farkast és Révait, Gerő szerepe pedig csökkenjen. A személyi változásokat a párt vezetőségének június 27-28-i ülésén jelentették be.
- - - - -
1983: Az 1972. március 2-án útnak indított amerikai Pioneer-10 űrszonda elhagyta a Naprendszert.
- - - - -
1995: Világméretű tiltakozást váltott ki Jacques Chirac köztársasági elnök bejelentése, hogy Franciaország egy újabb atombomba kísérlet-sorozatot indít a csendes-óceáni térségben.
2005. június 14. kedd

1811: Harriet Elizabeth Beecher-Stowe amerikai írónő születése (+1896. júl. 1.). 1852-ben íródott Tamás bátya kunyhója c. regénye óriási hatással volt a rabszolgafelszabadításban.
- - - - -
1848: Először tartottak Magyarországon országgyűlési (népképviseleti) választásokat. A megválasztott képviselők háromnegyede olyan nemes volt, akik korábban az ellenzékhez tartoztak. A kevés radikális jelölt többnyire nem jutott be, így Petőfi Sándor sem. Az első népviseleti országgyűlés 1848. július 5-én ült össze.
- - - - -
1905: Oroszországban fellázadt a Patyomkin cirkáló legénysége.
- - - - -
1931: Franciaországban elsüllyedt egy kirándulóhajó a Loire folyón. A több száz halálos áldozatot követelő vízi katasztrófa a legnagyobb volt a Titanic elmerülése (1912) óta.
- - - - -
1940: A "nyílt várossá" nyilvánított Párizsba bevonultak a német csapatok.
- - - - -
1985: A hollandiai Schengenben a három Benelux-ország, Németország és Franciaország aláírta az ún. schengeni egyezményt, amely elvileg a személyek teljesen szabad mozgását teszi lehetővé az érintett országok között.
- - - - -
1992: Befejeződött a Föld Csúcstalálkozó Rio de Janeiroban. A Greenpeace a hegytetőn hatalmas transparenst állított fel, amely a Földet ábrázolta, rápecsételve a SOLD (eladva, elárulva) szót.
A fiatalok (a népesség 60 %-a) a csúcstalálkozó hivatalos idejéből 22 percet kaptak, 10 pontjukat nem fogadták el.
A konferencia 12 napja alatt 3.3 millióval nőtt a Föld népessége, közel ezer faj halt ki, 200 ezer hektár vált sivataggá, félmillió hektár esőerdőt irtottak ki.
Az 1972-es stockholmi csúcs óta eltelt két évtized alatt a népesség 3.8 milliárdról 5.5-re, az atomreaktorok száma 100-ról 428-ra, az autóké 200 millióról 480-ra, a széndioxid-koncentráció 327 ezrelékről 356-ra, a tízmilliós városok száma 3-ról 13-ra nőtt.
- - - - - - - - - -
2005. június 15. szerda

1215: A Földnélküli János angol király ellen lázadó nemesség kompromisszumos dokumentum, a Magna Charta (The Great Charter) aláírására kényszerítette az uralkodót. Ez volt az angol nemesség szabadságlevele, A Nagy Okirat, mely először foglalta törvénybe a jogszerű alattvalói ellenállást a törvényszegő uralkodóval szemben.
- - - - -
1797: Brassai Sámuel erdélyi autodidakta polihisztor, akadémikus születése (+1897. jún. 24.). Foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, a természettudományok majd minden ágával, az esztétika, műkritika, a nyelvészet és az irodalomtörténet problémáival. Megérte a századik születésnapját.
- - - - -
1945: Budapesten aláírták a jóvátételi egyezményt, amely szerint hat év alatt kb. 200 millió dollár értékű árut kellett Magyarországnak szállítania a Szovjetuniónak háborús jóvátételként.

Nawesh – Ez mai áron kb. 10 milliárd $-nak megfelelő összeg, azaz kb.: 2 ezer milliárd Ft. Lakosonként 200 ezer Ft. A csecsemőtől az aggastyánig.
- - - - -
1979: Közel hét évi tárgyalás után Brezsnyev és Carter Bécsben aláírta a hadászati támadó fegyverrendszereket korlátozó SALT-II. szerződést.
- - - - -
2000: Fél évszázad tűzszünet után csúcstalálkozó a két Korea közt. Az olimpián már együtt vonulnak föl.
- - - - -
2000: Az OECD miniszteri konferenciájának résztvevői elfogadták a "Bolognai Chartát", amelynek alapgondolata, hogy mivel a kis- és középvállalatok jelentős szerepet töltenek be a gazdasági fejlődésben és a munkahelyteremtésben, a kormányoknak elő kell segíteniük azt, hogy ezek a cégek ne szoruljanak háttérbe a globalizáció folyamatában, hanem maguk is haszonélvezőivé váljanak a világgazdaság egységesülésének. A "Bolognai Charta" fontosnak tartja az "emberi tartalékok kezelését".
- - - - - - - - - -
2005. június 16. csütörtök

1917: Katharine Graham Pulitzer-díjas amerikai újságíró születése (+2001. júl. 17.). Médiahatalommá építette az édesapja által még egy csődárverésen megvásárolt újságot. 1971-ben a kormány és ügyvédje figyelmeztetései ellenére leközöltette az úgynevezett Pentagon-aktákat, a vietnami háborúban való amerikai részvételről szóló titkos dokumentumokat. A következő évtől pedig a lap el nem évülő érdemeket szerzett a Richard Nixon elnök lemondásához vezető Watergate-botrány nyilvános felgöngyölítésében. 1988-ban kapta a Pulitzer-díjat önéletrajzi visszaemlékezéséért.
- - - - -
1958: Kivégezték Nagy Imrét, az 1956. évi forradalom és szabadságharc törvényes miniszterelnökét, Maléter Pált, a forradalom honvédelmi miniszterét és Gimes Miklós újságírót a Budapesti Országos Börtönben.
A törvénysértő per két további vádlottja közül Losonczy Géza a börtönben tisztázatlan körülmények között meghalt, míg Szilágyi József ügyét elkülönítve tárgyalták, majd 1958. április 24-én kivégezték.
1989. június 16-án méltó körülmények között újratemették őket, majd a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1989. július 6-án felmentette őket a hamis vádak alól.
- - - - -
1963: Útjára indult Valentyina Vlagyimirovna Tyereskova-Nyikolajeva, az első női űrhajós. Három napot töltött a Földön kívül.
- - - - -
1972: Nők és gyerekek követelték a vietnámi háború befejezését a Kongresszus épülete előtt (Washington, USA)
- - - - -
1977: Wernher von Braun német származású amerikai fizikus halála (szül. 1912. márc. 23.). Előbb Hitlernek, aztán az amerikaiaknak fejlesztett rakétákat. A második világháború idején a peenemündei rakétakísérleti telepen fejlesztette ki a V-1 (Vergeltung 1) majd a ballisztikus V-2 rakétákat. A háború végén az amerikaiak magukkal vitték, ő fejlesztette ki az első amerikai mesterséges holdat útjára bocsátó Jupiter-C rakétát és a holdraszálláshoz, az Apolló-program végrehajtásához szükséges Saturnus-rakétákat is. 1970-ben ő lett az Amerikai Űrhajózási Hivatal, a NASA tervezési részlegének vezetője.
- - - - -
1992: Az első hivatalos amerikai-orosz csúcstalálkozó keretében Bush és Jelcin rakétacsökkentési megállapodást írt alá, mely szerint az együttesen 21 ezer nukleáris robbanótöltetet legkésőbb 2003-ig az oroszok 3000-re, az amerikaiak 3500-ra csökkentik.
- - - - -
Az afrikai gyerekek napja (UNICEF)
- - - - - - - - - -
adatok: www.bocs.hu
Nawesh"A világbéke a Te kezedben van" - Swami MaheshwaranandaJiJóga a mindennapi életben rendszer - Magyarországi Központ:www.joga.huJóga a Mindennapi Életben Egyesület - Szeged: www.yoga.szeged.hu
Avatar
nawesh
Grafomán
 
Hsz: 1619
Csatlakozott: 2004. szept. 20., hétf. 0:00
Tartózkodási hely: Szeged

ElőzőKövetkező

Vissza: Vegetáriánus évfordulók

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron